Lorgaíonn Ollscoil Notre Dame Seasamh Dáimhe Tionachta nó Rian Tionachta i gCeartas Ciníoch agus Claochlú Coimhlinte

Ollscoil Notre Dame: Scoil Ghnóthaí Domhanda Keough

suíomh: Notre Dame, Indiana
Dáta Oscailte: Lúnasa 24, 2021
Spriocdháta: Oct 14, 2021 at 11:59 PM Eastern Time

cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil agus chun iarratas a dhéanamh

Tuairisc

Iarrann Scoil Ghnóthaí Domhanda Keough Ollscoil Notre Dame iarratais ar phost rianta tionachta / tionachta i gceartas ciníoch agus claochlú coinbhleachta, bunaithe ag Institiúid Kroc um Staidéar Síochána Idirnáisiúnta (https://kroc.nd.edu/). Tá Rang oscailte. Tabharfar tús áite do scoláirí-chleachtóirí atá ag obair ar dhúshláin chiníocha baile na SA a bhfuil naisc agus impleachtaí domhanda acu. Tá an speisialtóireacht araíonachta don phost oscailte agus tá suim ar leith againn in iarrthóirí a sáraíonn a dtaighde agus a gcleachtas teorainneacha araíonachta. Spreagtar iarrthóirí ó ghrúpaí tearcionadaithe chun iarratas a dhéanamh.

Cé gur i Scoil Keough atá an ceapachán bunscoile, d’fhéadfadh go mbeadh cleamhnas ag an iarrthóir rathúil le Scoil nó Coláiste eile in Ollscoil Notre Dame.

Beifear ag súil go ndéanfaidh an t-iarrthóir rathúil tionscnamh nua a sheoladh agus a stiúradh ar cheartas ciníoch, claochlú coinbhleachta agus beartas ag Institiúid Kroc, lena n-áirítear cúrsaí a thairiscint ina réimsí saineolais, comhpháirtíochtaí comhoibritheacha a fhorbairt le haonaid Notre Dame eile atá ag obair ar chine agus ar cheartas (mar sin mar Tionscnamh Notre Dame ar Rás agus Athléimneacht agus Ionad Klau um Chearta Sibhialta agus Daonna) agus taighde a bhaineann le beartas ar cheartas ciníoch a dhéanamh. Tá an seasamh seo ag teacht le hiarracht níos leithne Notre Dame chun méadú éagsúlacht, cothromas agus cuimsiú ar an gcampas.

Beidh acmhainní airgeadais ar fáil chun an tionscnamh a lainseáil sa chéad dá bhliain ach beifear ag súil agus freagrach as an iarrthóir rathúil cistí a fháil chun leanúint le forbairt an tionscnaimh.

Treoracha Iarratas

Ceanglaítear ar gach iarratasóir litir chlúdaigh agus CV a chur isteach. Cuirtear fáilte freisin roimh fhianaise ar éifeachtúlacht teagaisc. Ba cheart d’iarrthóirí sóisearacha (lena n-áirítear mic léinn PhD, postdocs, ollamh comhlach cúnta nó neamh-thionachta) ráiteas taighde, ráiteas teagaisc (lena n-áirítear achoimre ar mheastóireachtaí teagaisc) a chur isteach, agus socrú a dhéanamh chun trí litir thagartha rúnda a chur isteach. Ní mór gach ábhar iarratais a chur isteach tríd an gcóras iarratais ar líne Interfolio.

Is féidir ainmniúcháin agus fiosrúcháin a sheoladh trí ríomhphost chuig:

An tOllamh Asher Kaufman
Cathaoirleach, Coiste Cuardaigh um Cheartas Ciníoch agus Claochlú Coimhlinte
Institiúid Kroc um Staidéar Síochána Idirnáisiúnta
Scoil Ghnóthaí Domhanda Keough
Ollscoil Notre Dame

[ríomhphost faoi chosaint]

Tosóidh athbhreithniú ar iarratais an 1 Deireadh Fómhair, 2021, agus leanfaidh sé ar aghaidh go dtí go mbeidh an post líonta. Dúnfaidh an post d’iarratais nua an 15 Deireadh Fómhair, 2021.

Tacaíonn Ollscoil Notre Dame le riachtanais lánúineacha déghairme agus tá Clár Cúnaimh Gairme Dé aici chun cabhrú le céilí agus daoine suntasacha eile a athlonnú lena gcuardach poist. Tá an Ollscoil ina ball freisin de Chuibhreannas Earcaíochta Ardoideachais Greater Chicago Midwest

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...