Lorgaíonn Fóram an Phobail Comhordaitheoir Oideachais (NYC)

Faisnéis Fostóra: Is eagraíocht neamhbhrabúis é Fóram an Phobail atá lonnaithe i lár Bhaile Manhattan a d’oscail i Meán Fómhair 2018.

 Ár Misean: Is gorlann gluaiseachta é Fóram an Phobail do phobail lucht oibre agus pobail imeallaithe chun aontacht a thógáil ar fud línte stairiúla roinnte sa bhaile agus thar lear. Is spás inrochtana oideachasúil agus cultúrtha muid a chothaíonn an chéad ghlúin eile d’fhíseoirí agus d’eagraithe a chreideann gur féidir domhan nua a dhéanamh trí chomhghníomhaíocht.

Achoimre Suímh: Táimid ag lorg breisithe lenár bhfoireann a chabhróidh lenár gclár oideachais agus le heagrú ár leabharlainne a phleanáil agus a chomhordú. Is post lánaimseartha é seo a thabharfaidh tuairisc don Stiúrthóir Oideachais.

Tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin Fhóram an Phobail chun faisnéis bhreise a fháil

Freagrachtaí:

 • In éineacht leis an Stiúrthóir Oideachais, cuidigh le pleanáil, comhordú agus meastóireacht ar chúrsaí staidéir a choinníonn Fóram an Phobail. Áirítear leis seo forbairt curaclaim, comhordú mac léinn, ranganna agus próisis mheastóireachta, cumarsáid le hoideoirí, agus cúnamh teicniúil i seisiúin ranga, ach níl sé teoranta dóibh.
 • Cumarsáid a dhéanamh le comhpháirtithe oideachais trí ríomhphost, teileafón agus teachtaireacht téacs.
 • Cuidiú le for-rochtain chuig comhpháirtithe oideachais ionchasacha agus ball-eagraíochtaí, agus leis an athbhreithniú ar mholtaí ranga agus imeachtaí.
 • I gcomhordú leis an mBainisteoir Cumarsáide, cruthaigh liostaí imeachtaí agus foirmeacha clárúcháin do ranganna ar ár suíomh Gréasáin WordPress, agus cuir imeachtaí chun cinn trí na meáin shóisialta agus le hábhar clóite.
 • Sonraí a bhaineann le hoideachas a ionchur agus a bhainistiú inár mbunachar sonraí.
 • Cuidiú le bainistíocht féilire agus sceidealú cúrsaí agus gníomhaíochtaí oideachais.
 • Cúnamh fíorúil agus, nuair atá sé sábháilte a atosú in imeachtaí pearsanta, cúnamh ar an láthair do chomhpháirtithe oideachais lena n-áirítear sceidealú, socrú seomra agus cúnamh le trealamh teicneolaíochta fíorúil agus seomra ranga.
 • Cuidiú le heagrú na leabharlainne, agus le comhordú oibrithe deonacha leabharlainne.
 • Réimse ábhar scríofa a dhréachtú, a léamh profaí, agus / nó a chur in eagar, lena n-áirítear tuarascálacha, cáipéisí cláir, tograí deontais, foilseacháin agus cur i láthair ach gan a bheith teoranta dóibh.
 • Tacaíocht riaracháin fhoriomlán a sholáthar do na gníomhaíochtaí agus don chlár oideachais lena n-áirítear sonrascadh, íocaíochtaí a fháil, fiosrúcháin ghinearálta a fhreagairt, agus tascanna eile de réir mar is gá.

 Scileanna

 • Scileanna scríbhneoireachta, cumarsáide agus taighde den scoth
 • Leibhéal ard solúbthachta agus cumas chun fadhbanna a réiteach
 • Scileanna eagrúcháin agus bainistíochta ama agus cumais multitasking le haird ar mhionsonraí
 • Fuinniúil, eagraithe, imreoir foirne; duine “rolladh suas do sleeves agus déan an rud atá ag teastáil”
 • Féin-disciplínithe

Riachtanais 

 • Is post bunaithe ar NYC é seo, agus tá an rogha cianobair ar fáil go dtí go mbeidh sé sábháilte cláir phearsanta a atosú.
 • Céim Bhaitsiléara
 • Taithí ghairmiúil 3-5 bliana ar a laghad in oideachas, eagrú pobail, leabharlann, riarachán neamhbhrabúis, nó réimse oibre eile a bhaineann leis an bpost.
 • Tiomantas agus eolas léirithe ar chúiseanna ceartais shóisialta don lucht oibre agus do ghrúpaí imeallaithe sna SA agus go hidirnáisiúnta.
 • Scileanna léirithe i dtaighde agus in eagrú na faisnéise is fearr.
 • Is fearr inniúlacht sa Spáinnis, sa Phortaingéilis, san Araibis nó sa dara teanga eile.

 Cúiteamh agus Sochair: Cuirimid tuarastal iomaíoch ar fáil atá ar cóimhéid le taithí. Soláthraímid sochair den scoth lena n-áirítear árachas sláinte iomlán, árachas saoil, rogha coigiltis 401 (k), agus am saor le pá. Ina theannta sin, tá rochtain iomlán ag ár bhfostaithe ar imeachtaí agus ranganna a óstáiltear ag Fóram an Phobail.

A ndéanfaidh mé iarratas: Cuir isteach do atosú agus do litir chlúdaigh chuig an Stiúrthóir Oideachais, Layan Fuleihan ag layan.f@peoplesforum.org & an Bainisteoir Ginearálta, David Chung ag david.c@peoplesforum.org. Cuir “Comhordaitheoir Oideachais” san áireamh i líne ábhair an ríomhphoist agus cuir isteach d’iarratas faoin 24 Deireadh Fómhair, 2020.

Is fostóir comhdheise é Fóram an Phobail agus cuireann sé cosc ​​sainráite ar aon chineál idirdhealaithe bunaithe ar chine, dath, reiligiún, inscne, claonadh gnéasach, féiniúlacht nó léiriú inscne, bunús náisiúnta, aois, faisnéis ghéiniteach, míchumas, nó stádas veteranach. Spreagtar daoine daite, daoine LGBTQ, agus daoine ó chúlraí eile atá ar an imeall go stairiúil chun iarratas a dhéanamh.

gar
Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr