Tuarascáil Teach-in: Allyship a Chothú agus a Chothú i mBaile Sheoirse - Idirphlé ar Phribhléid a Thuiscint

Réamhrá

Ar Aibreán 18th, an Rang Oideachais Síochána * in Ollscoil Georgetown, arna theagasc ag an Dr. Tony Jenkins, d'éascaigh sé teagasc ar chomhghuaillíocht chun aghaidh a thabhairt ar fhoréigean institiúideach i gcoinne féiniúlachtaí faoi bhrú atá corpraithe ag an aeráid pholaitiúil reatha. Tríd an teagasc seo, faigheann na rannpháirtithe na scileanna agus na sócmhainní riachtanacha tógála síochána chun a bheith ina gcomhghuaillithe gníomhacha lasmuigh de Georgetown agus dá bpobail. Trí aitheantas a thabhairt don phribhléid dúchasach iontu féin, foghlaimíonn daoine aonair a gcearta a úsáid chun éisteacht leis na daoine faoi bhrú d’fhonn tacú leo ina n-iarracht leanúnach saoirse a fháil.

Chruthaigh an ráiteas faidhbe a chuimsigh na haidhmeanna agus an spreagadh don teagascóir na fadhbanna a rinne an teagascóir iarracht iad a réiteach. Thug an teagasc isteach dúshlán éifeachtach do pheirspictíocht reatha na rannpháirtithe athmhachnamh a dhéanamh ar an dearcadh atá acu ar phribhléid agus ar chomhghuaillíocht sa tsochaí agus san ollscoil. Ba é an comhaontú go bhfuil pribhléidí difriúla ag na rannpháirtithe i gcoitinne. Thángthas ar an gcomhdhearcadh seo trí dhifríochtaí a aithint agus béim a leagan ar a thábhachtaí atá sé a bheith i do chomhghuaillíocht. Chuir na rannpháirtithe teagaisc brú ar ionbhá a chothú d’fhonn a bheith ina gcomhghuaillithe gníomhacha. Ar an iomlán, d’éirigh go maith leis an teagasc, áfach, thug roinnt rannpháirtithe le fios go raibh siad ag iarraidh níos mó a fhoghlaim faoi conas a bheith i do chomhghuaillithe seachas foghlaim faoin gcuma atá ar chomhghuaillíocht. Chuir an srian ama teorainn leis an bplé agus chuaigh sé i bhfeidhm ar a mhéid a bhí an teagascóir in ann oideachas a thabhairt do na rannpháirtithe ar phribhléid agus ar chomhghuaillíocht. B’fhéidir le níos mó ama go bhféadfadh an teagasc isteach níos mó a chur i gcrích, lena n-áirítear na rannpháirtithe a theagasc go hiomlán conas a bheith ina gcomhghuaillithe gníomhacha.

Ráiteas Fadhbanna

Féachann an teagasc seo ar chomhghuaillíocht le dul i ngleic le foréigean sistéamach bunaithe ar fhéiniúlacht atá corpraithe ag an aeráid pholaitiúil atá ann faoi láthair - bíonn tionchar ag an bhforéigean sin ar dhaoine aonair i mBaile Sheoirse agus ar fud na tíre. Is minic a dhéanann ár bpribhléidí, mar mhic léinn i mBaile Sheoirse, aineolas i bhfianaise an idirdhealaithe ó bhroinn agus an fhoréigin struchtúraigh inár bpobal. Dá bhrí sin, tá sé ríthábhachtach go gcothaímid allyship chun gníomhú i gcoinne na héagóra.

Ní thugtar faoi deara ár gcuid pribhléidí, atá difriúil ar leibhéal an duine aonair, ar roinnt cúiseanna, lena n-áirítear easpa oideachais, aineolas agus suíomh sóisialta. Trí phribhléid a aithint, is féidir linn tuiscint níos fearr a fháil ar a chéile agus ionchas na hallaíochta a mhéadú. Trí aitheantas a thabhairt dár bpribhléid agus do dhifríochtaí maidir lenár gcomhghleacaithe is féidir linn a bheith nasctha níos fearr. Laghdaíonn an easpa tuisceana pribhléide an seans go mbeidh sé ina chomhghuaillíocht.

Ciallaíonn a bheith i do chomhghuaillíocht sinn féin a thumadh agus dul i mbun gníomhaíochta inláimhsithe i dtreo na claontachtaí atá os comhair ár bpiaraí a chomhrac chomh maith le daoine eile a spreagadh chun an rud céanna a dhéanamh. Trí chleachtaí idirghníomhacha agus idirphlé, tá súil againn spás a chruthú le machnamh a dhéanamh ar a bhfuil i gceist le hailseacht agus conas is féidir linn a bheith inár gcomhghuaillithe gníomhacha inár bpobal.

Ní amháin go n-aithnítear ár bpribhléid a aithint agus an bhaint atá aici le daoine eile, ach cuidiú le daoine eile a bpribhléid a aithint agus iad a spreagadh chun difríocht dhearfach a dhéanamh ina bpobail agus sa tsochaí i gcoitinne. Trí fheasacht ar phribhléid duine, is féidir linn an foréigean sistéamach bunaithe ar fhéiniúlacht a phléann lenár sochaí a athrú.

Torthaí Beartaithe: Spriocanna Oideachais / Cuspóirí Foghlama

Cuspóirí Foghlama:

 • A shainiú cad a chiallaíonn sé a bheith i do chomhghuaillíocht i mBaile Sheoirse agus níos faide i gcéin san aeráid pholaitiúil atá ann faoi láthair
 • Gníomhartha sonracha agus na huirlisí riachtanacha a phlé chun comhghuaillíocht a chleachtadh i do phobal féin
 • Míreanna gníomhaíochta a bhaineann go sonrach le Georgetown a fhorbairt chun feasacht ar phribhléid a mhéadú agus an gá atá le comhghuaillíocht agus fíorphlé
 • Sainmhínithe tábhachtacha a theagasc (sean: foréigean struchtúrach, comhghuaillíocht, neamhionannas)
 • Feasacht a fhorbairt ar na héagóracha a tharlaíonn sna SA nach bhféadfadh siad a bheith ar an eolas fúthu mar gheall ar a bpribhléid féin
 • Feasacht a shainiú agus a mhéadú ar a bhfuil i gceist le bheith faoi phribhléid san aeráid pholaitiúil atá ann faoi láthair
 • Eolas a fháil ar éisteacht ghníomhach machnamhach agus dul i mbun cleachtais leis
 • Páirt a ghlacadh i bplé spreagúil atá lasmuigh de chriosanna chompord ár bpiaraí

Spriocanna Oideachais:

 • Ár bpiaraí a spreagadh le bheith níos feasaí faoi shaincheisteanna féideartha inár n-aeráid pholaitiúil
 • A bheith spreagtha chun dul i mbun idirphlé le daoine eile chun tuiscintí ar gach taobh a bhaint amach
 • Spreagadh a thabhairt do rannpháirtithe allyship a scaipeadh ar dhaoine eile agus a bheith ina n-abhcóidí i gcoinne na héagóra
 • Tiomantas don ghníomhachtúlacht a fhorbairt agus feasacht ar an gcaoi a bhféadfadh ár ngníomhartha a bheith casta san éagóir sna SA
 • Tuiscint fhadtéarmach ar phribhléid agus ar an gcaoi a léiríonn sí i do shaol pearsanta duine agus na himpleachtaí atá aici don tsochaí ina hiomláine.

Cur síos ar Oideolaíocht / Modheolaíocht

Sainmhíníodh na sainmhínithe ar Phribhléid agus Allyship agus muid ag gabháil do níos mó gníomhaíochtaí.

Chruthaigh an t-oideolaíocht cleachtaí idirghníomhacha a chuir idirphlé agus smaointeoireacht chriticiúil chun cinn. Le linn an teagaisc, is beag duine againn a rinne idirghníomhú agus a roinnt lenár gcuid machnaimh d’fhonn daoine eile a spreagadh chun labhairt suas sa spás sábháilte a chruthaigh muid.

Imlíne Teagaisc

 1. Cleachtadh tosaigh: féin-mhachnamh; Tá mic léinn péireáilte i mbeirteanna agus tugann gach ceann acu réamhrá tapa dhá nóiméad ar a bhfuil i gceist le hailseacht agus pribhléid, dar leo.
 2. Céim isteach, Cleachtadh Céim amach. Cuirtear sraith ráiteas ar fáil do mhic léinn agus má aontaíonn siad le ráiteas bheidís ag céim sa chiorcal.
 3. Cleachtadh Tableau. Tá mic léinn scartha i ngrúpaí beaga 3 nó 4 agus cuirtear de chúram orthu tábla a chruthú a dhíríonn ar chomhghuaillíocht / phribhléid.
 4. Cleachtadh deiridh
  • Gealltanas a thabhairt amach anseo
  • Suirbhé deiridh (uirlis ar líne)
  • R-phost leantach (seachtain ina dhiaidh sin)

Acmhainní Anótáilte ar Allyship & Pribhléid

Roimh an teagasc, bhailigh an rang um Oideachas Síochána raidhse acmhainní agus é mar aidhm aige cabhrú le rannpháirtithe iad féin a ullmhú agus foghlaim a dhéanamh agus fás i ndiaidh ár gcuid ama le chéile. Ár liosta acmhainní, le fáil air seo Airteagal tosaigh faoin teagasc, bhí ailt nuachta agus tuairime ann ar chomhghuaillíocht, phribhléid, oideachas agus imeachtaí reatha.

Phléigh na hacmhainní ar phribhléid, chun tús a chur, coincheapa ar nós “Bunús na Pribhléide,” agus “Pribhléid Bhán mar Réaltacht Eacnamaíochta.” Tugann ailt mar seo deis do rannpháirtithe agus do dhaoine leasmhara eile iniúchadh a dhéanamh ar cad é go díreach atá i gceist le pribhléid do dhaoine bána agus do dhaoine daite. Le cuidiú lenár bplé ar chomhghuaillíocht a shainiú agus a neartú, tá píosaí mar “Guide to Allyship” agus “How to be an Ally in America Trump” i measc ár n-acmhainní.

Ansin, chuir na hailt a roinn muid ar oideachas modhanna malartacha oideachais in aithne dár rannpháirtithe. Thug na píosaí seo léargas dár lucht féachana ar bhealaí inar féidir an t-ailsí a chothú tríd an oideachas. Faoi dheireadh, roinn muid roinnt píosaí ar imeachtaí reatha maidir le hailseacht agus pribhléid mar a fheicimid iad ag idirghníomhú inár n-aeráid pholaitiúil reatha. Léiríonn na hailt seo, a leagann béim ar an ngaol idir an ghluaiseacht Black Lives Matter agus an frithghníomhach “All Lives Matter,” an tábhacht a bhaineann le seasamh i ndlúthpháirtíocht le gach féiniúlacht imeallaithe agus a thaispeáint.

Go hachomair, tá súil againn go soláthraíonn na hacmhainní seo modhanna éifeachtacha dár rannpháirtithe teagaisc agus do chomhghuaillithe eile chun inspioráid agus oideachas leanúnach a fháil ar phribhléid agus ar chomhghuaillíocht inár bpobal agus inár n-aeráid pholaitiúil reatha. Táimid ag tnúth le bheith ag obair leis na daoine seo chun allyship a chothú agus a chothú, ní hamháin i mBaile Sheoirse, ach cibé áit a théannimid.

I measc na mac léinn cúrsa Oideachais Síochána a dhear agus a d’éascaigh an teagasc tá: Alice Collins, Autumn Eastman, Jesse Ferman, Abreham Gebre, Alyssa Gibson, Amanda Holloway, Katherine Khoury, Sabrina Leon Landegger, Aviv Lis, Avery Moje, Aly Panjwani, Cassandra Saenz , Annabel Schulz & Justine Worden.

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...