An Feachtas Domhanda “nua” um Oideachas Síochána: ag saothrú oideachas d'aon ghnó, inbhuanaithe agus córasach ar son na síochána

Searmanas Comhdhála Achomhairc na Háige ar son na Síochána (grianghraf: Fondúireacht Síochána George Nakashima)
Searmanas Comhdhála Achomhairc na Háige ar son na Síochána (grianghraf: Fondúireacht Síochána George Nakashima)

I mBealtaine 1999 seoladh an Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána (GCPE) ag comhdháil Achomharc na Háige ar son na Síochána. Ba í Comhdháil na Háige an chomhdháil idirnáisiúnta síochána is mó i stair, ag tabhairt le chéile beagnach 10,000 duine ó níos mó ná 100 tír.

Sheol an chomhdháil an Clár Oibre na Háige um Shíocháin agus Cheartas don 21ú hAois, sraith de 50 moladh maidir le deireadh a chur le cogadh agus an tsíocháin a chur chun cinn. Léiríonn an Clár Oibre na rudaí a mheas eagraíochtaí agus saoránaigh na sochaí sibhialta cuid de na dúshláin is tábhachtaí atá roimh an gcine daonna don 21ú haois. Cuireann sé béim ar cheithre shnáithe móra:

  • Fréamhacha Cúiseanna Cogaidh & Cultúr na Síochána
  • Dlí agus Institiúidí Idirnáisiúnta Daonnúla agus Cearta an Duine
  • Coimhlint Fhoréigneach a Chosc, a Réiteach agus a Chlaochlú
  • Dí-armáil agus Slándáil an Duine

Tá ról criticiúil agus straitéiseach ag oideachas síochána maidir le dul i ngleic le gach ceann de na snáitheanna seo trí shaoránaigh a ullmhú leis an eolas atá riachtanach chun foréigean a thuiscint agus na hacmhainní riachtanacha sin a chothú atá riachtanach chun cultúr an fhoréigin a athrú go cultúr na síochána. Chuir bunaitheoirí an GCPE é seo in iúl go soiléir i ráiteas feachtais GCPE:

“Bainfear cultúr na síochána amach nuair a thuigeann saoránaigh an domhain fadhbanna domhanda; na scileanna a bheith acu chun coinbhleacht a réiteach go cuiditheach; eolas a bheith acu ar chaighdeáin idirnáisiúnta maidir le cearta an duine, inscne agus comhionannas ciníoch agus maireachtáil iontu; meas a bheith acu ar éagsúlacht chultúrtha; agus ionracas an Domhain a urramú. Ní féidir foghlaim den sórt sin a bhaint amach gan oideachas d'aon ghnó, inbhuanaithe agus córasach ar son na síochána. "

Conas a bhainimid amach oideachas d'aon ghnó, inbhuanaithe agus córasach ar son na síochána?

Cé go mbíonn sé éasca go ginearálta tionchair dhearfacha oideachas síochána a urramú i gcomhthéacsanna áitiúla agus ar shaol foghlaimeoirí aonair, ba dhúshlán é an tasc polaitiúil oideachas síochána a ionchorprú agus a chomhtháthú i ngach réimse den oideachas. Tá rath an oideachais síochána mór i gcoinne go leor creideamh domhainbhunaithe a chuireann dálaí uathúla stairiúla, sóisialta, polaitiúla, síceolaíocha agus cultúrtha.

Nóinín (1)An dea-scéala: sa 15+ bliain ghearr ó thús an GCPE, tá oideachasóirí síochána ar fud an domhain ag dul i dteagmháil go seasta le múinteoirí agus polaiteoirí in idirphlé agus i ndeiseanna foghlama cruthaitheacha agus claochlaitheacha a d’fhág gur glacadh le beartais oideachais síochána ón áit áitiúil go náisiúnta. Mar shampla, an 1-2 Deireadh Fómhair, a Tionóladh Teacht Náisiúnta ar Oideachas Síochána sa Cholóim, ag tabhairt le chéile níos mó ná 600 ó gach cearn den tír chun ról agus féidearthacht an oideachais do chultúr na síochána a iniúchadh. Tá oideachas síochána ag éirí mar ábhar riachtanach i scoileanna na Colóime. De réir dlí 1732, a glacadh in 2014, tá an rialtas náisiúnta tar éis a chinneadh “go ndéantar teagasc na Síochána a rialáil i ngach institiúid oideachais sa tír”. Ní hé an Cholóim an t-aon tír ar éirigh léi. Achtaíodh iarrachtaí agus beartais shuntasacha i Áise Theas, An Afraic Fho-Shahárach, na hOileáin Fhilipíneacha, agus Chéinia (gan ach cúpla a ainmniú). Is oibreacha idir lámha iad na beartais seo fós, agus tá go leor le baint amach fós. Ceacht tábhachtach amháin is féidir linn a bhaint as gach ceann de na samplaí seo, áfach, is ea an ról ríthábhachtach atá ag an tsochaí shibhialta in oideachas a chur ar an bpobal agus ar lucht déanta beartas faoi riachtanais agus chuspóirí an oideachais síochána.

Mar sin, bealach amháin is féidir linn oideachas d'aon ghnó, inbhuanaithe agus córasach a shaothrú ar son na síochána is ea foghlaim ó eispéiris daoine eile. Tá an GCPE, trína nuachtlitir mhíosúil, ag roinnt eolais, eispéiris agus smaointe daoine eile le beagnach 15 bliana. Cé gur seoladán iontach é an nuachtlitir maidir le comhroinnt, chreid muid le fada go bhféadfaimis níos mó a dhéanamh chun eolas a dhéanamh níos inrochtana agus bealaí a aimsiú chun malartuithe foghlama níos doimhne a éascú. Cé go leanaimid orainn ag iniúchadh teorainneacha agus féidearthachtaí na foghlama i spás fíorúil an Ghréasáin Dhomhanda, táimid dóchasach agus muiníneach as na feabhsuithe a rinneamar ar ár suíomh Gréasáin agus ár nuachtlitreacha ar cheart dóibh ár ndeiseanna foghlama lena chéile agus uaidh a mhéadú. .

Fáilte chuig nuacht agus suíomh Gréasáin “nua” GCPE!

Rinneamar athbhreathnú ar shuíomh Gréasáin GCPE mar theach imréitigh agus mar áit chruinnithe d’oideoirí síochána. Níor cheapamar go raibh sé riachtanach “facebook” eile a chruthú; tá síneadh tanaí againn cheana féin trí pháirt a ghlacadh i mórán de na spásanna meán sóisialta. Tá suíomh Gréasáin athnuaite GCPE curtha ar bun mar thaisclann measartha pobail do gach rud a bhaineann le hoideachas síochána. Déanaimid cuardach ar an ngréasán go laethúil ag rúnaíocht GCPE chun ábhar a bhaineann le hoideachasóirí síochána a aithint. Tá sruth nuachta, tuarascálacha, taighde, curaclaim, foilseachán, imeachtaí, traenálacha agus go leor eile ar an suíomh anois.

Tugtar cuireadh duit ábhar a roinnt agus a ghiniúint! Spreagtar tú chun nuacht, tuairiscí gníomhaíochta, curaclaim, taighde, deiseanna oiliúna, cúrsaí, imeachtaí agus go leor eile a roinnt trínár n-éasca le húsáid foirm iarratais ar líne. Ba cheart go mbeadh an t-ábhar a roinntear ábhartha d’oideoirí síochána: ba cheart go mbeadh gnéithe a bhaineann go sonrach le hoideachas, teagasc agus / nó foghlaim feiceálach i d’aighneachtaí, cé go n-iarraimid ábhar eile a bhaineann le hoideoirí síochána chomh fada agus is féidir nasc soiléir a dhéanamh. Tar éis dúinn athbhreithniú a dhéanamh ar ár n-eagarthóirí, cuirfimid do nuacht nó imeacht sa phost go tapa agus roinnfimid é leis na mílte ar fud na cruinne.

[button style = "btn-default btn-lg" type = "link" target = "false" title = "Cuir Ailt nó Imeachtaí faoi bhráid an GCPE!" nasc = ”https://www.peace-ed-campaign.org/submissions/” linkrel = ””]
 


Agallamh agus ag machnamh
. Leis an suíomh Gréasáin nua rinneamar níos éasca duit do chuid smaointe a roinnt, aiseolas a sholáthar, agus páirt a ghlacadh in idirphlé le daoine eile. Molaimid duit dul i mbun díospóireachta trí thrácht a dhéanamh agus machnaimh a dhéanamh ar ailt. Conas atá an t-ábhar á úsáid agat? Cad iad na smaointe atá agat chun peirspictíochtaí nua a chur chun cinn nó cleachtas a fheabhsú? Ag deireadh gach ailt gheobhaidh tú rogha tráchtaireachta / idirphlé. Tá an ghné seo comhtháite go hiomlán le facebook ionas gur féidir leat do chuid smaointe a roinnt le do chairde agus do chomhghleacaithe (má roghnaíonn tú é)!

#SpreadPeaceEd. Molaimid duit #SpreadPeaceEd a dhéanamh trí aon chuid den ábhar ar an GCPE a roinnt trí na meáin shóisialta. Cuimsíonn gach alt barra uirlisí áisiúil chun é a roinnt go héasca.

2015/10/30 10.38.01 amFoghlaim agus léigh i do rogha teanga! Is féidir ár suíomh Gréasáin nua a aistriú láithreach go mórchuid aon teanga. Déan do rogha ó bharr roghchlár an bharra taoibh ar dheis. Mura bhfuil do theanga ar an liosta cuir in iúl dúinn. Agus, mura bhfuil an t-aistriúchán cruinn, is féidir leat eagarthóireacht agus athbhreithnithe a chur isteach láithreach chun leasa cuairteoirí amach anseo!

Faigh an Nuacht atá uait - nuair is mian leat é - agus díreach an méid ceart! Cuirimid roinnt síntiúis ar fáil anois i dteannta leis an nuachtlitir mhíosúil thraidisiúnta: tá an rogha agat nuacht a fháil go díreach i do bhosca isteach go laethúil, go seachtainiúil nó uair sa mhí. Tá rogha “foláirimh gníomhaíochta” againn freisin d’fheachtais atá íogair ó thaobh ama. Is féidir leat gach ceann de na rudaí thuas a roghnú fiú agus is féidir leat do roghanna síntiúis a athrú ag am ar bith tríd an nasc “cuir in eagar do shíntiús” atá le fáil ag bun gach ríomhphoist GCPE. Téigh ar aghaidh agus triail a bhaint as ar feadh seachtaine nó míosa - is féidir leat minicíocht na nuachta a fhaigheann tú a athrú ag am ar bith.

Níl iontu seo ach cuid de na gnéithe nua ar an suíomh Gréasáin. Is féidir leat léamh faoi ghnéithe eile anseo.

Pobal foghlama síochána domhanda a fhorbairt: tá an chuid is fearr fós le teacht!

Anois go bhfuil an suíomh Gréasáin nua ar bun táimid ag pleanáil tionscadail spreagúla eile. Sna míonna amach romhainn cuirfimid tús le comhpháirtíocht le mór-iris acadúil agus eagraíochtaí síochána agus ceartais ar fud an domhain chun feachtais dhírithe a éascú chun eolas, curaclaim agus taighde ar shaincheisteanna criticiúla d’oideoirí síochána a ghiniúint agus a roinnt. Beimid ag fógairt téamaí, mar aon le glaonna ar aighneachtaí, gar do dheireadh 2015. Is móriarracht agus rannchuidiú leis seo oideachas d'aon ghnó, inbhuanaithe agus córasach ar son na síochána. Samhlaímid é seo mar dheis foghlama comhoibritheach chun cabhrú le réimse na teoirice agus an chleachtais a fhás agus beartas oideachais a mhúnlú.

Tá sceitimíní orainn faoi na tosaithe nua seo ... agus tá i bhfad níos mó ar an mbealach! Táimid ag tnúth le bheith i gcomhpháirtíocht leat ar an turas foghlama seo.

- An Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána

UT PEI HI REZ
*An Tionscnamh um Oideachas Síochána in Ollscoil Toledo comhordaíonn sé an Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána

 

 

1 Comment

  1. Beidh an nuachtlitir mhíosúil “nua” ag teacht isteach i mboscaí inniu trí mhaidin amárach!

Bí ar an bplé ...