સી.વી.

બ્લેક લાઇવ્સ મેટરના યુગમાં આપણા બધા બાળકોને શીખવવા / પહોંચાડવા માટે અમારી બહુસાંસ્કૃતિક સ્વયંની તૈયારી

(મૂળ લેખ: સુસાન ગેલ્બર કેનન – થિંક, કેર, એક્ટ, સપ્ટેમ્બર 5, 2015) “હું માનું છું કે શિક્ષક તરીકેની અમારી પ્રાથમિક ભૂમિકાઓમાંની એક અસમાનતા અને જુલમના ચક્રને વિક્ષેપિત કરવાની છે.” સોનિયા

બ્લેક લાઇવ્સ મેટરના યુગમાં આપણા બધા બાળકોને શીખવવા / પહોંચાડવા માટે અમારી બહુસાંસ્કૃતિક સ્વયંની તૈયારી વધુ વાંચો "

શાંતિ શિક્ષણ: શાંતિની સંસ્કૃતિનો માર્ગ

આ પુસ્તકનો એકંદર ધ્યેય શિક્ષણ શાસ્ત્રીઓને મૂળ જ્ knowledgeાન આધાર તેમજ કૌશલ્ય અને મૂલ્યલક્ષી પ્રદાન કરવાનું છે જે આપણે શાંતિની સંસ્કૃતિ માટે શિક્ષણ સાથે જોડીએ છીએ.

શાંતિ શિક્ષણ: શાંતિની સંસ્કૃતિનો માર્ગ વધુ વાંચો "

ટોચ પર સ્ક્રોલ