Rajagopal PV - óráid glactha Dhuais Síochána 2023 Niwano

An 40th Duais Síochána Niwano ar an Uasal Rajagopal PV na hIndia mar aitheantas ar a shaothar iontach i seirbhís Ceartais agus Síochána. Bronnann Fondúireacht Síochána Niwano an duais ar dhuine beo nó ar eagraíocht a chuireann go mór le síocháin an domhain trí chomhar idir-reiligiúnach a chur chun cinn.

Cur Chuige Faoi Cheathair i dTógáil na Síochána

(Arna fhreagairt ó: The Morung Express, 5 Meitheamh, 2023)

Rajagopal, faighteoir Duais Síochána Niwano 2023, óráid glactha ag an 40ú Searmanas Duais Síochána Niwano, 11 Bealtaine, 2023 Teach Idirnáisiúnta, Tóiceo, an tSeapáin

Is féidir liom tosú le haitheantas a thabhairt do na hAíonna Onórach agus do Dhaoine Móra Eile chomh maith le Cairde ó thíortha eile, agus dóibh siúd go léir a ghlac páirt sa 40ú Searmanas Duais Síochána Niwano seo.

Gabhaim buíochas le Fondúireacht Niwano as ucht mo chuid oibre a aithint gur fiú an dámhachtain seo a fháil. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Uachtarán, le Comhaltaí an Bhoird agus leo siúd ón nGiúiré a thug an onóir seo dom. Tugaim faoi deara go mb’fhéidir go bhfuil roinnt sa lucht féachana a bhfuil an gradam seo faighte acu cheana féin. Is dóigh liom bródúil as a bheith páirteach sa bráithreachas seo agus táim ag tnúth leis an deis siúl le soilse den sórt sin ar chonair na síochána.

Tá meas agam ó chian ar an gcineál cur chun cinn na síochána a rinneadh sa tSeapáin ón gcogadh mar go raibh athshondas domhain air ar fud an domhain. Ciallaíonn mé leis seo gur tháinig an scrios a tharla de bharr bhuamáil Hiroshima agus Nagasaki chun bheith ina phointe tagartha chun táirgeadh agus úsáid arm núicléach a thréigean. Bhí sé mar chuid lárnach den oideachas síochána domhanda. Cé go leanann muid tar éis trí ghlúin de roinnt stát arm núicléach a fheiceáil ag baint úsáide as an bhagairt núicléach, creidim go bhfuil sé seo ar mhaithe le cosc. Tá na costais ar eolas go maith a bhuíochas le marthanacht ghluaiseacht síochána na Seapáine.

Thosaigh mo thuras síochána féin ó choimhlint brúidiúil. Tharla sé seo i nGleann Chambal, áit san India atá 300 ciliméadar siar ó dheas ón bpríomhchathair, New Delhi. Agus mé ag obair le hoibrithe sinsearacha Sarvodaya, chuaigh mé i ngleic le foréigean dacoits, grúpa reibiliúnaithe a bheadh ​​lipéadaithe mar ghrúpa sceimhlitheoireachta inniu. Bhí cónaí orm agus d'oibrigh mé ina measc ar feadh tréimhse ama ag cur ina luí orthu a n-arm a thabhairt suas agus trí phianbhreitheanna príosúin a chur isteach, teacht ar réiteach arís sa tsochaí. Bhí Comóradh 50 Bliain ón nGéilleadh againn anuraidh, agus chonaiceamar conas a d’fhéadfadh na coirpigh is crua a bheith ina vótóirí síochána. Bhí an claochlú seo ó fhoréigean go síocháin indéanta don chuid is mó de na 578 dacoit. Thóg sé am ach bhí an cruthúnas sa maróg.

Tar éis an taithí seo bhog mé go dtí áiteanna eile san India áit a raibh mé in ann dul i ngleic le cuid de na bunfhadhbanna sóisialta, rud a thug ar líon beag daoine arm a thógáil. Thosaigh mé a thuiscint go raibh foréigean díreach nó úsáid arm mar thoradh ar fhoréigean struchtúrach nó ar éagóir. Trí dheireadh a chur leis an éagóir, tháinig laghdú ar an gcoimhlint fhisiciúil. I bhfocail eile, d'aistrigh mé ó fhoréigean 'díreach' nó fisiceach a réiteach go foréigean 'indíreach' nó sistéamach. Chreid mé go raibh gá le cúis na fuatha, na héagóra agus an bhrúidiúil a réiteach go domhain laistigh de na struchtúir shóisialta. Ní raibh ach aird den sórt sin ar bhochtaineacht, leithcheal agus eisiamh a d’fhéadfadh rath a bheith ar an tsíocháin.

Ag tógáil sochaí shíochánta bunaithe ar cheartas ag baint úsáide as neamhfhoréigean, tháinig mé ar an tuiscint gur próiseas céim ar chéim é. Is é seo an fórsa tiomána a choinnigh mé ag dul ar feadh na mblianta seo go léir. Gan dabht sa phróiseas seo, chuaigh Mahatma Gandhi agus a ‘talisman’ i bhfeidhm orm nuair a dúirt sé:

“Cuimhnigh aghaidh an fhir [bhean] is boichte agus is laige a bhfaca tú i do shaol, b'fhéidir, agus fiafraigh díot féin, an bhfuil an chéim a bhfuil tú ag smaoineamh air chun tairbhe dó [di].”

Neartaigh daoine eile a raibh aithne agam orthu laistigh den chiorcal Gandhian ar nós Vinoba Bhave, J C Kumarapa, Radha Krishna Menon, Subba Rao agus daoine eile an fócas seo ar na daoine ag bun an ordlathais shocheacnamaíochta freisin. Go híorónta, bhí mé i mo chónaí i dtír a raibh a gcultúr múnlaithe ag Búda, Mahavir, Kabir agus Vivekananda, ach fós féin bhí gá le leanúint ar aghaidh ag saoradh na codanna imeallaithe ó bhochtaineacht agus díothacht agus áiteamh ar rannóga níos saibhre den tsochaí glacadh leis an bhfoirm seo. de thógáil na síochána.

Ní bheinn macánta i mo ráitis mura n-admhaím an méid a chuir na mílte duine ar fud na hIndia (agus as roinnt tíortha roghnaithe eile) a sheas liom na blianta seo go léir chun an méid atá bainte amach againn a bhaint amach. Áirítear orthu sin iad siúd ó: na pobail imeallaithe a ghlac páirt i go leor gníomhaíochtaí deacra; an fhoireann oibrithe a rinne pianta chun líon mór imeachtaí tábhachtacha a dhearadh agus a mhúnlú; líon suntasach cairde meánaicmeacha; agus oibrithe agus oifigigh pholaitiúla a chabhraigh linn ár n-aisling a thabhairt chun cinn maidir le hathrú a dhéanamh ar leibhéal an bheartais. Go deimhin, beidh an dámhachtain seo á roinnt ag na cairde seo go léir. Tháinig sé chun solais tar éis fógra na dámhachtana a fháil sa phreas, cé mhéad áthas agus jubilation a léirigh daoine aonair agus eagraíochtaí. Ba iarracht chomhroinnte é seo i ndáiríre.

Mar achoimre ansin ar an gcéad chuid de mo thuras, d'úsáid mé cuid de smaointe agus fealsúnachtaí Gandhi chun teagmháil a dhéanamh leis an gcuid is boichte den tsochaí, agus sa phróiseas, chabhraigh sé leo iad féin a shaoradh ón mbochtaineacht, ón éagóir agus ón neamhionannas. Chonaic mé a ndul chun cinn ní hamháin i dtéarmaí gnóthachain ábhartha, ach freisin ina gcreideamh i neamhfhoréigean. Is uirlis phraiticiúil é an neamhfhoréigean dóibh siúd a bhfuil an oiread sin foréigin agus díoltais orthu. Léirítear a neamhfhoréigean ina streachailt ar son rochtain ar acmhainní talún agus slí bheatha. Ach i bpróiseas a ngníomhartha neamhfhoréigeanacha, téann siad chun cinn freisin: comhréiteach idirreiligiúnach agus caste, cuimsiú inscne agus meas ar éagsúlachtaí. Bíonn tionchar ag a leithéid d’athrú ar an tsochaí ar fad.

Ag foghlaim ón méid a rinneamar, ba mhaith liom mionsaothrú a dhéanamh ar a bhfuil á dhéanamh againn faoi láthair. Tá cur chuige ceithre huaire glactha againn maidir le tógáil na síochána lena n-áirítear: (1) rialachas neamhfhoréigneach; (2) gníomh sóisialta neamhfhoréigean; (3) geilleagar neamhfhoréigneach; agus (4) oideachas neamhfhoréigneach.

(1) Rialachas neamhfhoréigneach

Leis an dul chun cinn i go leor réimsí, cosúil le heolaíocht agus teicneolaíocht, cheapfaí go mbeadh iompar níos sibhialta ag daoine a bhfuil cumhacht agus poist acu. Ar an drochuair, agus muid ag breathnú ar cheannaireacht i go leor tíortha, feicimid nach amhlaidh an cás. Agus muid ag freagairt do rialachas a dhéanamh níos neamhfhoréigean, bhíomar ag obair chun cinnteoirí a dhéanamh níos cuntasaí do na pobail is imeallaithe. In go leor áiteanna ghlacamar le cineál abhcóideachta bunaithe ar dhaoine. Spreagamar idirphlé mar bhealach chun fadhbanna a réiteach seachas póilíní agus fórsaí slándála a fhostú chun guthanna easaontacha a chur ina dtost. D'oibríomar le go leor lucht déanta beartas chun polasaithe cuimsitheacha sóisialta a chumadh go háirithe maidir le saincheisteanna talún, foraoise agus uisce san India.

Níor stopamar le hathrú beartais, tá Roinn Síochána bunaithe againn freisin i stát amháin san India agus leanaimid ag déanamh abhcóideachta ar son Aireachtaí Síochána san India agus lasmuigh di. Tagann aon rialachas síochánta agus neamhfhoréigneach ó chórais a fheabhsaíonn comhoibriú idir daoine agus an stát; ar an mbealach seo tá daoine i riocht níos fearr mar tá níos mó neamhspleáchais acu a gcuid fadhbanna féin a réiteach. Más é ceann d’aidhmeanna an chur chuige Four-Fold ná sochaí shíochánta agus ord domhanda síochánta a chruthú, tá comhoibriú idir institiúidí agus daoine riachtanach chun coinbhleachtaí a réiteach.

(2) Gníomh sóisialta neamhfhoréigean

San am i láthair tá go leor géarchéimeanna a théann i bhfeidhm ar shaol agus ar shlí bheatha na milliún duine, rud ar a dtugaimid foréigean struchtúrach. Tá daoine ag freagairt trí bheith eagraithe agus ag éileamh ceartais. Is cúis imní dúinn go bhfuil níos mó agóidí inniu atá ag iompú foréigneach agus nach bhfuil daoine in ann a sprioc a bhaint amach. Tá míshástacht an phobail ag méadú dá bharr. Ba cheart go mbeadh tuiscint dhomhain ag na daoine atá i gceannas ar ghníomhartha sóisialta ar mhodhanna neamhfhoréigeanacha. In éagmais na tuisceana seo, is féidir daoine a spreagadh chun foréigean a úsáid.

Ba í gníomh sóisialta neamhfhoréigneach príomhláidreacht Mahatma Gandhi i Streachailt Saoirse na hIndia. D'eagraigh Vinoba Bhave, a chomhlach gluaiseachtaí móra neamhfhoréigeanacha le haghaidh athchóirithe talún. Ghlac ár n-eagraíocht na modhanna gníomhaíochta sóisialta neamhfhoréigeanacha seo blianta fada ó shin. Bhíomar in ann oiliúint a chur ar líon mór daoine óga chun pobail imeallaithe a eagrú ag leibhéal an phobail. Is toradh díreach ar an modh seo go leor den rath a tháinig ar na gníomhartha éagsúla seo.

Ba mhaith liom a bheith éagsúil ar feadh nóiméad a insint scéal beag. Inár ngníomh mór neamhfhoréigneach in 2007, nuair a mháirseáil 25,000 duine ó Chambal go Deilí Nua, siúlóid 350 ciliméadar thar aon mhí amháin, bhí grúpa manach Búdaíoch Seapánach i gceannas orainn a bhí ag drumadóireacht agus ag guí os comhair an mháirseála. Ba é sprioc an padayatra seo go mbeadh rochtain ag daoine gan talamh ar acmhainní talún agus slí bheatha go háirithe talamh foraoise do dhaonraí dúchasacha. Ní hamháin gur tharraing gné spioradálta na máirseála a thug na manaigh aird ach thug sé níos mó doimhneachta dúinn i gcleachtadh an neamhfhoréigin. Tá níos mó i gceist le gníomh sóisialta ná easaontas sibhialta, mar nuair a chuimsíonn sé neamhfhoréigean, leagann sé béim ar thoilteanas daoine fulaingt agus íobairt a dhéanamh sa phróiseas chun an saol a dhearbhú. Tarraingíonn sé le flaithiúlacht an spioraid dhaonna.

(3) Geilleagar Neamhfhoréigneach

Mhol Mahatma Gandhi, J C Kumarappa, agus Schumacher go bhféadfadh an geilleagar a bheith níos rannpháirtíoch agus ‘ó bhun aníos’ sa chiall go dtiocfadh pobail fhéineagraithe le chéile chun geilleagar a chruthú. I gcodarsnacht leis sin, ní féidir le geilleagar a thugann deis do bheagán agus a chothaíonn bochtaineacht agus ainnise do na milliúin a bheith ina ‘mhaith’ nó ina huilechuimsitheacht. Is minic gur tuilleamh pá laethúil iad na deiseanna slite beatha a bhfuil rochtain ag na daoine dúchasacha, na hiascairí, na teifigh, na cónaitheoirí sluma, feirmeoirí agus oibrithe feirme orthu inniu, rud nach bhfuil slán. Ní oibríonn an geilleagar ina bhfabhar.

Sa chur chuige Ceithre-huaire, léiríonn an taithí go bhfuil go leor grúpaí táirgeoirí beaga agus áitiúla ag teacht le chéile chun a gcuid táirgí a mhargú agus ag tógáil braistint comhoibrithe, le tuiscint go bhfuil geilleagar níos neamhfhoréigneach á thógáil acu. Is féidir linn trasdul a fheiceáil ag tarlú ina bhfuil go leor micrighníomhaíochtaí amhail feirmeoireacht orgánach agus nádúrtha, lámh-loom agus táirgeadh lámhbhunaithe ag cruthú 'macra-insint' atá difriúil ó cheann an gheilleagair dhomhanda atá á rialú go príomha ag corparáidí móra. Mar a dúirt Mahatma Gandhi: “Is leor do gach duine ach ní leor do saint gach duine.”

Is freagairt é an geilleagar neamhfhoréigneach freisin ar an éigeandáil aeráide atá ag cur isteach ar dhaonraí móra, agus tá sé in am againn breathnú arís ar na bealaí a tháirgeann muid, a mhalartaítear agus a ídímid le bheith níos inbhuanaithe agus níos neamhfhoréigean don domhan. Dúirt JC Kumarappa, duine de chomhpháirtithe Gandhi, go bhfuil gá le geilleagar buan a thógáil, fís eacnamaíoch a bheadh ​​ar son na ndaoine, a bheadh ​​ar son na mbochtán agus neamhdhíobhálach don chomhshaol.

(4) Oideachas Neamhfhoréigneach

Sa lá atá inniu ann is cosúil go gcreideann daoine óga i bhfeidhm brute seachas i bhfeidhm síochána mar go neartaíonn an cineál bréagán, meáin shóisialta agus scannáin patrún iompraíochta. Is féidir le leanaí a bheith thíos le tionchair dhiúltacha den sórt sin nó creideann siad gur fearr is féidir leo a gcuid spriocanna a bhaint amach trí fhoréigean. Tá tuismitheoirí 4 dírithe ar a gcuid leanaí a fháil isteach i scoileanna, i gcoláistí agus in ollscoileanna ionas go n-éireoidh siad aníos soghluaiste agus mar sin níos saibhre, gan smaoineamh ar conas is féidir lena leanaí síocháin a thógáil don tsochaí.

Is idirghabháil thábhachtach é oideachas síochána agus neamhfhoréigean, a bhfuilimid ag iarraidh trí oiliúint mhúinteoirí. Spreagtar na múinteoirí chun cláir a chur ar bun cosúil le gníomhaíochtaí seirbhíse pobail, nó staidéir síochána laistigh den churaclam, leis an aidhm iompar an dalta a fheabhsú agus iad a dhéanamh níos freagraí. Spreagtar daoine óga chun clubanna síochána a bhunú. Táimid ag iarraidh líonra eagraíochtaí a chruthú a ghlacfadh leis an gclár oibre seo ar scála níos mó a chuirfeadh bonn leathan le síocháin agus neamhfhoréigean in oiread institiúidí oideachais agus is féidir.

Chomh maith le gníomhaíochtaí ranga agus seach-churaclaim, táimid ag abhcóideacht le Rialtais Stáit éagsúla féachaint an féidir leo Aireachtaí Síochána (nó Ranna) a bhunú a thabharfadh dreasacht d’oideachas neamhfhoréigean ar bhealaí iomadúla féin-thacúla. D’fhoghlaimeodh leanaí agus daoine óga luach a chur ar an tsíocháin seachas a bheith ag súil le síocháin a thabhairt ag na póilíní nó ag na fórsaí armtha. Tá oideachas síochána lárnach i gcothú na síochána agus ní féidir an Cur Chuige FourFold seo a chur i bhfeidhm go forleathan ach amháin más féidir linn athshondas domhain a bheith againn ar fud an domhain.

Tar éis dom an cur chuige Four-Fold seo a chur i láthair duit, is eol dom go bhfuil go leor sceptics ann a bhfuil amhras orthu faoi thionchar an neamhfhoréigin mar bhealach chun síocháin a thógáil. Deirim leo, tá sé tábhachtach machnamh a dhéanamh ar chuimhneacháin ríthábhachtacha sa stair nuair a cuireadh an eagna le chéile lenár ndul chun cinn daonna.

Cuirim tús le Albert Einstein i litir chuig MK Gandhi i 1931:

“Tá sé léirithe agat trí do chuid saothair gur féidir go n-éireodh leat gan foréigean fiú leo siúd nach bhfuil modh an fhoréigin curtha i leataobh agat. Creidim go raibh tuairimí Gandhi ar na cinn is suntasaí d’fhir pholaitiúla ár linne. Ba cheart dúinn tréaniarracht a dhéanamh chun rudaí a dhéanamh ina spiorad: gan úsáid a bhaint as foréigean agus muid ag troid ar son ár gcúise, ach trí neamh-rannpháirtíocht in aon rud a cheapann tú atá olc."

Dúirt Nelson Mandela agus é ag fáil Bharat Ratna i 1993, an duais is mó le rá a bhronn Rialtas na hIndia:

“Is cuid lárnach dár stair [na hAfraice Theas] é an Mahatma mar is anseo a rinne sé triail ar an bhfírinne ar dtús; anseo gur thaispeáin sé a shaintréith daingne agus é ar thóir an cheartais; anseo gur fhorbair sé Satyagraha mar fhealsúnacht agus mar mhodh streachailte.”

Mar fhocal scoir, lig dom a rá gur chonaic Gandhi an neamhfhoréigean mar uirlis an láidir. Tháinig an réadú seo chugam tar éis blianta fada ag obair leis na pobail is imeallaithe san India. Is ar an gcúis sin a d'fhorbair muid an Cur Chuige Ceithre Fill i dTógáil Síochána.

Cé go bhfuil an dámhachtain seo á tabhairt domsa mar dhuine, tá cinneadh déanta againn “Ciste Síochána” a chruthú a chuideoidh le tacú leis an gCur Chuige Ceithre Fillte i leith Cothú na Síochána in áiteanna éagsúla ar fud an domhain.

Arís, mo bhuíochas as bhur n-aire cineálta ar na ráitis seo.

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

1 machnaimh ar “Rajagopal PV - óráid glactha Dhuais Síochána 2023 Niwano”

 1. Is é seo mo nochtadh macánta ar a labhair mé faoi 25 bliain ó shin i mo phríomhóráid ar Oideachas le haghaidh Caoinfhulaingt agus Síochána a leath agus an fhírinne thánaisteach eolais ar ár n-difríochtaí agus cleachtas maidir le comh-mheas i leith ár n-difríochtaí, a chuirfidh na foghlaimeoirí fulangach. Ach is é fírinne an scéil go bhfuil éadulaingt fós ann seachas an oiread sin seanmóireacht, teachtaireachtaí, dea-fhocail a rá, iarrachtaí eagraíochtaí rialtais agus neamhrialtasacha lena n-áirítear na Náisiúin Aontaithe agus moltaí ó chomhdhálacha ar chaoinfhulaingt.
  Inseoidh mé duit inniu an chuid eile den leathfhírinne bhunúsach faoin Oideachas um Chaoinfhulaingt agus um Shíocháin, is é sin eolas ar chosúlachtaí ionainn go léir atá bunúsach chun na difríochtaí eadrainn a líonadh a chuireann ar ár gcumas maireachtáil ar aon dul lenár ndifríochtaí a choinneáil. Mar sin ba cheart go mbeadh eolas buan ar ár ndifríochtaí agus ár gcosúlachtaí mar mhisean againn agus an clár oideachais don chaoinfhulaingt a chumadh. Le haghaidh tuilleadh sonraí, is féidir tagairt a dhéanamh do mo:

  Príomhóráid Saineolaí
  Treochtaí Acadúla san Ardoideachas le haghaidh Caoinfhulaingt
  Cuid - II
  Le Surya Nath Prasad, Ph.D. – TRANSCEND Seirbhís Meán, 14 Deireadh Fómhair, 2019

  Óráid Saineolaithe chuig an gCéad Siompóisiam Acadúil a reáchtáladh ón 9-10 Deireadh Fómhair 2019 in Ollscoil Mhálta, Málta
  Arna eagrú ag an gComhairle Dhomhanda um Caoinfhulaingt agus Síocháin (GCTP) i gcomhar le hOllscoil Mhálta
  https://www.transcend.org/tms/2019/10/academic-trends-in-higher-education-for-tolerance/

  https://gctp2019.wixsite.com/athet

  Tá Oideachas Uilíoch na Síochána (an Mháthair Mhór) agus Ceartas (an Mháthair) Síochána fós le breith. Le haghaidh tuilleadh sonraí, is féidir tagairt a dhéanamh chun féachaint ar mo fhíseán agus féachaint air thíos:

  Físeán YouTube – Ag Cainéal Nuachta UCN
  Idirphlé ar
  Cad is Oideachas Síochána Uilíoch ann?
  Le Surya Nath Prasad, Ph.D.
  https://www.youtube.com/watch?v=LS10fxIuvik

Leave a Comment

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte *

Scrollaigh go dtí an Barr