D’fhéadfaí cumas múinteoirí chun Oideachas Saoránachta Domhanda (GCED) a sholáthar a neartú

(Arna fhreagairt ó: UNESCO. 13 Aibreán, 2017)

Faightear go bhfuil oideachas Saoránachta Domhanda i láthair sa churaclam ar fud tíortha, ach ní dócha go n-áireofar é in oideachas múinteoirí réamhsheirbhíse agus inseirbhíse.

Choimisiúnaigh UNESCO anailís tuairiscíonn an tír don cheathrú agus don chúigiú comhairliúchán maidir le cur chun feidhme an Moladh maidir le hOideachas um Thuiscint Idirnáisiúnta, Comhar agus Síocháin agus Oideachas a bhaineann le Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha (1974) i bhfianaise Sprioc 4.7 den Sprioc Forbartha Inbhuanaithe ar Oideachas. Áiríodh san anailís 57 tuarascáil ó 2012. Cuirtear na sraitheanna príomhthorthaí seo i láthair roimh na sonraí atá le teacht ó 2016.

Taispeánann sonraí ó 2012 gur chuimsigh 86% de na tíortha tuairiscithe GCED mar éigeantach sa churaclam, agus níor thuairiscigh ach 61% go raibh GCED éigeantach acu in oideachas múinteoirí.

Tugann sé seo le tuiscint gur gá oideachas múinteoirí GCED a threisiú chun an curaclam éigeantach a sholáthar.

Tá 82 tuarascáil tíre faighte ag UNESCO le sonraí ó 2016 agus beidh sonraí ar fáil faoi lár 2017.

De réir mar a théann an domhan ar aghaidh maidir le Clár Oibre Oideachais 2030 a chur i bhfeidhm, tá UNESCO tiomanta monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtreo Sprioc 4.7 a bhaint amach, le fócas ar Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe agus Saoránacht Dhomhanda. Soláthraíonn tuairiscí rialta, nuacht, anailísí, foilseacháin agus naisc chuig tacair sonraí arna dtáirgeadh ag UNESCO agus a chomhpháirtí fianaise a léiríonn an dul chun cinn atá á dhéanamh ag an domhan i dtreo an Sprioc a bhaint amach.

(Téigh go dtí an t-alt bunaidh)

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr