foghlaim #community-based

Mesa Técnica: El Recorrido de un Trabajo agus Equipo de la Paz agus Ciudad de Ibague, an Cholóim

La mesa técnica de constructucción de paz and convivencia escolar esfuerzo de un trabajo en equipo liderado por docentes orientadores de la ciudad de Ibagué, An Cholóim, mediante propuestas de proyectos en beneficio de las instituciones educativas del la citativa de la ciudad de la ciudad de Ibagué, An Cholóim. La mesa ha réadú agus gnéithe de na cartografí sóisialta, bunaithe ar ealaín, feidhmchlár gréasáin le haghaidh a chur i bhfeidhm docentes treoracha agus asignaturas, doiciméadú líne de pholaitíocht agus faisnéis a stair agus a stórais de stair. in institiúidí oideachais de la ciudad.

(Tábla Teicniúil: Turas na hOibre Foirne ar son na Síochána i gCathair Ibague, an Cholóim) Is éard atá sa tábla teicniúil um thógáil na síochána agus cómhaireachtála scoile ná iarracht foirne atá á stiúradh ag múinteoirí treorach ó chathair Ibagué, an Cholóim, trí thograí tionscadail ar mhaithe le institiúidí oideachais dírithe ar chaipiteal sóisialta na cathrach a neartú. Sna blianta oibríochta seo, rinne an tábla cartagrafaíocht shóisialta, úrscothacht, feidhmchlár gréasáin do mhúinteoirí chun treoracha teagaisc a chur i bhfeidhm ina n-ábhar, doiciméad de threoirlínte beartais phoiblí agus bailiúchán scéalta saoil faoi gothaí na síochána. a tharlaíonn in institiúidí oideachais na cathrach.

Mesa Técnica: El Recorrido de un Trabajo agus Equipo de la Paz agus Ciudad de Ibague, an Cholóim Read More »

Glaoch ar thograí caibidle: Cleachtais Phobail sa tSíocháin, Ceartas Sóisialta, agus Oideachas Cearta Daonna

Scrúdóidh an leabhar seo na bealaí ina bhfuil spásanna oideachais foirmeálta, neamhfhoirmeálta agus neamhfhoirmeálta ag athshamhlú an oideachais trí chomhpháirtíochtaí agus tionscnaimh phobail, ag cuidiú le scoláirí agus le cleachtóirí léargas níos doimhne a fháil ar athstruchtúrú agus ar fheabhsú an oideachais do dhomhan atá níos cothroime agus níos córa sóisialta. . Achoimrí dlite: 1 Samhain.

Glaoch ar thograí caibidle: Cleachtais Phobail sa tSíocháin, Ceartas Sóisialta, agus Oideachas Cearta Daonna Read More »

Luach an Oideachais Síochána i bPobail Áitiúla (Na hOileáin Fhilipíneacha)

Is finné an scríbhneoir seo ar chumhacht na gclár oideachais síochána, agus gníomhaíochtaí den chineál céanna, maidir le pobail a athrú. Sampla amháin de ghníomhaíocht oideachais síochána “comhchoiteann” is ea seomraí ranga scoile poiblí agus moil síochána a thógáil trí Bayanihan a chuidíonn go mór le pobail áitiúla céim i dtreo síocháin agus forbairt bhríoch a bhaint amach. Cuimsíonn an tsíocháin trí oideachas poiblí ar ardchaighdeán a chur chun cinn saincheisteanna eacnamaíocha, polaitiúla, sóisialta, cultúrtha, morálta agus eiticiúla agus ar an gcaoi sin tá sé ríthábhachtach dearcadh na ndaoine i leith déileáil le coinbhleachtaí a athrú.

Luach an Oideachais Síochána i bPobail Áitiúla (Na hOileáin Fhilipíneacha) Read More »

Foghlaim pobalbhunaithe d’fhorbairt inbhuanaithe

Le béim a leagan ar lucht déanta beartas agus ar gheallsealbhóirí eile ar na buntáistí fairsinge agus fairsinge a bhaineann le foghlaim pobalbhunaithe, go háirithe i bhfianaise Chlár Oibre 2030 um Fhorbairt Inbhuanaithe, tá treoir beartais nua foilsithe ag Institiúid UNESCO um Fhoghlaim ar Feadh an tSaoil, “Foghlaim pobalbhunaithe d’fhorbairt inbhuanaithe. ” Cuireann an treoir beartais seo sé phrionsabal gníomhaíochta chun cinn chun ról na n-ionad foghlama pobail a fhorbairt mar an phríomh-mheicníocht seachadta don fhoghlaim pobalbhunaithe: freagairt, teagmháil, cumasú, leabú, cothabháil agus claochlú.

Foghlaim pobalbhunaithe d’fhorbairt inbhuanaithe Read More »

Léirmheas Leabhar: Oideachas síochána ó na bunáiteanna

Is imleabhar é “Peace education from the grassroots,” arna chur in eagar ag Ian M. Harris, sa tsraith Information Age Press: Peace Education, curtha in eagar ag Laura Finley & Robin Cooper. Tá an t-athbhreithniú seo, arna údarú ag Mallory Servais, ar cheann i sraith a d’fhoilsigh an Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána agus In Factis Pax: Journal of Peace Education and Social Justice i dtreo scoláireacht oideachais síochána a chur chun cinn.

Léirmheas Leabhar: Oideachas síochána ó na bunáiteanna Read More »

Cumhacht Tábla Dinnéar

Roinneann David Brooks, in NY Times Op Ed le déanaí, samhail chumhachtach d’oideachas síochána neamhfhoirmiúil pobalbhunaithe / teaghlaigh.
Tá mac ag Kathy Fletcher agus David Simpson darb ainm Santi, a chuaigh go Washington, DC, scoileanna poiblí. Bhí cara ag Santi a rachadh ocras ar scoil uaireanta. Mar sin thug Santi cuireadh dó ithe agus codladh ina theach ó am go chéile. Bhí cara ag an gcara sin agus bhí cara ag an gcara sin, agus anois nuair a théann tú chuig dinnéar i dteach Kathy agus David oíche Déardaoin d’fhéadfadh go mbeadh idir 15 agus 20 déagóir crammed timpeall an bhoird. D’éirigh leis na páistí a thaispeánann ag Kathy agus David’s fulaingt na bochtaineachta nua-aimseartha: easpa dídine, ocras, mí-úsáid, ionsaí gnéis. Fuair ​​beagnach gach duine bás go díreach - chuig siblín, cara nó tuismitheoir.

Cumhacht Tábla Dinnéar Read More »

Broadcasting Peace: Cás-Staidéar ar Oideachas don tSíocháin Trí Raidió

Léiríonn an cás-staidéar seo idirghabháil Foghlaim ar son na Síochána a rinneadh i gcomhpháirtíocht le Straight Talk Foundation chun feasacht a chur chun cinn faoi spreagthaí coinbhleachta, inniúlachtaí tógála síochána a neartú agus cumas na hóige agus na bpobal coinbhleachtaí san oideachas agus timpeall air a mhaolú agus a bhainistiú. Tá an choimhlint bunaithe ar anailís choimhlinte 2014-15 ar earnáil an oideachais in Uganda agus bhain sí úsáid as cur chuige Cumarsáide le haghaidh Forbartha a chuimsíonn gníomhaíochtaí idirphlé meánbhunaithe, scoilbhunaithe agus pobail.

Broadcasting Peace: Cás-Staidéar ar Oideachas don tSíocháin Trí Raidió Read More »

Scrollaigh go dtí an Barr