Lorgaíonn Institiúid Oideachais UNESCO Mahatma Gandhi um Shíocháin agus Forbairt Inbhuanaithe Oifigeach Beartais Oideachais

Stáisiún Dleachta: Nua-Deilí
Teaghlach Poist: oideachas
Cineál conartha: Ceapachán Tionscadail
Fad an chonartha: 1 bliana
Spriocdháta Iarratais (Am Páras Meán Oíche): 31-OCT-2021 - BREIS

cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil agus chun iarratas a dhéanamh

Is é Institiúid Oideachais UNESCO Mahatma Gandhi um Shíocháin agus Forbairt Inbhuanaithe (MGIEP) Institiúid Taighde chatagóir 1 UNESCO a dhíríonn ar Sprioc Forbartha Inbhuanaithe (SDG) 4.7 i dtreo an oideachais chun sochaithe síochánta agus inbhuanaithe a thógáil ar fud an domhain. Tá an Institiúid ag lorg Oifigeach Beartais a bheidh i gceannas ar dhualgais a leanúint i réimse an Oideachais:

Tacaíocht agus taighde ar shaincheisteanna beartais

 • Cur le sainaithint saincheisteanna beartais ábhartha laistigh den eSDG4 agus sa chlár oibre oideachais níos leithne.
 • Cuidiú le saincheisteanna beartais a shainiú agus a dhoiciméadú agus réitigh fhéideartha a sholáthar ag tarraingt ó eolaíocht na foghlama, oideachas traidisiúnta agus fianaise tacaíochta.
 • Bain úsáid as raon modhanna taighde cainníochtúla agus cáilíochtúla, ag cinntiú creidiúnacht faisnéise agus fianaise a fhaightear.
 • Feasacht a choinneáil ar fhorbairtí beartais áitiúla agus domhanda laistigh den réimse oideachais.

Comhordú a dhéanamh ar Chomhairliúchán le Páirtithe Leasmhara

 • Comhordú leis na foirne tionscadail éagsúla san Institiúid agus straitéis bheartais fhoriomlán a fhorbairt.
 • Comhordú le rannáin ábhartha agus oifigí allamuigh UNESCO chun idirphlé le ballstáit a éascú ar bheartais ábhartha a mholtar ó staidéir agus tionscadail Institiúid.
 • Modhanna iomchuí rannpháirtíochta geallsealbhóirí a mholadh.
 • A chinntiú go bhfuil cuspóirí maidir le comhairliúchán le páirtithe leasmhara sainmhínithe go soiléir sula dtéann siad i dteagmháil le páirtithe leasmhara.
 • Cuidiú le grúpaí geallsealbhóirí leasmhara nó lena mbaineann a aithint.
 • Comhordú a dhéanamh ar chomhairliúchán le páirtithe leasmhara leasmhara nó lena mbaineann ar fud gach céim den phróiseas forbartha beartais.
 • Cur le faisnéisithe agus aighneachtaí Aireachta ar ábhair bheartais agus iad a fhorbairt.
 • Meicníochtaí aiseolais ó gheallsealbhóirí a bhainistiú.

Cur le hanailís agus forbairt beartais

 • Dréachtbheartas agus cáipéisí gaolmhara laistigh de SDG 4 agus go háirithe SDG4.7.
 • Raon faisnéise a mheas agus a léirmhíniú agus bearnaí i sonraí nó i bhfoinsí a aithint.
 • Déan roghanna beartais a mheas trí raon teicnící a úsáid, lena n-áirítear anailís costais is tairbhe, agus anailís ar thionchar sóisialta.
 • Aiseolas ó phróisis rannpháirtíochta geallsealbhóirí a ionchorprú i bhforbairt réitigh bheartais.
 • Tacú le forbairt beartais laistigh de raon creataí reachtaíochta agus riaracháin agus go háirithe próisis bheartais UNESCO.
 • Réimse doiciméad doiciméad a dhréachtú nó cur leis.

Tacú le cur i bhfeidhm, monatóireacht agus meastóireacht beartais

 • Cur le forbairt an bhonneagair agus na bpróiseas tacaíochta chun beartas a chur i bhfeidhm.
 • Cur le forbairt critéar cuí meastóireachta beartais agus cuir chuige monatóireachta.
 • Éifeachtacht beartais a mheas agus a athbhreithniú ag úsáid réimse teicnící agus uirlisí, lena n-áirítear monatóireacht agus anailís ar tháscairí feidhmíochta.
 • Feabhsúcháin fhéideartha ar an mbeartas a aithint agus a mholadh.

Comhairle a sholáthar ar ábhair bheartais

 • Freagairt d’iarrataí measartha casta ar chomhairle beartais.
 • Tuiscint a choinneáil ar thimpeallachtaí níos leithne na Roinne, na polaitíochta, na sóisialta agus na heacnamaíochta i bhforbairt comhairle beartais.
 • Déan taighde agus anailís chun tacú le comhairle beartais.
 • Déan achoimre ar fhaisnéis agus ar fhianaise trí mhiontuairiscí, coimrí, aighneachtaí, tuarascálacha, nuashonruithe nó ráitis.
 • Comhordú le páirtithe leasmhara agus cumarsáid éifeachtach a chinntiú.
 • Coinnigh taifid chruinne ar chomhairle beartais, lena n-áirítear príomhphlé, cinntí, nótaí lámhscríofa agus leictreonacha.
 • Treo straitéiseach níos leithne a chur i bhfeidhm i gcomhairle beartais.
gar
Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr