Nuacht & Buaicphointí

Ag freagairt do Solas COVID dóibh siúd atá ag bun an Dréimire Eacnamaíoch

Déanann an Ceangal Corona seo iniúchadh breise ar fhulaingt an duine ar na daoine is leochailí a fhorchuireann na struchtúir eacnamaíocha dhomhanda éagóracha a nochtann agus a théann COVID-19 chun cinn, agus déanann sé scrúdú breise ar riachtanas agus éifeachtacht gníomhaíochta láithreach agus áitiúla nuair a theipeann ar rialtais gníomhú.  [lean ort ag léamh…]

Curaclaim

An Manifesto Alps-Aidriad: Polaitíocht Nua do Dhomhan Iar-COVID

Tugann an Ceangal Corona seo isteach an Manifesto Alps-Aidriad, dearbhú maidir le comhoibriú trasteorann réigiúnach agus rún cathartha. Bunaíonn an Manifesto seo “spriocanna agus próisis maidir le deighiltí agus coimhthithe a shárú a dhéanann truailliú ar na féidearthachtaí síochána sna struchtúir idirnáisiúnta atá ann faoi láthair.” Roinnimid an Manifesto seo mar chreat foghlama féideartha atá oiriúnach d’fhís chosmopolitan d’oideachas síochána agus saoránachta domhanda. [lean ort ag léamh…]

Nuacht & Buaicphointí

COVID-19 An Gnáth Nua: Míleata agus Clár Oibre Nua na mBan san India

Sa Cheangal Corona seo, déanann Asha Hans machnamh ar fhreagairt na míleata ar COVID-19 san India, ag léiriú na n-idirghaolmhaireachtaí i measc na n-iliomad éagóir “gnáth” a leag an paindéim seo lom, ag taispeáint an chaoi ar léiriú iad ar chóras slándála an-mhíleata. Tugann sí cuireadh freisin d’oideoirí tús a chur le samhlú agus struchtúrú oideolaíoch na todhchaí is fearr. [lean ort ag léamh…]

Foláirimh Gníomhaíochta

Global Call to Action mar fhreagairt ar COVID-19 do leanaí i suíomhanna leochaileacha agus coinbhleachta

Sa ghlao domhanda seo chun gnímh, spreagann Cuibhreannas Síochána na Luath-Óige rialtais, lucht déanta beartas agus ceannairí pobail chun cearta leanaí óga atá ina gcónaí i gcomhthéacsanna leochaileacha a chosaint agus chun tosaíocht a thabhairt d’infheistíocht ina maireachtáil, ina bhforbairt agus ina gcosaint. [lean ort ag léamh…]