Nuacht & Buaicphointí

Ollscoileanna a fhostaíonn fir chun deireadh a chur le foréigean in aghaidh na mban

Féachann cláir um chosc ar fhoréigean na bhfear (MVP) le ciúnas agus easpa gnímh na bhfear a athrú go dtí allyship agus athrú. Mar sin féin, ba chóir go mbeadh sé soiléir: is cur chuige comhlántach é MVP maidir le hobair eile foréigin in aghaidh na mban (VAW). Ní hé an pointe ná fir a lárnú, ach tacú le gníomhachtúlacht, taighde agus ceannaireacht na mban i dtreo na sprice deireadh a chur le VAW nuair is féidir. [lean ort ag léamh…]

Taighde

Cad a oibríonn chun foréigean in aghaidh leanaí san Afganastáin a chosc? Torthaí idirghabhála oideachas síochána scoilbhunaithe san Afganastáin

Cuireann an páipéar seo torthaí meastóireachta ar oideachas síochána scoilbhunaithe agus idirghabháil pobalbhunaithe i láthair chun noirm agus cleachtais shóisialta dhochracha a bhaineann le hinscne agus úsáid an fhoréigin i réiteach coinbhleachta, a cuireadh i bhfeidhm san Afganastáin, a athrú agus é mar aidhm foréigean in aghaidh agus idir leanaí. [lean ort ag léamh…]

Tuarascálacha Gníomhaíochta

Is é an t-oideachas an eochair chun foréigean in aghaidh na mban i Yucatan (Meicsiceo) a dhíothú

“Trí oiliúint cheart a dhéanamh agus trí uirlisí a neartú do dhaoine atá ag obair chun foréigean in aghaidh na mban a dhíothú, comhlíonann Rialtas na Yucatan prionsabail Chlár Oibre 2030 um Fhorbairt Inbhuanaithe”, a dúirt ceann Ard-Rúnaíocht an Rialtais (SGG), María Fritz Sierra ag deireadh na ceardlainne “Oideachas don tsíocháin, coinbhleachtaí a chlaochlú, timthriallta an fhoréigin a bhriseadh.” [lean ort ag léamh…]

Foláirimh Gníomhaíochta

Duais Síochána Nobel 2018: nóiméad in-áisiúil

Cuireann an Duais Nobel seo nóiméad inrochtana i láthair. Is beag duine atá ar an eolas faoi cé chomh bunúsach is atá foréigean in aghaidh na mban (VAW) le cogadh agus coinbhleacht armtha. Leanfaidh VAW de bheith ann fad is a bheidh cogadh ann. Ní bhaineann deireadh a chur le VAW le cogadh a dhéanamh “níos sábháilte” nó níos “daonnúla”. Tá VAW a laghdú agus a dhíchur ag brath ar dhíothú an chogaidh.  [lean ort ag léamh…]

Polasaí

Treoir Dhomhanda maidir le Dul i nGleic le Foréigean Inscne Bunaithe ar Scoil

Tá sé mar aidhm ag an treoir seo acmhainn aon-stad cuimsitheach a sholáthar ar fhoréigean inscne-bhunaithe a bhaineann leis an scoil (SRGBV), lena n-áirítear treoir oibríochta soiléir, eolasbhunaithe, cás-staidéir éagsúla a tógadh ó shamplaí de chleachtas gealladh fúthu agus uirlisí molta don earnáil oideachais agus a chomhpháirtithe atá ag obair chun deireadh a chur le foréigean inscne. [lean ort ag léamh…]