Teagasc i dtreo Deireadh a chur le Núicléach: Seachtain an Dí-armála 2018

SEACHTAIN MHIC LÉINN - DEIREADH FÓMHAIR 24-30, 2018

Ag múineadh i dtreo Deireadh a chur le Núicléach

 Roinnt moltaí ó Betty Reardon

Glaodh den chéad uair i 1978 sa Doiciméad Deiridh de chéad cheann na Náisiún Aontaithe Seisiún Speisialta ar Dhí-armáil, Seachtain an Dí-armála Tosaíonn ar chomóradh bhunú na Náisiún Aontaithe. Is tráth é d’oideoirí síochána aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna agus na féidearthachtaí a thagann chun cinn agus iad ag iarraidh dul i dtreo an rud ar thagair Elise Boulding mar “domhan saor ó airm.” Mar a chuireann an Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána le haidhmeanna na seachtaine, cuirimid ábhair ar fáil chun plé a thionscnamh maidir le díothú arm núicléach, agus machnamh a dhéanamh ar “stair nua” a scríobh.

 “…. táimid ag tapú na deise seo chun stair nua a scríobh. "
—An tAmbasadóir Patricia O'Brien, Buan-Mhisean na hÉireann chuig na Náisiúin Aontaithe, Márta, 2017 ag seisiún oscailte na comhdhála faillí conartha a chuir toirmeasc ar airm núicléacha.

Ní amháin gur fís inspioráideach agus dóchas spreagúil atá i ndomhan dí-armáilte ag an tsíocháin, ach mar aidhm pholaitiúil iarbhír ag fealsúna, gníomhaígh, agus stáit (sic), a dhear go leor acu an t-ord domhanda tar éis an Dara Cogadh Domhanda. Chuir an t-ordú sin an fhís faoi chois, áfach, agus ar feadh na mblianta chuir sé síos aon phlé praiticiúil ar an gcuspóir go dtí imeall an “idéalachais” i bhfabhar an réalachais pholaitiúil a rialaíonn í fós. Nuair a bhreathnaítear air ó thaobh inscne de, léirítear go bhfuil dearcadh an domhain ar réalachas polaitiúil a réasúnú cogadh agus míleatachas patriarchal go bunúsach. Thug feimineoirí dúshlán fada faoi bhunús patriarchal an ordaithe idirnáisiúnta agus le déanaí ag go leor daoine sa tsíocháin ar fud an domhain trí ghluaiseacht dí-armála.

Is daoine aonair tiomanta, an tsochaí shibhialta agus eagraíochtaí síochána é, go minic i gcomhar le roinnt de ghníomhaireachtaí speisialaithe na Náisiún Aontaithe a choinnigh súil ar dhí-armáil beo, ag obair gan staonadh i dtreo an aidhm dheiridh de chóras slándála domhanda dí-armáilte cobhsaí a bhaint amach. Le linn na mblianta fada den réalachas lean gluaiseacht daoine uirthi ag iarraidh fís an domhain a rialú ag institiúidí atá deartha chun an tsíocháin a choimeád agus riachtanais slándála an duine a bhaint amach. Príomhchuspóir ar an mbealach chun na sprice sin is ea deireadh a chur le hairm núicléacha a bhfuil an Conradh Cosc ar Thástáil Núicléach 1963 (NTBT) céim shuntasach ab ea é. An 7 Iúil 2017, thiomáin “We the people” na Náisiúin Aontaithe chun uchtáil a dhéanamh An Conradh maidir le hAirm Núicléacha a thoirmeasc, céim ollmhór i dtreo na sprice sin agus fís dheiridh na síochána trí dhíchosc ginearálta agus iomlán mar a chuir an Pápa Eoin XXIII agus an tUachtarán John F. Kennedy in iúl i ráitis go gairid sular glacadh an NTBT (féach freisin “Lig dúinn Scrúdú a dhéanamh ar ár Dearcadh i dtreo na Síochána” a foilsíodh anseo an 13 Deireadh Fómhair, 2018). Ní raibh an conradh sin den chuid is mó mar gheall ar shlógadh na mban agus na sochaí sibhialta chun domhan níos sábháilte, níos truaillithe, níos síochánta a éileamh.

Agus an Seachtain Dí-armála na Náisiún Aontaithe (24-30 Deireadh Fómhair), ag onóir seasmhacht agus éachtaí na Náisiún Aontaithe agus na sochaí sibhialta domhanda, cuirimid sleachta ábhair teagaisc agus díospóireachta mar a mholtar as cuntasaíocht ar chomhoibriú na sochaí sibhialta / na Náisiún Aontaithe a rinne an conradh. Is é cuntas Ray Acheson ar phróiseas an chonartha an chaibidil nua amháin a cuireadh leis an dara heagrán de An Inscne Riachtanach: Slándáil Náisiúnta vs Slándáil an Duine (cliceáil anseo le haghaidh sonraí leabhair). Roimh na sleachta tá tráchtaireacht na n-eagarthóirí (Reardon agus Hans) agus ina dhiaidh sin tá moltaí le haghaidh machnaimh, díospóireachta agus gníomhaíochta ar na saincheisteanna a d’ardaigh caibidil Ray. Cuireadh fiosrúchán breise leis an gceann a cuireadh i láthair sa leabhar. Is é a chuid ceisteanna plé oscailte a dhéanamh ar shaincheisteanna níos déanaí a thugann aghaidh anois ar an ngluaiseacht idirnáisiúnta chun airm núicléacha a dhíothú.

Sleachta as Caibidil 18 de An Riachtanas Inscne

San alt seo, soilsíonn Acheson an streachailt fíochmhar a bhíonn ag na daoine sin atá ag barr na pátrúnachta domhanda, na cumhachtaí núicléacha, chun cosc ​​a chur ar thoirmeasc arm núicléach… a gcuid féin agus [iad siúd] na náisiún eile go léir. …. tá eagla orthu go bhféadfadh deireadh a chur le hairm airm ionsaitheacha go léir agus deireadh a chur leis an dí-armáil ghinearálta iomlán a bheadh ​​mar bhunús le fíorchóras slándála daonna le leibhéal gan fasach den daonlathas domhanda.

Tá Sraith na mBan um Shíocháin agus Saoirse (WILPF) tar éis sprioc na síochána a dhí-armáil go ginearálta agus go hiomlán. Rinne Ray Acheson ionadaíocht ar WILPF i measc na ngrúpaí sochaí sibhialta a d’oibrigh le ballstáit na Náisiún Aontaithe chun an Conradh ar Thoirmeasc Airm Núicléacha a dhréachtú agus a ghlacadh. Bhí ról ríthábhachtach ag mná go leor eagraíochtaí sa phróiseas faoi stiúir an Fheachtais Idirnáisiúnta chun Deireadh a chur le hAirm Núicléacha (ICAN,) Laureate Síochána Nobel 2017…

Patriarchy agus an buama: airm núicléacha a thoirmeasc i gcoinne cur i gcoinne firinscintí míleata

Le Ray Acheson

Ray Acheson.

An 27 Márta, an chéad lá d’idirbheartaíocht na Náisiún Aontaithe chun airm núicléacha a thoirmeasc, d’oscail ambasadóir na SA chuig na Náisiúin Aontaithe, Nikki Haley, a preasagallamh (Democracy Now, 2017) i gcoinne idirbheartaíocht a dhéanamh ar chonradh lena dtoirmisctear airm núicléacha, ag rá, “An Chéad agus is tábhachtaí gur mamaí mé, is bean chéile mé, is iníon mé. " Agus, “mar mham, mar iníon, níl rud ar bith ba mhaith liom níos mó do mo theaghlach ná domhan gan airm núicléacha. Ach caithfimid a bheith réalaíoch”(Béim curtha leis). …

Tá ráitis an Ambasadóra Haley fréamhaithe go domhain sa tírghrá. Aithníonn sí an fonn atá uirthi dí-armáil lena mnáchas, ach nascann sí a mian lena teaghlach a “chosaint” leis an “riachtanas” airm núicléacha a choinneáil go ceann tréimhse éiginnte. Tá na hagóidí i gcoinne airm núicléacha a thoirmeasc mar chroílár patriarchal agus ciníoch. Thug cuid acu faoi deara coilíneachas (Egeland, 2016) agus ciníochas (Intondi, 2017) an fhreasúra in aghaidh an chonartha toirmisc. Is lú a ndéantar iniúchadh air ná a bhunús gnéasach, fréamhaithe i struchtúir chumhachta patriarchacha agus firinsceachtaí míleata.

Tá roinnt toisí ag baint leis an nasc idir cumhacht patriarchal agus firinscintí míleata a chuireann le tábhacht agus castacht an nasc. Tá “meáchan uileláithreach na hinscne” (Cohn, 1987) ar fud an dioscúrsa ar fad ar airm núicléacha agus ar an mbaint atá ag airm núicléacha le maslachas a thuairiscigh Carol Cohn go cinnte ina cuid oibre ceannródaíoch ar inscne i ndioscúrsa airm núicléacha. Séanann an dioscúrsa taithí mhaireachtála na mban ar na hairm a luann cuid a shaothraíonn díothú núicléach agus a dhearbhaíonn monaplacht ar réalachas, ie séanadh dearcadh daoine eile ar an réaltacht. Tá séanadh den sórt sin ina saintréith de chaidrimh patriarchacha, agus maslacha go síceolaíoch. Déanann sé iarracht údar a thabhairt leis an gcosc ar “toirmeasc” nó “cúram a thabhairt” mar atá i bpreasagallamh agóide Haley. Tá sé tábhachtach na toisí casta seo go léir a iniúchadh agus a nochtadh d’fhonn an sprioc a bhaint amach maidir le hairm núicléacha a thoirmeasc agus a dhíchur, agus chun na noirm phatriarchacha atá i gcoinne an díothaithe a shárú.

In ainneoin an fhreasúra fite fuaite a léirigh Haley agus macalla ag na stáit chumhachta armtha núicléacha eile, ghlac an chomhdháil conradh lena dtoirmisctear airm núicléacha an 7 Iúil, 2017. Baineadh an sainchomhartha seo sa streachailt fhada chun na hairm a thoirmeasc trí phróiseas a bhain leis an ollmhór tromlach rialtais an domhain, eagraíochtaí idirnáisiúnta agus an tsochaí shibhialta - eagraíochtaí síochána na mban san áireamh - tar éis blianta fada d’iarracht. Ghlac níos mó ná 130 rialtas (Feachtas Idirnáisiúnta chun Deireadh a chur le hAirm Núicléacha, 2017) páirt sa chomhdháil, agus léirigh easpa na stát armtha núicléacha agus a gcomhghuaillithe núicléacha a thacaíonn le hairm núicléach a bhfreasúra. Leanann na rialtais atá as láthair orthu ag “tairbhí slándála” na n-arm núicléach. In ainneoin fianaise sármhaith ar iarmhairtí tubaisteacha daonnúla agus comhshaoil ​​a bhaineann le húsáid arm núicléach, (Fihn ed., 2013) éifeachtaí millteach comhshaoil ​​a dtástála agus a dtáirgthe, agus na rioscaí atá ag dul i méid dá madhmadh de thaisme nó d’aon ghnó, tá siad fós ann a shéanadh gur fearr a fhreastalaíonn ar shlándáil an duine toisc gur dhiúltaigh formhór na dtíortha ar domhan airm núicléacha go hiomlán cheana féin. …

Mar a dúirt Ambasadóir Patricia O'Brien na hÉireann ar lá oscailte na caibidlíochta conartha i mí an Mhárta 2017, “Nílimid ag scríobh ach conradh nua comhlántach anseo, táimid ag tapú na deise chun stair nua a scríobh, agus ag déanamh amhlaidh todhchaí nua, níos cobhsaí, níos sláine agus níos cothroime a chruthú do chách (Buan-Mhisean na hÉireann, 2017). "

Is é seo croílár an chonartha toirmisc. Rinneadh idirbheartaíocht air ar bhonn misnigh agus dóchais, seachas eagla agus neamhionannas. Ba chás é go raibh stáit agus an tsochaí shibhialta ag teacht le chéile chun seasamh le cumhacht agus foréigean, a rá leis na cumhachtaí núicléacha, “go leor, táimid chun domhan difriúil a cheird, cibé acu is maith leat é nó nach maith leat."

Tarlaíonn athrú nuair a bhíonn an “míchompord a bhaineann le rud éigin nua a dhéanamh níos lú ná rudaí a choinneáil mar an gcéanna,” a dúirt an tAmbasadóir O'Brien (Buan-Mhisean na hÉireann, 2017). Tá an conradh seo ag déanamh stáit atá armtha núicléach agus spleách núicléach ag éirí níos míchompordach. Beidh éifeacht chlaochlaitheach ag an bpróiseas chun an conradh seo a fhorbairt, chomh maith lena ghlacadh agus a theacht i bhfeidhm, ar bheartais agus ar chleachtais arm núicléach. Tá tionchar claochlaitheach aige cheana ar chaidrimh idirnáisiúnta agus ar na Náisiúin Aontaithe (Acheson, 2017b). D’fhéadfadh tuiscint agus aird a thabhairt ar an dinimic inscne a bhaineann le díothú núicléach a shaothrú, rannchuidiú le dul thar tírghrá agus le bogadh i dtreo córais slándála daonna inmharthana. Níl ann ach ceist na hiarrachta agus an chúraim a chuireamar isteach ann.

Roghanna ón bhFiosrúchán ar an gCaibidil mar a chuirtear i láthair iad sa Leabhar

 • Díríonn Acheson ar an dioscúrsa núicléach “inscne”. De réir mar a chuir feimineoirí go leor le teanga ghnéasach, conas a d’fhéadfaimis an rud céanna a dhéanamh le teanga mhíleata agus leis an teanga sexist-militarist a choisceann plé ar airm agus ar bheartas slándála?
 • Bhí smaointeoireacht “réalaíoch” go mór i gcoinne an chonartha. Cad iad na bealaí inar féidir le gníomhaithe slándála feimineacha [agus eile] dul i dteagmháil le réadaithe?
 • Cén fáth go bhfuil na cumhachtaí núicléacha chomh frithsheasmhach in aghaidh an dioscúrsa “daonnúil” a bhuaigh thar na 130 ballstát a thacaigh leis an gconradh?
 • Conas a d’fhéadfaimis tuiscint ar an bhfriotaíocht sin i gcoinne idirphlé leis na cumhachtaí núicléacha a chur i bhfeidhm?
 • Cén chaoi a bhféadfadh an chomhpháirtíocht idir na ballstáit agus an tsochaí shibhialta leanúint ar aghaidh le hiarrachtaí chun an conradh a chur i bhfeidhm?
 • Cad iad na cosúlachtaí a d’fhéadfaí a aithint idir beartas díspreagtha agus foréigean inscne mar bhealach chun patriarchaint mhíleata a choinneáil?

Moltaí Breise maidir le Fiosrú agus Gníomh do Ranganna Meánscoile Sinsearacha, Cúrsaí Fochéime agus Grúpaí Staidéir d'Aosaigh

Glactar leis sna ceisteanna thíos go bhfuil roinnt eolais ag na pléiteoirí ar shaincheisteanna reatha arm núicléach agus gur léigh siad na sleachta thuas. Cé go dtugann na fiosrúcháin nó na sleachta aghaidh ar chásanna na hIaráine agus na Cóiré, ba cheart na cásanna sin a áireamh freisin i staidéar ar na fadhbanna núicléacha comhaimseartha.

 Molaimid go léann múinteoirí agus éascaitheoirí tríd an bhfiosrúchán iomlán, a gcuid machnaimh féin chun a fháil amach cé mhéid agus cé na codanna den fhiosrúchán a d’fhéadfadh a bheith úsáideach chun críocha a ngrúpa foghlama ar leith.

 Is é aidhm an fhiosrúcháin seo machnamh a spreagadh ar na constaicí agus na féidearthachtaí iomadúla a chuimsíonn an fhadhb mar a nochtar é i gcaibidil Acheson agus cuid de na treochtaí reatha atá ina mbacainní nua ar dhíothú arm núicléach. Glacaimid leis freisin go n-éilíonn “stair nua a scríobh” smaointeoireacht nua. Déanaimid iarracht smaointeoireacht fhrithchaiteach atá freagrach go cathartha a fhorbairt i ngach foghlaimeoir, chun iad a chumasú agus a spreagadh chun dul i ngleic go gníomhach leis na saincheisteanna; a thuiscint, in ainneoin na n-imeachtaí móra, gur féidir agus gur glacadh céimeanna i dtreo na síochána, tá constaicí casta scanrúil os comhair ár gcuspóirí, ach níl siad dodhéanta. 

De réir mar a bhí an post GCPE seo á chomhdhéanamh tuairisc na meán go bhfuil na Stáit Aontaithe tar éis a rún a fhógairt an Fórsaí Núicléacha Idirmheánacha Conradh arna chaibidliú i 1986 ag Uachtarán na SA Ronald Reagan agus an USSR, Cathaoirleach Mikhail Gorbachev, ag lua sáruithe na Rúise le blianta beaga anuas mar an réasúnaíocht. Molann tráchtairí, áfach, gur dóichí gurb é imní straitéiseach na SA faoin tSín an spreagadh.

 • Cad a d’fhéadfadh a bheith i gceist le tréigean an chonartha seo do thodhchaí an Chonartha um Chosc Núicléach?
 • Conas a d’fhéadfadh na stáit shínitheacha agus an ghluaiseacht dí-armála leanúint ar aghaidh ag iarraidh an conradh a theacht i bhfeidhm mar dhlí idirnáisiúnta, ag ceangal ar gach stát? An bhfuil sé sin fós ina sprioc inmhianaithe agus indéanta dóibh siúd atá ag obair chun síocháin dhomhanda agus slándáil dhaonna dhomhanda a bhaint amach? Cad iad na bearta malartacha gníomhaíochta i dtreo na sprice a d’fhéadfadh siad a mheas? Conas a d’fhéadfaidís iad siúd a bhfuil gealladh fúthu a bheith is éifeachtaí a mheas agus a roghnú as measc na roghanna eile? (Is féidir bealaí chun an measúnú seo a dhéanamh sa seomra ranga a chur ar fáil ó GCPE arna iarraidh sin.)
 • An féidir leat a shamhlú go bhfuil comhaontú den chineál céanna á chaibidliú, á dhréachtú agus á fhógairt ag ceannairí stáit na SA agus na Síne? An céim iarbhír a bheadh ​​ann i dtreo deireadh a chur le núicléach? Cad a d’fhéadfadh a bheith riachtanach don dá rialtas? Conas a d’fhéadfadh an tsochaí shibhialta idirbheartaíocht den sórt sin a éascú?

In athbhreithniú ar Derek Leebart's Seiftiú Mór (The New York Times, 21 Deireadh Fómhair, 2018, Book Review, P. 18) Tugann an tSr Harold Evans faoi deara, agus é ag tagairt do chomhghuaillíocht NATO, go bhféadfadh an tUachtarán Trump “tuagh a thógáil don tsraith institiúidí polaitiúla, trádála agus airgeadais a cumadh. go hoiriúnach thar na blianta…. ” mar a thugann reitric an Uachtaráin le fios. D’fhéadfadh sé go nochtfadh an bhreathnóireacht “faiseanta go faiseanta” nár thuar an t-ord domhanda a tógadh i ndiaidh an Dara Cogadh Domhanda déine agus éagsúlacht na mbrúnna a dhéanfadh tástáil air.

 • Agus tú ag féachaint ar an domhan cad iad na himeachtaí, na géarchéimeanna agus na treochtaí nach mór dúinn a mheas má táimid mar Ambasadóir O'Brien ag dearbhú “stair nua” a scríobh? Cad iad na constaicí a d’fhéadfadh a bheith rompu? Cad iad na deiseanna a d’fhéadfadh teacht? Conas a d’fhéadfadh an ghluaiseacht dí-armála “faisean a dhéanamh d’aon ghnó” agus na hathruithe a thairgeann siad a shaothrú? An féidir leat smaoineamh ar rud ar bith a d’fhéadfá a dhéanamh? Cé leis agus cén chríoch a d’fhéadfá tabhairt faoi a leithéid de ghníomh?
 • Cén cás a d’fhéadfadh a bheith i gceist le “stair nua?” Déan cróineolaíocht ar imeachtaí a d’fhéadfadh teacht i bhfeidhm ar an gConradh um Chosc Núicléach sna deich mbliana amach romhainn. Ag tosú leis an lá inniu, cad a cheapfá a chaithfeadh tarlú chun deireadh a chur le hairm núicléacha faoi 2030? I gcás gach imeachta sa chroineolaíocht, déan machnamh ar na hathruithe a chaithfeadh tarlú chun go dtarlódh sé. Ansin, déan machnamh ar na hathruithe ar smaointeoireacht agus ar dhioscúrsa poiblí a d’fhéadfadh na hathruithe sin a dhéanamh. Cén machnamh ba chóir a thabhairt ar inscne, ar andúil i slándáil mhíleata, ar shaincheisteanna ceartais eacnamaíochta agus sóisialta agus ar mharthanas an phláinéid? Is é sin le rá conas a chuirfeadh athruithe inár smaointeoireacht le hordú domhanda atá slán ó thaobh an duine de a bhaint amach? (An Comhráiteas ar Inscne agus Dí-armáil a seachadadh chuig Céad Choiste Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe ar Dhí-armáil agus Slándáil Idirnáisiúnta an 17 Deireadh Fómhair, 2018 d’fhéadfadh sé cabhrú leis an bhfiosrúchán seo a éascú. D’fhéadfadh pléiteoirí smaoineamh freisin an gcuirfidís comhairle ar eagraíochtaí an ráiteas a shíniú agus cúiseanna a thabhairt lena gcinntí faoi seach.)
 • B’fhéidir gur mhaith le cuid acu dul roimh an scríbhneoireacht “staire nua” seo le tiomsú croineolaíochta de na conarthaí éagsúla ar airm núicléacha a caibidlíodh idir 1963 agus 2017. Tá téacsanna, dátaí agus achoimrí ar fáil ar an ngréasán.
 •  Dhearbhaigh comhdháil de chuid na Náisiún Aontaithe le déanaí go bhfuil “Domhan eile indéanta.” Cad a chaithfimid a dhéanamh chun go mbeidh sé dóchúil? Cad a chaithfimid a fhoghlaim chun cur ar ár gcumas é a dhéanamh?

-Betty Reardon, Deireadh Fómhair 2018

1 Rianú / Pingback

 1. Teagasc faoi Chórais Síochána agus Córais Slándála Malartacha - Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána

Bí ar an bplé ...