Tony Jenkins: oideachas faoi agus ar son na síochána

“Mar oideachas faoin tsíocháin agus ar son na síochána araon, ní féidir substaint an oideachais síochána (san am a chuaigh thart, san am i láthair, sa todhchaí) a scaradh ó réaltacht an fhoghlaimeora."

-Tony Jenkins (2019)

Anótálacha

Go luath sna 1980idí, d’iarr an ceannródaí oideachais síochána Betty Reardon go bhforbrófaí oideachas síochána cuimsitheach, cur chuige iomlánaíoch agus comhtháite is infheidhme maidir le cultúr na síochána a shaothrú, agus a d’fhéadfadh aontú le haghaidh réimse comhdhéanta de go leor cineálacha cur chuige atá dícheangailte. Tá oideachas cuimsitheach síochána fréamhaithe in oideolaíocht chriticiúil agus chlaochlaitheach. Tá sé dírithe go háirithe ar thodhchaíochtaí, ag iarraidh na hacmhainní síochána istigh sin a chothú atá riachtanach do ghníomh polaitiúil seachtrach atá riachtanach don athrú sóisialta agus polaitiúil. Molann an iontráil seo oideachas síochána cuimsitheach mar an cur chuige is iomlánaíoch, claochlaitheach agus inoiriúnaithe i leith oideachas a chur ar son na síochána i gcomhthéacsanna éagsúla; tugtar isteach cuid dá bhoinn theoiriciúla agus phraiticiúla; agus déanann sé machnamh ar na hullmhúcháin riachtanacha atá ag oideachasóirí dá chleachtas oideolaíoch.

Lua

Jenkins T. (2019) Oideachas Cuimsitheach Síochána. In: Peters M. (eds) Encyclopedia of Teacher Education. Springer, Singeapór. https://doi.org/10.1007/978-981-13-1179-6_319-1

Faigh tuilleadh eolais faoi agus déan an luachan seo a roinnt trí chuairt a thabhairt ar an bhFeachtas Domhanda um Oideachas Síochána féin Sleachta & Memes um Oideachas Síochána: Leabharliosta um Oideachas Síochána. Is éard atá san eolaire leabharliosta bailiúchán curtha in eagar de luachana anótáilte peirspictíochtaí ar theoiric, cleachtas, beartas agus oideolaíocht in oideachas na síochána. Tá meme ealaíne ag gabháil le gach luachan / iontráil leabharliosta a spreagtar duit a íoslódáil agus a scaipeadh trí na meáin shóisialta.

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...