Oiliúnóirí Múinteora Slógaí UNESCO chun oideachas na Síochána a chur chun cinn agus chun antoisceachas foréigneach a chosc in oideachas múinteoirí

Is féidir le scoileanna a bheith ina moil le haghaidh tógáil na síochána sna pobail ina bhfuil siad suite agus tá ról an oideachais i dtógáil na síochána agus na hathléimneachta fós thar a bheith tábhachtach mar go bhfuil ról bunathraithe aige.

(Arna fhreagairt ó: UNESCO. 22 Lúnasa, 2022)

Tá an Aireacht Oideachais agus Spóirt (MoES) in Uganda ag cur an tionscadal um Oideachas Síochána agus um Chosc ar Fhoréigean ar Fhoréigean i bhfeidhm le tacaíocht ó Institiúid Idirnáisiúnta UNESCO um Thógáil Acmhainne san Afraic (IICBA) dar teideal, “Cumasú Óige ar son na Síochána agus Athléimneachta a Thógáil agus a Chosc ar Fhoréigean. Extremism i dTíortha na hAfraice trí Fhorbairt Múinteoirí”. Thacaigh Rialtas na Seapáine leis an tionscadal seo chun tacú le hinsileadh oideachas síochána in oideachas múinteoirí, oiliúint a chur ar mhúinteoirí agus ar oideachasóirí múinteoirí chun daoine óga a chothú le bheith ina ngníomhairí síochána agus chun scoileanna a dhéanamh ina dtimpeallachtaí foghlama sábháilte.

De bhun an méid thuas, eagraíodh ceardlann aon lae le haghaidh rannpháirtíocht geallsealbhóirí i Kampala an 29 Iúil, 2022, a raibh sé mar aidhm aige taithí a roinnt ar oideachas síochána agus ar chosc antoisceachais fhoréignigh in institiúidí roghnaithe oiliúna múinteoirí in Uganda, ag tarraingt ar níos mó ná 40 rannpháirtí. Bhí sé i gceist ag an gceardlann;

  • torthaí bonnlíne staidéir ar oideachas síochána agus cosc ​​ar antoisceachas foréigneach a scaipeadh in institiúidí roghnaithe oiliúna múinteoirí
  • plé a dhéanamh ar an bplean oibre atá beartaithe maidir le hoideachas síochána a phríomhshruthú agus le cosc ​​a chur ar antoisceachas foréigneach ag Ollscoil Muni agus Muni NTC, agus
  • eispéiris ar oideachas síochána agus ar chosc antoisceachais fhoréignigh a roinnt in oideachas múinteoirí

Tá an tionscnamh seo ábhartha sa chomhthéacs go bhfuil réigiún Chorn na hAfraice ina luíonn Uganda ag fulaingt go mór ó choinbhleachtaí leanúnacha agus foréigneacha de bharr fachtóirí éagsúla a d’fhág go bhfuil fulaingt agus scrios ollmhór ar mhaoin agus ar shaolta mar thoradh orthu. D’eascair cuid de na coinbhleachtaí seo as scartálacha thar acmhainní, aithníonn siad steiréitíopáil eitneach, imeallú, eisiamh agus gníomhartha antoisceachais fhoréignigh, agus tá go leor de na léirithe seo fós le feiceáil agus i láthair sa lá atá inniu ann. Soláthraíonn an treoir ar oideolaíocht bhunathraithe chun síocháin a thógáil (cur chuige nuálaíoch oideolaíoch a chumasaíonn d’fhoghlaimeoirí scrúdú criticiúil a dhéanamh ar a ndearcadh agus a gcreideamh) a d’fhorbair UNESCO IICBA mar bhunchloch don idirghabháil seo.

Is féidir le gairm na múinteoireachta na gairmeacha eile go léir a athrú ó bhonn agus mar sin tá freagracht bhreise ort mar ghníomhairí síochána agus eiseamláirí don ghlúin níos óige.

Chomhairligh an Príomh-Aoi ag an gceardlann Annet Kajura Uasal, an Coimisinéir Cúnta TETD ag MoES na hoiliúnóirí múinteoirí a bheith ina eiseamláirí agus ina dteachtairí síochána. nocht sí é sin, “Is féidir le gairm na múinteoireachta gach gairm eile a athrú agus mar sin tá freagracht bhreise ort a imirt mar ghníomhairí síochána agus eiseamláirí don ghlúin níos óige.”

Leag an tUasal Charles Draecabo, Comhordaitheoir na dTionscadal Náisiúnta ina aitheasc do na múinteoirí oidí béim ar an ngá atá ann na cleachtais ghealltacha atá doiciméadaithe sa tuarascáil a chomhtháthú agus é a úsáid chun ábhar cláir a shamhaltú a chothaíonn síocháin in aigne na bhfoghlaimeoirí. Dúirt an tUasal Draecabo leis, “gan síocháin, aon iarrachtaí ar mhaith leat a dhéanamh, beidh siad i fuascailt.”

(Grianghraf: ©UNESCO/Vincent Ogal)

Léirigh Victoria Kisaakye Uasal, Comhordaitheoir Sinsearach na gClár um Fhorbairt Acmhainne don Oideachas ag IICBA ina cuid nótaí go bhfuil an Institiúid ag díriú ar cháilíocht na bhfoghlaimeoirí a fheabhsú trí theagasc éifeachtach i dtimpeallacht a chothaíonn síocháin. Dúirt sí, “is féidir le scoileanna a bheith ina moil le haghaidh tógáil na síochána sna pobail ina bhfuil siad suite agus tá ról an oideachais i dtógáil na síochána agus na hathléimneachta an-tábhachtach i gcónaí toisc go bhfuil ról bunathraithe aige.” Roinn sí in éineacht le Eyerusalem Azmeraw, Uasal, roinnt ábhar oiliúna a d’fhorbair IICBA agus thug siad isteach campas fíorúil ar oideachas síochána d’oideoirí múinteoirí atá ag iarraidh tabhairt faoi chúrsa ar líne.

Mhol an cheardlann an gá atá le hoiliúint ar chosc an fhoréigin a mhéadú do na hinstitiúidí oiliúna múinteoirí agus na hollscoileanna go léir chomh maith le modúl a fhorbairt a dhíreoidh ar fholláine phearsanta oideachasóirí múinteoirí agus ar thacaíocht shíceasóisialta nuair atá dúshláin le sárú acu a bhfuil tionchar acu ar a saol. Is é an t-iarratas eile a bheidh ann go dtacódh UNESCO le breis oiliúna óige-bhunaithe do mhic léinn ollscoile chun foréigean a chosc sna coláistí atá tagtha chun cinn.

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Leave a Comment

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte *

Scrollaigh go dtí an Barr