Lorgaíonn UMass Boston ollamh cúnta le speisialtóireacht i gceartas sóisialta agus ceannaireacht frithchiníoch i scoileanna uirbeacha

(Arna fhreagairt ó: Ollscoil Massachusetts Boston. 14 Deireadh Fómhair, 2020)

Cúnta tOllamh

Uimhir poist: 506549
Cineál an tSuímh: Dámh Lánaimseartha
Campas: UMass Boston
Roinn: Ceannaireacht san Oideachas
Dáta oscailte: Am Solas Lae an Oirthir
Dúnann iarratais:

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise agus chun iarratas a dhéanamh

Sonraíocht Poist

Iarrann an Coláiste Oideachais agus Forbartha Daonna (CEHD) in Ollscoil Massachusetts Boston iarratais ar ollamh cúnta rian tionachta ar Oideachas Uirbeach, Ceannaireacht, agus Staidéar Beartais sa Roinn Ceannaireachta san Oideachas chun tosú 1 Meán Fómhair, 2021. Is é an t-iarrthóir rathúil beidh saineolas taighde agus teagaisc i gceannaireacht oideachais uirbeach réamh-K go 12 le speisialtóireacht i gceannaireacht ceartais shóisialta agus ceannaireacht frithchiníoch i scoileanna uirbeacha, go háirithe i gcomhthéacs na SA.

Tá an dámh freagrach as teagasc, taighde agus seirbhís a fheabhsaíonn misean CEHD atá dírithe ar an bpobal. I measc na bhfreagrachtaí tá: 1) clár oibre gníomhach taighde a dhéanamh a chuireann go mór le réimse na ceannaireachta ar oideachas uirbeach; 2) cúrsaí ar leibhéal iarchéime a theagasc sa chlár um Oideachas Uirbeach, Ceannaireacht agus Staidéar Beartais agus sa chlár máistreachta i gCeannaireacht Oideachais / CAGS; 3) comhairle a thabhairt do mhic léinn dochtúireachta agus fónamh ar choistí tráchtas; 4) agus cur le seirbhís a bhaineann le misean uirbeach na hollscoile. Fónfaidh an post dáimhe seo mar bhall dáimhe cleamhnaithe d’Institiúid William Monroe Trotter um Staidéar ar Chultúr Dubh. Ní bhainfidh an cleamhnas seo le tionacht agus cur chun cinn ach is deis é chun comhoibriú ar thaighde agus ar ghníomhaíochtaí eile leis an Institiúid Trotter.

Ní mór d’iarrthóirí dochtúireacht tuillte a bheith acu san oideachas nó i réimse gaolmhar (bronnta roimh 9/1/2021); taifead ar acmhainneacht do theagasc iarchéime éifeachtach; agus taithí agus / nó tiomantas maidir le bheith ag obair i dtimpeallacht éagsúil mac léinn, dáimhe agus foirne agus á gcothú. Ba cheart go mbeadh roinnt taithí ag iarrthóirí ag obair i suíomhanna oideachais uirbeacha réamh-K go 12; taithí léirithe ag déanamh taighde a bhfuil fócas follasach ciníoch / ceartais shóisialta aige agus a fhéadann a bheith ina mhúnla den chaoi ar féidir le taighde athrú san oideachas a éascú. Ba chóir go mbeadh siad ullmhaithe go maith chun teoiric, taighde agus cleachtas a dhúnadh agus mic léinn dochtúireachta a threorú maidir leis an gcineál seo scoláireachta comhtháite a dhearadh agus a stiúradh. Tabharfar tús áite d’iarrthóirí a léiríonn an cumas taighde a dhéanamh ag úsáid modhanna measctha agus / nó modhanna cainníochtúla criticiúla. Ba cheart go léireodh iarrthóirí acmhainn do mhaoiniú seachtrach deontas le haghaidh taighde.

Soláthraíonn an Roinn Ceannaireachta san Oideachas timpeallacht dhinimiciúil do mhic léinn dáimhe agus iarchéime dul i mbun taighde a aithnítear go náisiúnta, go háirithe i réimsí a bhaineann le saincheisteanna cothromais, athchóiriú scoile, athrú eagraíochtúil i réamh-K go 12 agus ardoideachas, beartas oideachais, ceannaireacht. , agus comhthéacs sóisialta an oideachais uirbigh agus ardoideachais ó pheirspictíochtaí áitiúla, stáit, náisiúnta agus domhanda. Díríonn an curaclam ar réamh-K a ullmhú do 12 ceannaire agus scoláire scoile uirbeacha atá tiomanta d’athrú i suíomhanna éagsúla a chothú, a éascú agus a bhainistiú, agus ar riarthóirí a ullmhú agus a dheimhniú. Tá dhá chlár dochtúireachta sa Roinn: Ardoideachas agus Oideachas Uirbeach, Ceannaireacht, agus Staidéar Beartais. Tairgeann an dá chlár an PhD agus EdD agus cláraíonn siad gairmithe oibre lánaimseartha le cúlraí agus suíomhanna oibre éagsúla. Tá clár M.Ed./CAGS i gCeannaireacht Oideachais agus clár fochéime nua i gCeannaireacht agus Riarachán Spóirt sa bhaile freisin. Tá gach clár iarchéime bunaithe ar chohórt. Tá an-mheas ar na cláir sa réigiún agus sa náisiún as ceannairí a fhorbairt go rathúil sa réamh-K go 12 agus san ardoideachas. Tá curaclaim láidre forbartha ag an dámh i ngach clár; is taighdeoirí gníomhacha iad ar tharraing a scoláireacht aird náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Tá suim ar leith ag an roinn agus ag CEHD in iarrthóirí a bhfuil teagmháil mharthanach acu le pobail daite. Spreagtar scoláirí dathanna go láidir chun iarratas a dhéanamh.

Treoracha iarratais:

Chun iarratas a dhéanamh, cuir isteach na hábhair seo a leanas ar líne ag:

  • litir spéise: 1) a chuireann síos ar chlár oibre taighde an iarratasóra; 2) míníonn sé an chaoi a gcuireann taighde agus scoláireacht an iarratasóra le ceannaireacht ceartais shóisialta agus ceannaireacht frithchiníoch i réimse an oideachais uirbigh; agus 3) tugtar le fios an chaoi a n-oireann fealsúnacht teagaisc an iarratasóra le clár dochtúireachta atá dírithe ar chleachtóirí agus le misean an Choláiste agus na hOllscoile.
  • curriculum vitae reatha;
  • dhá shampla ar a laghad de scoláireacht a fhoilsítear in ionaid acadúla mar irisleabhair piarmheasúnaithe, leabhair acadúla, agus imeachtaí comhdhála, nó déantáin léannta i bhfoirm tuarascálacha, foilseacháin dhigiteacha, blagphost, coimrí beartais, i measc táirgí eile;
  • ainmneacha agus faisnéis teagmhála le haghaidh trí thagairt acadúla.

Inquiries about the position can be directed to Patricia Krueger-Henney (Patricia.Krueger@umb.edu)

Tosóidh athbhreithniú iarratais an 31 Deireadh Fómhair agus leanfaidh sé ar aghaidh go dtí go mbeidh an post líonta.

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise agus chun iarratas a dhéanamh
gar

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...