Tauheedah Baker: ciníochas a chealú sa seomra ranga

“Más mian linn sochaí atá níos cothroime go sóisialta a fheiceáil do chách, ní mór dúinn an ciníochas a chealú ar dtús. Caithfimid tosú sa seomra ranga, agus go deimhin caithfidh múinteoirí múineadh chun an domhan a athrú. "

- Tauheedah Baker (2020)

Anótálacha

Is é seo an glao deiridh chun gnímh i bplé Baker ar thionchar na hoideolaíochta claochlaithe ar cheartas ciníoch a chur chun cinn. Déanann sí achoimre, Carter “Thuig Woodson gur thosaigh foréigean in aghaidh Meiriceánaigh Afracacha ag bunleibhéal smaointe. Sílim go dtosaíonn foréigean in aghaidh gach grúpa imeallaithe ag an leibhéal seo, agus go ndéantar foréigean agus cumhacht a chuimsiú sna cistí eolais atá inár seomraí ranga. Creidim freisin, áfach, nach dtugann éagothroime sistéamach san oideachas, seirbhísí sóisialta, cúram sláinte, institiúidí dlí agus gach córas eile aghaidh ar éagothroime sistéamach san oideachas, seirbhísí sóisialta, cúram sláinte, institiúidí dlí agus gach córas eile.

Lua

Baker, T. (2020, 13 Feabhra). Cumhacht múinteoirí chun claochlú: Conas is féidir le hoideolaíocht atá bunaithe ar cheartas ciníoch cuidiú le deireadh a chur le cos ar bolg sistéamach agus gealltanas an oideachais do chách a chomhlíonadh. Scoil Oideachais Iarchéime Harvard. https://www.gse.harvard.edu/news/uk/20/02/power-teachers-transform.

Faigh tuilleadh eolais faoi agus déan an luachan seo a roinnt trí chuairt a thabhairt ar an bhFeachtas Domhanda um Oideachas Síochána féin Sleachta & Memes um Oideachas Síochána: Leabharliosta um Oideachas Síochána. Is éard atá san eolaire leabharliosta bailiúchán curtha in eagar de luachana anótáilte peirspictíochtaí ar theoiric, cleachtas, beartas agus oideolaíocht in oideachas na síochána. Tá meme ealaíne ag gabháil le gach luachan / iontráil leabharliosta a spreagtar duit a íoslódáil agus a scaipeadh trí na meáin shóisialta.

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...