taighde #academic

Glao ar pháipéir: Eagrán speisialta den Journal of Teaching in Higher Ed ar choimhlint, ar shíocháin agus ar theagasc san ardoideachas

Tá sé mar aidhm ag an Saincheist seo na crosbhealaí idir coinbhleacht, síocháin agus teagasc san Ardoideachas a cheistiú. Iarrann na heagarthóirí lámhscríbhinní a scrúdaíonn go criticiúil treochtaí, dúshláin, freasúra agus féidearthachtaí na síochána agus an cheartais laistigh de chriosanna coinbhleachta mar a bhaineann le teagasc ollscoile.

Glao ar pháipéir: Eagrán speisialta den Journal of Teaching in Higher Ed ar choimhlint, ar shíocháin agus ar theagasc san ardoideachas Read More »

Glao ar pháipéir: Eagrán Speisialta de Journal of Peace Education maidir le hoideachas, taighde agus cleachtas síochána a dhíchoilíniú

Iarrann an Eagrán Speisialta seo de Journal of Peace Education cuireadh ó ghuthanna éagsúla, dearcthaí, eispéiris agus taighde a fhéachann le dinimic na cumhachta agus na ceannasachta a cheistiú agus a dhíchobhsú.

Glao ar pháipéir: Eagrán Speisialta de Journal of Peace Education maidir le hoideachas, taighde agus cleachtas síochána a dhíchoilíniú Read More »

Glaoch ar thograí caibidle: Cleachtais Phobail sa tSíocháin, Ceartas Sóisialta, agus Oideachas Cearta Daonna

Scrúdóidh an leabhar seo na bealaí ina bhfuil spásanna oideachais foirmeálta, neamhfhoirmeálta agus neamhfhoirmeálta ag athshamhlú an oideachais trí chomhpháirtíochtaí agus tionscnaimh phobail, ag cuidiú le scoláirí agus le cleachtóirí léargas níos doimhne a fháil ar athstruchtúrú agus ar fheabhsú an oideachais do dhomhan atá níos cothroime agus níos córa sóisialta. . Achoimrí dlite: 1 Samhain.

Glaoch ar thograí caibidle: Cleachtais Phobail sa tSíocháin, Ceartas Sóisialta, agus Oideachas Cearta Daonna Read More »

An t-eagrán is déanaí de “In Factis Pax: Online Journal of Peace Education and Social Justice” ar fáil anois (rochtain oscailte)

In Factis Is irisleabhar ar líne í In Factis Pax a ndéantar piarmheasúnú uirthi, a bhfuil rochtain oscailte uirthi maidir le hoideachas síochána agus ceartais shóisialta. Eagrán nua ar fáil anois: Iml. 16, Uimh. 2, 2022.

An t-eagrán is déanaí de “In Factis Pax: Online Journal of Peace Education and Social Justice” ar fáil anois (rochtain oscailte) Read More »

Lorgaíonn Jimmy agus Rosalynn Carter Scoil um Shíocháin agus Réiteach Coimhlinte Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Better Evidence Project

Iarrann Ionad Cleachtais Síochánaíochta Ollscoil George Mason, laistigh de Scoil Carter um Shíocháin agus Réiteach Coimhlinte (Scoil Carter), iarratais ar bhall den Dámh Taighde chun fónamh mar Stiúrthóir Feidhmiúcháin ar an Tionscadal Fianaise Níos Fearr.

Lorgaíonn Jimmy agus Rosalynn Carter Scoil um Shíocháin agus Réiteach Coimhlinte Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Better Evidence Project Read More »

Iarrann Ionad Síochána, Foghlama agus Idirphlé Ikeda iarratais ar a Chlár Comhaltaí Oideachais

Soláthraíonn Clár Comhaltaí Oideachais Ionad Ikeda $ 10,000 in aghaidh na bliana ar feadh dhá bhliain chun tacú le tráchtas dochtúireachta i réimse staidéir Ikeda / Soka san oideachas, lena n-áirítear a ghaol le fealsúnacht agus cleachtas an oideachais i gcoitinne.

Iarrann Ionad Síochána, Foghlama agus Idirphlé Ikeda iarratais ar a Chlár Comhaltaí Oideachais Read More »

Scrollaigh go dtí an Barr