An Úcráin: ráiteas imní, bearta molta i dtreo na síochána cobhsaí, agus achomharc chuig mic léinn

An Úcráin: Ráiteas Imní, Gníomhartha Molta i dtreo na Síochána Cobhsaí, agus Achomharc chuig Mac Léinn

Tá an ráiteas agus an t-achomharc seo ó Fhoireann Abhcóideachta Múinteoirí Columbia Afganastáin seolta chuig Coistí Gnóthaí Eachtracha Chomhdháil na Stát Aontaithe, ag meabhrú dóibh géarchéimeanna daonnúla iolracha an domhain, agus an gá atá le dul i ngleic leo ó thaobh ár ndaonnachta coiteann, ag cur luach comhionann ar gach ball de. an teaghlach daonna.

Le súil go n-aithneofar an ionsaí seo i gcoinne na hÚcráine mar ionsaí ar an gcine daonna go léir, agus go gcabhróidh na ceachtanna a foghlaimíodh uaidh le sinn a threorú i dtreo an tsíocháin dhomhanda bhuan, tá straitéisí molta sa ráiteas chun cur i gcoinne an ionsaí agus sinn ag bogadh i dtreo an tsíocháin dhomhanda. athruithe córasacha is gá chun an sprioc a bhaint amach.

Iarrann siad ar a gcomhscoláirí dul i ngleic leis seo agus le gach géarchéim dá leithéid ar an mbealach céanna, ag féachaint i dtreo todhchaí na síochána agus ag moladh céimeanna nithiúla chun dul i ngleic leis na géarchéimeanna reatha.

Dearbhaímid, Foireann Abhcóideachta na hAfganastáine TCCU, i ndlúthpháirtíocht le muintir na hÚcráine, go mbuaileann géarchéim dhaonnúil duine amháin gach duine. Agus muid ag iarraidh dul i ngleic leis na tubaistí a thug blianta cogaidh ar mhuintir na hAfganastáine, déanaimid caoineadh faoi na tubaistí daonna atá thíos leis san Úcráin anois agus séanaimid an ionsaí a chuireann siad i bhfeidhm.

Pres. Is coir in aghaidh na daonnachta é ionsaí Putin ar an Úcráin agus tragóid dhaonnúil an-mhór. Chuir an sárú millteach agus follasach seo ar an dlí daonnúil idirnáisiúnta coinbhleacht agus fulaingt ar mhuintir na hÚcráine agus na Rúise, agus ag méadú ar an mbaol a d’fhéadfadh a bheith ag léirscrios núicléach don phobal domhanda ar fad.

Mar shochaí dhomhanda, táimid níos dlúithe ná riamh. Tugann ár n-idirnascthacht, a léirítear trí na meáin shóisialta i lámha ár lámha, sinn isteach i saol a chéile ar bhealaí domhain agus láithreach. Táimid in éineacht le muintir na hÚcráine agus na Rúise agus iad ag fulaingt le cinniúint a chuir cúpla santach i bhfeidhm. Táimid in éineacht le muintir na hÚcráine agus na Rúise agus iad ag fulaingt ó bhuairt ar mhaithe le cumhacht a chomhdhlúthú i lámha rialtais éillitheacha sclerotic.

Tá éigeandáil thubaisteach dhaonnúil san Úcráin agus sa Rúis mar thoradh ar ghníomhartha Putin cheana féin. Má cheadaíonn an pobal idirnáisiúnta leanúint ar aghaidh leis an gcoimhlint armtha atá ann faoi láthair, fanfaidh síocháin agus cobhsaíocht an domhain go contúirteach. Agus ceisteanna fíorthábhachtacha mar ghéarchéim na haeráide agus an mhórbhochtaineacht ag bagairt ar ár saol leanúnach, baintear am agus acmhainní luachmhara ónár gcomhiarrachtaí chun todhchaí inbhuanaithe a thógáil de bharr ár bhfuinneamh a atreorú i dtreo cogadh folamh a mhaolú.

Ar na cúiseanna sin, iarraimid ar an bpobal idirnáisiúnta tacú le caibidlíochtaí síochána agus cabhair dhaonnúil agus iad a threisiú chun gach modh neamh-mhíleata is féidir a úsáid chun deireadh a chur le hionradh na Rúise ar an Úcráin agus chun an tUachtarán Putin a shealbhú – in éineacht le hoifigigh Rúiseacha eile Complicit - freagrach go coiriúil as na gníomhartha foréigin seo in aghaidh na daonnachta.

Chun deireadh a chur leis an bhfulaingt dhaonna reatha san Úcráin agus sa Rúis, agus leis na spriocanna fadtéarmacha chun an t-athrú aeráide a shárú, bunsraitheanna dlí a thógáil chun an tsíocháin cheart a choinneáil, institiúidí a neartú a bhfuil sé de chúram orthu coinníollacha na síochána a dhéanamh, deireadh a chur le hairm núicléacha agus ag cur deireadh le gach cogadh, molaimid agus iarraimid tacaíocht dóibh seo a leanas:

  1. Toirmisc ar ola na Rúise a leathnú chun cumas cogaidh na Rúise a lagú, agus mar chéim i dtreo an t-athrú aeráide a mhaolú trí fhorbairt a dhéanamh ar roghanna eile seachas breoslaí iontaise.
  2. Tacú le hiarrachtaí chun freagracht choiriúil a bhunú faoin dlí idirnáisiúnta; cúisimh choiriúla maidir le cinedhíothú a thabhairt i gcoinne an Uachtaráin Vladimir Putin sa Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta agus cúisimh ionsaitheachta i gcoinne stát reatha na Rúise sa Chúirt Bhreithiúnais Idirnáisiúnta, rud a neartóidh an dlí idirnáisiúnta mar ionstraim ceartais dhomhanda agus mar mhalairt ar chogadh.
  3. Iarraidh ar SAM, ar an Rúis agus ar gach stát núicléach “Gan Chéad Úsáid” a dhearbhú mar mhodh chun an bhagairt núicléach atá ann faoi láthair a mhaolú agus mar chéim i dtreo deireadh a chur le hairm núicléacha, le hiarraidh ar dhaingniú Chonradh 2017 ar na Toirmisc. na nArm Núicléacha ag gach stát núicléach chun deireadh a chur le hairm núicléacha.
  4. A iarraidh ar na Náisiúin Aontaithe, faoi cheannas an Ard-Rúnaí, idirghabháil a dhéanamh chun deireadh a chur leis an gcogaíocht ag iarraidh sos comhraic láithreach; agairt a dhéanamh ar chomhaontuithe McCloy-Zorin 1962 a chur i bhfeidhm, ag ceangal na SA agus an USSR ag an am chun dí-armáil ghinearálta agus iomlán a bhaint amach faoin dlí idirnáisiúnta; ina theannta sin, chun na céimeanna ábhartha a ghlacadh i dtreo deireadh a chur le cogadh atá áirithe i gClár Oibre na Háige um Shíocháin agus um Cheartas san 21ú hAois, arna ghlacadh ag na NA i 1998, bearta den sórt sin a bhfuil sé mar aidhm acu an comhlacht domhanda a thabhairt ar ais chuig a phríomh-mhisean a shaothrú go bríomhar.” chun sciúirse cogaidh a sheachaint.”
  5. caibidlíocht a thionól idir mná a dhéanann ionadaíocht ar son na sochaí sibhialta sa Rúis agus san Úcráin chun tograí síochána a fhorbairt ó dhearcadh na ndaoine, ag soláthar tuairimí neamhstáit maidir le pleanáil phraiticiúil na síochána; Seasamh go ndéanfaí ionadaíocht chomhionann ar mhná in idirbheartaíochtaí foirmiúla idir stáit chun Rún 1325 ó Chomhairle Slándála na NA maidir le Mná, Síocháin agus Slándáil a chomhlíonadh; Róil ríthábhachtacha na mban sa staid slándála reatha san Úcráin a aithint. Tá sé mar aidhm ag gníomhartha den sórt sin comhionannas inscne a bhunú mar an norm mar bhunús le síocháin chóir agus chobhsaí a bhaint amach agus a chothabháil.

Iarraimid ar ár gcomhscoláirí agus ar gach saoránach domhanda oibriú i dtreo na gcéimeanna seo agus céimeanna eile chun bagairtí díothaithe núicléach agus cogadh domhanda a athrú ina deis chun próisis a thionscnamh chun ár bplainéad a shábháil agus sinn a sheachadadh ón léirscrios a dhéanann cogadh agus armáil. Ní féidir linn cead a thabhairt do mhodhanna cogaidh agus foréigin anacrónach a bheith i gceannas ar thírdhreach na polaitíochta ar mhaithe le roinnt bheag acu, rud a chuirfeadh ualach ollmhór ar an iliomad.

In ainm na daonnachta coitianta a roinnimid le gach duine, guidheaimid ar cheannairí náisiúnta gach modh atá oscailte dóibh a úsáid, deireadh a chur leis an gcogaíocht agus síocháin cheart agus inmharthana a idirbheartú. Iarraimid ar na Náisiúin Aontaithe aghaidh a thabhairt ar na constaicí atá ann faoi láthair, agus bearta á nglacadh chun a chinntiú go n-úsáidtear gach foráil ábhartha cairte do shocraíochtaí síochánta. Iarraimid ar gach duine sa tsochaí shibhialta dhomhanda, agus ár bhfreagrachtaí mar shaoránaigh dhomhanda á gcomhlíonadh againn, tacú leis na céimeanna seo agus céimeanna eile i dtreo na síochána, a bheith páirteach in iarrachtaí chun géarchéimeanna daonnúla na hÚcráine agus na hAfganastáine a mhaolú agus gach géarchéim dá leithéid atá buailte anois ag na milliúin dár dteaghlach daonna. .

I ndlúthpháirtíocht,

Stella Hwang
Sea Huang
Jessica B. Terbrueggen
Betty Reardon

Liosta sínithe i bpróiseas

gar
Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

1 thought on “Ukraine: a statement of concern, suggested actions toward stable peace, and an appeal to students”

  1. Pingback: Uimh cogaí níos mó agus cosc ​​ar airm núicléacha - Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr