Lorgaíonn Ollscoil Innsbruck Asst. Ollamh i Staidéar Síochána

Ollamh Cúnta - Tionacht Rian
Cód PHIL-HIST-11999

Dáta / fad tosaigh:

  • a luaithe is féidir
  • ar feadh 6 bliana, féidearthacht comhaontú cáilíochta

Aonad riaracháin:

  • Rannóg Staidéar Síochána ULG

Méid na fostaíochta:

  • 40 uair sa tseachtain

Spriocdháta Iarratais:

  • Meán Fómhair 17, 2021
níos mó a fhoghlaim agus iarratas a dhéanamh anseo

Sonraíocht Poist

* Freagrachtaí *
Beifear ag súil go bhforbróidh an t-iarrthóir rathúil tionscadal taighde neamhspleách agus sainithe go soiléir ar leibhéal an Chónaithe i réimse an taighde síochána agus coinbhleachta le cur chuige teoiriciúil a thabharfaidh aird ar ghnéithe de chlaochlú coinbhleachta feidhmeach agus / nó oideachas síochána. Táthar ag súil freisin le líonrú idirnáisiúnta agus comhar idirdhisciplíneach, éadáil tionscadal taighde agus maoiniú agus rannpháirtíocht sheachtrach sa Réimse Taighde “Teagmhálacha Cultúrtha - Coimhlintí Cultúrtha” agus a Ionad Taighde “Síocháin agus Coimhlint”. Tiomantas láidir do theagasc neamhspleách ar ardchaighdeán i réimse na staidéir síochána agus coimhlinte, go háirithe sa Chlár MA (ULG) atá ann cheana maidir le Síocháin, Forbairt, Slándáil agus Claochlú Coimhlinte Idirnáisiúnta agus an Clár MA beartaithe i Staidéar Síochána agus Coimhlinte, faoi seach a tá súil le disciplíní comharsanacha, chomh maith le maoirseacht mac léinn. Beifear ag súil tuilleadh go nglacfaidh an t-iarrthóir páirt in eagrú agus riarachán acadúil.

* Riachtanais *
Ní mór d’iarratasóirí céim dochtúireachta (Ph.D.) a bheith acu i Staidéar Síochána agus Coimhlinte nó réimse gaolmhar agus saineolas a sholáthar i réimse na Staidéar Síochána, Coimhlinte, Slándála agus Forbartha agus Oideachas Síochána. Tá saineolas breise i gceann amháin nó níos mó de na réimsí seo a leanas an-inmhianaithe: Staidéar Inscne, Staidéar Postolonial, Staidéar na Meán, Dlí / Dlí agus Cirt Idirnáisiúnta, Staidéar ar Rás Criticiúil, Staidéar Comhshaoil. Bheadh ​​fáilte roimh shaineolas réigiúnach i Meiriceá Laidineach, san Afraic agus / nó sa Mheánoirthear. Ina theannta sin, caithfidh taithí iardhochtúireachta agus fiúntais a bheith faighte ag na hiarratasóirí seachas tráchtas. Tá súil freisin le taithí agus rannpháirtíocht i réimse an mhaoinithe tríú páirtí, taithí na soghluaisteachta, agus fianaise ar thaithí i dteagasc ollscoile. Iarrtar scileanna Gearmáinise agus Béarla ar íosleibhéal C1 nó an toilteanas é sin a bhaint amach laistigh de dhá bhliain tar éis fostaíochta chomh maith le hinniúlacht bhreise i dteanga bheo eile. Ní mór d’iarratasóirí scileanna bainistíochta, foirne agus cumarsáide idirchultúrtha den scoth agus inniúlachtaí ceannaireachta a bheith acu.

* Faisnéis faoin seasamh *
Tabharfar post 6 bliana don iarrthóir rathúil mar Chúntóir Ollscoile / Ollamh Cúnta laistigh den Aonad Staidéar Síochána agus Coimhlinte i nDámh na Fealsúnachta agus na Staire de réir rialacháin na hOstaire ar “Qualifizierungsvereinbarung (QV)”. Córas cosúil le rian tionachta trédhearcach agus an-iomaíoch go hidirnáisiúnta é an QV. Fostaítear iarrthóirí rathúla ar dtús mar ‘Cúntóirí Ollscoile’ agus déanann siad a gcritéir tionachta aonair (comhaontú cáilíochta) a fhorbairt láithreach mar aon lena nInstitiúidí laistigh den chéad chúpla mí. A luaithe a dhéantar na critéir tionachta seo a shocrú agus a chomhaontú, aistríonn na hiarrthóirí láithreach chuig poist mar Ollamh Cúnta. De ghnáth déantar meastóireacht dheiridh tar éis 5-6 bliana d’fhonn luacháil a dhéanamh ar rath na n-iarrthóirí dul ar aghaidh chuig post mar Ollamh Comhlach le conradh buan.

* Iarratas ar líne *
Ní mór d’iarratasóirí litir chlúdaigh a chur isteach, togra taighde neamhspleách ar leibhéal an “Ghníomhaíochta” (uasmhéid 5 leathanach), coincheap an teagaisc, aiste nó caibidil leabhair amháin ar a laghad i bhfoirm dhigiteach agus dhá litir mholta nó níos mó.

gar
Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr