Sleachta & Memes um Oideachas Síochána

Fáilte go dtí ár Eolaire Sleachta & Memes!

Is éard atá san eolaire seo ná cnuasach curtha in eagar de shleachta anótáilte de pheirspictíochtaí ar theoiric, cleachtas, beartas agus oideolaíocht in oideachas síochána. Tá an t-eolaire deartha mar acmhainn ghinearálta bhibleagrafaíochta chomh maith le huirlis le húsáid in oiliúint múinteoirí in oideachas síochána. Comhlánaítear gach luachan le meme ealaíne a spreagaimid duit é a íoslódáil agus a scaipeadh trí na meáin shóisialta. An bhfuil luachan spreagúil agus bríoch agat ar mhaith leat a fheiceáil san áireamh? Tugaimid cuireadh agus spreagaimid duit luachana a chur isteach chun cabhrú linn ár n-eolaire a leathnú. Cuir isteach do luachana ag baint úsáide as ár bhfoirm ar líne anseo.

Chun teacht ar an iontráil iomlán, anótáilte (agus chun an meme a íoslódáil) cliceáil ar ainm nó ar íomhá an údair.

Ag taispeáint 1 - 30 de 90

Údar (í): Douglas Allen

Uaslódáil comhad

“An neart is mó in oideachas síochána Gandhi: bearta coisctheacha le haghaidh na n-athruithe fadtéarmacha de réir a chéile atá riachtanach chun na bunchúiseanna agus na deitéarmanaint chúiseacha a shainaithint agus a chlaochlú a choinníonn muid gafa le timthriallta foréigin atá ag dul i méid."

Uaslódáil comhad

"Oibrímid ar ár gcumas inmheánach chun síocháin a thógáil trí fhoréigean a athrú go neamh-fhoréigean, pobal a thógáil, comhoibriú i bhfolláine choiteann, cumarsáid a dhéanamh go cinntitheach agus meas a bheith agat ar smaointe agus smaointe a chéile. Agus é sin á dhéanamh agat i do shaol laethúil samhail de shíocháin a thógáil, múinteoir síochána trí do ghníomhartha trí Chearta an Duine a chur chun cinn, trí mhuinín a thabhairt duit féin agus do dhaoine eile mórthimpeall ort agus aire a thabhairt dóibh. "

I ndeireadh na dála, ní bhaineann freagraí criticiúla síochána le freagraí cinnte a fháil, ach ligean do gach ceist nua foirmeacha agus próisis nua fiosrúcháin a ghiniúint.

Údar (í): Monasha Bajaj

Uaslódáil comhad

“Is féidir agus ba cheart an poitéinseal claochlaitheach atá ag oideachas síochána foghlaimeoirí a chur ag gníomhú i dtreo níos mó cothromais agus ceartais shóisialta a spreagadh trí bhreithniú a dhéanamh ar na réaltachtaí sóisialta agus polaitiúla níos mó a dhéanann taighde agus cleachtas sa réimse a struchtúrú, a theorannú agus a chumasú."

Údar (í): Monasha Bajaj

Uaslódáil comhad

“Maidir le hoideoirí criticiúla síochána, caithfear curaclaim atá ábhartha go háitiúil maidir le saincheisteanna cearta daonna agus ceartais a fhorbairt agus é mar aidhm anailísí na rannpháirtithe ar éagothroime struchtúracha agus mothú gníomhaireachta a chothú ag an am céanna chun dul i ngleic leis na saincheisteanna seo."

Údar (í): Monasha Bajaj

Uaslódáil comhad

“Is creatlach nádúrtha d’oideachas síochána iad cearta an duine, ach déanann caitheamh leo mar statach seachas dinimiciúil, agus uaireanta contrártha, neamhaird ar a gcastacht."

Uaslódáil comhad

“Más mian linn sochaí atá níos cothroime go sóisialta a fheiceáil do chách, ní mór dúinn an ciníochas a chealú ar dtús. Caithfimid tosú sa seomra ranga, agus go deimhin caithfidh múinteoirí múineadh chun an domhan a athrú. "

Uaslódáil comhad

“Má dhéantar iarracht éagothroime chumhachta a dhíchóimeáil a dhlisteanaíonn gníomhartha foréigin chiníocha, gan aghaidh a thabhairt ar na cleachtais seomra ranga sin agus na hordlathais chiníocha inár gcuraclaim, déanann sé ciníochas sistéamach. Ní ligfidh ach oideolaíocht chlaochlaitheach, bunaithe ar cheartas ciníoch, dúinn ár n-idéalacha maidir le héagsúlacht agus uilechuimsitheacht a bhaint amach. "

Údar (í): Cécile Barbeito

Uaslódáil comhad

"Is éard atá i gceist le haitheantas a thabhairt do ghnéithe dearfacha na coimhlinte athrú as cuimse ar pheirspictíocht: baineann sé le meas a bheith agat ar dhifríochtaí, taitneamh a bhaint as conspóidí, agus glacadh le castacht."

Coinníonn oideolaíocht chriticiúil ag croílár an cheistiúcháin ar an gcaoi a bhfeidhmíonn caidreamh cumhachta i dtógáil an eolais agus conas is féidir le múinteoirí agus mic léinn a bheith ina ngníomhairí daonlathacha claochlaitheacha a fhoghlaimíonn aghaidh a thabhairt ar éagóir, claontacht agus struchtúir shóisialta neamhchothroma.

Údar (í): Boal Augusto

Uaslódáil comhad

“Is cineál eolais í an amharclann; ba cheart agus is féidir é a bheith ina bhealach chun an tsochaí a athrú. Is féidir leis an amharclann cabhrú linn ár dtodhchaí a thógáil, seachas fanacht léi. "

Údar (í): Elise Boulding

Uaslódáil comhad

“Conas a fhoghlaimíonn duine ar bith rud nua i ndáiríre? Ó tharla go bhfuil utóipí de réir sainmhínithe 'nua,' 'nach bhfuil fós,' 'eile,' ní bheidh daoine in ann feidhmiú iontu ar bhealaí nach gcaitheann muid ar ais chuig an sean-ordú ach amháin má thugaimid aird go leor ar an bhfoghlaim. Tarraingíonn smaoineamh tuisceanach ar an gclaochlú atá ag teastáil ón gconaic mar phróiseas dosheachanta stairiúil sinn ó staidéar a dhéanamh ar na disciplíní deacra a fhágfaidh go mbeidh claochlú indéanta. "

Údar (í): Elise M. Boulding

Uaslódáil comhad

"Ní bheidh caidreamh measúil urramach againn riamh leis an bpláinéad - agus beartais chiallmhara faoi na rudaí a chuireann muid san aer, san ithir, san uisce - mura dtosaíonn leanaí an-óga ag foghlaim faoi na rudaí seo go liteartha ina dtithe, cúlchlóis, sráideanna agus scoileanna. Ní mór dúinn daoine a bheith againn atá dírithe ar an mbealach sin óna gcuimhní is luaithe. "

Údar (í): Elise Boulding

Caithfear daoine a spreagadh chun íomhá a dhéanamh, a mhúineadh chun acmhainn a fheidhmiú atá acu go deimhin ach nach bhfuil cleachtaithe lena n-úsáid ar bhealach disciplínithe. Tá na constaicí ar íomháú go páirteach inár n-institiúidí sóisialta, lena n-áirítear scoileanna, a spreagann íomháú toisc go n-eascraíonn sí roghanna malartacha a thugann dúshlán na socruithe sóisialta atá ann cheana.

Uaslódáil comhad

"Ní bhainfidh oideachas síochána amháin na hathruithe atá riachtanach don tsíocháin: ullmhaíonn sé foghlaimeoirí chun athrú a bhaint amach."

Uaslódáil comhad

“Is é an chuid rannpháirteach den phróiseas foghlama síochána cleachtas na saoirse féin freisin, agus praxis ina dtarlaíonn machnamh agus gníomh."

Údar (í): Candice Carter

Is léiriú í an tsíocháin... Baineann sé le próisis chognaíocha, céadfacha, spioradálta agus fisiceacha a dhéantar d'aon ghnó chun riocht na síochána a bheith ann. Ní “gnáthghníomhartha” laethúla go leor de na próisis seo, go háirithe mar fhreagraí ar choimhlint. Os a choinne sin, is minic a bhíonn smaointe agus iompraíochtaí athraithe i gceist leo atá aitheanta, anailísithe agus molta mar chéimeanna i dtreo na síochána. Ós rud é gur léiriú í an tsíocháin ar idirghníomhaíochtaí a bhfuil cuspóir leo nach múintear go forleathan in oideachas foirmiúil na scoileanna nua-aimseartha, chuir eispéiris amharclainne in áiteanna eile ar chumas an teagaisc sin. Chuir foghlaim trí rannpháirtíocht in téatar agus damhsa, go háirithe ina múnlaí feidhmeacha, teagasc léirithe riachtanach ar fáil.

Údar (í): Paco Cascón

Uaslódáil comhad

"Ciallóidh cosc ​​ar leibhéal an oideachais idirghabháil a dhéanamh sa choinbhleacht nuair a bheidh sé ag na céimeanna is luaithe, gan fanacht go dtiocfaidh sé chun cinn i ngéarchéim."

"La profción a nivel educationativo va a suntasar intervenir en el gwrthdaroto cuando está en sus primeros estadios, sin esperar a que llegue la fase de géarchéim."

Údar (í): Paco Cascón

Uaslódáil comhad

"San aois nua, is dúshlán mór é coinbhleachtaí a réiteach ar bhealach cóir agus neamh-fhoréigneach, agus dúshlán nach féidir le hoideachasóirí ar son na síochána a sheachaint, ná nár mhaith linn."

"En el nuevo siglo, aprender a resolver gwrthdaroos de manera justa y novio- lenta es todo un reto que la educationación para la paz no puede ni quiere soslayar."

Údar (í): Paco Cascón

Uaslódáil comhad

"Ciallaíonn oideachas le haghaidh coinbhleachta foghlaim chun coinbhleachtaí a anailísiú agus a réiteach ar an leibhéal micrea (coinbhleachtaí idirphearsanta inár dtimpeallacht phearsanta: seomra ranga, baile, comharsanacht, srl.) Agus ar an macraileibhéal (coimhlintí sóisialta agus idirnáisiúnta, i measc nithe eile)."

"Educar para el gwrthdaroto supone aprender a analizarlos y resolverlos, tanto a nivel micro (los gwrthdaroos interpersonales en nuestros ámbitos más cercanos: clase, casa, barrio, ...), como a nivel macro (gwrthdaroos sociales, internacionales, ... ). "

Údar (í): John dewey

Uaslódáil comhad

"Ní chiallaíonn an creideamh go dtagann gach fíor-oideachas trí thaithí go bhfuil gach eispéireas oideachasúil i ndáiríre nó go cothrom."

Údar (í): Paulo Freire

Uaslódáil comhad

“Is é an fiosracht atá mar bhunús leis an léitheoireacht chriticiúil i leanaí óga. Arís eile, ba chóir gur ócáid ​​ealaíonta a bheadh ​​ag múineadh páistí léamh agus scríobh. Ina áit sin, déanann go leor múinteoirí na heispéiris seo a athrú go hócáid ​​theicniúil, go rud gan mothúcháin, gan aireagán, gan chruthaitheacht - ach le hathrá. Oibríonn go leor múinteoirí go maorlathach nuair ba chóir dóibh oibriú go healaíonta. Rud nach féidir a chur taobh istigh de chlár i ndáiríre is ea páistí a mhúineadh conas focail a léamh ar domhan. De ghnáth, maireann páistí go samhlaíoch vis-a-vis réaltacht, ach is féidir go mbraitheann siad ciontach má léann siad ar an mbealach seo laistigh de chlár léitheoireachta teicniúil, maorlathach agus sa deireadh is féidir leo a léitheoireacht shamhlaíoch, chriticiúil a thabhairt suas do phróiseas iompraíochta. "

Údar (í): Paulo Freire

Uaslódáil comhad

“Seachas fiosrú, seachas na praxis, ní féidir le daoine a bheith fíor dhaonna. Ní thagann eolas chun cinn ach trí aireagán agus ath-aireagán, tríd an bhfiosrúchán suaimhneach, mífhoighneach, leanúnach, dóchasach a shaothraíonn daoine ar domhan, leis an domhan agus lena chéile. "

Údar (í): Paulo Freire

Uaslódáil comhad

"de réir aistritheoir Freire," coinsiasização, "tagraíonn an téarma coinsiasach do fhoghlaim chun contrárthachtaí sóisialta, polaitiúla agus eacnamaíocha a bhrath, agus gníomhú i gcoinne eilimintí leatromacha na réaltachta."

Údar (í): Paulo Freire

Uaslódáil comhad

"Níl ach idirphlé, a éilíonn smaointeoireacht chriticiúil, in ann smaointeoireacht chriticiúil a ghiniúint. Gan idirphlé níl aon chumarsáid ann, agus gan cumarsáid níl fíor-oideachas ann."

Údar (í): Paulo Freire

Uaslódáil comhad

“Ní taisce eile atá le déanamh i bhfear é saoradh barántúil - próiseas an daonnúcháin. Is praxis é an saoirse: gníomh agus machnamh na bhfear agus na mban ar a ndomhan d’fhonn é a athrú. Ní féidir leo siúd atá tiomanta i ndáiríre do chúis na saoirse glacadh le coincheap meicníoch an chonaic mar árthach folamh atá le líonadh, ní le modhanna forlámhas baincéireachta (bolscaireacht, slogáin - taiscí) a úsáid in ainm na saoirse. "

Údar (í): Paulo Freire

Uaslódáil comhad

“Ní hé an múinteoir amháin an té a mhúineann a thuilleadh, ach duine a mhúintear féin in idirphlé leis na mic léinn, a mhúineann freisin agus é á theagasc. Bíonn siad freagrach i gcomhpháirt as próiseas ina bhfásann gach duine. "

Údar (í): Paulo Freire

Uaslódáil comhad

“Dá bhrí sin déantar an t-oideachas a athchur i gcónaí sna praxis. D’fhonn a bheith, caithfidh sé éirí. Tá “fad” (de réir bhrí Bergsonian an fhocail) le fáil in idirghníomhú buanseasmhacht agus athrú na gcodarsnachtaí. "

Údar (í): Paulo Freire

Uaslódáil comhad

“Is foréigean aon chás ina gcuireann daoine áirithe cosc ​​ar dhaoine eile dul i mbun an phróisis fhiosrúcháin. Níl na modhanna a úsáidtear tábhachtach; chun daoine a choimhthiú óna gcinnteoireacht féin is ea iad a athrú ina réada. "

Údar (í): Paulo Freire

Uaslódáil comhad

“Is é an bhua deiridh, más féidir, an cumas grá a thabhairt do mhic léinn, in ainneoin gach rud. Ní cineál grá bog nó milis atá i gceist agam, ach a mhalairt ar fad grá an-dearfach, grá a ghlacann leis, grá do mhic léinn a chuireann brú orainn dul níos faide, rud a fhágann go bhfuil níos mó agus níos mó freagrach againn as ár dtasc. "

Scrollaigh go dtí an Barr