Lorgaíonn UNESCO Oifigeach Sinsearach Tionscadail (inscne agus oideachas)

Uimhir Phoist: ED / PA 184
grád: P-4
Earnáil na dTuismitheoirí: Earnáil an Oideachais (ED)
Stáisiún Dleachta: Páras
Teaghlach Poist: oideachas
Cineál conartha: Ceapachán Tionscadail
Fad an chonartha: 1 bliana
Earcaíocht oscailte do: Iarrthóirí inmheánacha agus seachtracha
Spriocdháta Iarratais (Am Páras Meán Oíche): 23-AUG-2021

níos mó a fhoghlaim agus iarratas a dhéanamh anseo

FORBHREATHNÚ AR FEIDHMEANNA AN PHOST

Faoi údarás foriomlán an Ard-Stiúrthóra Cúnta um Oideachas, treoir ó Stiúrthóir na Rannóige um Oideachas 2030, agus maoirseacht láithreach Cheann na Rannóige, cuideoidh an sealbhóir le cur chun feidhme Straitéis UNESCO um Chomhionannas Inscne a chur chun cinn i agus trí thionscnamh Oideachais agus Her Future, Our Future de chuid UNESCO. Déanfaidh sé / sí go háirithe:

1. Comhairle straitéiseach agus cúlstopáil theicniúil a sholáthar d’fhorbairt agus do chur i bhfeidhm tionscadal agus clár tíre, ag soláthar treorach bunaithe ar fhianaise ar: creataí dlí agus rialála a chumasú d’oideachas claochlaithe inscne, athruithe institiúideacha chun comhionannas inscne a chinntiú i dteagasc, i bhfoghlaim agus i mbainistíocht, athraíonn cleachtais curaclaim agus oideolaíochta atá íogair ó thaobh inscne de, agus noirm shóisialta chun comhionannas inscne a chur chun cinn.

2. Treoir cláir agus uirlisí dearbhaithe cáilíochta a fhorbairt chun tionscadail agus cláir tíre a chur i bhfeidhm go rathúil. Cuimsíonn sé seo tacaíocht theicniúil d’fhorbairt creataí loighciúla, teoiricí athraithe, agus creataí monatóireachta agus meastóireachta a chuireann bailiú faisnéise straitéiseacha tráthúla agus cruinn chun cinn is féidir a úsáid chun dul chun cinn i dtreo torthaí a bhfuil súil leo a mheas.

3. Acmhainní breise a shainaithint agus a shlógadh d’obair UNESCO ar chomhionannas inscne san oideachas agus trí oideachas, i gcomhairle agus i gcomhordú leis na haonaid chuí laistigh de UNESCO, Oifigí Allamuigh agus institiúidí, Comhpháirtithe na Náisiún Aontaithe agus geallsealbhóirí ábhartha eile d’fhonn cláir UNESCO ar chomhionannas inscne a leathnú. san oideachas agus tríd.

4. Tacaíocht a sholáthar do shásraí comhair chun obair UNESCO ar chomhionannas inscne san oideachas agus trí oideachas a chur chun cinn, lena n-áirítear Suaitheantas Inscne Chomhghuaillíocht um Oideachas Domhanda UNESCO, módúlachtaí Comhchláir leis na Náisiúin Aontaithe agus le comhpháirtithe eile, agus módúlachtaí comhpháirtíochta eile.

5. Tógáil eolais agus comhroinnt eolais ar obair UNESCO a éascú chun comhionannas inscne san oideachas agus tríd an oideachas a chur chun cinn, lena n-áirítear trí dhoiciméadú, tuairisciú agus iarrachtaí cumarsáide eile.

gar
Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr