Iarrann múinteoirí, ceannairí óige agus oideachais céimeanna nithiúla chun oideachas claochlaitheach a chinntiú do chách

“Caithfidh an t-oideachas foghlaimeoirí a ullmhú chun todhchaí neamhchinnte a nascleanúint agus cabhrú leo domhan níos síochánta, níos cothroime agus níos inbhuanaithe a chruthú. Chun é seo a dhéanamh, caithfear an t-oideachas féin a athrú. "

(Arna fhreagairt ó: UNESCO. 6 Nollaig, 2021)

Bhí an t-oideachas a thugann an t-eolas, na scileanna, na luachanna agus na dearcaí do gach foghlaimeoir chun aire a thabhairt dá chéile agus don phláinéid agus gníomhú don todhchaí i gcroílár an 5ú Fóram UNESCO ar oideachas claochlaitheach d’fhorbairt inbhuanaithe, saoránacht dhomhanda, sláinte agus folláine.

Ón 29 Samhain go dtí an 1 Nollaig 2021, UNESCO agus APCEIU thionóil os cionn 1600 saineolaí agus cleachtóir san Fhóram fíorúil arna óstáil ag Aireachtaí Oideachais agus Gnóthaí Eachtracha Phoblacht na Cóiré.

“Ba cheart go mbeadh ról ag an oideachas síocháin a thógáil in intinn fhir agus mhná na nglún atá le teacht agus saoránaigh lánfhásta a chothú le mothú freagrachta i leith na ndúshlán domhanda atá romhainn inniu,” a dúirt an tUasal Eun-hae Yoo, Leas-Phríomh-Aire agus Aire Dúirt Oideachas, Poblacht na Cóiré in oscailt an Fhóraim.

Lainseáladh ag an bhFóram, an Tá a dtuairim ag múinteoirí léirigh tuarascáil, cé go measann formhór mór na múinteoirí go bhfuil na téamaí a bhaineann le forbairt inbhuanaithe agus saoránacht dhomhanda tábhachtach, ní bhraitheann beagnach an ceathrú cuid réidh iad a mhúineadh.

Fuair ​​an suirbhé domhanda ar 58,000 múinteoir a rinne UNESCO agus Education International amach cé go raibh suim ag 81% de mhúinteoirí níos mó a fhoghlaim faoi na téamaí, ní raibh deiseanna oiliúna ar fáil i gcónaí agus bíonn dúshláin roimh leath na bhfreagróirí maidir le hinbhuanaitheacht a theagasc agus saoránacht dhomhanda, go hiondúil toisc go bhfuil siad nach bhfuil cur amach acu ar oideolaíochtaí oiriúnacha.

Áiríodh sa phlé trí lá bealaí chun an bhearna seo a leasú, chomh maith le díriú ar conas beartas, measúnú agus monatóireacht a athrú chun oideachas claochlaitheach agus Sprioc Sprioc Forbartha Inbhuanaithe a bhaint amach 4.7.

“Caithfidh an t-oideachas foghlaimeoirí a ullmhú chun todhchaí neamhchinnte a nascleanúint agus cabhrú leo domhan níos síochánta, níos cothroime agus níos inbhuanaithe a chruthú. Chun é seo a dhéanamh, caithfear an t-oideachas féin a athrú, ”a dúirt Stefania Giannini, Ard-Stiúrthóir Cúnta UNESCO don Oideachas.

Tarraingíodh aird ar fud an Fhóraim ar an ngá atá le foghlaim ar feadh an tsaoil, rochtain chomhionann ar oideachas claochlaitheach, chomh maith le ról riachtanach na hóige mar chomh-chruthaitheoirí a gcuid oideachais féin.

“Táimid ag athrú oideachais chun an chumhacht a athrú. Is gnách go mbíonn dinimic chumhachta i scoileanna sceabhach i gcoinne mac léinn, go háirithe le cur chuige ón mbarr anuas agus dearcadh ordlathach i scoileanna agus i riarachán. "

“Táimid ag athrú oideachais chun an chumhacht a athrú. Is gnách go mbíonn dinimic chumhachta i scoileanna sceabhach i gcoinne mac léinn, go háirithe le cur chuige ón mbarr anuas agus dearcadh ordlathach i scoileanna agus i riarachán, ”a dúirt Shamah Bulungis, Comhchathaoirleach Transform Education.

I measc cuid de na dúshláin agus na constaicí a pléadh le linn na dtrí lá bhí cultúr tástála laghdaitheora; tuairimí as dáta ar nádúr agus ar chuspóir an oideachais; cur chun feidhme scaipthe, neamh-chórasach ar leibhéal na tíre; aitheantas neamhleor ar thábhacht an oideachais aosaigh agus neamhfhoirmiúil; agus gan mórán comhdhearcadh faoi cad ba cheart a thomhas agus dul chun cinn á rianú.

Phléigh an seisiún iomlánach deiridh achoimre ar mholtaí an Fhóraim:

  1. Polasaithe a fhorbairt a thacaíonn le comhtháthú an oideachais chlaochlaithe ar fud na hearnála oideachais
  2. Oideachas Príomhshrutha um Fhorbairt Inbhuanaithe, Oideachas Saoránachta Domhanda agus sláinte agus folláine ar fud an churaclaim iomláin
  3. An scoil iomlán a fheabhsú agus iad a leathnú chuig cuir chuige uile-phobail
  4. Infheistiú i múinteoirí ag gach leibhéal
  5. Lig do mhic léinn, do mhúinteoirí agus do gheallsealbhóirí eile oideolaíocht, ábhair agus meicníochtaí monatóireachta a chomhchruthú
  6. Meicníochtaí monatóireachta atá éasca le húsáid a fhorbairt agus a leathnú a chuidíonn le tíortha a ndul chun cinn a mheas, agus spriocanna soiléire á leagan síos.

Is féidir féachaint ar sheisiúin phoiblí an Fhóraim siar ar a seinmliosta tiomnaithe YouTube, a chuimsíonn raidhse dea-chleachtas, marcóirí dul chun cinn, modhanna monatóireachta agus príomhshruthaithe oideachais chlaochlaithe chun lucht déanta beartas, oideachasóirí, an óige agus daoine eile ar spéis leo claochlú an oideachais a spreagadh.

“Tá súil agam go gcoinneofar agus go gcothófar an móiminteam d’Oideachas Claochlaitheach a ghintear ag an bhFóram seo sna blianta amach romhainn,” a dúirt an tUasal Hyun Mook Lim, Stiúrthóir APCEIU ag searmanas deiridh an Fhóraim.

gar
Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr