# oiliúint múinteoirí

Idirphlé Oideachas ar son na Síochána arna óstáil ag an Aireacht Náisiúnta Oideachais i Cartagena, an Cholóim

“Cosáin fhéideartha nua” ba ea mana an Chruinnithe um Oideachas ar son na Síochána, spás a raibh sé mar chuspóir aige idirphlé a thionscnamh chun eolas, eispéiris, dúshláin agus tograí a bhailiú a cheadaíonn dul chun cinn i gcur i bhfeidhm an oideachais ar son na síochána, na cómhaireachtála agus an athmhuintearais sa Cholóim.

Oiliúnóirí Múinteora Slógaí UNESCO chun oideachas na Síochána a chur chun cinn agus chun antoisceachas foréigneach a chosc in oideachas múinteoirí

Tá an Aireacht Oideachais agus Spóirt in Uganda ag cur an tionscadal um Oideachas Síochána agus um Chosc ar Fhoréigean an Fhoréigin i bhfeidhm le tacaíocht ó Institiúid Idirnáisiúnta UNESCO um Fhorbairt Acmhainne san Afraic. Eagraíodh ceardlann aon lae le haghaidh rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara i Kampala an 29 Iúil chun taithí a roinnt ar oideachas síochána agus ar chosc antoisceachais fhoréignigh in institiúidí roghnaithe oiliúna múinteoirí in Uganda.

Lámhleabhar Oideachais Síochána do Réigiún na Mór-Lochanna

Is táirge é an Lámhleabhar Oideachais Síochána de chuid Thionscadal Oideachais Síochána Réigiúnach Chomhdháil Idirnáisiúnta Réigiún na Mór-Lochanna (ICGLR) agus tá sé dírithe ar mhúinteoirí, éascaitheoirí, oiliúnóirí agus oideachasóirí atá ag iarraidh oideachas síochána a chomhtháthú ina gcuid oibre agus curaclaim.

Scrollaigh go dtí an Barr