beartas # oideachasúil

beartas oideachais & abhcóideacht

Déan suirbhé 10-nóiméad chun cabhrú le beartas domhanda a thacaíonn le hoideachas síochána a mhúnlú

Tá an Feachtas Domhanda um Oideachas na Síochána, i gcomhairle le UNESCO, ag tacú leis an bpróiseas athbhreithnithe ar Mholadh 1974 maidir le hOideachas do Thuiscint, Comhar agus Síocháin Idirnáisiúnta. Molaimid go láidir do rannpháirtíocht sa suirbhé seo, deis shuntasach chun do ghuth a chur le beartas domhanda a thacaíonn le hoideachas síochána. Is é an 1 Márta an spriocdháta le freagairt.

Lorgaíonn Institiúid Oideachais UNESCO Mahatma Gandhi um Shíocháin agus Forbairt Inbhuanaithe Oifigeach Beartais Oideachais

Lorgaíonn Institiúid Oideachais UNESCO Mahatma Gandhi um Shíocháin agus Forbairt Inbhuanaithe (MGIEP) Oifigeach Beartais Oideachais chun cur le hanailís beartais atá ábhartha do Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 4.7 i dtreo an oideachais chun sochaithe síochánta agus inbhuanaithe a thógáil ar fud an domhain. Spriocdháta iarratais: 31 Deireadh Fómhair.

Curaclam bunscoile nua sa Spáinn chun oideachas síochána a áireamh

Tá comhionannas inscne, oideachas don tsíocháin, oideachas do thomhaltas freagrach agus forbairt inbhuanaithe, agus oideachas don tsláinte, lena n-áirítear sláinte iarmhartach-ghnéasach, ar chuid de phrionsabail oideolaíocha an churaclaim nua bunoideachais atá á ullmhú ag Rialtas na Spáinne don 2022/21 bhliain acadúil.

Oideachas síochána i scoileanna foirmiúla: Cén fáth go bhfuil sé tábhachtach agus conas is féidir é a dhéanamh? (taifeadadh webinar)

In éineacht le taighdeoirí agus cleachtóirí in oideachas na síochána, rinne an seimineár gréasáin seo ar 27 Eanáir iniúchadh ar thorthaí na tuarascála nua ó International Alert agus ó Chomhairle na Breataine, “Oideachas síochána i scoileanna foirmiúla: Cén fáth go bhfuil sé tábhachtach agus conas is féidir é a dhéanamh?” Pléann an tuarascáil an chuma atá ar oideachas síochána i scoileanna, an tionchar a d’fhéadfadh a bheith aige, agus conas a d’fhéadfaí é a bhaint amach go praiticiúil.

Dúshlán na scoile nua i Meicsiceo foréigean a dhíothú

Is féidir le Scoil Nua Mheicsiceo tionchar a imirt ar chultúr mhuintir Mheicsiceo agus athruithe paraidíme a dhéanamh i measc gach duine a bhfuil baint acu le córas na scoile. Caithfidh claochlú oideachasúil ár ndaoine óga tosú ó pheirspictíocht na teidlíochta ar chearta an duine.

Scrollaigh go dtí an Barr