Comhaltacht Jill Knox Humor for Peace (Comhlachas do Ghreann Feidhmeach agus Teiripeach)

níos mó a fhoghlaim agus iarratas a dhéanamh anseo

FORBHREATHNÚ:  Tá sé i gceist ag Comhaltacht Jill Knox Humor for Peace cur le síocháin trí ghreann trí dheis a thabhairt do mhic léinn agus dáimhe staidéir síochána dul i mbun forbairt ghairmiúil trí chlár Acadamh Humor an Chumainn um Humor Feidhmeach agus Teiripeach (AATH).

GRADAIM: Cuimsíonn an chomhaltacht teagasc d’Acadamh Humor AATH ar feadh trí bliana, clárú Comhdhála Bliantúla ar feadh trí bliana, stipinn taistil comhdhála gach bliain ar feadh trí bliana, ballraíocht AATH ar feadh trí bliana, agus meantóireacht ó AATH.

COSTAIS: Bítear ag súil go ndéanfaidh gach honoree tiomantas don chlár trí bliana Acadamh Humor a chríochnú. Mura mbeidh duine in ann leanúint ar aghaidh go dtí an dara nó an tríú bliain staidéir, nó mura bhfuil sé ag comhlíonadh riachtanais an chláir, forghéillfear iarmhéid a dhámhachtana agus bronnfar é ar dhuine eile.

ACADEMY HUMOR: Is curaclam ar líne é Acadamh Humor a thosaíonn gach bliain ar an láthair, ar an Déardaoin roimh Chomhdháil Bhliantúil AATH. Leanann na rannpháirtithe le chéile ar bhonn míosúil i rith na bliana trí Zoom. Bítear ag súil go gcaithfidh gach rannpháirtí trí bliana ag glacadh páirte san Acadamh Humor. Ag deireadh an dara bliain, táthar ag súil go gcuirfidh an rannpháirtí tionscadal scríofa ar fáil ar ábhar a roghnóidh an rannpháirtí agus a cheadóidh na comhairleoirí. Bheifí ag súil go ndíreodh faighteoirí an deontais seo a dtionscadal scríofa ar úsáid an ghreann chun a n-éifeachtacht sa réimse staidéir síochána / réiteach coimhlinte a fheabhsú, ar bhealach feidhmeach / praiticiúil nó trí thaighde ar ábhar greann don tsíocháin. Is féidir tuilleadh faisnéise faoi Humor Academy a fháil anseo.

SPRIOCDHÁL IARRATAIS: 11:59 CST an 30 Meán Fómhair. Cuirfear faighteoirí ar an eolas tráth nach déanaí ná an 30 Deireadh Fómhair.

NÓSANNA IMEACHTA INCHÁILITHEACHTA AGUS IARRATAIS: 

  • Caithfidh sé a bheith i do mhac léinn atá cláraithe faoi láthair i staidéir fochéime nó iarchéime, nó dáimhe, atá ag gabháil do staidéir síochána agus ceartais / cláir réiteach coimhlinte, agus suim agat foghlaim conas úsáid an ghreann a ionchorprú ina dtimpeallachtaí gairme / acadúla faoi seach.

  • Caithfidh tú a bheith toilteanach tiomantas trí bliana a dhéanamh do chlár oideachais Acadamh Humor, a chuimsíonn cruinnithe fíorúla míosúla agus imeacht comhdhála il-lae bliantúil ar an láthair.

gar

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...