beartas # oideachasúil

beartas oideachais & abhcóideacht

Achomharc chuig Rúnaí Oideachais SAM ag tacú le hoideachas síochána

Imlíníonn Danielle Whisnant conas is féidir tús a chur le réiteach a fháil ar cheisteanna comhaimseartha a thrasnaíonn beagnach gach gné de shaol Mheiriceá agus a chuireann bac ar idirghabhálacha éifeachtacha beartais eachtraigh trí oideachas poiblí a atreorú i dtreo oideachas síochána go tras-disciplíneach.

An pobal domhanda a shlógadh chun an tsíocháin a chur chun cinn tríd an oideachas

Chun a chinntiú go n-ullmhaíonn an t-oideachas foghlaimeoirí i ndáiríre le bheith gníomhach agus páirteach i gcur chun cinn sochaithe síochánta agus córa, teastaíonn múinteoirí agus oideachasóirí dea-ullmhaithe agus spreagtha, beartais scoile cuimsitheacha, rannpháirtíocht na n-óg, agus oideolaíochtaí nuálacha, i measc beart eile. Chun cabhrú le tíortha a gcórais oideachais a athrú agus an cuspóir seo á gcur san áireamh, tá athbhreithniú á dhéanamh ag UNESCO ar cheann dá ionstraimí normatacha suntasacha: an Moladh maidir le hoideachas ar mhaithe le tuiscint idirnáisiúnta, comhoibriú agus síocháin agus oideachas do chearta an duine agus do shaoirsí bunúsacha.

Idirphlé Oideachas ar son na Síochána arna óstáil ag an Aireacht Náisiúnta Oideachais i Cartagena, an Cholóim

“Cosáin fhéideartha nua” ba ea mana an Chruinnithe um Oideachas ar son na Síochána, spás a raibh sé mar chuspóir aige idirphlé a thionscnamh chun eolas, eispéiris, dúshláin agus tograí a bhailiú a cheadaíonn dul chun cinn i gcur i bhfeidhm an oideachais ar son na síochána, na cómhaireachtála agus an athmhuintearais sa Cholóim.

Déan suirbhé 10-nóiméad chun cabhrú le beartas domhanda a thacaíonn le hoideachas síochána a mhúnlú

Tá an Feachtas Domhanda um Oideachas na Síochána, i gcomhairle le UNESCO, ag tacú leis an bpróiseas athbhreithnithe ar Mholadh 1974 maidir le hOideachas do Thuiscint, Comhar agus Síocháin Idirnáisiúnta. Molaimid go láidir do rannpháirtíocht sa suirbhé seo, deis shuntasach chun do ghuth a chur le beartas domhanda a thacaíonn le hoideachas síochána. Is é an 1 Márta an spriocdháta le freagairt.

Lorgaíonn Institiúid Oideachais UNESCO Mahatma Gandhi um Shíocháin agus Forbairt Inbhuanaithe Oifigeach Beartais Oideachais

Lorgaíonn Institiúid Oideachais UNESCO Mahatma Gandhi um Shíocháin agus Forbairt Inbhuanaithe (MGIEP) Oifigeach Beartais Oideachais chun cur le hanailís beartais atá ábhartha do Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 4.7 i dtreo an oideachais chun sochaithe síochánta agus inbhuanaithe a thógáil ar fud an domhain. Spriocdháta iarratais: 31 Deireadh Fómhair.

Curaclam bunscoile nua sa Spáinn chun oideachas síochána a áireamh

Tá comhionannas inscne, oideachas don tsíocháin, oideachas do thomhaltas freagrach agus forbairt inbhuanaithe, agus oideachas don tsláinte, lena n-áirítear sláinte iarmhartach-ghnéasach, ar chuid de phrionsabail oideolaíocha an churaclaim nua bunoideachais atá á ullmhú ag Rialtas na Spáinne don 2022/21 bhliain acadúil.

Oideachas síochána i scoileanna foirmiúla: Cén fáth go bhfuil sé tábhachtach agus conas is féidir é a dhéanamh? (taifeadadh webinar)

In éineacht le taighdeoirí agus cleachtóirí in oideachas na síochána, rinne an seimineár gréasáin seo ar 27 Eanáir iniúchadh ar thorthaí na tuarascála nua ó International Alert agus ó Chomhairle na Breataine, “Oideachas síochána i scoileanna foirmiúla: Cén fáth go bhfuil sé tábhachtach agus conas is féidir é a dhéanamh?” Pléann an tuarascáil an chuma atá ar oideachas síochána i scoileanna, an tionchar a d’fhéadfadh a bheith aige, agus conas a d’fhéadfaí é a bhaint amach go praiticiúil.

Scrollaigh go dtí an Barr