Léacht Bhliantúil Nelson Mandela 2020 Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe António Guterres XNUMX

Seachadann Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe António Guterres an 18ú Léacht Bhliantúil Nelson Mandela ó Chathair Nua Eabhrac. (Grianghraf: Fondúireacht Nelson Mandela)

(Arna fhreagairt ó: Fondúireacht Nelson Mandela, 18 Iúil, 2020)

Réamhrá na nEagarthóirí.  Meabhraíonn an conradh sóisialta nua atá beartaithe ag Guterres agus moladh chun Beart Nua Domhanda a shaothrú a éilíonn “athdháileadh cumhachta, rachmais agus deiseanna” poist eile inár Naisc Corona sraith ag éileamh “gnáth nua.” Leanann an tArd-Rúnaí ar aghaidh ag moladh “go gcaithfidh samhail nua do rialachas domhanda a bheith bunaithe ar rannpháirtíocht iomlán, chuimsitheach agus chomhionann in institiúidí domhanda.” Spreagaimid oideachasóirí síochána treoir Guterres a leanúint agus fiosrúcháin a fhorbairt chun féidearthachtaí rialachais dhomhanda dhaonna a iniúchadh tuilleadh.

Seo athscríbhinn iomlán d’óráid Bhliantúil 2020 Manonela Rúnaí Ginearálta na Náisiún Aontaithe António Guterres. Sraith Léachtaí Bliantúla Nelson Mandela, tionscnamh de chuid an Fondúireacht Nelson Mandela, tugann sé cuireadh do dhaoine feiceálacha díospóireacht a spreagadh ar shaincheisteanna sóisialta suntasacha.

Dul i nGleic leis an bPaitéim Éagothroime: Conradh Sóisialta Nua do Ré Nua

Nua Eabhrac, 18 Iúil 2020

Sármhaitheas, aíonna oirirce, cairde,

Is pribhléid é a bheith in éineacht leat chun onóir a thabhairt do Nelson Mandela, ceannaire domhanda urghnách, abhcóide agus eiseamláir.

Gabhaim buíochas le Fondúireacht Nelson Mandela as an deis seo agus molaim a gcuid oibre chun a fhís a choinneáil beo. Agus cuirim mo chomhbhrón ó chroí le teaghlach Mandela, agus chuig rialtas agus muintir na hAfraice Theas, ar bhás anabaí an Ambasadóra Zindzi Mandela níos luaithe an tseachtain seo. Go maire sí suaimhneas.

Bhí an t-ádh orm bualadh le Nelson Mandela arís agus arís eile. Ní dhéanfaidh mé dearmad go deo ar a eagna, a dhiongbháilteacht agus a chomhbhá, a bhí le feiceáil i ngach a dúirt sé agus a rinne sé.

I mí Lúnasa seo caite, le linn mo laethanta saoire, thug mé cuairt ar chill Madiba ag Oileán Robben. Sheas mé ansin, ag féachaint trí na barraí, uafásach arís ag a neart meabhrach ollmhór agus a mhisneach dosháraithe. Chaith Nelson Mandela 27 bliain sa phríosún, 18 acu ar oileán Robben. Ach níor lig sé riamh don eispéireas seo é a shainiú ná a shaol.

D’ardaigh Nelson Mandela os cionn a jailers chun na milliúin Afracach Theas a shaoradh agus chun bheith ina inspioráid dhomhanda agus ina dheilbhín nua-aimseartha.

Chaith sé a shaol ag troid in aghaidh na héagothroime a shroich comhréireanna géarchéime ar fud an domhain le blianta beaga anuas - agus atá ina bhagairt mhéadaitheach dár dtodhchaí.

Tá COVID-19 ag cur béime ar an éagóir seo.

Inniu, ar bhreithlá Madiba, labhróidh mé faoi conas is féidir linn aghaidh a thabhairt ar an iliomad snáitheanna agus sraitheanna éagothroime a threisíonn go frithpháirteach, sula scriosann siad ár ngeilleagair agus ár sochaithe.

Chairde a chara,

Tá an domhan i gcruachás. Tá geilleagair ag dul in olcas.

Tá muid tugtha ar ár glúine - ag víreas micreascópach.

Léirigh an paindéim leochaileacht ár ndomhan.

Tá rioscaí lom leagtha síos againn ar thugamar neamhaird orthu ar feadh na mblianta: córais sláinte neamhleor; bearnaí i gcosaint shóisialta; éagothroime struchtúracha; díghrádú comhshaoil; an ghéarchéim aeráide.

Tá na réigiúin iomlána a bhí ag déanamh dul chun cinn maidir le bochtaineacht a dhíothú agus éagothroime a chúngú siar blianta, i gceann cúpla mí.

Is é an víreas an riosca is mó do na daoine is leochailí: iad siúd atá ina gcónaí i mbochtaineacht, daoine scothaosta, agus daoine faoi mhíchumas agus riochtaí a bhí ann cheana.

Tá oibrithe sláinte ar na línte tosaigh, agus tá níos mó ná 4,000 ionfhabhtaithe san Afraic Theas amháin. Tugaim ómós dóibh.

I roinnt tíortha, méadaítear éagothroime sláinte mar ní amháin ospidéil phríobháideacha, ach tá gnóthais agus fiú daoine aonair ag taisceadh trealamh luachmhar a bhfuil géarghá leis do gach duine - sampla tragóideach den neamhionannas in ospidéil phoiblí.

Tá toradh eacnamaíoch na paindéime ag dul i bhfeidhm orthu siúd atá ag obair sa gheilleagar neamhfhoirmiúil; gnóthais bheaga agus mheánmhéide; agus daoine le freagrachtaí cúraim, ar mná iad den chuid is mó.

Tá an cúlú domhanda is doimhne againn ón Dara Cogadh Domhanda, agus an titim is leithne in ioncaim ó 1870.

D’fhéadfaí céad milliún duine níos mó a bhrú isteach i mbochtaineacht mhór. D’fhéadfaimis gorta de chomhréireanna stairiúla a fheiceáil.

Tá COVID-19 cosúil le X-gha, ag nochtadh bristeacha i gcnámharlach leochaileach na sochaithe atá tógtha againn.

Tá sé ag nochtadh fallaí agus bréaga i ngach áit:

An bréag gur féidir le margaí saor cúram sláinte a sholáthar do chách;

An ficsean nach obair cúraim gan phá í;

An meon go mairimid i ndomhan iarchiníoch;

An miotas go bhfuilimid go léir sa bhád céanna.

Mar gheall ar cé go bhfuilimid go léir ag snámh ar an bhfarraige chéanna, is léir go bhfuil cuid againn i sár-árthaí agus cuid eile ag cloí leis an smionagar ar snámh.

Chairde a chara,

Sainmhíníonn éagothroime ár gcuid ama.

Tá níos mó ná 70 faoin gcéad de mhuintir an domhain ag maireachtáil le hioncam agus éagothroime saibhris ag ardú. Tá an oiread saibhris ag na 26 duine is saibhre ar domhan le leath an daonra dhomhanda.

Ach ní ioncam, pá agus saibhreas na h-aon bhearta éagothroime. Braitheann seans daoine sa saol ar a n-inscne, a dteaghlach agus a gcúlra eitneach, a gcine, cibé an bhfuil siad faoi mhíchumas nó nach bhfuil, agus fachtóirí eile. Trasnaíonn agus treisíonn éagothroime iomadúla a chéile thar na glúnta. Is é a gcúinsí ag am breithe a chinneann saol agus ionchais na milliún duine den chuid is mó.

Ar an mbealach seo, oibríonn neamhionannas i gcoinne fhorbairt an duine - do gach duine. Fulaingimid go léir a iarmhairtí.

Deirtear linn uaireanta go dtógann taoide ag ardú i bhfás eacnamaíoch gach bád.

Ach i ndáiríre, téann an éagothroime atá ag dul in olcas do gach bád.

Tá baint ag leibhéil arda éagothroime le héagobhsaíocht eacnamaíoch, éilliú, géarchéimeanna airgeadais, méadú ar choireacht agus drochshláinte choirp agus mheabhrach.

Sainmhíníonn idirdhealú, mí-úsáid agus easpa rochtana ar cheartas neamhionannas do go leor, go háirithe daoine dúchasacha, imircigh, dídeanaithe agus mionlaigh de gach cineál. Is ionsaí díreach ar chearta an duine na neamhionannais sin.

Dá bhrí sin bhí aghaidh a thabhairt ar neamhionannas mar fhórsa tiomána ar fud na staire maidir le ceartas sóisialta, cearta saothair agus comhionannas inscne.

Is í fís agus gealltanas na Náisiún Aontaithe nach tráchtearraí iad bia, cúram sláinte, uisce agus sláintíocht, oideachas, obair mhaith agus slándáil shóisialta le díol leo siúd ar féidir leo iad a íoc, ach cearta bunúsacha daonna a bhfuilimid uile i dteideal a fháil.

Oibrímid chun neamhionannas a laghdú, gach lá, i ngach áit.

I dtíortha i mbéal forbartha agus i mbéal forbartha araon, saothraímid agus tacaímid go córasach le beartais chun an dinimic chumhachta atá mar bhonn agus taca leis an neamhionannas ar leibhéal aonair, sóisialta agus domhanda a athrú.

Tá an fhís sin chomh tábhachtach inniu agus a bhí sí 75 bliain ó shin.

Tá sé ag croílár Chlár Oibre 2030 um Fhorbairt Inbhuanaithe, an treoirphlean comhaontaithe atá againn maidir le síocháin agus rathúnas ar phláinéid shláintiúil, agus a gabhadh i SDG 10: éagothroime a laghdú laistigh de thíortha agus eatarthu.

Chairde a chara,

Fiú amháin roimh phaindéim COVID-19, thuig go leor daoine ar fud na cruinne go raibh an neamhionannas ag baint an bonn dá ndeiseanna agus dá ndeiseanna saoil.

Chonaic siad domhan gan chothromaíocht.

Bhraith siad fágtha ina ndiaidh.

Chonaic siad beartais eacnamaíocha ag aistriú acmhainní suas go dtí an líon beag daoine faoi phribhléid.

Chuaigh na milliúin daoine as gach mór-roinn chun na sráideanna chun a gcuid guthanna a chur in iúl.

Ba fhachtóir coitianta iad neamhionannas ard agus ardú.

Léiríonn an fhearg a chothaíonn dhá ghluaiseacht shóisialta le déanaí míshásamh iomlán leis an status quo.

D'iarr mná i ngach áit am ar cheann de na samplaí is suntasaí de neamhionannas inscne: foréigean a dhéanann fir chumhachtacha i gcoinne na mban nach bhfuil ach ag iarraidh a gcuid post a dhéanamh.

Agus is comhartha amháin eile é an ghluaiseacht frithchiníochais a scaipeadh ó na Stáit Aontaithe ar fud an domhain tar éis marú George Floyd: go raibh go leor ag daoine:

Go leor éagothroime agus idirdhealaithe a dhéileálann le daoine mar choirpigh ar bhonn dath a gcraicinn;

Go leor den chiníochas struchtúrach agus den éagóir chórasach a dhiúltaíonn a gcearta bunúsacha daonna do dhaoine.

Léiríonn na gluaiseachtaí seo dhá cheann de na foinsí stairiúla éagothroime inár ndomhan: coilíneachas agus tírghrá.

Chuir an Tuaisceart Domhanda, go háirithe mo mhór-roinn féin den Eoraip, riail choilíneach i bhfeidhm ar chuid mhaith den Deisceart Domhanda leis na cianta, trí fhoréigean agus chomhéigean.

Chruthaigh an coilíneachas neamhionannas ollmhór laistigh de thíortha agus eatarthu, lena n-áirítear drochíde thrádáil na sclábhaithe Trasatlantach agus an réimeas apartheid anseo san Afraic Theas.

Tar éis an Dara Cogadh Domhanda, bhí cruthú na Náisiún Aontaithe bunaithe ar chomhthoil dhomhanda nua maidir le comhionannas agus dínit an duine.

Agus scuab tonn díchoilínithe an domhain.

Ach ná déanaimis amadán orainn féin.

Tá oidhreacht an choilíneachais fós ag teacht chun cinn.

Feicimid é seo san éagóir eacnamaíoch agus shóisialta, ardú na gcoireanna fuatha agus na seineafóibe; ciníochas institiúideach agus ardcheannas bán a bheith ann.

Feicimid é seo sa chóras trádála domhanda. Tá baol níos mó ann go mbeidh geilleagair a coilíníodh faoi ghlas i dtáirgeadh amhábhar agus earraí ísealteicneolaíochta - cineál nua coilíneachais.

Agus feicimid é seo i gcaidreamh cumhachta domhanda.

Bhí an Afraic ina íospartach dúbailte. Ar dtús, mar sprioc den tionscadal coilíneach. Ar an dara dul síos, tá tearc-ionadaíocht ag tíortha na hAfraice sna hinstitiúidí idirnáisiúnta a cruthaíodh tar éis an Dara Cogadh Domhanda, sular bhuaigh an chuid is mó acu neamhspleáchas.

Dhiúltaigh na náisiúin a tháinig chun tosaigh níos mó ná seacht mbliana fichead ó shin smaoineamh ar na hathchóirithe a theastaíonn chun caidreamh cumhachta in institiúidí idirnáisiúnta a athrú. Is cás i bpointe an comhdhéanamh agus na cearta vótála i gComhairle Slándála na Náisiún Aontaithe agus i mboird chóras Bretton Woods.

Tosaíonn éagothroime ag an mbarr: in institiúidí domhanda. Caithfear aghaidh a thabhairt ar neamhionannas trí iad a athchóiriú.

Agus ná déanaimis dearmad ar fhoinse mhór eile éagothroime inár ndomhan: mílaoise na patriarchaithe.

Tá cónaí orainn i ndomhan atá faoi cheannas na bhfear le cultúr faoi cheannas fir.

I ngach áit, bíonn mná níos measa as ná fir, toisc gur mná iad. Is é neamhionannas agus idirdhealú an norm. Tá foréigean in aghaidh na mban, lena n-áirítear feimicíd, ag leibhéil eipidéime.

Agus ar fud an domhain, tá mná fós eisiata ó phoist shinsearacha i rialtais agus ar bhoird chorparáideacha. Is bean níos lú ná duine as gach 10ten ceannaire domhanda.

Déanann neamhionannas inscne dochar do gach duine toisc go gcuireann sé cosc ​​orainn leas a bhaint as faisnéis agus taithí an chine dhaonna go léir.

Sin é an fáth gur thug mé, mar fheimineach bródúil, tús áite do chomhionannas inscne, agus tá comhionannas inscne ina réaltacht anois i bpoist barr na Náisiún Aontaithe. Molaim do cheannairí de gach cineál an rud céanna a dhéanamh. Agus tá áthas orm a fhógairt gurb é Siya Kolisi na hAfraice Theas ár n-ambasadóir domhanda nua i dtionscnamh Spotsolas na Náisiún Aontaithe agus an Aontais Eorpaigh, ag gabháil d’fhir eile chun troid i gcoinne sciúirse domhanda an fhoréigin in aghaidh na mban agus na gcailíní.

Chairde a chara,

Chruthaigh na blianta beaga anuas teannas agus treochtaí nua.

Mar thoradh ar dhomhandú agus athrú teicneolaíochta tá gnóthachain ollmhóra in ioncam agus i rathúnas.

Tá níos mó ná billiún duine tar éis bogadh amach as fíorbhochtaineacht.

Ach chuir leathnú an dul chun cinn trádála agus teicneolaíochta le hathrú gan fasach i ndáileadh ioncaim.

Idir 1980 agus 2016, ghabh an 1 faoin gcéad is saibhre ar domhan 27 faoin gcéad den fhás carnach iomlán san ioncam.

Tá oibrithe ar bheagán scileanna ag tabhairt aghaidh ar theicneolaíochtaí nua, uathoibriú, déantúsaíocht na déantúsaíochta agus forléargas eagraíochtaí saothair.

Tá lamháltais cánach, seachaint cánach agus imghabháil cánach fós forleathan. Tá rátaí cánach corparáideacha tite.

Laghdaigh sé seo acmhainní chun infheistíocht a dhéanamh sna fíor-sheirbhísí ar féidir leo neamhionannas a laghdú: cosaint shóisialta, oideachas, cúram sláinte.

Agus téann glúin nua éagothroime thar ioncam agus saibhreas chun an t-eolas agus na scileanna a theastaíonn chun go n-éireoidh leo i saol an lae inniu a chuimsiú.

Tosaíonn difríochtaí doimhne roimh bhreith, agus sainmhíníonn siad saolta - agus básanna luatha.

Tá níos mó ná 50 faoin gcéad de dhaoine 20 bliain d'aois i dtíortha a bhfuil forbairt an-ard daonna acu san ardoideachas. I dtíortha ísealfhorbartha daonna, tá an figiúr sin trí faoin gcéad.

Níos iontaí fós: tá thart ar 17 faoin gcéad de na leanaí a rugadh 20 bliain ó shin i dtíortha le forbairt íseal daonna tar éis bás a fháil cheana féin.

Chairde a chara,

Ag féachaint don todhchaí, cruthóidh dhá athrú seismeacha an 21ú haois: an ghéarchéim aeráide, agus claochlú digiteach. D’fhéadfadh an dá éagothroime a leathnú níos mó.

Is cúis mhór imní cuid de na forbairtí i moil ardteicneolaíochta agus nuálaíochta an lae inniu.

Ní amháin go bhfuil leath an tsaineolais agus na bpeirspictíochtaí ar domhan á chailliúint ag an tionscal ardteicneolaíochta atá faoi cheannas fir. Tá halgartaim á n-úsáid aige freisin a d’fhéadfadh idirdhealú inscne agus ciníoch a chosc tuilleadh.

Treisíonn an deighilt dhigiteach deighiltí sóisialta agus eacnamaíocha, ó litearthacht go cúram sláinte, ó uirbeach go tuaithe, ó naíolanna go coláiste.

In 2019, d’úsáid thart ar 87 faoin gcéad de dhaoine i dtíortha forbartha an t-idirlíon, i gcomparáid le díreach 19 faoin gcéad sna tíortha is lú forbairt.

Táimid i mbaol domhan dhá luas.

Ag an am céanna, faoi 2050, beidh tionchar ag luasghéarú an athraithe aeráide ar na milliúin daoine trí mhíchothú, maláire agus galair eile, imirce, agus imeachtaí aimsire foircneacha.

Cruthaíonn sé seo bagairtí tromchúiseacha ar chomhionannas agus ar cheartas idirghlúine. Tá lucht agóide aeráide óga an lae inniu ar thús cadhnaíochta sa troid i gcoinne an neamhionannais.

Is iad na tíortha is mó a dtéann cur isteach aeráide i bhfeidhm orthu is lú a chuir le téamh domhanda.

Beidh an geilleagar glas ina fhoinse nua rathúlachta agus fostaíochta. Ach ná déanaimis dearmad go gcaillfidh daoine áirithe a gcuid post, go háirithe i gcreasa meirge iar-thionsclaíocha ár ndomhan.

Agus is é seo an fáth go nglaoimid ní amháin ar ghníomh aeráide, ach ar cheartas aeráide.

Caithfidh ceannairí polaitiúla a n-uaillmhian a ardú, ní mór do ghnóthais a radharc a ardú, agus caithfidh daoine i ngach áit a gcuid guthanna a ardú. Tá bealach níos fearr ann, agus caithfimid é a thógáil.

Chairde a chara,

Tá éifeachtaí creimneach leibhéil éagothroime an lae inniu soiléir. Deirtear linn uaireanta go bhfuil an t-ardú…

Tá muinín in institiúidí agus i gceannairí ag creimeadh. Tá líon na vótálaithe tar éis titim ar an meán domhanda de 10 faoin gcéad ó thús na 1990idí.

Agus tá daoine a bhraitheann ar an imeall imeallaithe i mbaol argóintí a chuireann an milleán ar mhí-ádh ar dhaoine eile, go háirithe iad siúd a fhéachann nó a iompraíonn go difriúil.

Ach ní chruthóidh an poblacht, an náisiúnachas, antoisceachas, ciníochas agus scapegoating ach éagothroime agus deighiltí nua laistigh agus idir pobail; idir tíortha, idir eitneachas, idir reiligiúin.

Chairde a chara,

Is tragóid dhaonna é COVID-19. Ach chruthaigh sé deis ghlúineach freisin.

Deis chun domhan níos cothroime agus níos inbhuanaithe a thógáil ar ais.

Caithfidh an freagra ar an bpaindéim, agus ar an míshástacht fhorleathan a tháinig roimhe, a bheith bunaithe ar Chonradh Sóisialta Nua agus ar Bheart Domhanda Nua a chruthaíonn comhdheiseanna do chách, agus a urramaíonn cearta agus saoirsí gach duine.

Is é seo an t-aon bhealach a chomhlíonfaimid spriocanna Chlár Oibre 2030 um Fhorbairt Inbhuanaithe, Comhaontú Pháras agus Clár Oibre Gníomhaíochta Addis Ababa, comhaontuithe a thugann aghaidh go beacht ar na teipeanna atá á nochtadh agus á saothrú ag an bpaindéim.

Cuirfidh Conradh Sóisialta Nua ar chumas daoine óga maireachtáil le dínit; cinnteoidh sé go mbeidh na hionchais agus na deiseanna céanna ag mná agus atá ag fir; agus cosnóidh sé daoine breoite, leochaileacha agus mionlaigh de gach cineál.

Taispeánann Clár Oibre 2030 um Fhorbairt Inbhuanaithe agus Comhaontú Pháras an bealach chun tosaigh. Pléann na 17 Sprioc Forbartha Inbhuanaithe go beacht leis na teipeanna atá á nochtadh agus á saothrú ag an bpaindéim.

Caithfidh an t-oideachas agus an teicneolaíocht dhigiteach a bheith ina dhá chumasóir agus ar chomhionannóirí iontacha.

Mar a dúirt Nelson Mandela, agus luaigh mé, “Is é an t-oideachas an t-arm is cumhachtaí is féidir linn a úsáid chun an domhan a athrú." Mar is gnáth, dúirt sé é ar dtús.

Is é an t-oideachas an t-arm is cumhachtaí is féidir linn a úsáid chun an domhan a athrú

Ní mór do rialtais tosaíocht a thabhairt do rochtain chomhionann, ón luathfhoghlaim go hoideachas ar feadh an tsaoil.

Deir néareolaíocht linn go n-athraíonn oideachas réamhscoile saol daoine aonair agus go dtugann sé buntáistí ollmhóra do phobail agus do shochaithe.

Mar sin nuair a bhíonn na leanaí is saibhre seacht n-uaire níos dóchúla ná na daoine is boichte freastal ar réamhscoil, ní iontas ar bith é go bhfuil neamhionannas idirghlúine.

Chun oideachas ardchaighdeáin a sholáthar do chách, caithfimid níos mó ná caiteachas oideachais a dhúbailt i dtíortha ar ioncam íseal agus meánioncaim faoi 2030 go $ 3- trilliún sa bhliain.

Laistigh de ghlúin eile, d’fhéadfadh rochtain a bheith ag gach leanbh i dtíortha ar ioncam íseal agus meánioncaim ar oideachas ardchaighdeáin ag gach leibhéal.

Tá sé seo indéanta. Níl le déanamh againn ach cinneadh a dhéanamh.

Agus de réir mar a athraíonn an teicneolaíocht ár ndomhan, ní leor fíricí agus scileanna a fhoghlaim. Caithfidh rialtais tosaíocht a thabhairt d’infheistíocht sa litearthacht dhigiteach agus sa bhonneagar.

Beidh sé riachtanach foghlaim conas scileanna nua a fhoghlaim, a oiriúnú agus a ghlacadh.

Athróidh an réabhlóid dhigiteach agus intleacht shaorga nádúr na hoibre, agus an gaol idir obair, fóillíocht agus gníomhaíochtaí eile, cuid nach féidir linn a shamhlú fiú sa lá atá inniu ann.

Cuireann an Treochlár um Chomhar Digiteach, a seoladh ag na Náisiúin Aontaithe an mhí seo caite, fís de thodhchaí digiteach uilechuimsitheach, inbhuanaithe chun cinn trí na ceithre bhilliún duine eile a nascadh leis an Idirlíon faoi 2030.

Sheol na Náisiúin Aontaithe “Giga” freisin, tionscadal uaillmhianach chun gach scoil ar domhan a chur ar líne.

Féadann an teicneolaíocht an téarnamh ó COVID-19 agus na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a bhaint amach.

Chairde a chara,

Tá bearnaí atá ag fás i muinín idir daoine, institiúidí agus ceannairí ag bagairt orainn go léir.

Teastaíonn córais shóisialta agus eacnamaíocha ó dhaoine a oibríonn do gach duine. Teastaíonn uathu go n-urramófaí a gcearta daonna agus a saoirsí bunúsacha. Teastaíonn cead cainte uathu i gcinntí a théann i bhfeidhm ar a saol.

Caithfidh an Conradh Sóisialta Nua idir rialtais, pobail, an tsochaí shibhialta, gnóthais agus go leor eile fostaíocht, forbairt inbhuanaithe agus cosaint shóisialta a chomhtháthú, bunaithe ar chearta comhionanna agus ar dheiseanna do chách.

Is féidir le beartais mhargadh an tsaothair, in éineacht le hidirphlé cuiditheach idir fostóirí agus ionadaithe saothair, pá agus dálaí oibre a fheabhsú.

Tá ionadaíocht saothair ríthábhachtach freisin chun na dúshláin a bhaineann le poist de bharr teicneolaíochta agus claochlú struchtúrtha a bhainistiú - lena n-áirítear an t-aistriú go geilleagar glas.

Tá stair bhródúil ag gluaiseacht an Lucht Oibre maidir le neamhionannas a chomhrac agus oibriú ar son cearta agus dínit gach duine.

Tá sé riachtanach an earnáil neamhfhoirmiúil a chomhtháthú de réir a chéile i gcreataí cosanta sóisialta.

Éilíonn domhan atá ag athrú glúin nua de pholasaithe cosanta sóisialta le líonta sábháilteachta nua, lena n-áirítear Clúdach Sláinte Uilíoch agus an fhéidearthacht go mbeidh Bun-Ioncam Uilíoch ann.

Tá sé riachtanach íosleibhéil cosanta sóisialta a bhunú, agus tearc-infheistíocht ainsealach a aisiompú i seirbhísí poiblí lena n-áirítear oideachas, cúram sláinte agus rochtain ar an idirlíon.

Ach ní leor é seo chun dul i ngleic le héagothroime fite fuaite.

Teastaíonn cláir ghníomhaíochta dearfacha agus beartais spriocdhírithe uainn chun aghaidh a thabhairt agus a cheartú h….

Ní féidir éagothroime stairiúla in inscne, cine nó eitneachas, atá treisithe ag noirm shóisialta, a chur ar ceal ach trí thionscnaimh spriocdhírithe.

Tá ról ag beartais chánachais agus athdháilte sa Chonradh Sóisialta Nua freisin. Caithfidh gach duine - daoine aonair agus corparáidí - a sciar cothrom a íoc.

I roinnt tíortha, tá áit ann do chánacha a aithníonn gur bhain na daoine saibhre agus dea-nasctha leas ollmhór as an stát, agus as a gcomhshaoránaigh.

Ba cheart do rialtais an t-ualach cánach a aistriú ó phárolla go carbón.

Méadóidh cáin charbóin seachas daoine aschur agus fostaíocht, agus laghdófar astaíochtaí.

Ní mór dúinn timthriall fí an éillithe a bhriseadh, ar cúis agus éifeacht éagothroime é. Laghdaíonn agus caitheann éilliú na cistí atá ar fáil le haghaidh cosanta sóisialta; lagaíonn sé noirm shóisialta agus smacht reachta.

Agus braitheann troid éillithe ar chuntasacht. Is é an ráthaíocht is mó maidir le cuntasacht ná sochaí shibhialta bheoga, lena n-áirítear meán neamhspleách, saor in aisce agus ardáin fhreagracha sna meáin shóisialta a spreagann díospóireacht shláintiúil.

Chairde a chara,

Ionas gur féidir an Conradh Sóisialta Nua seo a dhéanamh, caithfidh sé dul lámh ar láimh le Beart Nua Domhanda.

A ligean ar aghaidh fíricí. Níl an córas polaitiúil agus eacnamaíoch domhanda ag seachadadh earraí poiblí criticiúla domhanda: sláinte phoiblí, gníomh aeráide, forbairt inbhuanaithe, síocháin.

Mar gheall ar an bpaindéim COVID-19 tá an dícheangal tragóideach idir an leas féin agus an leas coiteann; agus na bearnaí ollmhóra i struchtúir rialachais agus i gcreataí eiticiúla.

Chun na bearnaí seo a dhúnadh, agus an Conradh Sóisialta Nua a dhéanamh indéanta, teastaíonn Beart Nua Domhanda uainn: athdháileadh cumhachta, rachmais agus deiseanna.

Caithfidh samhail nua do rialachas domhanda a bheith bunaithe ar rannpháirtíocht iomlán, chuimsitheach agus chomhionann in institiúidí domhanda.

Gan é sin, tá neamhionannais agus bearnaí níos leithne fós againn i ndlúthpháirtíocht - cosúil leo siúd a fheicimid inniu sa fhreagairt dhomhanda ilroinnte ar phaindéim COVID-19.

Infheistítear tíortha i mbéal forbartha go láidir ina maireachtáil féin in aghaidh na paindéime. Ach níor éirigh leo an tacaíocht a sholáthar a theastaíonn chun cabhrú leis an domhan i mbéal forbartha trí na hamanna contúirteacha seo.

Tá Beart Nua Domhanda, bunaithe ar dhomhandú cothrom, ar chearta agus ar dhínit gach duine, ar mhaireachtáil i gcothromaíocht leis an dúlra, ar chearta na nglún atá le teacht a chur san áireamh, agus ar rath a thomhaistear i dtéarmaí daonna seachas eacnamaíocha. an bealach is fearr chun é seo a athrú.

Chuir an próiseas comhairliúcháin ar fud an domhain timpeall 75 bliain na Náisiún Aontaithe in iúl go soiléir go dteastaíonn córas rialachais dhomhanda ó dhaoine a sholáthraíonn dóibh.

Caithfidh guth i bhfad níos láidre a bheith ag an domhan i mbéal forbartha i gcinnteoireacht dhomhanda.

Teastaíonn córas trádála iltaobhach níos cuimsithí agus níos cothroime uainn freisin a chuireann ar chumas tíortha i mbéal forbartha slabhraí luacha domhanda a bhogadh suas.

Caithfear sreafaí aindleathacha airgeadais, sciúradh airgid agus imghabháil cánach a chosc. Tá comhaontú domhanda chun deireadh a chur le tearmainn chánach riachtanach.

Ní mór dúinn oibriú le chéile chun prionsabail na forbartha inbhuanaithe a chomhtháthú sa chinnteoireacht airgeadais. Caithfidh margaí airgeadais a bheith ina gcomhpháirtithe iomlána maidir le sreabhadh na n-acmhainní a aistriú ón donn agus ón liath go dtí an glas, an inbhuanaithe agus an cothrom.

Caithfidh athchóiriú na hailtireachta fiachais agus rochtain ar chreidmheas inacmhainne spás fioscach a chruthú chun infheistíocht a bhogadh sa treo céanna.

Chairde a chara,

Dúirt Nelson Mandela: “Ceann de na dúshláin a bhaineann lenár gcuid ama… is ea an tuiscint ar dhlúthpháirtíocht an duine a athbhunú i gconaic ár ndaoine, a bheith ar domhan dá chéile agus mar gheall ar agus trí dhaoine eile."

Dhaingnigh paindéim COVID-19 an teachtaireacht seo níos láidre ná riamh.

Baineann muid lena chéile.

Seasann muid le chéile, nó tugaimid as a chéile.

Sa lá atá inniu ann, i dtaispeántais ar son an chomhionannais chiníoch… i bhfeachtais i gcoinne fuathchainte… i streachailtí daoine ag éileamh a gcearta agus ag seasamh suas do na glúine atá le teacht… feicimid tús gluaiseachta nua.

Diúltaíonn an ghluaiseacht seo neamhionannas agus deighilt, agus aontaíonn sí daoine óga, an tsochaí shibhialta, an earnáil phríobháideach, cathracha, réigiúin agus daoine eile taobh thiar de bheartais na síochána, ár bplainéad, an cheartais agus chearta an duine do chách. Tá sé ag déanamh difríochta cheana féin.

Anois an t-am do cheannairí domhanda cinneadh a dhéanamh:

An ngéillfimid don chaos, don deighilt agus don neamhionannas?

Nó an ceartóimid éagóir an ama a chuaigh thart agus bogfaimid ar aghaidh le chéile, ar mhaithe le cách?

Táimid ag pointe tosaigh. Ach tá a fhios againn cén taobh den stair a bhfuilimid air.

Go raibh maith agat.

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...