#SDG 4

Deis uathúil chun comhthoil dhomhanda ar oideachas don tsíocháin agus do chearta an duine (UNESCO) a athbheochan

Cheadaigh Comhdháil Ghinearálta UNESCO togra go hoifigiúil chun Moladh 1974 maidir le hOideachas um Thuiscint Idirnáisiúnta, Comhoibriú agus Síocháin agus Oideachas a bhaineann le Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a athbhreithniú. Léireoidh an Moladh athbhreithnithe tuiscintí éabhlóideacha ar oideachas, chomh maith le bagairtí nua ar an tsíocháin, i dtreo caighdeáin idirnáisiúnta a sholáthar chun an tsíocháin a chur chun cinn trí oideachas. Tá an Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána ag cur le nóta teicniúil a fhorbairt a thacóidh leis an bpróiseas athbhreithnithe.

Lorgaíonn UNESCO Speisialtóir Cláir (Oideachas)

Tá an Speisialtóir Cláir freagrach as cur le príomhról comhordaithe UNESCO de Chlár Oibre Oideachais SDG4 2030 agus as tacú le hoibríochtaí an tSásra um Chomhar um Oideachas Domhanda agus tacú leo. Spriocdháta iarratais: 6 Samhain, 2021.

Cás chun foghlaim shóisialta agus mhothúchánach a phríomhshruthú

Ag cur béime ar an ngá atá le Foghlaim Shóisialta agus Mhothúchánach (SEL) a phríomhshruthú laistigh de chórais oideachais, déanann tuarascáil nua athbhreithniú ar an taighde is déanaí ar SEL, a thionchar ar shláinte mac léinn agus aeráid na scoile, agus a ról claochlaitheach i dtógáil seomraí ranga níos sona.

Oideachas, Bloc Tógála don tSíocháin Inbhuanaithe

Féachann Sprioc Forbartha Inbhuanaithe # 4 le hoideachas uilechuimsitheach, cothrom agus ardchaighdeáin agus deiseanna foghlama ar feadh an tsaoil a sholáthar do chách -
ach tar éis 2 bhliain tar éis an aidhm seo a bhaint amach tá an cheist ‘conas’ fós ann. Thionóil na Náisiúin Aontaithe cruinniú ardleibhéil chun cabhrú leis an gceist seo a fhreagairt. “Ní amháin gur sprioc ann féin é rochtain ar oideachas ardchaighdeáin, ach bunchloch bhunúsach chun domhan níos fearr de shíocháin, rathúnas agus forbairt inbhuanaithe a chruthú,” a dúirt Uachtarán reatha an Chomhthionóil Ghinearálta Peter Thomson le linn na coda oscailte.

Scrollaigh go dtí an Barr