# oiliúint múinteoirí

Idirphlé Oideachas ar son na Síochána arna óstáil ag an Aireacht Náisiúnta Oideachais i Cartagena, an Cholóim

“Cosáin fhéideartha nua” ba ea mana an Chruinnithe um Oideachas ar son na Síochána, spás a raibh sé mar chuspóir aige idirphlé a thionscnamh chun eolas, eispéiris, dúshláin agus tograí a bhailiú a cheadaíonn dul chun cinn i gcur i bhfeidhm an oideachais ar son na síochána, na cómhaireachtála agus an athmhuintearais sa Cholóim.

Oiliúnóirí Múinteora Slógaí UNESCO chun oideachas na Síochána a chur chun cinn agus chun antoisceachas foréigneach a chosc in oideachas múinteoirí

Tá an Aireacht Oideachais agus Spóirt in Uganda ag cur an tionscadal um Oideachas Síochána agus um Chosc ar Fhoréigean an Fhoréigin i bhfeidhm le tacaíocht ó Institiúid Idirnáisiúnta UNESCO um Fhorbairt Acmhainne san Afraic. Eagraíodh ceardlann aon lae le haghaidh rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara i Kampala an 29 Iúil chun taithí a roinnt ar oideachas síochána agus ar chosc antoisceachais fhoréignigh in institiúidí roghnaithe oiliúna múinteoirí in Uganda.

Lámhleabhar Oideachais Síochána do Réigiún na Mór-Lochanna

Is táirge é an Lámhleabhar Oideachais Síochána de chuid Thionscadal Oideachais Síochána Réigiúnach Chomhdháil Idirnáisiúnta Réigiún na Mór-Lochanna (ICGLR) agus tá sé dírithe ar mhúinteoirí, éascaitheoirí, oiliúnóirí agus oideachasóirí atá ag iarraidh oideachas síochána a chomhtháthú ina gcuid oibre agus curaclaim.

Forbairt ghairmiúil múinteoirí ar oideachas síochána (tuarascáil webinar)

D'óstáil an tAonad um Staidéar Síochána agus Coimhlinte in Ollscoil Innsbruck, an Ostair an 17 Márta, 2021, siompóisiam “Treochtaí Reatha i dTaighde Síochána Comhaimseartha”. Roinn seisear taighdeoirí síochána a dtaithí ar threochtaí reatha i dtaighde síochána agus ar dhúshláin sa réimse.

Scrollaigh go dtí an Barr