Sleachta agus Memes um Oideachas Síochána: Leabharliosta um Oideachas Síochána

Údar (í): Mary Montessori

Uaslódáil comhad

"Athfhriotail"

"Tá an t-oideachas ar fad ar son na síochána."

Nótaí:

“Ina leabhar dar teideal Education and Peace, rinne Maria Montessori tagairt don chur chuige iomlánaíoch seo nuair a scríobh sí: ‘Tá an t-oideachas ar fad ar son na síochána,’ mar go gcuimsíonn sé fás fisiceach, mothúchánach, intleachtúil agus sóisialta leanaí laistigh de chreat luachanna daonna. "
(Siddiqi, Najma agus Siddiqi, Naghma, 2012. Gá le hOideachas ar son na Síochána. Doiciméad ar Aontacht an Duine, Síocháin agus Oideachas - Peirspictíocht Idirchreidmheach san Oideachas ag Coláiste Oideachais Balmiki, Ollscoil Delhi., [ar líne] Ar fáil ag: [Arna rochtain Márta 2020 ].

“Luaigh Montessori (mar a luadh in NCERT, 2006, lch.3) “Is ar son na síochána atá an t-oideachas ar fad.” Aithníonn oideachas ar son na síochána, mar atá idirdhealú ó oideachas síochána, an sprioc atá le cultúr na síochána a chur chun cinn mar chuspóir chun fiontair a mhúnlú. oideachas Is oideachas don saol é oideachas ar son na síochána, agus ní oiliúint le haghaidh slí bheatha amháin (NCERT, 2006) Trí na luachanna, na scileanna agus na dearcthaí a theastaíonn uathu a thabhairt do dhaoine aonair le bheith folláin, a mhaireann ar aon dul le daoine eile agus mar shaoránaigh fhreagracha. sprioc an oideachais ar son na síochána."
(Pal, Jitendra. (2017). Imparting_Peace_and_Values_through_Education. Iris Ar Líne um Thaighde Ildisciplíneach (OJMR) 2395-4892. 3. 63-69.)

Scrollaigh go dtí an Barr