Ag taispeáint 1 - 30 de 82

Uaslódáil comhad

"Oibrímid ar ár gcumas inmheánach chun síocháin a thógáil trí fhoréigean a athrú go neamh-fhoréigean, pobal a thógáil, comhoibriú i bhfolláine choiteann, cumarsáid a dhéanamh go cinntitheach agus meas a bheith agat ar smaointe agus smaointe a chéile. Agus é sin á dhéanamh agat i do shaol laethúil samhail de shíocháin a thógáil, múinteoir síochána trí do ghníomhartha trí Chearta an Duine a chur chun cinn, trí mhuinín a thabhairt duit féin agus do dhaoine eile mórthimpeall ort agus aire a thabhairt dóibh. "

Uaslódáil comhad

“Is é an chuid rannpháirteach den phróiseas foghlama síochána cleachtas na saoirse féin freisin, agus praxis ina dtarlaíonn machnamh agus gníomh."

Uaslódáil comhad

"Ní bhainfidh oideachas síochána amháin na hathruithe atá riachtanach don tsíocháin: ullmhaíonn sé foghlaimeoirí chun athrú a bhaint amach."

Údar (í): Boal Augusto

Uaslódáil comhad

“Is cineál eolais í an amharclann; ba cheart agus is féidir é a bheith ina bhealach chun an tsochaí a athrú. Is féidir leis an amharclann cabhrú linn ár dtodhchaí a thógáil, seachas fanacht léi. "

Uaslódáil comhad

Féachann oideachas criticiúil síochána (CPE) le cur isteach ar chaidrimh chumhachta neamhshiméadracha agus a bhfréamhacha polaitiúla, eacnamaíocha, sóisialta agus stairiúla a dhíphacáil.

Údar (í): crúcaí clog

Uaslódáil comhad

“Ní raibh muid ach ag iarraidh an bealach a rinneamar ár saol laethúil a athrú ionas go léireodh ár luachanna agus ár nósanna ár dtiomantas don tsaoirse."

Údar (í): Betty Reardon

Uaslódáil comhad

“Aontaíonn an chuid is mó ... nach bhfuil oideachas neodrach ann. Is fiontar sóisialta é an t-oideachas a dhéantar chun luachanna sóisialta a réadú. Is í an cheist cad iad na luachanna atá le baint amach tríd an oideachas, agus conas. "

Údar (í): Betty Reardon

Uaslódáil comhad

“Is é cuspóir ginearálta oideachas na síochána, de réir mar a thuigim é, forbairt comhfhiosachta pláinéad barántúla a chur chun cinn a chuirfidh ar ár gcumas feidhmiú mar shaoránaigh dhomhanda agus an riocht daonna atá ann faoi láthair a athrú trí na struchtúir shóisialta agus na patrúin smaoinimh a athrú chruthaigh mé é. Caithfidh an riachtanas bunathraithe seo a bheith i gcroílár an oideachais síochána, dar liom. "

Údar (í): Betty Reardon

Uaslódáil comhad

“Is é croílár na gcoinníollacha a chuimsíonn síocháin dhearfach a bheith ag smaoineamh ar an gcaoi a bhféadfadh an domhan a bheith ann agus sochaí a bhfuil an ceartas ann a shamhlú. Má táimid chun oideachas a chur ar son na síochána, caithfidh múinteoirí agus mic léinn tuairim éigin a bheith againn faoin domhan claochlaithe a bhfuilimid ag oideachas dó. "

Údar (í): Betty Reardon

Uaslódáil comhad

"Ní mór dúinn muid féin agus ár réaltachtaí agus ár gcaidrimh láithreacha a athrú má táimid chun ár struchtúir shóisialta agus ár bpatrúin smaoinimh a athrú ... Ní féidir linn athrú a bhaint amach mura féidir linn smaoineamh air."

Údar (í): Betty Reardon

Uaslódáil comhad

“Is é príomhaidhm an oideachais síochána ná saoránaigh fhreagracha, thiomanta agus chúramach a fhoirmiú a chomhtháthaigh na luachanna sa saol laethúil agus a ghnóthaigh na scileanna chun abhcóideacht a dhéanamh ar a son."

Údar (í): Betty Reardon

Uaslódáil comhad

"Má thacaímid le luach agus dínit chomhionann gach duine, caithfimid glacadh lena n-easnaimh chomh maith lena mbronntanais agus a mbuanna, agus a thuiscint go bhfuil gach duine (fiú muid féin) in ann athrú. Is í an cheist an mbeidh muid spreagtha chun déanamh. mar sin. Is é mo chreideamh féin gur tasc don oideachas go príomha é an spreagadh seo, go háirithe oideachas síochána. "

Údar (í): Betty Reardon

Uaslódáil comhad

"Cén sainmhíniú níos cuimsithí ar oideachas síochána a d’fhéadfaimis a thairiscint ná foghlaim chun foghlaim faoi, agus feidhmiú ann agus le castacht, d’fhonn saibhreas agus éagsúlacht na beatha a fheabhsú?"

Údar (í): Cécile Barbeito

  • Uaslódáil comhad

"Is éard atá i gceist le haitheantas a thabhairt do ghnéithe dearfacha na coimhlinte athrú as cuimse ar pheirspictíocht: baineann sé le meas a bheith agat ar dhifríochtaí, taitneamh a bhaint as conspóidí, agus glacadh le castacht."

Uaslódáil comhad

"Tá an bhéim bhunúsach in oideachas na síochána ar fhoréigean a thuiscint, agus roghanna eile seachas foréigean a iniúchadh. Tá sé ríthábhachtach a mheabhrú nach bhfuil foréigean teoranta do dhíobháil choirp ach go bhfuil díobháil shíceolaíoch, mí-úsáid mhothúchánach, idirdhealú, eisiamh, séanadh deiseanna, dúshaothrú, coiriúlacht aitheantais, srl. Tá foréigean mar chuid dár réaltacht laethúil. "

Údar (í): Colman McCarthy

Uaslódáil comhad

“Mura múinimid suaimhneas dár leanaí, múinfidh duine eile foréigean dóibh."

Údar (í): Daisaku Ikeda

Uaslódáil comhad

"Caithfidh an t-oideachas an eagna a chothú chun foréigean a dhiúltú agus a sheasamh i ngach foirm. Caithfidh sé daoine a chothú a thuigeann agus a thuigeann go intuigthe - ina n-intinn, ina gcroí, agus a n-iomláine - luach nach féidir a chur ar ais i ndaoine agus nádúrtha. Creidim go gcuimsíonn oideachas den sórt sin streachailt síoraí na sibhialtachta daonna chun cosán neamhshrianta a chruthú chun na síochána. "

Údar (í): Dale T. Snauwaert

Uaslódáil comhad

“Tá oideachas na síochána bunaithe ar an gcreideamh cosmopolitan go gcuimsíonn an pobal morálta gach duine, go bhfuil seasamh morálta ag gach duine, agus dá bhrí sin gur cúinsí morálta domhanda iad cogadh agus síocháin, ceartas agus éagóir."

Údar (í): David Hicks

Uaslódáil comhad

“Tá peirspictíocht na todhchaí ríthábhachtach do theagasc agus d’fhoghlaim éifeachtach in oideachas na síochána. Trí chur ar chumas foghlaimeoirí smaoineamh níos criticiúla agus níos cruthaithí ar na fórsaí a chruthaíonn todhchaíochtaí is dóichí agus is fearr, is féidir leo dul i mbun gníomhaíochta atá níos feidhmiúla agus níos dírithe ar son an athraithe. "

Údar (í): Deborah Meier

Uaslódáil comhad

"Tá an teagasc ag éisteacht den chuid is mó, agus tá an fhoghlaim den chuid is mó."

Údar (í): Derek Loch

Uaslódáil comhad

“Féachann oideachas ceartais shóisialta le cruinneas na staide a chur in iúl dóibh siúd atá ina gcónaí ar an dá thaobh de mhúnla leatromach trí éisteacht go domhain le heispéiris bheo‘ daoine eile ’agus féin-mhachnamh criticiúil, ansin spreagann sé athrú ar ghníomhartha as seo amach ó leatromach go frith -spreagthach. "

Údar (í): Douglas Allen

Uaslódáil comhad

“An neart is mó in oideachas síochána Gandhi: bearta coisctheacha le haghaidh na n-athruithe fadtéarmacha de réir a chéile atá riachtanach chun na bunchúiseanna agus na deitéarmanaint chúiseacha a shainaithint agus a chlaochlú a choinníonn muid gafa le timthriallta foréigin atá ag dul i méid."

Údar (í): Elise Boulding

Caithfear daoine a spreagadh chun íomhá a dhéanamh, a mhúineadh chun acmhainn a fheidhmiú atá acu go deimhin ach nach bhfuil cleachtaithe lena n-úsáid ar bhealach disciplínithe. Tá na constaicí ar íomháú go páirteach inár n-institiúidí sóisialta, lena n-áirítear scoileanna, a spreagann íomháú toisc go n-eascraíonn sí roghanna malartacha a thugann dúshlán na socruithe sóisialta atá ann cheana.

Údar (í): Elise Boulding

Uaslódáil comhad

“Conas a fhoghlaimíonn duine ar bith rud nua i ndáiríre? Ó tharla go bhfuil utóipí de réir sainmhínithe 'nua,' 'nach bhfuil fós,' 'eile,' ní bheidh daoine in ann feidhmiú iontu ar bhealaí nach gcaitheann muid ar ais chuig an sean-ordú ach amháin má thugaimid aird go leor ar an bhfoghlaim. Tarraingíonn smaoineamh tuisceanach ar an gclaochlú atá ag teastáil ón gconaic mar phróiseas dosheachanta stairiúil sinn ó staidéar a dhéanamh ar na disciplíní deacra a fhágfaidh go mbeidh claochlú indéanta. "

Údar (í): Elise M. Boulding

Uaslódáil comhad

"Ní bheidh caidreamh measúil urramach againn riamh leis an bpláinéad - agus beartais chiallmhara faoi na rudaí a chuireann muid san aer, san ithir, san uisce - mura dtosaíonn leanaí an-óga ag foghlaim faoi na rudaí seo go liteartha ina dtithe, cúlchlóis, sráideanna agus scoileanna. Ní mór dúinn daoine a bheith againn atá dírithe ar an mbealach sin óna gcuimhní is luaithe. "

Údar (í): Felisa Tibbitts

Uaslódáil comhad

“Is féidir le téamaí agus ábhar chearta an duine i gcuraclaim scoile a bheith i bhfoirm téamaí traschultúrtha atá sainordaithe ag beartas oideachais nó is féidir iad a chomhtháthú in ábhair atá ann cheana, mar shampla stair, oideachas cathartha / saoránachta, staidéir shóisialta agus na daonnachtaí. Is féidir oideachas ar chearta an duine a fháil freisin i gcláir ealaíon agus i gclubanna neamhfhoirmiúla agus in imeachtaí speisialta a bhíonn ar siúl i suíomhanna scoile. "

Údar (í): Felisa Tibbitts

Uaslódáil comhad

"Is próiseas machnaimh, rannpháirtíoch é Oideachas um Chearta an Duine atá dírithe ar dhaoine aonair, grúpaí agus pobail a chumhachtú."

Údar (í): Felisa Tibbitts

Uaslódáil comhad

“Is oideachas faoi chearta an duine, trí chearta an duine agus faoi chearta an duine é Oideachas um Chearta an Duine."

Údar (í): Felisa Tibbitts

Uaslódáil comhad

"Tá na cineálacha oideolaíochta seo a leanas ionadaíoch dóibh siúd a chuireann abhcóidí Oideachais um Chearta an Duine chun cinn. Tá na modhanna seo infheidhmithe maidir le gach cineál HRE ach cuirtear i bhfeidhm go cuimsitheach iad i múnlaí foghlama oideachais a bhfuil an-tóir orthu. Tá taithí agus gníomhaíocht-lárnaithe: lena n-áirítear foghlaimeoirí a shireadh 'réamh-eolas agus gníomhaíochtaí a thairiscint a tharraingíonn amach eispéiris agus eolas foghlaimeoirí; Ag cruthú fadhbanna: ag dúshlán réamh-eolais na bhfoghlaimeoirí; Rannpháirteach: comhiarrachtaí a spreagadh chun coincheapa a shoiléiriú, téamaí a anailísiú agus na gníomhaíochtaí a dhéanamh; Dialectical: a cheangal ar fhoghlaimeoirí a gcuid eolais a chur i gcomparáid leo siúd ó fhoinsí eile; Anailíseach: ag iarraidh ar fhoghlaimeoirí smaoineamh ar na cúiseanna atá le rudaí agus conas a tháinig siad; Cneasaithe: cearta an duine a chur chun cinn i gcaidrimh idirphearsanta agus idirphearsanta; Smaointeoireacht straitéiseach-dhírithe: treoir a thabhairt d’fhoghlaimeoirí a gcuspóirí féin a leagan síos agus smaoineamh orthu bealaí straitéiseacha chun iad a bhaint amach, agus Sprioc agus dírithe ar ghníomhaíocht: ag ligean d'fhoghlaimeoirígníomhaíochtaí a phleanáil agus a eagrú i ndáil lena gcuspóirí (ARRC, 2003). "

Uaslódáil comhad

"Bainfear cultúr na síochána amach nuair a thuigeann saoránaigh an domhain fadhbanna domhanda; na scileanna acu chun coinbhleacht a réiteach go cuiditheach; eolas a bheith acu ar chaighdeáin idirnáisiúnta chearta an duine, inscne agus comhionannas ciníoch agus maireachtáil iontu; meas a bheith acu ar éagsúlacht chultúrtha; agus ionracas an Domhan. Ní féidir foghlaim den sórt sin a bhaint amach gan oideachas d'aon ghnó, inbhuanaithe agus córasach ar son na síochána. "