Lorgaíonn UNESCO Assoc. Oifigeach Tionscadail in Saoránacht Dhomhanda agus Oideachas Síochána

Uimhir Phoist: ED / PA 182
grád: P-2
Earnáil na dTuismitheoirí: Earnáil an Oideachais (ED)
Stáisiún Dleachta: Páras
Teaghlach Poist: oideachas
Cineál conartha: Ceapachán Tionscadail
Fad an chonartha: 1 bliana
Earcaíocht oscailte d’iarrthóirí inmheánacha agus seachtracha
Spriocdháta Iarratais (Am Páras Oíche): 18-MEITHEAMH-2021
Croíluachanna UNESCO: Tiomantas don Eagraíocht, Ionracas, Meas ar Éagsúlacht, Gairmiúlacht
Fad an chonartha: Bliain amháin agus an fhéidearthacht síneadh a chur faoi réir cistí agus feidhmíochta a bheith ar fáil.

cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil agus chun iarratas a dhéanamh

FORBHREATHNÚ AR FEIDHMEANNA AN PHOST

Beidh Ceapachán an Tionscadail bunaithe i Rannán na hEarnála Oideachais um Shaoránacht Dhomhanda agus Oideachas Síochána, (GCP), faoi údarás foriomlán an Ard-Stiúrthóra Cúnta um Oideachas, faoi threoir Stiúrthóir na Rannóige um Shíocháin agus Fhorbairt Inbhuanaithe, agus maoirseacht láithreach a dhéanamh ar Cheann na Rannóige um Oideachas Saoránachta Domhanda agus Síochána, agus i ndlúthchomhar leis an speisialtóir cláir ábhartha. Déanfar an obair i dtimpeallacht foirne i ndlúthchomhar leis an maoirseoir agus le comhghleacaithe na rannóige.

PRÍOMH DUALGAIS AGUS FREAGRACHTAÍ

Rannchuideoidh an sealbhóir le forbairt agus comhordú ghníomhaíochtaí na hEarnála a bhaineann le hoideachas saoránachta domhanda, agus go háirithe le saincheisteanna a bhaineann leis an Uileloscadh agus le hoideachas cinedhíothaithe agus le haghaidh a thabhairt ar antaibheathachas tríd an oideachas, i gcomhpháirtíocht le páirtithe leasmhara ábhartha sa réimse agus sa saol acadúil. Áireofar leis seo go háirithe, ach ní go heisiach:

1. I gcomhthéacs aghaidh a thabhairt ar antaibheathachas agus oideachas an Uileloscadh agus an chinedhíothaithe a chur chun cinn:

Tacú le treoir theicniúil a fhorbairt agus deiseanna cur le hacmhainn a chur i bhfeidhm (ar líne agus san am i láthair) do gheallsealbhóirí oideachais maidir le dul i ngleic le hantaisealachas tríd an oideachas.

  • Comhordú a dhéanamh ar fhorbairt cúrsaí r-fhoghlama ar aghaidh a thabhairt ar fhrith-Sheimíteachas trí oideachas agus ar aghaidh a thabhairt ar pasts foréigneacha trí oideachas, i gcomhar le OSCE / ODIHR, Músaem Cuimhneacháin Uileloscadh na Stát Aontaithe agus geallsealbhóirí ábhartha eile, lena n-áirítear ón earnáil phríobháideach.
  • Tacú le tiomsú airgid, lena n-áirítear nótaí coincheapa agus tograí tionscadail a fhorbairt.

2. I gcomhthéacs oideachas saoránachta domhanda a chur chun cinn:

  • Tacaíocht a thabhairt d’obair mar a iarrtar a bhaineann leis an Uileloscadh agus oideachas cinedhíothaithe, antoisceachas foréigneach a chosc agus aghaidh a thabhairt ar chaint fuatha. Áireofar leis seo go háirithe dréachtú nótaí coincheapa le haghaidh tiomsú airgid, comhfhreagras agus cumarsáid, chomh maith le tuarascálacha agus scríbhinní teicniúla.
  • Cur le forbairt treorach ar fhoghlaim shóisialta agus mhothúchánach agus a chinntiú go gcuirtear an ghné foghlama seo san áireamh i ngach tasc a thuairiscítear thuas nuair is ábhartha.
  • Tacaigh le cumarsáid (suíomh Gréasáin, na meáin shóisialta agus tacaíochtaí eile), for-rochtain, abhcóideacht, slógadh acmhainní ar gach gníomhaíocht thuasluaite.
gar
Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr