Polasaithe domhanda a aistriú go gníomhartha praiticiúla agus riachtanacha - sráidbhaile amháin ag an am. Tionchar Logánú Rúin 1325 agus 1820 i Siarra Leon

By Cabrera-Balleza Mavic
Bunaitheoir agus Comhordaitheoir Idirnáisiúnta
Líonra Domhanda na mBan Tógálaithe Síochána (GNWP)

Is é Paramount Chief (PC) Foday Alimamy Umaro Jalloh III an príomhfheidhmeannach tríú glúin ina theaghlach ó 1896.[1] Mar phríomhfheidhmeannach, rialaíonn sé taoiseach Nieni i Koinadugu Dúiche, Siarra Leon Thiar a bhfuil daonra níos mó ná 40,000 ann.

In éineacht le húdaráis áitiúla eile agus ceannairí ar nós méaraí agus comhairleoirí, tá PC Jalloh ag glacadh páirte i gclár Logánú Rúin 1325 agus 1820 Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe i Siarra Leon ó 2012. Is cur chuige bunaithe ar dhaoine, ón mbun aníos é an clár Logánú. do cheapadh beartais agus do chur i bhfeidhm beartais a ráthaíonn úinéireacht agus rannpháirtíocht áitiúil arna thionscnamh ag Líonra Domhanda na mBan Tógálaithe Síochána le tacaíocht ó Acadamh Folke Bernadotte agus Rialtas Cheanada.

Tá Siarra Leon ar cheann de 13 tír san Afraic a ghlac le plean gníomhaíochta náisiúnta (NAP) ar UNSCR 1325 agus 1820. Is doiciméad beartais é NAP a leagann amach na céimeanna atá á nglacadh ag rialtas faoi láthair, agus na tionscnaimh agus na gníomhaíochtaí sin a dhéanann sé tabharfaidh sé faoi laistigh de chreat ama faoi leith a chuid oibleagáidí faoi na rúin a chomhlíonadh. Seoladh NAP Siarra Leon (SiLNAP) in 2010. Ní raibh mórán gníomhaíochta feidhmithe ann go dtí gur chuir GNWP tús leis an gclár Logánú i gcomhpháirtíocht le baill na sochaí sibhialta[2] agus an Aireacht Leasa Shóisialaigh, Inscne agus Gnóthaí Leanaí (MSWGCA) agus Rúnaíocht Díláraithe (DecSec) na hAireachta Rialachais Áitiúil agus Forbartha Tuaithe (MLGRD) dhá bhliain ina dhiaidh sin. Chabhraigh an clár Logánú le cur chun feidhme a athbheochan nuair a thionóil sé ceannairí fíorthábhachtacha, ceannairí barda, riarthóirí ceantair áitiúla, ceannairí sochaí sibhialta, ceannairí reiligiúnacha agus príomhghníomhaithe áitiúla eile chun an SiLNAP a scrúdú agus a fhorálacha is ábhartha don chomhthéacs áitiúil a aithint. Mar thoradh air seo dréachtaíodh agus glacadh na Treoirlínte um Logánú, lámhleabhar a fheidhmíonn mar bhunleabhar d’údaráis áitiúla chun an SiLNAP a chur i bhfeidhm. Thacaigh an MSWGCA agus an MLGRD leis na Treoirlínte um Logánú.

Seachas an SiLNAP, tá dul chun cinn déanta ag Siarra Leon ina chreat dlíthiúil ar chomhionannas inscne go háirithe trí na trí Acht um Inscne a rith: an tAcht um Fhoréigean Baile; an tAcht um Pósadh Saincheaptha agus Colscaradh a Chlárú; agus an tAcht um Chur in Eastáit Eastáit i 2007. In 2012, ritheadh ​​an Bille um Chionta Gnéasacha ina dhlí freisin. Léiríonn sé seo go léir tiomantas an rialtais iarrachtaí a neartú chun foréigean gnéasach a chosc agus comhionannas inscne a chur chun cinn.

Mar sin féin, tá níos mó nach mór a dhéanamh le creat dlíthiúil agus beartais Siarra Leon chun comhionannas inscne a bhaint amach. Mar shampla, níl an Pharlaimint fós chun na forálacha idirdhealaitheacha i gcoinne na mban sa Bhunreacht a aisghairm.

Bearna thromchúiseach eile i gcur chun cinn an chomhionannais inscne is ea dlíthe gnáthaimh agus cleachtais thraidisiúnta atá díobhálach agus idirdhealaitheach do mhná agus do chailíní. I measc cuid díobh seo tá pósadh luath agus éigeantach leanaí agus lot giniúna ban. Is saincheisteanna íogaire iad seo nach féidir ach le straitéis Logánú aghaidh a thabhairt orthu. Faoin gclár Logánú aige i Siarra Leon a fuair tacaíocht ó Acadamh Folke Bernadotte na Sualainne ó 2012, tá Líonra Domhanda na mBan Tógálaithe Síochána tar éis ceannairí fíorthábhachtacha, ceannairí treibhe, comhairleoirí ceantair / cathrach áitiúla, baill choiste barda, ceannairí reiligiúnacha, áitiúla a thabhairt ar bord. ceannairí mná, póilíní áitiúla agus oifigigh mhíleata, baill den Aonad Tacaíochta Teaghlaigh rialtais, Éascaitheoirí Teicniúla Réigiúnacha an MLGRD, agus comhordaitheoirí réigiúnacha don MSWGCA.

Luadh an clár Logánú i dtuarascálacha Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe 2012, 2013, agus 2014 don Mhná, don tSíocháin agus don tSlándáil don Chomhairle Slándála mar straitéis thábhachtach a chuireann cur chun feidhme chun cinn ag leibhéil fo-náisiúnta agus réigiúnacha, chomh maith le hiarracht chun comhtháthú a dhéanamh tiomantais mná agus síochána agus slándála do reachtaíocht, do cheapadh beartais agus do phróisis phleanála. Chuir sé i bhfeidhm iarbhír UNSCR 1325 agus 1820 i roinnt tíortha, ag tosú ó fheasacht agus ardú eolais go gníomhartha nithiúla. Tá an clár Logánú ag feidhmiú sa Bhurúin, sa Cholóim, i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó (DRC), sa Libéir, i Neipeal, sna hOileáin Fhilipíneacha, sa tSeirbia, i Siarra Leon, sa tSúdáin Theas agus in Uganda. Réitíonn a aithint mar shampla dea-chleachtais i gcur i bhfeidhm an bealach le haghaidh macasamhlú féideartha i níos mó tíortha, lena n-áirítear an Afganastáin, an Chéinia agus an Nigéir.

Úsáideann GNWP samhail choincheapúil amháin sa chlár Logánú atá treoraithe ag prionsabail úinéireachta agus rannpháirtíochta áitiúla. Mar sin féin, athraíonn cur i bhfeidhm iarbhír an chláir Logánú ó thír go tír ag brath ar na réaltachtaí soch-pholaitiúla, cultúrtha agus eacnamaíocha chomh maith leis na struchtúir shonracha rialachais áitiúla.

Torthaí

Toradh amháin gan íoc ar an gclár Logánú i Siarra Leon is ea glacadh leis na Treoirlínte um Logánú ar UNSCR 1325 agus 1820. Is lámhleabhar iad na Treoirlínte um Logánú chun údaráis áitiúla agus ceannairí traidisiúnta mar PC Jalloh a threorú chun an SiLNAP a chomhtháthú i gcomhlíonadh a ndualgas. agus freagrachtaí mar cheannairí áitiúla.

Toradh tábhachtach eile ar an gclár Logánú i Siarra Leon ná gur mhol gníomhaithe na comhairle áitiúla iad féin cur i bhfeidhm SiLNAP a bheith mar chuid de mheasúnú feidhmíochta na n-oifigeach ceantair áitiúil. Is é sin le rá, tá méaraí, comhairleoirí áitiúla agus oifigigh áitiúla eile le meas go rialta bunaithe ar an gcaoi ar chuir siad SiLNAP i bhfeidhm ina gcathair nó ina bhardas. Ina theannta sin, bunaíodh Coistí Stiúrtha Áitiúla ar SiLNAP mar thoradh ar an gclár Logánú i Siarra Leon. Comhoibríonn na coistí seo leis an gCoiste Stiúrtha Náisiúnta comhdhéanta den rialtas agus den tsochaí shibhialta agus faoi stiúir an MSWGCA agus iad ag comhordú cur chun feidhme SiLNAP ar fud na tíre. Is gnóthachtáil thábhachtach den chlár Logánú í an Oiliúint d’oifigigh dlí ghnáthaimh ar UNSCR 1325 agus 1820.

“Agus prionsabail rúin WPS á gcur i bhfeidhm, ní mór dúinn oibriú ar bhealaí atá oiriúnach dár bpobail. Mar Phríomh-Chinnirí tá ról tábhachtach againn in earnáil an cheartais neamhfhoirmiúil agus i gcoimhlintí idir daoine aonair agus pobail a idirghabháil agus a chosc. Déanaim cúram aghaidh a thabhairt ar choimhlintí a bhaineann le mná go dícheallach, agus a chinntiú go dtuigeann daoine go bhfuil sé mar aidhm agam cearta na mban a chosaint, ”a deir PC Jalloh.

“Tá sé déanta agam mar bheartas i mo cheannas nach spreagfar ná nach gceadófar éilimh bhréagacha i gcoinne na mban. Mar shampla, dhéanfadh fir ghránna líomhaintí bréagacha gur ghoid a mná céile suimeanna móra airgid uathu. Gearrann siad muirir d’fhonn an bhean a choinneáil i ngéibheann ós rud é nach mbeidh a gaolta in ann íoc ar ais. Is rud san am atá thart anois é. Chomh maith leis sin, caithfidh fear ar bith a scarfaidh lena bhean chéile tar éis a mbarr feirme a fhómhar an t-ioncam ón bhfómhar a roinnt cé go bhfuil siad colscartha. " Tá PC Jalloh ag cur oideachas cailíní agus cosaint ban agus cailíní ó fhoréigean gnéasach chun cinn. Chuir sé ina luí ar choiste an cheann feadhna fíneálacha móra a ghearradh orthu siúd a chiontaítear as foréigean gnéasach a dhéanamh. Thug PC Jalloh rabhadh freisin do thuismitheoirí a chlúdaíonn an foréigean gnéasach agus a chosnaíonn déantóirí mar mhalairt ar airgead. I réimse an chumhachtú eacnamaíoch, tá PC Jalloh ag obair le grúpaí ban chun iad a eagrú mar chomharchumainn ionas gur féidir leo rochtain a fháil ar oiliúint scileanna agus ar chúnamh creidmheasa. Dúshlán is déanaí i Siarra Leon ná ráig Ebola.[3] Is iad na mná is mó atá i mbaol an víreas a thras-tharchur go háirithe ó mharthanóirí fireanna. Rinne beirt bhan i dtaoiseach Nieni an víreas a chonradh agus fuair siad bás mar thoradh ar chaidreamh collaí éigean nó aineolas ar an modh tarchuir. Mhol PC Jalloh straitéis slógtha sóisialta a dhíríonn ar mhná agus a íograíonn staonadh ó ghnéas go háirithe iad siúd atá ag filleadh ó ionaid chóireála Galar Víreas Ebola. Mar thoradh air sin, thuairiscigh roinnt mná a fir chéile a rinne iarracht iallach a chur orthu gnéas a bheith acu. Thacaigh an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte agus grúpaí na sochaí sibhialta le togra PC Jalloh.

I riaradh an cheartais, cinntíonn PC Jalloh go gcinntear cásanna a bhaineann le mná de réir na gcaighdeán idirnáisiúnta um chearta an duine. Tá laghdú tagtha ar mhinicíocht an fhoréigin teaghlaigh mar gheall ar chur i bhfeidhm níos déine dlíthe maidir le foréigean inscne. Tá ról na gcúirteanna traidisiúnta an-chriticiúil ina leith seo toisc go bhfuil na pobail chomh fada ó na stáisiúin póilíní agus tá sé thar a bheith deacair rochtain a fháil ar na cúirteanna giúistís.

Tréith PC Jalloh an chuid is mó dá chuid oibre maidir le cearta na mban agus na gcailíní ar an gclár Logánú a chur chun cinn. “Táim sásta leis na héachtaí iontacha seo go dtí seo ó Logánú ár NAP i Siarra Leon,” a dúirt sé. Idir an dá linn, leanann GNWP leis an gclár Logánú trí oibriú le ceannairí áitiúla eile cosúil le PC Jalloh chun focail Rúin 1325 agus 1820 a aistriú go gníomhartha a chuirfeadh feabhas ar shaol na mban agus na gcailíní, na bhfear agus na mbuachaillí - sráidbhaile amháin ag an am.

Nótaí:

[1] Ba cheart gurbh é PC Jalloh an príomhfheidhmeannach cúigiú glúin ina theaghlach ach rinneadh tithe na ceannasachta a chónascadh i 1951 agus mar gheall air sin chaill a theaghlach an ceannasacht go dtí gur bhuaigh sé in 2010.

[2] Is iad baill GNWP i Siarra Leon Eagraíocht Náisiúnta na mBan (ANOIS-SL), Líonra Tógála na mBan i Síocháin (WIPNET), Comhpháirtíocht na mBan um Cheartas agus Síocháin (WPJP) agus Fóram na mBan. ANOIS feidhmíonn SL mar phríomh-chomhordaitheoir tíre GNWP.

[3] Sa Libéir, cuid den chlár Logánú le tacaíocht ó Folke Bernadotte Academy ba ea fógra seirbhíse poiblí raidió a tháirgeadh ar UNSCR 1325 agus 1820 a chomhtháthaíonn teachtaireachtaí maidir le crosbhealach na mban agus saincheisteanna síochána agus slándála le cásanna éigeandála cosúil le ráig Ebola.

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Leave a Comment

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte *

Scrollaigh go dtí an Barr