Glacann UNESCO treoir shuntasach maidir le ról trasghearrtha an oideachais i gcur chun cinn na síochána

(Arna fhreagairt ó: UNESCO. 21 Samhain, 2023)

An 20 Samhain 2023, ghlac 194 Ballstát UNESCO an Moladh maidir le hOideachas ar son na Síochána, Cearta an Duine agus Forbairt Inbhuanaithe ag Comhdháil Ghinearálta UNESCO. Is é seo an t-aon ionstraim dhomhanda socraithe caighdeáin a leagann amach conas ba cheart oideachas a úsáid chun síocháin bhuan a thabhairt i gcrích agus chun forbairt dhaonna a chothú trí 14 phrionsabal treorach.

An Moladh uathúil maidir le gnéithe uile an oideachais a thabhairt le chéile agus réimsí téamacha éagsúla a nascadh, ó theicneolaíochtaí digiteacha agus athrú aeráide go saincheisteanna inscne agus saoirsí bunúsacha. Leis an téacs nua-ghlactha nuashonraítear an “1974” Moladh beagnach 50 bliain ó shin aontaithe Ballstáit agus iad ag ceapadh an oideachais mar phríomhspreagthóir na síochána agus na tuisceana idirnáisiúnta. Le dhá bhliain anuas, UNESCO Tá athbhreithniú déanta an uirlis fhísiúil seo lena chinntiú Freagraíonn do dhúshláin is mó an lae inniu agus turraingí amach anseo.

“Sa lá atá inniu ann, nuair a chuireann géarchéimeanna polarú ar ár sochaithe, nuair a leanann an t-ord domhanda ilpholach de bheith ina láthair de choinbhleachtaí foréigneacha, ní mór don oideachas fanacht níos mó ná riamh mar bheart cosantach in aghaidh bristeacha an domhain agus ina bhunsraith don tsíocháin bhuan,” a dúirt Stiúrthóir UNESCO- Ginearálta Audrey Azoulay. “Is é an ciontú céanna seo atá fós ag tiomáint beart UNESCO.”

Le cuidiú le sochaithe níos síochánta, cóir, comhionann, níos cothroime, cuimsitheach, daonlathach, sláintiúil agus inbhuanaithe a thógáil, beidh an Moladh ina uirlis do gach geallsealbhóir oideachais chun an Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe.

Fís oideachais don chine daonna agus don tsíocháin

Aithnítear sa Mholadh go dtógtar an tsíocháin ní amháin trí idirbheartaíocht idirnáisiúnta, ach freisin ar bhinsí scoile, i gclóis scoile agus i bpáirceanna spóirt, trí oideachas ealaíon agus eolaíochta, agus ar feadh an tsaoil. Múnlaíonn oideachas ina gach cineál agus, laistigh agus lasmuigh de na scoileanna, an chaoi a bhfeicimid an domhan agus a gcaitheann muid le daoine eile, agus is féidir leis, agus ba chóir, a bheith ina chonair chun síocháin bhuan a thógáil. Chun na huaillmhianta seo a bhaint amach, leagtar amach sa téacs nua cad go díreach is gá a athrú i gcur chuige an oideachais agus conas. Sainmhíníonn sé 14 threoirphrionsabal ar cheart dóibh múnlú a dhéanamh ar bhunathrú na gcóras oideachais sna blianta amach romhainn.

An téacs athbhreithnithe, a product of the Tháinig na Ballstáit ar chomhdhearcadh leathan níos luaithe an samhradh seo, an chéad mhír a pléadh ag an gCoimisiún Oideachais. D’aontaigh 194 Ballstát UNESCO d’aon toil é a mholadh lena ghlacadh faoin 42ú seisiún de Chomhdháil Ghinearálta UNESCO. Ghlac beagnach daichead tír an talamh chun a dtacaíocht gan staonadh don Mholadh nuashonraithe a chur in iúl. Mhol siad freisin an cuimsitheach agus rannpháirteach próiseas athbhreithnithe, rud a chruthaigh aeráid muiníne idir tíortha agus a cheadaigh dóibh an téacs a ghlacadh ar deireadh trí chomhthoil.

“Tá teachtaireacht na síochána de dhíth ar ár ndomhan anois níos mó ná riamh. Is féidir le hoideachas naisc a chothú idir daoine. Sa chomhthéacs atá againn faoi láthair, ní féidir linn an deis seo a chailleann a lua go soiléir go soiléir – anseo ag UNESCO – go n-aontaíonn na Ballstáit ar fhís oideachais a fhreastalaíonn ar an gcine daonna agus ar an tsíocháin. Le dúthracht agus dianobair na dtoscaireachtaí tíre, d’éirigh linn an téacs a mhúnlú ina dhoiciméad… ar féidir le gach Ballstát a chuid féin a ghairm,” a dúirt an tOllamh Charles Bosire, toscaire buan na Céinia chuig UNESCO agus Cathaoirleach an Bhiúró atá i gceannas ar. Moladh 1974 d'Athbhreithniú.

Cé go mbeidh na Ballstáit freagrach as a chur i bhfeidhm ar an leibhéal náisiúnta, tacóidh UNESCO lena bpróisis cur chun feidhme agus tabharfaidh siad faoi thuairisciú rialta ar a gcuid iarrachtaí.

Cad atá uathúil faoin Moladh athbhreithnithe?

  • Leagann sé béim láidir ar chearta an duine agus ar shaoirsí bunúsacha agus comhtháthaíonn sé saincheisteanna a mheastar lárnach chun síocháin bhuan a bhaint amach inár ré, amhail forbairt inbhuanaithe, athrú aeráide, meas ar an éagsúlacht, comhionannas inscne, agus litearthacht na meán agus faisnéise.

  • Imlíníonn sé 14 treoirphrionsabal, torthaí foghlama nithiúla agus réimsí tosaíochta gníomhaíochta as athmhúnlú iomlánaíoch a dhéanamh ar gach gné de chórais oideachais, ó dhlíthe agus beartais go forbairt curaclaim, cleachtais teagaisc, timpeallachtaí foghlama agus measúnú. Mar shampla, leagann sé chun suntais gur chóir d’fhoghlaimeoirí, lasmuigh de scileanna criticiúla litearthachta agus uimhearthachta, inniúlachtaí a shealbhú mar ionbhá, smaointeoireacht chriticiúil, tuiscint idirchultúrtha agus maoirseacht comhshaoil.

  • Clúdaíonn sé gníomhaíochtaí oideachais i gach suíomh agus ag gach leibhéal, agus ar feadh an tsaoil, ag nascadh na poncanna idir réimsí nach ndearnadh breithniú orthu roimhe seo le chéile. Mar shampla, an nasc idir sláinte fhisiciúil agus mheabhrach foghlaimeoirí agus a gcumas rochtain a fháil ar oideachas agus é a bhaint amach, tionchar an athraithe aeráide ar an gcóras oideachais, chomh maith le heolas a fuarthas lasmuigh den seomra ranga.

  • Is féidir é a úsáid le gach geallsealbhóir oideachais – ó lucht déanta beartas agus múinteoirí go hoideachasóirí neamhfhoirmiúla agus iompróirí traidisiúin – mar bhonnlíne chun a mbeartais, a gcleachtais agus a gcur chuige a athrú ó bhonn chun foghlaimeoirí ionbhá agus cuimsitheacha a thógáil. Mar shampla, ag baint úsáide as an doiciméad seo, is féidir le múinteoirí a fheiceáil conas a gcuid pleananna ceachta a oiriúnú chun topaicí agus gníomhaíochtaí ar leith a chomhtháthú, nó is féidir le ceannairí pobail áitiúla tacú le hathruithe sonracha i mbeartais agus curaclaim.

  • It a thugann oideachas leis an aimsir, ag smaoineamh ar an athrú atá tagtha ar an domhan agus a leanfaidh sé ag forbairt sna blianta amach romhainn. Mar shampla, cuireann sé feiniméin chomhaimseartha san áireamh cosúil le fuathchaint ar líne a mhéadú agus leagann sé amach cad is féidir a dhéanamh tríd an oideachas chun athléimneacht na bhfoghlaimeoirí a chothú.

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Leave a Comment

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte *

Scrollaigh go dtí an Barr