Acmhainneacht Claochlaithe tearcfhorbartha an Oideachais um Chearta an Duine: Bunoideachas Béarla mar Chás-Staidéar

Acmhainneacht Claochlaithe tearcfhorbartha an Oideachais um Chearta an Duine: Bunoideachas Béarla mar Chás-Staidéar

Le Alison EC Struthers

Lua: Alison EC Struthers; Acmhainneacht Claochlaithe tearcfhorbartha an Oideachais um Chearta an Duine: Bunoideachas Béarla mar Chás-Staidéar. Cleachtas um Chearta Hum 2017 huw023. doi: 10.1093 / jhuman / huw023
Foilsithe: Eanáir 27 2017

Abstract

Ionas gur féidir le foghlaimeoirí a bheith ina ngníomhaithe cumhachtaithe ar chearta an duine, caithfidh eolas, scileanna agus dearcaí ábhartha a bheith acu. Mar sin tá cumhachtú foghlaimeora ina ghné lárnach d’fhorálacha idirnáisiúnta oideachais um chearta an duine. Tarraingíonn an t-alt seo ar thaighde eimpíreach chun cineál agus méid an chumhachta i mbunscoileanna Shasana a thomhas, agus féachann sé le tuiscint níos fearr a fháil ar na cúiseanna le haon easnaimh ina chleachtas. Áitíonn sé cé gur féidir coincheapa a bhaineann le cumhachtú a spreagadh go pointe áirithe, ní dócha go mbeidh foghlaimeoirí ag teacht chun cinn ó scolaíocht fhoirmiúil leis na bealaí chun cur go mór le claochlú an chultúir níos leithne ar chearta an duine. Sainaithnítear dhá bhac thábhachtacha: (i) dearcadh múinteoirí i leith cumhachtú; agus (ii) beartas curaclaim reatha an rialtais. Áitíonn an t-alt ar an gcéad cheann de na pointí seo nach dócha go n-éireoidh múinteoirí compordach agus muiníneach as a leithéid de theagasc má tá eolas, scileanna agus taithí ar chearta an duine acu ina gcuid oiliúna féin. Ar an dara dul síos, go gcaithfear athrú i mbeartas an rialtais i dtreo níos mó rannpháirtíochta foghlaimeoirí le scileanna a bhaineann le cumhachtú agus rannpháirtíocht ábhartha pobail má tá an treocht reatha i dtreo foghlaim rote teagascach le droim ar ais.

[icon type = ”glyphicon glyphicon-share-alt” color = ”# dd3333 ″] Léigh an t-alt iomlán ag an Journal of Human Rights Practice

gar
Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr