Lorgaíonn UNESCO sainchomhairleoir ar “todhchaí ghairm na múinteoireachta”

Tá saineolaithe cáilithe á lorg ag UNESCO chun todhchaí ghairm na múinteoireachta a iniúchadh.

I bhfianaise phaindéim Covid-19 agus i gcomhréir le tionscnamh UNESCO maidir le Todhcha an Oideachais, coimisiúnóidh UNESCO sraith páipéar taighde agus píosaí smaointe chun imscrúdú a dhéanamh ar phríomhcheisteanna agus treochtaí a rachaidh i bhfeidhm ar thodhchaí múinteoirí agus teagaisc i gceithre phríomhthéama téamacha. réimsí:

  1. Mic léinn agus curaclam; 
  2. Oideolaíocht agus timpeallachtaí foghlama; 
  3. Oideachas agus forbairt múinteoirí; agus
  4. Ceannaireacht agus rialachas múinteoirí.

Is féidir tuilleadh sonraí a fháil san alt faoi iamh Iarratas ar Thograí.

Is é an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí 11 Meán Fómhair 2020.

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...