Sleachta & Memes um Oideachas Síochána

Fáilte go dtí ár Eolaire Sleachta & Memes!

Is éard atá san eolaire seo ná cnuasach curtha in eagar de shleachta anótáilte de pheirspictíochtaí ar theoiric, cleachtas, beartas agus oideolaíocht in oideachas síochána. Tá an t-eolaire deartha mar acmhainn ghinearálta bhibleagrafaíochta chomh maith le huirlis le húsáid in oiliúint múinteoirí in oideachas síochána. Comhlánaítear gach luachan le meme ealaíne a spreagaimid duit é a íoslódáil agus a scaipeadh trí na meáin shóisialta. An bhfuil luachan spreagúil agus bríoch agat ar mhaith leat a fheiceáil san áireamh? Tugaimid cuireadh agus spreagaimid duit luachana a chur isteach chun cabhrú linn ár n-eolaire a leathnú. Cuir isteach do luachana ag baint úsáide as ár bhfoirm ar líne anseo.

Chun teacht ar an iontráil iomlán, anótáilte (agus chun an meme a íoslódáil) cliceáil ar ainm nó ar íomhá an údair.

Ag taispeáint 61 - 90 de 90

Údar (í): Eoin Pól Lederach

"La Educación para la paz debe plantear y promover, como pauta primordial para la construcción de un sistema de seguridad cualitativamente más real y no-armado, dos elementos: la ciontú profunda de la gente de que es necesario un cambio de sistema para resolver nuestros gwrthdaroos a escala internacional, y el tiomantas de trabajar eficazmente para abolir la guerra y su ullción. "

Údar (í): Derek Loch

“Féachann oideachas ceartais shóisialta le cruinneas na staide a chur in iúl dóibh siúd atá ina gcónaí ar an dá thaobh de mhúnla leatromach trí éisteacht go domhain le heispéiris bheo‘ daoine eile ’agus féin-mhachnamh criticiúil, ansin spreagann sé athrú ar ghníomhartha as seo amach ó leatromach go frith -spreagthach. "

"Reforzaremos la educationación en los sentimientos… .la filosofía para hacer las paces consistirá en educationarnos en la pasión por saber que podemos vivir en paz."

"Treisímid oideachas i mothúcháin ... Is éard a bheidh san fhealsúnacht chun peaces (iolra) a dhéanamh oideachas a chur orainn féin sa phaisean a fhios a bheith againn gur féidir linn maireachtáil i síocháin."

Údar (í): Colmán McCarthy

“Mura múinimid suaimhneas dár leanaí, múinfidh duine eile foréigean dóibh."

Údar (í): Deborah Meier

"Tá an teagasc ag éisteacht den chuid is mó, agus tá an fhoghlaim den chuid is mó."

"Tá an bhéim bhunúsach in oideachas na síochána ar fhoréigean a thuiscint, agus roghanna eile seachas foréigean a iniúchadh. Tá sé ríthábhachtach a mheabhrú nach bhfuil foréigean teoranta do dhíobháil choirp ach go bhfuil díobháil shíceolaíoch, mí-úsáid mhothúchánach, idirdhealú, eisiamh, séanadh deiseanna, dúshaothrú, coiriúlacht aitheantais, srl. Tá foréigean mar chuid dár réaltacht laethúil. "

Údar (í): Mary Montessori

"Fuair ​​muid amach nach rud é an t-oideachas a dhéanann an múinteoir, ach gur próiseas nádúrtha é a fhorbraíonn go spontáineach i ndaoine."

Údar (í): Mary Montessori

"Tá an t-oideachas ar fad ar son na síochána."

Is féidir linn oideachas na síochána a shamhlú mar chrann láidir le go leor brainsí ... oideachas dí-armála, oideachas ar chearta an duine, oideachas réiteach coimhlinte, oideachas comhshaoil, oideachas cóir inscne, agus go leor eile.

"Is straitéis thábhachtach síochánaíochta é oideachas síochána agus bealach éifeachtach chun coinbhleacht fhoréigneach a chosc."

"Tugtar oideachas claochlaitheach ar Oideachas Síochána toisc go lorgaíonn sé athruithe - i meon aigne, dearcthaí, luachanna agus iompraíochtaí daoine a chruthaigh coinbhleachtaí foréigneacha ar an gcéad dul síos."

Tabharfaidh oideachas ar son na síochána dúinn na buntáistí praiticiúla a bhíonn á lorg againn san fhadtréimhse. Tógfaidh sé mais chriticiúil daoine a éileoidh agus a thabharfaidh aghaidh ar na hathruithe pearsanta agus struchtúracha riachtanacha a athróidh na fadhbanna iomadúla a bhaineann leis an tsíocháin go roghanna agus réitigh neamhviolentacha, daonnúla agus éiceolaíocha.

Is rogha eiticiúil é oideachas ar son na síochána, ag smaoineamh ar fhaillí an tsaoil agus na folláine de bharr gach cineál foréigin.

Údar (í): Nel Néaltaí

"Ní gá dom caidreamh pearsanta domhain, buan agus Tógann am a bhunú le gach mac léinn. Is é an rud a chaithfidh mé a dhéanamh a bheith i láthair go hiomlán agus go neamh-roghnach don mhac léinn - do gach mac léinn - agus é ag labhairt liom. D’fhéadfadh go mbeadh an t-eatramh ama gairid ach tá an teagmháil iomlán. "

“I ndeireadh na dála, tá an rud a fhágann go bhfuil tiomantas na Náisiún Aontaithe chomh tábhachtach sin siombalach: níl aon chumhacht chomhéigneach ag na cáipéisí féin: Mar sin féin, b’fhéidir gurb í an chumhacht atá acu, cumhacht áitithe morálta, an chumhacht is mó ar fad, go háirithe má úsáideann an tsíocháin í go géar oideachasóirí. "

Údar (í): Pápa Eoin Pól II

Chun síocháin a bhaint amach, múineadh an tsíocháin.

Údar (í): Betty Reardon

“Aontaíonn an chuid is mó ... nach bhfuil oideachas neodrach ann. Is fiontar sóisialta é an t-oideachas a dhéantar chun luachanna sóisialta a réadú. Is í an cheist cad iad na luachanna atá le baint amach tríd an oideachas, agus conas. "

Údar (í): Betty Reardon

“Is é cuspóir ginearálta oideachas na síochána, de réir mar a thuigim é, forbairt comhfhiosachta pláinéad barántúla a chur chun cinn a chuirfidh ar ár gcumas feidhmiú mar shaoránaigh dhomhanda agus an riocht daonna atá ann faoi láthair a athrú trí na struchtúir shóisialta agus na patrúin smaoinimh a athrú chruthaigh mé é. Caithfidh an riachtanas bunathraithe seo a bheith i gcroílár an oideachais síochána, dar liom. "

Údar (í): Betty Reardon

“Is é croílár na gcoinníollacha a chuimsíonn síocháin dhearfach a bheith ag smaoineamh ar an gcaoi a bhféadfadh an domhan a bheith ann agus sochaí a bhfuil an ceartas ann a shamhlú. Má táimid chun oideachas a chur ar son na síochána, caithfidh múinteoirí agus mic léinn tuairim éigin a bheith againn faoin domhan claochlaithe a bhfuilimid ag oideachas dó. "

Údar (í): Betty Reardon

"Ní mór dúinn muid féin agus ár réaltachtaí agus ár gcaidrimh láithreacha a athrú má táimid chun ár struchtúir shóisialta agus ár bpatrúin smaoinimh a athrú ... Ní féidir linn athrú a bhaint amach mura féidir linn smaoineamh air."

Údar (í): Betty Reardon

“Is é príomhaidhm an oideachais síochána ná saoránaigh fhreagracha, thiomanta agus chúramach a fhoirmiú a chomhtháthaigh na luachanna sa saol laethúil agus a ghnóthaigh na scileanna chun abhcóideacht a dhéanamh ar a son."

Údar (í): Betty Reardon

"Má thacaímid le luach agus dínit chomhionann gach duine, caithfimid glacadh lena n-easnaimh chomh maith lena mbronntanais agus a mbuanna, agus a thuiscint go bhfuil gach duine (fiú muid féin) in ann athrú. Is í an cheist an mbeidh muid spreagtha chun déanamh. mar sin. Is é mo chreideamh féin gur tasc don oideachas go príomha é an spreagadh seo, go háirithe oideachas síochána. "

Údar (í): Betty Reardon

"Cén sainmhíniú níos cuimsithí ar oideachas síochána a d’fhéadfaimis a thairiscint ná foghlaim chun foghlaim faoi, agus feidhmiú ann agus le castacht, d’fhonn saibhreas agus éagsúlacht na beatha a fheabhsú?"

Údar (í): Seosamh Rotblat

“Ionas go nglacfar go huilíoch le coincheap an domhain saor ó chogadh, agus go nglacfar go comhfhiosach leis trí chogadh a dhéanamh mídhleathach, beidh gá le próiseas oideachais ar gach leibhéal: oideachas ar son na síochána; oideachas do shaoránacht dhomhanda. "

Údar (í): Dale T. Snauwaert

“Tá oideachas na síochána bunaithe ar an gcreideamh cosmopolitan go gcuimsíonn an pobal morálta gach duine, go bhfuil seasamh morálta ag gach duine, agus dá bhrí sin gur cúinsí morálta domhanda iad cogadh agus síocháin, ceartas agus éagóir."

Údar (í): Felisa Tibbitts

“Is féidir le téamaí agus ábhar chearta an duine i gcuraclaim scoile a bheith i bhfoirm téamaí traschultúrtha atá sainordaithe ag beartas oideachais nó is féidir iad a chomhtháthú in ábhair atá ann cheana, mar shampla stair, oideachas cathartha / saoránachta, staidéir shóisialta agus na daonnachtaí. Is féidir oideachas ar chearta an duine a fháil freisin i gcláir ealaíon agus i gclubanna neamhfhoirmiúla agus in imeachtaí speisialta a bhíonn ar siúl i suíomhanna scoile. "

Údar (í): Felisa Tibbitts

"Is próiseas machnaimh, rannpháirtíoch é Oideachas um Chearta an Duine atá dírithe ar dhaoine aonair, grúpaí agus pobail a chumhachtú."

Údar (í): Felisa Tibbitts

“Is oideachas faoi chearta an duine, trí chearta an duine agus faoi chearta an duine é Oideachas um Chearta an Duine."

Údar (í): Felisa Tibbitts

"Tá na cineálacha oideolaíochta seo a leanas ionadaíoch dóibh siúd a chuireann abhcóidí Oideachais um Chearta an Duine chun cinn. Tá na modhanna seo infheidhmithe maidir le gach cineál HRE ach cuirtear i bhfeidhm go cuimsitheach iad i múnlaí foghlama oideachais a bhfuil an-tóir orthu. Tá taithí agus gníomhaíocht-lárnaithe: lena n-áirítear foghlaimeoirí a shireadh 'réamh-eolas agus gníomhaíochtaí a thairiscint a tharraingíonn amach eispéiris agus eolas foghlaimeoirí; Ag cruthú fadhbanna: ag dúshlán réamh-eolais na bhfoghlaimeoirí; Rannpháirteach: comhiarrachtaí a spreagadh chun coincheapa a shoiléiriú, téamaí a anailísiú agus na gníomhaíochtaí a dhéanamh; Dialectical: a cheangal ar fhoghlaimeoirí a gcuid eolais a chur i gcomparáid leo siúd ó fhoinsí eile; Anailíseach: ag iarraidh ar fhoghlaimeoirí smaoineamh ar na cúiseanna atá le rudaí agus conas a tháinig siad; Cneasaithe: cearta an duine a chur chun cinn i gcaidrimh idirphearsanta agus idirphearsanta; Smaointeoireacht straitéiseach-dhírithe: treoir a thabhairt d’fhoghlaimeoirí a gcuspóirí féin a leagan síos agus smaoineamh orthu bealaí straitéiseacha chun iad a bhaint amach, agus Sprioc agus dírithe ar ghníomhaíocht: ag ligean d'fhoghlaimeoirígníomhaíochtaí a phleanáil agus a eagrú i ndáil lena gcuspóirí (ARRC, 2003). "

Údar (í): Rita Verma

Ba chóir go gcuirfeadh oideachas criticiúil síochána isteach go hidéalach ar smaointeoireacht normalaithe laethúil nuair a dhéantar foirmeacha foréigneacha sa 'chiall is coiteann' a cheistiú. Nuair a aithníonn gach duine go nglacann muid páirt i bhforéigean le chéile agus an fhreagracht orainn é a athrú, b’fhéidir go bhfuil athrú indéanta.

Scrollaigh go dtí an Barr