# forbairt inbhuanaithe

Reáchtáladh Fóram Síochána Nanjing 2023 “Síocháin, Slándáil, agus Forbairt: An Óige i mBun Gníomhaíochta” i Jiangsu, an tSín

Ar 19-20 Meán Fómhair 2023, reáchtáladh an tríú Fóram Síochána Nanjing leis an téama “Síocháin, Slándáil agus Forbairt: An Óige i mBun Gníomhaíochta” i nGairdín Jiangsu Expo. Bhí an fóram dírithe ar “Síocháin agus Forbairt Inbhuanaithe.”

Reáchtáladh Fóram Síochána Nanjing 2023 “Síocháin, Slándáil, agus Forbairt: An Óige i mBun Gníomhaíochta” i Jiangsu, an tSín Read More »

Síocháin san Fhorbairt Inbhuanaithe: Clár Oibre 2030 a Ailíniú le Mná, Síocháin agus Slándáil (Achoimre Beartais)

Aithníonn Clár Oibre 2030 um Fhorbairt Inbhuanaithe an tsíocháin mar réamhchoinníoll don fhorbairt inbhuanaithe ach ní aithníonn sé an áit a dtrasnaíonn inscne agus síocháin. Mar sin, d’ullmhaigh Líonra Domhanda na dTógálaithe Síochána Mná an treoir bheartais seo chun scrúdú a dhéanamh ar na naisc idir Mná, Síocháin agus Slándáil (WPS) agus Clár Oibre 2030 agus moltaí praiticiúla a sholáthar maidir lena gcur i bhfeidhm sineirgisteacha.

Síocháin san Fhorbairt Inbhuanaithe: Clár Oibre 2030 a Ailíniú le Mná, Síocháin agus Slándáil (Achoimre Beartais) Read More »

Todhchaí Inbhuanaithe a Thógáil: Mná, Síocháin agus Slándáil a Chomhtháthú i gClár Oibre 2030

Ar 12 Iúil ó 8: 30-10 AM NY time, bí páirteach i Líonra Domhanda na dTógálaithe Síochána Mná agus comhpháirtithe le haghaidh plé painéil fhíorúil agus idirphlé chun iniúchadh a dhéanamh ar na sineirgí idir Cláir Oibre WPS (Mná, Síocháin & Slándáil) agus 2030. 

Todhchaí Inbhuanaithe a Thógáil: Mná, Síocháin agus Slándáil a Chomhtháthú i gClár Oibre 2030 Read More »

Lá le Machnamh ar Oideachas na Síochána agus ar Ghéarchéim na Cruinne

Tá an timpeallacht, mar aon le hairm núicléacha, le feiceáil anois mar bhagairt eiseach do mharthanas na daonnachta. Tá súil againn go mbreathnóidh oideachasóirí síochána ar an Lá Domhanda Timpeallachta trí mhachnamh a dhéanamh ar an gcaoi a mbaineann an tsaincheist seo le curaclaim agus oideolaíocht a gcur chuige faoi seach i leith oideachas na síochána agus an tionchar a bhíonn aici orthu.

Lá le Machnamh ar Oideachas na Síochána agus ar Ghéarchéim na Cruinne Read More »

Teachtaireacht chuig Ballstáit uile na NA agus chuig Ceannairí na Náisiún Aontaithe (Úcráin)

“Tá an cogadh san Úcráin ag bagairt ní amháin ar fhorbairt inbhuanaithe, ach ar mharthanacht na daonnachta. Iarraimid ar gach náisiún, ag feidhmiú de réir Chairt na NA, an taidhleoireacht a chur chun fónaimh don chine daonna trí dheireadh a chur leis an gcogadh trí idirbheartaíocht sula gcríochnaíonn an cogadh sinn go léir.” – Líonra Réitigh Forbartha Inbhuanaithe

Teachtaireacht chuig Ballstáit uile na NA agus chuig Ceannairí na Náisiún Aontaithe (Úcráin) Read More »

Spórt: Luasaire domhanda síochána agus forbairt inbhuanaithe do chách

Is féidir le spórt agus gníomhaíocht choirp cuidiú le tionchar na paindéime COVID-19 ar shláinte agus folláine daoine a mhaolú. Féadann infheistiú i gcláir agus i mbeartais spóirt athléimneacht dhomhanda a thógáil chun déileáil le suaití domhanda amach anseo. Sonraíonn tuarascáil le déanaí ó Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe conas.

Spórt: Luasaire domhanda síochána agus forbairt inbhuanaithe do chách Read More »

Manifesto le haghaidh Gnáth Nua

Sa Nasc Corona seo, tugtar isteach The Manifesto for a New Normality, feachtas de chuid Chomhairle Mheiriceá Laidineach um Thaighde Síochána (CLAIP), arb é is aidhm dó sruth de thuairim chriticiúil ar normáltacht a ghiniúint roimh an bpaindéim. Tá sé mar aidhm ag an bhfeachtas seo tiomantas na saoránach a spreagadh i dtógáil rannpháirtíochta normachta nua atá riachtanach trí fheasacht agus machnamh comhchoiteann.

Manifesto le haghaidh Gnáth Nua Read More »

Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe: Cúrsaí ar Fáil saor in aisce!

Is minic a sholáthraíonn na cúrsaí ar líne saor in aisce seo, a thairgeann ollscoileanna agus eagraíochtaí neamhrialtasacha, taithí phraiticiúil le heagraíochtaí idirnáisiúnta atá ag obair chun na SDGanna a bhaint amach trína gcuid oibre.

Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe: Cúrsaí ar Fáil saor in aisce! Read More »

Scrollaigh go dtí an Barr