Seasann Oideachasóirí Síochána an Domhain le Múinteoirí Afganacha

Múinteoirí: Gníomhairí um Fhorbairt Dhaonna agus Shóisialta

“Is é an t-oideachas bunchloch gach sochaí.” - NA, Oideachas do Chách

“… An creideamh i gcearta bunúsacha an duine a athdhearbhú…. Cearta comhionanna fir agus mná… ”- Cairt na Náisiún Aontaithe

"Tá sé de cheart ag gach duine oideachas a fháil." - Dearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine

“… Oideachas cothromasach uilechuimsitheach a chinntiú do chách [lena n-áirítear oideachas bunscoile agus meánscoile saor in aisce do gach buachaill agus cailín]” - Na Náisiúin Aontaithe, Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe

Ar feadh na gcéadta bliain aithníodh go bhfuil oideachas bunoscionn le forbairt an duine. Measann cumainn arb iad is sainairíonna rannpháirtíocht daoine go bhfuil sé riachtanach do dhea-rialachas. Ó bunaíodh na Náisiúin Aontaithe, tá sé anois ina sine qua non na forbartha sóisialta. Tá na bunphrionsabail seo, a ndéantar achoimre orthu sna Sleachta thuas ó chaighdeáin na Náisiún Aontaithe agus atá dearbhaithe ag an tsochaí shibhialta idirnáisiúnta, i gcontúirt mhór anois faoi riail bhunúsach-mhíogynist an Taliban.

Baintear an bonn d’oideachas ardchaighdeáin, ullmhúchán do shaol sásúil agus saoránacht fhreagrach i sochaí breithe an duine agus rannpháirtíocht i bpobal domhanda atá gasta agus tapa, ag léirmhíniú idiosyncratach agus neamh-ortadóntach an Taliban ar Ioslam mar phríomhchuraclaim na scoileanna uile. Ní sannann an Koran luach daonna níos lú do mhná.

Sáraíonn an srian mór ar oideachas cailíní agus mná óga a bhfreastal ar mheánscoil agus ollscoil a gceart bunúsach ar oideachas ardchaighdeáin, séanann an tsochaí acmhainneacht leath an daonra, agus seasann sé ar bhealach na forbartha eacnamaíche agus polaitiúla. , riachtanach do thodhchaí inmharthana don Afganastáin.

Tá taithí ag rannpháirtithe san Fheachtas Domhanda ar Oideachas Síochána agus iad a leanann é ar an ngá atá le hoideachas do chailíní agus seasmhacht oideachasóirí na hAfganastáine lena sholáthar trí tuairiscí ó Sakena Yacoobi, Bunaitheoir Institiúid Foghlama na hAfganastáine. Tuairiscítear go forleathan sampla is beoga de mharthanacht agus tiomantas gairme oideachasóirí na hAfganastáine preasagallamh, ag éileamh go n-íocfaí tuarastail múinteoirí.

Is é an constaic is suntasaí agus is follasaí atá ann d’oideachas na hAfganastáine i láthair na huaire ná staid a múinteoirí díograiseacha misniúla. Tá go leor acu ag múineadh gan tuarastail le míonna anuas, gan amhras agus iad ag déanamh ranníocaíochtaí sóisialta eile a rinne múinteoirí i gcónaí. Is iad go leor acu, fir chomh maith le mná, na soláthraithe aonair dá dteaghlaigh.

Ag an am seo, is é an gníomh aonair is cuidithí atá le déanamh ar mhaithe le leas na n-oideoirí seo, a dteaghlaigh agus a dtíre ná go n-aistreoidh an Banc Domhanda cuid den chabhair dhaonnúil a d’fhéadfadh a dtuarastal a íoc.

An litir dréachtaithe agus scaipthe ag Code Pink (atáirgthe thíos agus ar fáil le síniú anseo) dírithe chuig an Uachtarán Biden, toisc go bhfuil níos mó meáchain ag na Stáit Aontaithe leis an mBanc ná ag náisiúin eile. Iarrtar ar léitheoirí an litir seo a shíniú, agus d’fhéadfadh siad siúd ar mian leo níos mó gníomhaíochta a dhéanamh litreacha a sheoladh go díreach chuig an mBanc Domhanda agus chuig a gceann stáit féin, agus ionadaithe na Náisiún Aontaithe, ag iarraidh a dtacaíocht don tionscnamh seo, agus do an comhlacht domhanda, a ghníomhaireachtaí uile agus gach ball den phobal idirnáisiúnta chun comhlíonadh le caighdeáin idirnáisiúnta a éileamh mar réamhchoinníollacha d’aon déileáil leis an Taliban agus gach déileáil leis.  (-BAR, 10/5/21)

Abair le riarachán Biden agus leis an mBanc Domhanda cistí a scaoileadh chun múinteoirí agus oibrithe sláinte na hAfganastáine a íoc

Chuir mná na hAfganastáine glaoch práinneach amach maidir le neamhíocaíocht tuarastail le mná-mhúinteoirí Afganacha agus oibrithe cúram sláinte. Cuir d’ainm leis an achainí ag iarraidh ar Riarachán Biden, an Banc Domhanda, agus baill lárnacha na Comhdhála cistí na hAfganastáine a shaoradh chun tuarastail mhúinteoirí agus oibrithe cúram sláinte na hAfganastáine a íoc.

sínigh an litir anseo

A Uachtaráin Biden, an Banc Domhanda, agus baill lárnacha na Comhdhála (féach thíos do bhaill shonracha na Comhdhála),

Dar le mná san Afganastáin, tá an Taliban ag ligean do chailíní freastal ar bhunscoil (gráid 1-6). Níor oscail siad gráid 7-12 do chailíní fós ach gheall siad déanamh amhlaidh. Tá mórchosc ann, áfach: neamhíocaíocht tuarastail le múinteoirí. Faoi láthair tá níos mó ná 120,000 múinteoir baineann i scoileanna poiblí ar fud na tíre, agus is é thart ar leath díobh an t-aon fhoinse ioncaim dá dteaghlaigh. Tá sé an-deacair, fiú dodhéanta, iarraidh ar na múinteoirí seo leanúint ar aghaidh ag múineadh gan phá.

Scaoil cistí na hAfganastáine le do thoil chun tuarastail mhúinteoirí na hAfganastáine a íoc.

Tá an ghéarchéim chéanna os comhair oibrithe cúram sláinte ban na hAfganastáine. Tá os cionn 13,000 oibrí cúram sláinte baineann san Afganastáin, lena n-áirítear dochtúirí, cnáimhseacha, altraí, vacsaíneoirí, agus baill foirne mná eile. Bhí an chuid is mó díobh á n-íoc tríd an mBanc Domhanda trí Chiste Iontaobhais Atógála na hAfganastáine (ARTF), ach ó mhí an Mheithimh i leith, tá deireadh leis an maoiniú. Idir an dá linn, tá an córas sláinte ar tí titim as a chéile. Tháinig borradh i gcásanna na bruitíní agus buinneach; is priacal mór é athbheochan polaimiailít; tá beagnach leath na leanaí faoi chothú; Tá beagnach 1 as gach 4 ospidéal COVID dúnta agus tá 2 mhilliún dáileog de vacsaíní COVID19 fós gan úsáid mar gheall ar easpa pearsanra chun iad a riar.

Déan cistí na hAfganastáine a shaoradh le do thoil chun oibrithe agus múinteoirí cúram sláinte ban na hAfganastáine a íoc. D’fhéadfadh an t-airgead seo teacht ó Chiste Iontaobhais na hAfganastáine an Bhainc Dhomhanda nó an $ 9.4 billiún de chistí na hAfganastáine reoite i mbainc na SA.

Le meas,

* Chomh maith leis an Uachtarán Biden a chonradh, táimid ag iarraidh ar na baill lárnacha seo a leanas den Chomhdháil an cheist seo:

Coiste Seirbhísí Airgeadais Tí:
Cathaoirleach Maxine Waters, an Comhalta Rangaithe Patrick McHenry, agus an Leas-Uachtarán Jake Auchincloss;

Coiste Seirbhísí Airgeadais Tí ar Thrádáil Idirnáisiúnta, Saincheaptha agus Iomaíochas Domhanda:
Cathaoirleach Thomas Carper agus an Comhalta Rangaithe John Cornyn;

Coiste an tSeanaid um Airgeadas:
Cathaoirleach Ron Wyden agus an Comhalta Rangaithe Mike Crapo;

Coiste an tSeanaid um Baincéireacht, Tithíocht agus Forbairt Uirbeach:
Cathaoirleach Sherrod Brown agus an Comhalta Rangaithe Patrick Toomey;

Fochoiste Choiste an tSeanaid um Baincéireacht, Tithíocht agus Forbairt Uirbeach um Shlándáil agus Trádáil Idirnáisiúnta agus Airgeadas:
Mark Warner, Bill Hagerty, Jon Tester, Jon Ossoff, Krysten Sinema, Mike Crapo, Steve Daines, John Kennedy.

 

gar
Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

1 thought on “World’s Peace Educators Stand with Afghan Teachers”

  1. Pingback: Ag stánadh an Taliban - nó muintir na hAfganastáine? - Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr