Lorgaíonn UNESCO Speisialtóir Cláir (Oideachas)

Stáisiún Dleachta: Páras
Teaghlach Poist: oideachas
Cineál conartha: Téarma Seasta
Fad an chonartha: blianta 2
Earcaíocht oscailte do: Iarrthóirí inmheánacha agus seachtracha
Spriocdháta Iarratais (Am Páras Meán Oíche): 06-Samhain-2021

cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil agus chun iarratas a dhéanamh

FORBHREATHNÚ AR FEIDHMEANNA AN PHOST

Faoi údarás foriomlán an Ard-Stiúrthóra Cúnta, Oideachas (ADG / ED), treoir ó Stiúrthóir na Rannóige um Oideachas 2030 (ED / E30), agus maoirseacht dhíreach ar Cheann na Rannóige um Cheannaireacht SDG 4 (ED / E30 / SDG), tá an Speisialtóir Cláir freagrach as cur le príomhról comhordaithe UNESCO ar Chlár Oibre Oideachais SDG4 2030 agus as tacú le hoibríochtaí an tSásra um Chomhar um Oideachas Domhanda (GCM) agus tacú leo. Beifear ag súil go gcomhlíonfaidh sé / sí na dualgais riachtanacha seo a leanas:

  • Cur le, agus treoir straitéiseach a sholáthar, maidir le gníomhaíochtaí agus tionscadail UNESCO maidir le comhordú domhanda ar Chlár Oibre Oideachais 2030 agus tacaíocht theicniúil a chomhordú d’fhorbairt, do chur i bhfeidhm agus do mhonatóireacht ar straitéisí, pleananna agus cláir SDG4 sna Ballstáit.
  • Gníomhaíochtaí agus tionscadail faoi stiúir fhoireann SDG 4 a nuashonrú, a phleanáil agus monatóireacht a dhéanamh orthu go rialta, agus tacú le rannpháirtíocht comhpháirtithe inmheánacha agus seachtracha agus monatóireacht a dhéanamh ar sheirbhísí tacaíochta lena n-áirítear soláthar, cumarsáid agus lóistíocht.
  • Comhoibriú a fhorbairt agus a chothabháil laistigh d’Earnáil Oideachais UNESCO agus le hEarnálacha Cláir eile, le hOifigí Biúró Réigiúnacha / Idirchaidrimh, chomh maith le hInstitiúidí, maidir le Clár Oibre SDG4 Oideachais 2030 a chur i bhfeidhm, a mhonatóireacht agus a mheas faoi chreat an GCM.
  • Gníomhaíochtaí a chomhordú chun imeachtaí rathúla domhanda a eagrú. Áireofar leis seo measúnú / bainistíocht riosca, rannpháirtíocht díoltóirí, comhordú le páirtithe leasmhara inmheánacha agus seachtracha, agus scópáil tionscadail, pleanáil agus cur i bhfeidhm.
  • Glac le freagracht fócasach amháin nó níos mó, lena n-áirítear tacaíocht d’fhorbairt comhpháirtíochtaí nua a bhfuil tábhacht straitéiseach leo do UNESCO.
  • Cumarsáid láidir foirne inmheánach a chur chun cinn, ag cur le baill nua a chur ar bord, go háirithe i gcomhthéacs na rúnaíochta nua gníomhaireachta; gníomhaíochtaí tógála foirne a mholadh, agus céimeanna réamhghníomhacha eile chun timpeallacht mhaith oibre a chothabháil.
  • Cur le slógadh acmhainní trí ról gníomhach a imirt i bhforbairtí maoinithe agus tograí tionscadail, aighneachtaí agus obair leantach. Acmhainní a aimsiú agus a shlógadh agus a chinntiú go n-ullmhaítear tuarascálacha ar dhul chun cinn tionscadal seach-bhuiséadacha, lena n-áirítear faisnéis riachtanach a chur isteach chuig páirtithe lena mbaineann chun tacú le bailchríoch tráthúil a dhéanamh ar thuarascálacha airgeadais cruinne.
  • Páirt a ghlacadh i bplé um fhorbairt clár (C / 5) agus i gceapadh tionscnamh sonrach a bhaineann le comhordú agus comhpháirtíocht SDG4.
  • Ábhair a ullmhú chun tacú leis an bPríomhbhainistíocht agus leis an mBainistíocht Shinsearach lena n-áirítear coimrí, cairteacha pleanála straitéise, ábhair chur i láthair, miontuairiscí / tuarascálacha cruinnithe agus pointí gníomhaíochta.
gar
Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr