Nuacht & Buaicphointí

Deis uathúil chun comhthoil dhomhanda ar oideachas don tsíocháin agus do chearta an duine (UNESCO) a athbheochan

Cheadaigh Comhdháil Ghinearálta UNESCO togra go hoifigiúil chun Moladh 1974 maidir le hOideachas um Thuiscint Idirnáisiúnta, Comhoibriú agus Síocháin agus Oideachas a bhaineann le Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a athbhreithniú. Léireoidh an Moladh athbhreithnithe tuiscintí éabhlóideacha ar oideachas, chomh maith le bagairtí nua ar an tsíocháin, i dtreo caighdeáin idirnáisiúnta a sholáthar chun an tsíocháin a chur chun cinn trí oideachas. Tá an Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána ag cur le nóta teicniúil a fhorbairt a thacóidh leis an bpróiseas athbhreithnithe. [lean ort ag léamh…]

Nuacht & Buaicphointí

Georgia Tech Ivan Allen Ceannaire Dáimhe Coláiste san Iarracht Éiceachóras Réigiúnach um Oideachas Síochána a Thógáil

Tá Georgia Tech agus Ionad Staidéar Domhanda Atlanta ag cabhrú le tionscnamh a threorú chun tionscnamh oideachais síochána cathrach a chruthú. An sprioc: éiceachóras staidéir síochána a chruthú in Atlanta a théann trasna scoileanna agus disciplíní mar innealtóireacht, eolaíochtaí sláinte, agus na daonnachtaí, agus eolaíochtaí sóisialta. [lean ort ag léamh…]