#UNESCO

Déan suirbhé 10-nóiméad chun cabhrú le beartas domhanda a thacaíonn le hoideachas síochána a mhúnlú

Tá an Feachtas Domhanda um Oideachas na Síochána, i gcomhairle le UNESCO, ag tacú leis an bpróiseas athbhreithnithe ar Mholadh 1974 maidir le hOideachas do Thuiscint, Comhar agus Síocháin Idirnáisiúnta. Molaimid go láidir do rannpháirtíocht sa suirbhé seo, deis shuntasach chun do ghuth a chur le beartas domhanda a thacaíonn le hoideachas síochána. Is é an 1 Márta an spriocdháta le freagairt.

Deis uathúil chun comhthoil dhomhanda ar oideachas don tsíocháin agus do chearta an duine (UNESCO) a athbheochan

Cheadaigh Comhdháil Ghinearálta UNESCO togra go hoifigiúil chun Moladh 1974 maidir le hOideachas um Thuiscint Idirnáisiúnta, Comhoibriú agus Síocháin agus Oideachas a bhaineann le Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a athbhreithniú. Léireoidh an Moladh athbhreithnithe tuiscintí éabhlóideacha ar oideachas, chomh maith le bagairtí nua ar an tsíocháin, i dtreo caighdeáin idirnáisiúnta a sholáthar chun an tsíocháin a chur chun cinn trí oideachas. Tá an Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána ag cur le nóta teicniúil a fhorbairt a thacóidh leis an bpróiseas athbhreithnithe.

I Memoriam: Phyllis Kotite

Fuair ​​Phyllis Kotite, ball fadálach den Fheachtas Domhanda um Oideachas Síochána agus ranníocóir UNESCO, bás i bPáras an tseachtain seo caite. Bhí sí ina habhcóide agus ina ranníocóir ar oideachas síochánaíochta agus neamh-fhoréigin chomh maith le cláir um chosc coinbhleachta.

Iarrann múinteoirí, ceannairí óige agus oideachais céimeanna nithiúla chun oideachas claochlaitheach a chinntiú do chách

Bhí an t-oideachas a thugann an t-eolas, na scileanna, na luachanna agus na dearcaí do gach foghlaimeoir chun aire a thabhairt dá chéile agus don phláinéid agus gníomhú don todhchaí ag croílár 5ú Fóram UNESCO ar oideachas claochlaitheach d’fhorbairt inbhuanaithe, saoránacht dhomhanda, sláinte agus folláine- bheith.

Lorgaíonn UNESCO Speisialtóir Cláir (Oideachas)

Tá an Speisialtóir Cláir freagrach as cur le príomhról comhordaithe UNESCO de Chlár Oibre Oideachais SDG4 2030 agus as tacú le hoibríochtaí an tSásra um Chomhar um Oideachas Domhanda agus tacú leo. Spriocdháta iarratais: 6 Samhain, 2021.

Lorgaíonn Institiúid Oideachais UNESCO Mahatma Gandhi um Shíocháin agus Forbairt Inbhuanaithe Oifigeach Beartais Oideachais

Lorgaíonn Institiúid Oideachais UNESCO Mahatma Gandhi um Shíocháin agus Forbairt Inbhuanaithe (MGIEP) Oifigeach Beartais Oideachais chun cur le hanailís beartais atá ábhartha do Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 4.7 i dtreo an oideachais chun sochaithe síochánta agus inbhuanaithe a thógáil ar fud an domhain. Spriocdháta iarratais: 31 Deireadh Fómhair.

Lorgaíonn UNESCO Assoc. Oifigeach Tionscadail in Saoránacht Dhomhanda agus Oideachas Síochána

Lorgaíonn UNESCO Oifigeach Tionscadail chun oibriú i Rannóg na hEarnála Oideachais um Shaoránacht Dhomhanda agus Oideachas Síochána. Cuirfidh an post le forbairt agus comhordú ghníomhaíochtaí na hEarnála a bhaineann le hoideachas saoránachta domhanda, agus go háirithe le saincheisteanna a bhaineann leis an Uileloscadh agus le hoideachas cinedhíothaithe. Spriocdháta iarratais: 18 Meitheamh.

Seacht gceacht casta san oideachas don todhchaí

Thug UNESCO cuireadh do Edgar Morin a chuid smaointe a chur in iúl maidir le buneilimintí an oideachais don todhchaí mar a bhreathnaítear air i dtéarmaí a choincheap de ‘smaoineamh casta’. Cuireann an aiste a d’fhoilsigh UNESCO anseo go mór le díospóireacht idirnáisiúnta ar bhealaí chun oideachas a atreorú i dtreo forbairt mharthanach. Leagann Edgar Morin amach seacht bpríomhphrionsabal a mheasann sé a bheith riachtanach d’oideachas na todhchaí.

Scrollaigh go dtí an Barr