Eisíonn Cruinniú Mullaigh Idirnáisiúnta Vín um Shíocháin san Úcráin Glaoch Domhanda ar Ghníomh

(Arna fhreagairt ó: Aislingí Coitianta. 12 Meitheamh, 2023)

De réir Medea Benjamin

“Tháinig gearr ar na hinstitiúidí a bunaíodh chun síocháin agus slándáil a chinntiú san Eoraip, agus mar gheall ar chliseadh na taidhleoireachta tháinig cogadh chun cinn,” a dúirt an lucht freastail i gcomhdhearbhú. “Tá géarghá le taidhleoireacht anois chun deireadh a chur leis an gcogadh sula scriosann sé an Úcráin agus go gcuirfidh sé an daonnacht i mbaol.”

Le linn deireadh seachtaine an 10-11 Meitheamh i Vín na hOstaire, tháinig breis agus 300 duine a dhéanann ionadaíocht ar eagraíochtaí síochána ó 32 tír le chéile don chéad uair ó ionradh na Rúise ar an Úcráin chun deireadh a chur leis an troid a éileamh. I ndearbhú comhdhála foirmiúil, rannpháirtithe dhearbhú, “Is comhrialtas leathan agus éagsúil ó thaobh na polaitíochta muid a dhéanann ionadaíocht ar ghluaiseachtaí síochána agus ar an tsochaí shibhialta. Táimid aontaithe go daingean inár gcreideamh gur coir in aghaidh na daonnachta é cogadh agus nach bhfuil aon réiteach míleata ar an ngéarchéim reatha.”

Síocháin trí mhodhanna síochánta. Stopadh agus caibidlíocht anois! Ráiteas ón gCruinniú Mullaigh Idirnáisiúnta um Shíocháin san Úcráin, 2023

Síocháin trí mhodhanna síochánta. Stopadh agus caibidlíocht anois!
Ráiteas ón gCruinniú Mullaigh Idirnáisiúnta um Shíocháin san Úcráin, 2023.

Iarraimidne, lucht eagraithe an Chruinnithe Mullaigh Idirnáisiúnta um Shíocháin san Úcráin, ar cheannairí i ngach tír gníomhú chun tacú le sos comhraic láithreach agus caibidlíochtaí chun deireadh a chur leis an gcogadh san Úcráin.

Is comhrialtas leathan polaitiúil ilghnéitheach muid a dhéanann ionadaíocht ar ghluaiseachtaí síochána agus ar an tsochaí shibhialta, lena n-áirítear daoine creidimh i go leor tíortha. Táimid aontaithe go daingean inár gcreideamh gur coir in aghaidh na daonnachta é cogadh agus nach bhfuil aon réiteach míleata ar an ngéarchéim reatha.

Tá an cogadh faoi bhrón agus faitíos an-mhór orainn. Maraíodh agus gortaíodh na céadta mílte agus díláithríodh agus gortaíodh na milliúin. Tá cathracha agus sráidbhailte ar fud na hÚcráine agus an timpeallacht nádúrtha millte.

D’fhéadfadh bás agus fulaingt i bhfad níos mó tarlú fós má théann an choinbhleacht ar aghaidh go dtí úsáid na n-arm núicléach, riosca atá níos airde inniu ná mar a bhí tráth ar bith ó ghéarchéim diúracán Chúba.

Cáineann muid ionradh mídhleathach na Rúise ar an Úcráin. Thit na hinstitiúidí a bunaíodh chun an tsíocháin agus an tslándáil a chinntiú san Eoraip gearr, agus ba é cliseadh na taidhleoireachta ba chúis le cogadh. Anois tá géarghá le taidhleoireacht chun deireadh a chur leis an gcogadh sula scriosann sé an Úcráin agus go gcuirfear an daonnacht i mbaol.

Ní mór an cosán go dtí an tsíocháin a bheith bunaithe ar phrionsabail na comhshlándála, meas ar
cearta daonna idirnáisiúnta agus féinchinneadh gach pobail.

Tacaímid le gach caibidlíocht a sheasann do loighic na síochána in ionad míloighic an chogaidh.

Dearbhaímid ár dtacaíocht do shochaí sibhialta na hÚcráine atá ag cosaint a gcearta. Táimid tiomanta do neartú a dhéanamh ar an idirphlé leo siúd sa Rúis agus sa Bhealarúis atá ag cur a mbeatha i mbaol ag cur in aghaidh cogaidh agus ag cosaint an daonlathais.

Iarraimid ar an tsochaí shibhialta i ngach tír a bheith linn i seachtain de shlógadh domhanda
(Dé Sathairn 30 Meán Fómhair – Dé Domhnaigh 8 Deireadh Fómhair 2023) le haghaidh sos cogaidh láithreach agus
idirbheartaíochtaí síochána chun deireadh a chur leis an gcogadh seo.

Vín, 11 Meitheamh, 2023

“Ní mór dúinn go léir ár gcion a dhéanamh, ionas go mbeimid comhionann le cúram na síochána.” – Albert Einstein

Íoslódáil pdf den ráiteas

Chun a nglaoch ar shos comhraic a mhéadú, thug rannpháirtithe an Chruinnithe Mullaigh tiomantas do Sheachtainí Domhanda Gníomhaíochta a eagrú—agóidí, faireoga sráide agus stocaireacht pholaitiúil—i rith laethanta 30 Meán Fómhair-8 Deireadh Fómhair.

Roghnaigh lucht eagraithe an chruinnithe mullaigh an Ostair mar shuíomh don chomhdháil síochána toisc go bhfuil an Ostair ar cheann den bheagán stát neodrach neamh-NATO atá fágtha san Eoraip. Níl in Éirinn, san Eilvéis agus i Málta ach dornán de stáit neodracha Eorpacha, anois go bhfuil an Fhionlainn ina stát neodrach roimhe seo tar éis dul isteach i NATO agus is í an tSualainn an chéad líne eile. Tugtar “Cathair na Náisiún Aontaithe” ar phríomhchathair na hOstaire, Vín, agus tá Rúnaíocht an ESCE (an Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip) lonnaithe ann freisin, a rinne monatóireacht ar an sos comhraic sna Donbas ó síníodh comhaontú Minsc II i. 2015 go dtí ionradh na Rúise ar an Úcráin in 2022.

“Táimid aontaithe go daingean inár gcreideamh gur coir in aghaidh na daonnachta é cogadh agus nach bhfuil aon réiteach míleata ar an ngéarchéim reatha.”

Is ionadh é gur tharla an Ostair neodrach go leor naimhdeach do Chruinniú Mullaigh na Síochána. Cónaidhm na gceardchumann uaimh i brú ó Ambasadóir na hÚcráine go dtí an Ostair agus daoine eile a bhí ag tarraingt siar, a rinne smeartha ar na himeachtaí mar chúigiú colún d'ionróirí na Rúise. Chuir an t-ambasadóir i gcoinne roinnt de na cainteoirí, ina measc an t-eacnamaí a bhfuil cáil dhomhanda Jeffrey Sachs agus Feisire Parlaiminte an Aontais Eorpaigh Clare Daly.

Cuireadh fiú an club preasa, áit a raibh an preasagallamh deiridh sceidealta, ar ceal ag an nóiméad deireanach. An nuachtán liobrálach Ostarach/ar chlé Caighdeán Der pied on, panning na comhdhála roimh ré, i rith agus ina dhiaidh sin, ag líomhain go raibh na cainteoirí ró-pro-Rúisis. Gan amhras, d'aimsigh eagraithe áitiúla láithreacha eile go tapa. Bhí an chomhdháil ar siúl in ionad ceolchoirme álainn, agus an preasagallamh i gcaifé áitiúil.

Ba é an painéal ba mhó a bhí ag gluaiseacht na comhdhála ná an painéal le hionadaithe ón Úcráin, ón Rúis, agus ón Bhealarúis, a chuir a mbeatha i mbaol chun páirt a ghlacadh sa Chruinniú Mullaigh. Níl Yurii Sheliazhenko, rúnaí-chisteoir Ghluaiseacht an tSeacaíoch hÚcráine, in ann an tír a fhágáil agus mar sin labhair sé le lucht freastail ó Kyiv trí Zoom.

“Ar nós go leor Ukrainians, is íospartach ionsaí arm na Rúise mé, a bhuamáil mo chathair, agus íospartach de sháruithe ar chearta an duine ag arm na hÚcráine, a dhéanann iarracht mé a tharraingt go dtí an grinder feola, ag séanadh mo cheart chun diúltú a mharú, an tír a fhágáil le haghaidh mo chuid staidéir in Ollscoil Münster … Smaoinigh air: tá cosc ​​ar gach fear ó 18 go 60 an tír a fhágáil, déantar iad a sheilg ar na sráideanna agus fuadaítear iad go héigeantach go serfdom an airm.”

Dúirt Sheliazhenko leis an gCruinniú Mullaigh go ndearna Fórsaí Armtha na hÚcráine iarracht stádas agóideora coinsiasach a dhiúltú do lucht freasúra cogaidh na hÚcráine, ach gur ghéill siad nuair a d’éiligh brú idirnáisiúnta go n-aithneodh míleata na hÚcráine cearta a daingníodh faoin gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine.

Gheall roinnt grúpaí ag an gCruinniú Mullaigh tacaíocht a thabhairt d’agóideoirí coinsiasacha ón Úcráin, ón Rúis agus ón mBealarúis, agus ghlac siad freisin le bailiúchán do theaghlaigh Úcránach nach bhfuil rochtain acu ar uisce glan tar éis scrios damba Kakhovka le déanaí.

Áiríodh ar bhuaicphointí an Chruinnithe Mullaigh freisin ráitis ó ionadaithe ón Deisceart Domhanda, a tháinig ón tSín, Camarún, Gána, Meicsiceo agus an Bholaiv. Spreag Leas-Uachtarán na Bolaive David Choquehuanca an slua agus é ag labhairt faoin ngá atá le haird a thabhairt ar eagna na gcultúr dúchasach agus a gcleachtais idirghabhála.

“Ba cheart breathnú ar an deireadh seachtaine seo mar thús.”

Dúirt go leor cainteoirí go dtiocfaidh an fíor-spreagadh chun deireadh a chur leis an gcogadh seo ón nDeisceart Domhanda, áit ar féidir le polaiteoirí an t-ocras agus an boilsciú forleathan is cúis leis an gcoimhlint seo a fheiceáil, agus go bhfuil ról lárnach acu maidir lena gcuid seirbhísí a thairiscint mar idirghabhálaithe.

Bhí ionadaíocht ag beagnach gach cearn den Eoraip, lena n-áirítear dosaenacha ón Iodáil, an tír a shlógadh léirsithe síochána is mó ar an mór-roinn, le níos mó ná 100,000 agóide. Murab ionann agus na Stáit Aontaithe, áit a raibh na taispeántais beag, d'éirigh le lucht eagraithe na hIodáile comhghuaillíochtaí a thógáil lena n-áirítear ceardchumainn agus an pobal reiligiúnach, chomh maith le grúpaí síochána traidisiúnta. Ba é an chomhairle a thug siad do dhaoine eile ná a n-éilimh a chaolú agus a shimpliú chun a dtarraingt a leathnú agus ollghluaiseacht frith-chogaidh a thógáil.

Áiríodh ar thoscaireacht ochtar SAM ionadaithe ó CODEPINK, Peace in Ukraine, Comhaltacht an Athmhuintearais agus Veterans for Peace. Coirnéal agus taidhleoir ar scor ó SAM Ann Wright cainteoir mór le rá a bhí ann, mar aon leis an iar-Chomhairle Dennis Kucinich, a tháinig isteach go cianda.

In ainneoin bunlíne aonfhoirmeach na rannpháirtithe, a bhí ina ghlaoch ar chainteanna síochána, bhí go leor easaontais ann, go háirithe sna ceardlanna. Chreid roinnt daoine gur cheart dúinn leanúint ar aghaidh ag seoladh airm agus muid ag brú ar chainteanna; d'iarr daoine eile go gcuirfí deireadh láithreach le haistrithe arm. D’áitigh roinnt acu go n-iarrfaí trúpaí na Rúise a tharraingt siar láithreach, agus chreid daoine eile gur cheart sin a bheith mar thoradh ar chaibidlíocht, seachas mar réamhchoinníoll. Chuir cuid acu níos mó milleán ar ról leathnú NATO agus ar chur isteach na SA i ngnóthaí inmheánacha na hÚcráine, agus dúirt daoine eile go mbaineann an milleán go heisiach ar leac an dorais d’ionróirí na Rúise.

Léiríodh cuid de na héagsúlachtaí sin sa phlé a bhain leis an dearbhú deiridh, áit a raibh neart ceisteanna ar ais agus ar aghaidh faoi cad ba cheart agus nár cheart a lua. Bhí glaonna láidre ann cáinte a dhéanamh ar ghríosaithe NATO agus ar ról na SA/RA in iarrachtaí luatha ar idirghabháil a sabotaging. Fágadh na mothúcháin seo, mar aon le daoine eile a cháin an tIarthar, amach as an gcáipéis deiridh, rud a cháin roinnt acu mar rud a bhí ró-neamhghlan. Scriosadh tagairtí do ghríosaithe NATO ba chúis le hionradh na Rúise agus ionad leis an teanga seo a leanas:

“Níor tháinig laghdú ar na hinstitiúidí a bunaíodh chun síocháin agus slándáil a chinntiú san Eoraip, agus tháinig cogadh as cliseadh na taidhleoireachta. Anois tá géarghá le taidhleoireacht chun deireadh a chur leis an gcogadh sula scriosann sé an Úcráin agus go gcuirfidh sé an daonnacht i mbaol."

Ach ba é an chuid ba thábhachtaí den doiciméad deiridh agus den chruinniú féin ná an glao ar ghníomhaíochtaí breise.

“Ba cheart breathnú ar an deireadh seachtaine seo mar thús,” a dúirt an t-eagraí Reiner Braun. “Tá níos mó laethanta gníomhaíochta ag teastáil uainn, níos mó cruinnithe, níos mó for-rochtana do mhic léinn agus do chomhshaolaithe, níos mó imeachtaí oideachasúla. Ach ba thús iontach é seo don chomhordú domhanda.”


*Medea Benjamin is comhbhunaitheoir Global Exchange agus CODEPINK: Women for Peace.

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Leave a Comment

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte *

Scrollaigh go dtí an Barr