#UNESCO

Cuireann UNESCO oiliúint ar mhúinteoirí san Oideachas ar son na Síochána agus na Forbartha Inbhuanaithe (EPSD) i Maenmar

Chuir Oifig Antenna UNESCO i Yangon, Maenmar, oiliúint ar 174 oideachas, mac léinn, forbróir curaclaim, agus riarthóirí scoile san Oideachas um Shíocháin agus Forbairt Inbhuanaithe (EPSD). Tá sé mar aidhm ag an oiliúint feasacht ar an ábhar a mhéadú agus inniúlachtaí na múinteoirí agus na gcleachtóirí oideachais san EPSD i Maenmar a fhorbairt. 

Cuireann UNESCO oiliúint ar mhúinteoirí san Oideachas ar son na Síochána agus na Forbartha Inbhuanaithe (EPSD) i Maenmar Read More »

“Foghlaim don tSíocháin Bhuan” – Lá Idirnáisiúnta an Oideachais 2024

Chun Lá Idirnáisiúnta an Oideachais a cheiliúradh, d’eagraigh UNESCO lá comhphlé ar oideachas ar son na síochána an 24 Eanáir 2024 ag Ceanncheathrú na Náisiún Aontaithe i gCathair Nua-Eabhrac ar an téama “Ag Foghlaim ar son na Síochána Buan”. Áiríodh ar an bpainéal ráitis ó Tony Jenkins, comhordaitheoir an Fheachtais Dhomhanda um Oideachas na Síochána. Tá físeán den imeacht ar fáil anois.

“Foghlaim don tSíocháin Bhuan” – Lá Idirnáisiúnta an Oideachais 2024 Read More »

Duais TFC san oideachas UNESCO: Glao ar ainmniúcháin atá oscailte do thionscadail a chruthaíonn sineirgí idir foghlaim dhigiteach agus oideachas glasaithe

Tá Duais UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa maidir le húsáid TFC san oideachas ag glacadh le hiarratais agus le hainmniúcháin anois go dtí an 5 Feabhra, 2024. Is é téama eagrán 2023 ná “Foghlaim dhigiteach don oideachas glasaithe”.

Duais TFC san oideachas UNESCO: Glao ar ainmniúcháin atá oscailte do thionscadail a chruthaíonn sineirgí idir foghlaim dhigiteach agus oideachas glasaithe Read More »

Lá Idirnáisiúnta an Oideachais, 2024: Ag Foghlaim ar son na Síochána Buan

Déanfar an séú Lá Idirnáisiúnta Oideachais a cheiliúradh an 24 Eanáir 2024 faoin téama “foghlaim ar son na síochána marthanaí”. Tá tiomantas gníomhach don tsíocháin níos práinní inniu ná riamh agus tá oideachas lárnach san iarracht seo. Caithfidh foghlaim ar son na síochána a bheith bunathraitheach, agus cuidiú le foghlaimeoirí a chumasú leis an eolas, na luachanna, na dearcthaí agus na scileanna agus iompraíochtaí riachtanacha le bheith ina ngníomhairí síochána ina bpobail.

Lá Idirnáisiúnta an Oideachais, 2024: Ag Foghlaim ar son na Síochána Buan Read More »

An Nigéir ag déanamh na chéad chéimeanna chun curaclam oideachais síochána a thabhairt isteach

Tá sé ríthábhachtach don tsíocháin dul i ngleic le stair náisiúnta an fhoréigin. Arna spreagadh ag oideolaíocht an oideachais Uileloscadh, tá an Nigéir ag cumadh a cur chuige cothromaithe féin chun dul i ngleic le dúshláin náisiúnta agus chun comhthuiscint ar an stair a chur chun cinn.

An Nigéir ag déanamh na chéad chéimeanna chun curaclam oideachais síochána a thabhairt isteach Read More »

Déanann tíortha ar fud an domhain infheistíocht in oideachas faoin Uileloscadh agus cinedhíothú le tacaíocht UNESCO

Is féidir le teagasc faoi na coireanna is measa sa stair a bheith dúshlánach. Tacaíonn UNESCO le hoideachasóirí ó 11 thír chun comhráite den sórt sin isteach agus amach as an seomra ranga a éascú.

Déanann tíortha ar fud an domhain infheistíocht in oideachas faoin Uileloscadh agus cinedhíothú le tacaíocht UNESCO Read More »

Glacann UNESCO treoir shuntasach maidir le ról trasghearrtha an oideachais i gcur chun cinn na síochána

An 20 Samhain 2023, ghlac 194 Ballstát UNESCO an Moladh maidir le hOideachas ar son na Síochána, Cearta an Duine agus Forbairt Inbhuanaithe ag Comhdháil Ghinearálta UNESCO. Is é seo an t-aon ionstraim dhomhanda socraithe caighdeáin a leagann amach conas ba cheart oideachas a úsáid chun síocháin bhuan a thabhairt i gcrích agus chun forbairt dhaonna a chothú trí 14 phrionsabal treorach.

Glacann UNESCO treoir shuntasach maidir le ról trasghearrtha an oideachais i gcur chun cinn na síochána Read More »

Léiríonn Scoil Gloria Fuertes in Andóra “cumhacht trasfhoirmithe an oideachais” ag Cruinniú Náisiúnta Scoileanna UNESCO

D’óstáil Scoil Phoiblí Oideachais Speisialta Gloria Fuertes in Andóra Cruinniú Náisiúnta XXXIV Scoileanna UNESCO, agus léirigh an ócáid ​​“cumhacht chlaochlaitheach an oideachais”.

Léiríonn Scoil Gloria Fuertes in Andóra “cumhacht trasfhoirmithe an oideachais” ag Cruinniú Náisiúnta Scoileanna UNESCO Read More »

Reáchtáladh Fóram Síochána Nanjing 2023 “Síocháin, Slándáil, agus Forbairt: An Óige i mBun Gníomhaíochta” i Jiangsu, an tSín

Ar 19-20 Meán Fómhair 2023, reáchtáladh an tríú Fóram Síochána Nanjing leis an téama “Síocháin, Slándáil agus Forbairt: An Óige i mBun Gníomhaíochta” i nGairdín Jiangsu Expo. Bhí an fóram dírithe ar “Síocháin agus Forbairt Inbhuanaithe.”

Reáchtáladh Fóram Síochána Nanjing 2023 “Síocháin, Slándáil, agus Forbairt: An Óige i mBun Gníomhaíochta” i Jiangsu, an tSín Read More »

Conas síocháin a thógáil? Ar ócáid ​​Lá Idirnáisiúnta na Síochána beidh idirphlé idir mic léinn agus saineolaithe

Tháinig an chéad Champas ar líne de chuid UNESCO ar an scoilbhliain i dtreis le príomhcheist: conas síocháin a thógáil.
Bhailigh sé scoil ó chúig thír, an Ghréig, an Nigéir, Vítneam, an India agus an Phortaingéil le haghaidh díospóireachta paiseanta.

Conas síocháin a thógáil? Ar ócáid ​​Lá Idirnáisiúnta na Síochána beidh idirphlé idir mic léinn agus saineolaithe Read More »

Scrollaigh go dtí an Barr