# cearta na mban

Caithfidh Ceanada leas a bhaint as cumhacht an oideachais chun síocháin a thógáil

Ba cheart go gcabhródh Ceanada le muintir na hAfganastáine, go háirithe a cuid cailíní agus mná, leanúint de rochtain a fháil ar an bhfoghlaim atá ina ceart daonna. I ndomhan atá idirnasctha go domhain, braitheann ár dtodhchaí ar ár gcumas leas a bhaint as cumhacht an oideachais chun síocháin a thógáil.

Caithfidh Ceanada leas a bhaint as cumhacht an oideachais chun síocháin a thógáil Read More »

An Ráiteas Deiridh de Chruinniú Urghnách Choiste Feidhmiúcháin OIC ar “Na Forbairtí le Déanaí agus an Staid Dhaonnúil san Afganastáin”

Áitíonn [OIC] ar Údaráis na hAfganastáine de facto cead a thabhairt do mhná agus do chailíní a gcearta a fheidhmiú agus rannchuidiú le forbairt shochaí na hAfganastáine i gcomhréir leis na cearta agus na freagrachtaí a ráthaítear dóibh leis an Ioslam agus leis an dlí idirnáisiúnta um chearta an duine.” Pointe 10, Cumarsáid ón Eagraíocht um Chomhar Ioslamach.

An Ráiteas Deiridh de Chruinniú Urghnách Choiste Feidhmiúcháin OIC ar “Na Forbairtí le Déanaí agus an Staid Dhaonnúil san Afganastáin” Read More »

An Afganastáin: Taliban chun rialacha nua a shocrú maidir le hobair chabhrach na mban, a deir na Náisiúin Aontaithe

Is cúis áthais dúinn an tuarascáil ó Thuarascáil Fho-Rúnaí Ginearálta na Náisiún Aontaithe um Ghnóthaí Daonnúla Martin Griffith ar an Afganastáin, a thugann aird ar idirghníomhaíochtaí leis an Taliban a léiríonn scoilteanna i monailít an údaráis reatha. Is cosúil go bhfuil líon spreagúil Taliban cúige réidh le hathrú.

An Afganastáin: Taliban chun rialacha nua a shocrú maidir le hobair chabhrach na mban, a deir na Náisiúin Aontaithe Read More »

NÍ ceadmhach Cearta na mBan a bheith ina shlis mhargála idir an Taliban agus an Comhphobal Idirnáisiúnta

Agus muid ag leanúint leis an tsraith faoi thoirmeasc an Taliban ar oideachas agus ar fhostaíocht na mban, tá sé riachtanach dár dtuiscint agus do ghníomhaíocht bhreise cloisteáil go díreach ó mhná na hAfganastáine is fearr a thuigeann an dochar a dhéanann na toirmisc seo; ní hamháin ar na mná atá buailte agus ar a dteaghlaigh, ach ar náisiún iomlán na hAfganastáine. Déanann an ráiteas seo ó chomhrialtas d’eagraíochtaí ban na hAfganastáine cur síos iomlán ar na dochair seo.

NÍ ceadmhach Cearta na mBan a bheith ina shlis mhargála idir an Taliban agus an Comhphobal Idirnáisiúnta Read More »

Preasráiteas tar éis Chuairte Leas-Ardrúnaí na NA agus Mná Stiúrthóir Feidhmiúcháin na NA ar an Afganastáin

Tá an post seo, ráiteas a d’eascair ó thoscaireacht ardleibhéil de chuid na NA chuig an Afganastáin, mar chuid de shraith ar edicts mhí na Nollag ón Taliban, a chuireann cosc ​​ar mhná freastal ar ollscoileanna agus fostaíocht sna heagraíochtaí neamhrialtasacha a sholáthraíonn seirbhísí riachtanacha do mhuintir na hAfganastáine.

Preasráiteas tar éis Chuairte Leas-Ardrúnaí na NA agus Mná Stiúrthóir Feidhmiúcháin na NA ar an Afganastáin Read More »

Gabháil Ghiall Daonnúil – Cás na hAfganastáine & Eagraíochtaí Iltaobhacha

Tá an t-iltaobhachas ceaptha a bheith ina ráthóir ar chearta agus ar dhínit an duine, do gach duine, i gcónaí. Ach de réir mar a thagann lagú ar chórais rialtais, is amhlaidh freisin a bhíonn aonáin iltaobhacha traidisiúnta a bhíonn ag brath go mór ar na rialtais sin. Tá sé in am do líonraí trasnáisiúnta pobalbhunaithe atá bunaithe ar cheannairí idirghlúine, ilchultúrtha, atá íogair ó thaobh inscne de.

Gabháil Ghiall Daonnúil – Cás na hAfganastáine & Eagraíochtaí Iltaobhacha Read More »

Litir sínithe chuig na NA & OIC ar Chearta Daonna na mBan san Afganastáin

Smaoinigh le do thoil ar an litir seo a shíniú mar fhreagra ar an tionchar uafásach a bhí ag na toirmisc le déanaí ar ardoideachas na mban agus ar obair na mban san Afganastáin. Tá Reiligiúin ar son na Síochána agus Ionad Idirchreidimh Nua-Eabhrac ag óstáil na litreach seo le heagraíochtaí neamhrialtasacha creideamh-bhunaithe agus daonnúla eile roimh chruinnithe ardleibhéil idir Oifigigh na NA agus an Taliban nó “Údaráis De Facto.”

Litir sínithe chuig na NA & OIC ar Chearta Daonna na mBan san Afganastáin Read More »

Nach bhfuil Inár Ainm: Ráiteas ar an Taliban agus Oideachas na mBan

Athdhearbhaíonn an Chomhairle Gnóthaí Poiblí Moslamach, sa ráiteas seo ag iarraidh go ndéanfaí aisiompú ar chosc an Taliban ar oideachas cailíní agus ban, na dearbhuithe atá á ndéanamh anois ag an oiread sin eagraíochtaí Moslamacha. Tá an polasaí frith-Ioslamach agus tá sé ag teacht salach ar bhunphrionsabal an chreidimh ar cheart agus ar riachtanas an oideachais do chách, mar sin ní mór é a chealú láithreach.

Nach bhfuil Inár Ainm: Ráiteas ar an Taliban agus Oideachas na mBan Read More »

Ná bí i do lucht féachana: Gníomhaigh i nDlúthpháirtíocht le Mná na hAfganastáine

Déanann an ráiteas seo éilimh shonracha, lena n-áirítear (i measc nithe eile), aitheantas do cheart an duine chun oideachais leis an toirmeasc láithreach ar mhná agus cailíní freastal ar ollscoileanna agus meánscoileanna, agus iarraidh ar an bpobal idirnáisiúnta guth a thabhairt i ngach fóram le “an údaráis de facto” chun an ceart seo a chomhlíonadh.

Ná bí i do lucht féachana: Gníomhaigh i nDlúthpháirtíocht le Mná na hAfganastáine Read More »

“Síocháin, Oideachas agus Sláinte” – Úsáid Do Ghuth do Dhaoine Gan Glór

Iarraimid ar chomhaltaí an GCPE tacú le pléadáil Sakena Yacoobi chun guth a thabhairt do mhuintir na hAfganastáine ar thug pobal an domhain neamhaird de ghnáth ar a ndrochstaid agus nár thug na Stáit Aontaithe a ndóthain aghaidhe ar na Stáit Aontaithe nach bhfuil gealltanais tugtha acu do na hAfganastáine fós, cé gur thug siad cúnamh dóibh. na Stáit Aontaithe, fágtha taobh thiar de na trócaire an Taliban.

“Síocháin, Oideachas agus Sláinte” – Úsáid Do Ghuth do Dhaoine Gan Glór Read More »

Scrollaigh go dtí an Barr