#oideachas a athrú

Fís nua daonnúil d'oideachas domhanda a athrú go réaltacht

Tugann an seimineár speisialta seo ar 20 Bealtaine le chéile grúpa saineolaithe idirnáisiúnta a dhéanfaidh iniúchadh ar na féidearthachtaí agus na dúshláin a bhaineann le fís Mholadh UNESCO 2023 ar Oideachas ar son na Síochána, Cearta Daonna agus Forbairt Inbhuanaithe a thiontú ina réaltachtaí áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Fís nua daonnúil d'oideachas domhanda a athrú go réaltacht Read More »

Glacann UNESCO treoir shuntasach maidir le ról trasghearrtha an oideachais i gcur chun cinn na síochána

An 20 Samhain 2023, ghlac 194 Ballstát UNESCO an Moladh maidir le hOideachas ar son na Síochána, Cearta an Duine agus Forbairt Inbhuanaithe ag Comhdháil Ghinearálta UNESCO. Is é seo an t-aon ionstraim dhomhanda socraithe caighdeáin a leagann amach conas ba cheart oideachas a úsáid chun síocháin bhuan a thabhairt i gcrích agus chun forbairt dhaonna a chothú trí 14 phrionsabal treorach.

Glacann UNESCO treoir shuntasach maidir le ról trasghearrtha an oideachais i gcur chun cinn na síochána Read More »

Oideachas a Athrú chun Cur le Saoránacht Dhomhanda agus le Cumainn Shíochánta Chuimsitheacha

Cabhróidh an seimineár gréasáin seo ar an 16 Samhain, arna eagrú ag Arigatou International, linn machnamh a dhéanamh ar ról an oideachais maidir le dul i ngleic leis na saincheisteanna sochaíocha atá os ár gcomhair faoi láthair agus solas a chur ar mholtaí agus ar smaointe nithiúla chun oideachas a bhunathrú.

Oideachas a Athrú chun Cur le Saoránacht Dhomhanda agus le Cumainn Shíochánta Chuimsitheacha Read More »

Bailíonn Comhordaitheoirí Náisiúnta Líonra na Scoileanna Comhlachaithe UNESCO le chéile chun taithí a léiriú agus a roinnt

Ag comhdháil dhomhanda 6-8 Meitheamh 2023, threisigh Comhordaitheoirí Náisiúnta Líonra Scoileanna Comhlachaithe UNESCO tábhacht an líonra mar shaotharlann smaointe do cháilíocht oideachais agus nuálaíochta trí “Dearbhú Comóradh 70 Bliain” a fhormhuiniú.

Bailíonn Comhordaitheoirí Náisiúnta Líonra na Scoileanna Comhlachaithe UNESCO le chéile chun taithí a léiriú agus a roinnt Read More »

Agus muid ag iarraidh oideachas a athrú, tá sé ríthábhachtach cuspóir a chur i gcroílár

De réir Institiúid Brookings, mura ndéanaimid sinn féin a dhaingniú agus a shainiú cárb as a bhfuilimid ag teacht agus an áit ar mhaith linn dul mar shochaithe agus institiúidí, leanfaidh an plé ar chlaochlú córas a bheith ciorcadach agus conspóideach.

Agus muid ag iarraidh oideachas a athrú, tá sé ríthábhachtach cuspóir a chur i gcroílár Read More »

Oiliúnóirí Múinteora Slógaí UNESCO chun oideachas na Síochána a chur chun cinn agus chun antoisceachas foréigneach a chosc in oideachas múinteoirí

Tá an Aireacht Oideachais agus Spóirt in Uganda ag cur an tionscadal um Oideachas Síochána agus um Chosc ar Fhoréigean an Fhoréigin i bhfeidhm le tacaíocht ó Institiúid Idirnáisiúnta UNESCO um Fhorbairt Acmhainne san Afraic. Eagraíodh ceardlann aon lae le haghaidh rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara i Kampala an 29 Iúil chun taithí a roinnt ar oideachas síochána agus ar chosc antoisceachais fhoréignigh in institiúidí roghnaithe oiliúna múinteoirí in Uganda.

Oiliúnóirí Múinteora Slógaí UNESCO chun oideachas na Síochána a chur chun cinn agus chun antoisceachas foréigneach a chosc in oideachas múinteoirí Read More »

Cruinniú Mullaigh Oideachais na NA: Deis chun Rialachas Domhanda ón mBun aníos a Chruthú

Is féidir leis an gCruinniú Mullaigh um Athrú ar an Oideachas atá le teacht, mar chuid de chlár oibre uaillmhianach Ard-Rúnaí na NA, cuntasacht agus rannpháirtíocht a thabhairt go fírinneach do na bealaí dosheachanta nua ina gcuirfear oideachas ar fáil sa todhchaí.

Cruinniú Mullaigh Oideachais na NA: Deis chun Rialachas Domhanda ón mBun aníos a Chruthú Read More »

Scrollaigh go dtí an Barr