Mol Óige

Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána Mol Óige

(Grianghraf: Bainc Cré on Unsplash)

Fáilte chuig Mol Óige an Fheachtais Dhomhanda um Oideachas na Síochána arna ghiniúint ag Foireann Óige GCPE! Tá an leathanach seo tiomnaithe do fhaisnéis agus acmhainní oideachais síochána a sholáthar go sonrach le lucht athraithe óga i gcuimhne! Déan iniúchadh ar an ábhar thíos le do thoil le tosú ag gabháil d’obair bhríoch an oideachais síochána agus seiceáil ar ais go luath le haghaidh acmhainní breise atá le teacht amach anseo! Foghlaim sona!

Oideachas Óige agus Síochána

Cad is Oideachas Síochána ann?

Sainmhínítear oideachas síochána go ginearálta mar “oideachas faoin tsíocháin agus ar son na síochána.” Scrúdaíonn oideachas “faoi” an tsíocháin an cheist cad is síocháin (agus ceartas) ann agus scrúdaíonn sé na féidearthachtaí maidir le conas an tsíocháin a bhaint amach. Is éard atá i gceist leis freisin foréigean a thuiscint agus a scrúdú go criticiúil i ngach foirm agus léiriú iolrach.

Ullmhaíonn oideachas “ar son” na síochána na mic léinn leis an eolas agus na scileanna chun an tsíocháin agus an ceartas sóisialta a shaothrú agus chun freagairt go neamhfhoréigneach ar choinbhleacht. Baineann sé freisin le hacmhainní morálta agus eiticiúla inmheánacha atá riachtanach do ghníomhaíocht sheachtrach síochána a chothú.

Tarlaíonn oideachas síochána i go leor comhthéacsanna agus suíomhanna, laistigh agus lasmuigh de scoileanna. Níl gach oideachas síochána lipéadaithe go sainráite mar "oideachas síochána." Eascraíonn formhór na n-iarrachtaí um oideachas síochána as eispéiris áitiúla ar fhoréigean agus/nó ar éagóir. D’fhéadfaidís aghaidh a thabhairt ar cheartas ciníoch, ar chothú na síochána i ndiaidh coinbhleachta, ar cheartas inscne, ar athmhuintearas, ar chosc foréigean i scoileanna, ar oideachas frith-chogaidh, agus mar sin de. (Le haghaidh tuilleadh eolais, féach le do thoil: “Cad is Oideachas Síochána ann?")

Ról na hÓige san Oideachas Síochána

Tóg nóiméad le machnamh a dhéanamh ar conas a d’fhéadfá oideachas síochána a ionchorprú i do shaol agus d’obair i do phobal. Mar dhaoine óga, tá tú lárnach i gcur i bhfeidhm agus rath an oideachais síochána. Is féidir oideachas síochána a dhéanamh de bharr do phaisin, spéise agus spreagthaí, agus is trí do chuid iarrachtaí is féidir linn oibriú i dtreo todhchaí níos córa. Toisc go bhfuil gá le hoideachas síochána anois níos mó ná riamh chun éagóir sistéamach agus foréigean ar fud an domhain a chomhrac, tugaimid cuireadh duit smaoineamh ar conas a d’fhéadfá a bheith páirteach in iarrachtaí oideachas síochána nó conas a d’fhéadfá uirlisí agus creataí oideachais síochána a úsáid chun na saincheisteanna is cúram duit a shaothrú. is mó faoi. Tá tú ar thús cadhnaíochta an athraithe, agus tá súil againn acmhainní cabhracha a sholáthar duit chun an t-athrú sin a stiúradh.

Tuarascáil ar an Suirbhé Óige: Eolas & Suim Óige san Oideachas Síochána

Tá rannpháirtíocht na n-óg in oideachas síochána riachtanach chun gluaiseachtaí síochána agus ceartais a fhás ar fud an domhain. Ach cad atá ar eolas ag daoine óga faoi oideachas síochána agus conas ba mhaith leo a bheith páirteach ann? Cad atá ag teastáil chun a chinntiú go bhfuil daoine óga in ann foghlaim faoi oideachas síochána agus páirt a ghlacadh ann? Chun na ceisteanna seo a fhreagairt, rinne Foireann Óige an Fheachtais Dhomhanda um Oideachas na Síochána suirbhé in 2021 agus chruthaigh siad tuarascáil bunaithe ar na torthaí. Ón suirbhé seo, d'fhoghlaim muid go bhfuil suim ag daoine óga a bheith páirteach in obair oideachais síochána, ach nach bhfuil na hacmhainní acu chun é sin a dhéanamh. Chun aghaidh a thabhairt ar an easpa oideachais síochána i scoileanna agus i gcomhthéacsanna eile, tá go leor fonn i measc daoine óga a fháil amach conas abhcóideacht ar son oideachas síochána laistigh dá bpobail.

Sin an áit a dtagann an mol óige isteach! Táimid tiomanta do na hacmhainní agus na huirlisí oideachais a theastaíonn uait a sholáthar duitse, lucht athraithe óige, chun tacú le hoideachas síochána i do phobail agus chun dul i mbun oibre oideachais síochána ar fud an domhain. Molaimid duit tuarascáil an tsuirbhé a iniúchadh chun tuiscint níos fearr a fháil ar thírdhreach reatha an oideachais óige agus na síochána, chomh maith le machnamh a dhéanamh ar roinnt de na bealaí chun na bearnaí a d’aimsigh an suirbhé a líonadh in eolas óige agus rannpháirtíocht in oideachas na síochána agus do chomhghleacaithe a bheith páirteach ann. obair oideachais síochána. Ansin, seiceáil na hacmhainní thíos chun tús a chur le do chuid iarrachtaí abhcóideachta oideachais síochána!

Páirt a ghlacadh in Oideachas Síochána

An bhfuil tú réidh le tosú ag tacú le hoideachas síochána i do phobal agus ag dearadh do thionscadal oideachais síochána féin chun athrú bríoch a dhéanamh? Breathnaigh ar an bhfoireann uirlisí thíos le haghaidh faisnéise ar oideachas síochána agus obair abhcóideachta agus treoir céim ar chéim chun do thionscadal féin a dhearadh agus a chur i bhfeidhm!

Oideachas Síochána don Óige:
Foireann Uirlisí don Abhcóideacht agus don Phleanáil

Dhearamar an fhoireann uirlisí seo, a chuireann faisnéis ar fáil faoi cad is oideachas síochána ann agus conas is féidir é a chur i bhfeidhm ar leibhéal praiticiúil, le lucht athraithe óige i gcuimhne. Tá súil againn béim a leagan ar an tábhacht a bhaineann le straitéisí oideachais síochána i gcomhthéacsanna foirmiúla agus neamhfhoirmiúla araon mar mhodh chun dul i bhfeidhm ar athruithe. Cé gur féidir an fhoireann uirlisí seo a oiriúnú d’iarrachtaí iolracha abhcóideachta, tá sé deartha go sonrach chun tacú leis an óige agus iad ag tacú le hoideachas síochána i spásanna foghlama foirmiúla (scoileanna, ollscoileanna) agus neamhfhoirmiúil (suíomhanna pobail). Réidh le tuilleadh a fhoghlaim faoi oideachas síochána agus conas is féidir leat do thionscadal féin a thosú? Breathnaigh ar an bhfoireann uirlisí ag an nasc thíos!

(Grianghraf: Andy Blackledge via Flickr. CC faoi 2.0 DEED)

Acmhainní Oideachais

Gluais Staidéar Síochána

Agus tú ag iniúchadh agus ag gabháil d'oideachas síochána, b'fhéidir go mbeadh sé ina chuidiú tuiscint a bheith agat ar an teanga a úsáidtear i staidéir na síochána. Tá sé mar aidhm ag an acmhainn seo míniú a thabhairt duit ar théarmaí a d’fhéadfadh a bheith i do léamha a bhaineann le síocháin agus ceartas agus tacaíocht a thabhairt duit chun comhráite fiosracha a dhéanamh faoin tsíocháin. Ní chuimsíonn an ghluais a thugtar thíos gach téarma a bhaineann le staidéir síochána, ach beidh sé ina phointe tosaigh cabhrach do do thuras isteach sa réimse.

An Óige i gceannas ar an ngluaiseacht: Idirphlé Domhanda ar Fhrithchiníochas

Ceann de na bealaí is fearr chun foghlaim faoi shaincheisteanna sóisialta agus gluaiseachtaí chun athrú a dhéanamh ná iad siúd a bhíonn i mbun oibre chun síocháin agus ceartas inbhuanaithe a chruthú! Is féidir go leor a fhoghlaim uathu siúd atá ar thús cadhnaíochta na ngluaiseachtaí seo, agus is féidir leo sinn a spreagadh chun páirt a ghlacadh san obair ar son na síochána. In 2020, d’óstáil an Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána an webinar “An Óige ag Ceannaireacht na Gluaiseachta: Comhphlé Domhanda ar Fhrithchiníochas.” Sa seimineár seo, beidh deis agat cloisteáil ó dhaoine óga ar fud an domhain faoin gcaoi a bhfuil siad ag obair sa ghluaiseacht frithchiníochais agus idirdhealaithe in aghaidh eitneach. Scrúdaíonn sé freisin conas is féidir oideachas síochána go háirithe a úsáid chun dul i ngleic leis an leatrom agus síocháin inbhuanaithe a chruthú. Tá súil agam go leathnóidh sé do thuiscint ar ghluaiseachtaí frithchiníochais agus leithcheala frith-eitneach agus go spreagfaidh sé tú chun smaoineamh ar conas is féidir leat oideachas síochána a úsáid mar mhodh chun athruithe a achtú i gcomhthéacsanna éagsúla.

Nuacht & Acmhainní Dírithe ar an Óige

Léigh an nuacht, na hacmhainní agus na tuarascálacha is déanaí atá dírithe ar an aos óg anseo! Faigh rochtain ar chartlann iomlán an ábhair atá dírithe ar an aos óg nó déan cuardach fócasaithe ag baint úsáide as Teach Imréitigh Peace Education.

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:
Scrollaigh go dtí an Barr