Cuireann UNESCO oiliúint ar mhúinteoirí san Oideachas ar son na Síochána agus na Forbartha Inbhuanaithe (EPSD) i Maenmar

(Arna fhreagairt ó: UNESCO. 13 Samhain, 2023.)

By Emily De

“Ní rud le foghlaim é Oideachas don tSíocháin agus don Fhorbairt Inbhuanaithe sa deireadh, ach rud le maireachtáil leis.”

Oiliúnóir do EPSD UNESCO

I gceann 14 mhí—nó ó Mheán Fómhair 2022—174 oideachasóir, múinteoirí faoi oiliúint, forbróirí curaclaim, agus riarthóirí scoile (breis agus 70% díobh ina mná) tar éis oiliúint chun cumas a fhorbairt san Oideachas ar son na Síochána agus na Forbartha Inbhuanaithe (EPSD), a bhí á óstáil. ag Oifig Antenna UNESCO i Yangon. Léiríonn an líon suntasach sin, go dtí seo, príomhphrionsabal UNESCO: agus domhan níos inbhuanaithe agus níos síochánta a chothú tríd an oideachas, tá ról lárnach ag múinteoirí. Agus é seo san áireamh, tá sé mar aidhm ag oiliúint EPSD UNESCO tacú le múinteoirí a bhfeasacht ar an ábhar a ardú, agus le hinniúlachtaí múinteoirí agus cleachtóirí oideachais san EPSD i Maenmar a fhorbairt. 

Soláthraíonn na cúig mhodúl ar líne den chúrsa féin-luas eochairacmhainní agus treoir maidir le cad a shainmhíníonn EPSD, cad is inniúlachtaí EPSD ann, cén fáth agus conas ceachtanna síochána agus inbhuanaitheachta agus gníomhaíochtaí seach-churaclaim a chomhtháthú i gcuraclaim, agus conas cur chuige ‘scoil iomlán’ a chur i bhfeidhm. . Thug na seisiúin oiliúna deiseanna freisin do rannpháirtithe faisnéis agus smaointe a mhalartú leis an oiliúnóir agus lena gcomhfhoghlaimeoirí, agus aiseolas díreach a fháil ón oiliúnóir ar a gcuid tascanna.

Tar éis dóibh an cúrsa a chríochnú agus a dteastas a fháil, tugadh deis do mhúinteoirí a gcuid taithí a shaibhriú agus dul i mbun foghlama níos doimhne fós trí oiliúint fhíorúil nó oiliúint phearsanta ó speisialtóir EPSD de chuid UNESCO.

Leagann an oiliúint béim ar ról na scoileanna maidir le dea-chleachtais a chur chun cinn agus feidhmiú mar thimpeallachtaí foghlama le haghaidh inbhuanaitheachta. Ag labhairt dó ar fheidhmiú féideartha an eolais a fuair sé óna oiliúint, dúirt múinteoir ó phobalscoil ó Stát Kayah,

“Cuirim oideachas ar mo chuid mac léinn ar chleachtais fhreagracha ar nós bileoga bána a athúsáid, soilse a mhúchadh nuair nach bhfuil gá leo, agus deighilt na dramhaíola in-athchúrsáilte agus in-mhúirín a chothú. Bainim úsáid freisin as cuir chuige a chuimsíonn foghlaim bunaithe ar thionscadail, staidéir allamuigh, agus foghlaim seirbhíse chun oiliúint a chur orthu mar ghníomhaire comhoibríoch freagrach dá bpobal.”

Toisc go gcothaíonn an EPSD feidhmiú atá ábhartha go háitiúil agus atá oiriúnach ó thaobh an chultúir de, spreagann sé múinteoirí a ndálaí áitiúla comhshaoil, eacnamaíocha agus sochaíocha a chur san áireamh go dlúth, chomh maith leis an bpoitéinseal do thiomantas agus rannpháirtíocht a bpobal. Thug múinteoir faoi oiliúint a chuaigh isteach san oiliúint phearsanta in Yangon faoi deara,

“Rud nua atá foghlamtha agam ón gceardlann EPSD seo ná an Cur Chuige Uile-scoile. D’fhoghlaim mé go gcaithfidh an t-ábhar a bheith ábhartha don chomhthéacs áitiúil le gur féidir le mic léinn an méid a fhoghlaimíonn siad sa saol laethúil a chleachtadh. Ní mór don scoil a bheith ní hamháin do mhic léinn, ach dá sochaí freisin. I ngníomhaíochtaí scoile, is féidir leis an tsochaí páirt a ghlacadh i gcodanna áirithe. Caithfidh an tsochaí féin a bheith ina scoil do dhaltaí freisin ionas gur féidir leo foghlaim go héasca conas an t-uisce báistí a shábháil, conas rudaí a athchúrsáil, agus mar sin de. Is mór agam múinteoir an chúrsa seo as nasc a dhéanamh idir conas is féidir le pleananna teagaisc dul i bhfeidhm ar shaol na mac léinn agus ar shaol an náisiúin.”

Thug príomhoide ó scoil mhainistreach ó Rannóg Ayeyarwady fianaise freisin faoin gcaoi a gcuirfidh sí EPSD i bhfeidhm ina scoil, ag rá, 

“Eagróidh mé oiliúint a bhaineann leis an EPSD do riarachán scoile agus do mhúinteoirí agus spreagfaidh mé cleachtadh na gceithre philéar den EPSD - an comhshaol, an tsochaí, an eacnamaíocht agus an cultúr - inár dteagasc laethúil agus cleachtais ghaolmhara i scoileanna.”

Is cuid lárnach den turas i dtreo domhan inbhuanaithe é an dóigh a smaoiníonn agus a ghníomhaíonn duine a athrú, agus tá ról ríthábhachtach ag múinteoirí maidir leis na hinniúlachtaí a theastaíonn chun é sin a bhaint amach a chur in iúl. Tá UNESCO tiomanta i gcónaí do thacú le múinteoirí agus le hoideachasóirí áitiúla agus iad ag tógáil ar a gcumas reatha, agus ag feabhsú leanúnach a bhforbairt ghairmiúil EPSD. D’éascaigh oiliúint EPSD do mhúinteoirí bonn láidir a fháil san inbhuanaitheacht chun déileáil le hathruithe leanúnacha an domhain trí chuidiú le múinteoirí an t-eolas, na scileanna agus na luachanna atá de dhíth orthu chun inbhuanaitheacht a bhaint amach a thabhairt dá gcuid mac léinn, agus chun foghlaimeoirí óga a spreagadh chun gníomh a dhéanamh, mar is fíor. 'gníomhairí athraithe', ina saol laethúil. 

Chun rochtain a fháil ar acmhainní EPSD agus ar chúrsaí ar líne, tabhair cuairt ar an Ardán Múinteoirí Maenmar UNESCO.

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Leave a Comment

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte *

Scrollaigh go dtí an Barr