Preasráiteas tar éis Chuairte Leas-Ardrúnaí na NA agus Mná Stiúrthóir Feidhmiúcháin na NA ar an Afganastáin

Réamhrá an Eagarthóra

Tá an post seo, ráiteas a d’eascair ó thoscaireacht ardleibhéil de chuid na NA chuig an Afganastáin, mar chuid de shraith ar edicts mhí na Nollag ón Taliban, a chuireann cosc ​​ar mhná freastal ar ollscoileanna agus fostaíocht sna heagraíochtaí neamhrialtasacha a sholáthraíonn seirbhísí riachtanacha do mhuintir na hAfganastáine (féach anseo le haghaidh clúdach breise).

Shínigh roinnt léitheoirí/comhaltaí den Fheachtas Domhanda ar an litir ag éileamh go ndéanfaí na toirmisc seo a aisiompú arna dtionscnamh ag eagraíochtaí creideamh-bhunaithe agus daonnúla atá dírithe chuig an Taliban agus an eagraíocht Mhoslamaigh dhomhanda. Chomhlánaigh an litir ón tsochaí shibhialta glaoch iar-Aire Gnóthaí Eachtracha na Sualainne Wallstrom ar thoscaireacht ón gComhairle Slándála chun bualadh leis an Taliban agus ráiteas ó Jan Egelund, príomhfheidhmeannach na hIorua ar chúnamh eachtrach, maidir leis na hiarmhairtí eacnamaíocha náisiúnta dochracha a bhainfeadh le leanúint leis na toirmisc.

Is léir go bhfuil gach earnáil den phobal idirnáisiúnta gafa leis an sárú ollmhór seo ar chearta an duine. Ach níor aisiompaíodh na toirmisc mar thoradh ar an rannpháirtíocht.

Molaimid duit, agus an ráiteas seo de chuid na NA á léamh agat, machnamh a dhéanamh ar bhealaí ina bhféadfadh an tsochaí shibhialta tacú leis na spriocanna atá leagtha amach agus, más gá, spreagadh a thabhairt do NA i dtreo bearta níos cinntitheacha. Cad a d'fhéadfadh tusa agus do chuid eagraíochtaí a dhéanamh chun cúlú a bhaint amach? (BAR, 1/26/23)

Preasráiteas tar éis Chuairte Leas-Ardrúnaí na NA agus Mná Stiúrthóir Feidhmiúcháin na NA ar an Afganastáin

(Arna fhreagairt ó: Mná na Náisiún Aontaithe. 23 Eanáir, 2023)

“Is géarchéim thromchúiseach ceart na mban é an rud atá ag tarlú san Afganastáin agus glao dúisithe don phobal idirnáisiúnta. Léiríonn sé cé chomh tapa agus is féidir na blianta dul chun cinn ar chearta na mban a aisiompú i gceann cúpla lá. Seasann Mná na Náisiún Aontaithe le mná agus cailíní uile na hAfganastáine agus leanfaidh siad ar aghaidh ag cur lena nglór chun a gcearta uile a fháil ar ais.”

Iarrann toscaireacht ardleibhéil na NA faoi cheannas an Leas-Ardrúnaí ar údaráis de facto Taliban na hAfganastáine cúrsa a fhreaschur ar fhoraitheanta le déanaí a theorannú cearta na mban agus na gcailíní, deir nach mór na hAfganastáine a thréigean.

Dáta: 

KABUL, an Afganastáin — Thar ceann an Ard-Rúnaí, chríochnaigh an Leas-Ardrúnaí, Amina Mohammed, Stiúrthóir Feidhmiúcháin Mná na Náisiún Aontaithe, Sima Bahous, agus Ard-Rúnaí Cúnta na Roinne Gnóthaí Polaitiúla, Cothaithe Síochána agus Oibríochtaí Síochána, Khaled Khiari, cuairt ceithre lá ar an Afganastáin chun an scéal a mheas, chun dul i dteagmháil le húdaráis de facto agus chun béim a chur ar dhlúthpháirtíocht na NA le muintir na hAfganastáine.

I gcruinnithe le húdaráis de facto i gCabúl agus i Kandahar araon, chuir an toscaireacht in iúl go díreach an t-aláram faoin bhforaithne le déanaí a chuir cosc ​​ar mhná oibriú d’eagraíochtaí neamhrialtasacha náisiúnta agus idirnáisiúnta, beart a bhaineann an bonn d’obair eagraíochtaí iomadúla a chabhraíonn leis na milliúin Afganach leochaileacha.

D’aistrigh na húdaráis de facto le déanaí freisin chun ollscoileanna a dhúnadh do mhic léinn baineanna ar fud na tíre go dtí go bhfógrófar a mhalairt, agus chuir siad cosc ​​ar chailíní freastal ar an meánscoil, chuir siad srian ar shaoirse gluaiseachta na mban agus na gcailíní, chuir siad as an áireamh mná ó fhormhór réimsí den fhórsa saothair agus chuir siad cosc ​​ar mhná. ó pháirceanna, gyms agus tithe folctha poiblí a úsáid.

“Bhí mo theachtaireacht an-soiléir: cé go n-aithnímid na díolúintí tábhachtacha a rinneadh, cuireann na srianta seo todhchaí ar mhná agus ar chailíní na hAfganastáine a theorannú ina dtithe féin, ag sárú a gcearta agus ag baint a gcuid seirbhísí ó na pobail,” a dúirt Ms Mohammed.

“Is é ár n-uaillmhian chomhchoiteann go mbeadh rath ar an Afganastáin atá ar son na síochána léi féin agus lena comharsana, agus ar cosán i dtreo na forbartha inbhuanaithe. Ach faoi láthair, tá an Afganastáin á leithlisiú féin, i lár géarchéim dhaonnúil uafásach agus ceann de na náisiúin is leochailí ar domhan maidir le hathrú aeráide,” a dúirt sí. “Caithfidh muid gach rud is féidir linn a dhéanamh chun an bhearna seo a líonadh.”

Le linn a misean, bhuail Ms Mohammed agus Ms Bahous le pobail a raibh tionchar orthu, oibrithe daonnúla, an tsochaí shibhialta agus príomhghníomhaithe eile, i gCabúl, Kandahar agus Herat.

“Tá athléimneacht neamhghnách feicthe againn. D’fhág mná na hAfganastáine aon amhras orainn faoina misneach agus dhiúltaigh siad a bheith scriosta ón saol poiblí. Leanfaidh siad ag abhcóideacht agus ag troid ar son a gcearta, agus tá dualgas orainn tacú leo é sin a dhéanamh,” a dúirt Iníon Bahous.

“Is géarchéim thromchúiseach ceart na mban é an rud atá ag tarlú san Afganastáin agus glao dúisithe don phobal idirnáisiúnta. Léiríonn sé cé chomh tapa agus is féidir na blianta dul chun cinn ar chearta na mban a aisiompú i gceann cúpla lá. Seasann Mná na Náisiún Aontaithe le mná agus cailíní uile na hAfganastáine agus leanfaidh siad ar aghaidh ag cur lena nglór chun a gcearta uile a fháil ar ais.”

Tá na Náisiúin Aontaithe agus a gcomhpháirtithe, lena n-áirítear eagraíochtaí neamhrialtasacha náisiúnta agus idirnáisiúnta, ag cabhrú le níos mó ná 25 milliún hAfganastáine atá ag brath ar chabhair dhaonnúil chun maireachtáil, agus atá fós tiomanta do fanacht agus do sheachadadh.

Chuir na foraitheanta is déanaí a d'eisigh na húdaráis de facto a chuir cosc ​​ar mhná oibriú d'Eagraíochtaí Neamhrialtasacha iachall ar go leor comhpháirtithe oibríochtaí a chur ar sos nach féidir a sheachadadh go sábháilte agus go bríoch a thuilleadh. Cé go bhfuil na díolúintí le déanaí ón gcosc a thug na húdaráis de facto isteach ag oscailt spásanna do dhaonnúla chun leanúint ar aghaidh – agus i gcásanna áirithe a atosú – oibríochtaí, tá siad seo teoranta go fóill do bheagán earnálacha agus gníomhaíochtaí.

“Tá soláthar éifeachtach cúnaimh dhaonnúil ag brath ar phrionsabail a éilíonn rochtain iomlán, shábháilte gan bhac do gach oibrí cúnaimh, mná san áireamh”, a dúirt an tUasal Mohammed.

Tháinig an chuairt ar an Afganastáin tar éis sraith comhairliúchán ardleibhéil ar an Afganastáin ar fud na Murascaille agus na hÁise. Bhuail an toscaireacht le ceannaireacht na hEagraíochta um Chomhar Ioslamach (OIC), an Bhainc Forbartha Ioslamach, grúpaí de mhná Afganacha in Ancara agus Islamabad agus grúpa Ambasadóirí agus Toscairí Speisialta chuig an Afganastáin atá lonnaithe i Doha.

Thionóil an toscaireacht le ceannairí rialtais ón réigiún agus ceannairí reiligiúnacha chun abhcóideacht a dhéanamh ar son ról ríthábhachtach agus rannpháirtíocht iomlán na mban agus tacaíocht rally do mhuintir na hAfganastáine.

Le linn na gcuairteanna, d’aithin tíortha agus comhpháirtithe ról ríthábhachtach na NA maidir le droichid a thógáil le teacht ar réitigh bhuan, chomh maith leis an bpráinn chun tacaíocht tarrthála a sholáthar agus rannpháirtíocht éifeachtach a choinneáil, faoi stiúir Mhisean Cúnaimh na Náisiún Aontaithe san Afganastáin (UNAMA).

D’iarr siad go ndéanfaí iarrachtaí a threisiú chun an phráinn atá leis an gcás a léiriú agus leag siad béim ar a thábhachtaí atá sé freagairt aontaithe ón bpobal idirnáisiúnta.

Leagadh béim go comhsheasmhach ar an ngá le conair pholaitiúil athbheochana réalaíoch agus d’fhan gach ceann acu daingean leis na bunphrionsabail, lena n-áirítear cearta na mban agus na gcailíní ar oideachas, obair agus saol poiblí san Afganastáin. Bhí comhdhearcadh leathan ann go raibh ceannaireacht an réigiúin agus Eagraíocht an Chomhair Ioslamaigh ar na saincheisteanna seo ríthábhachtach.

Breathnaíodh freisin ar an togra maidir le comhdháil idirnáisiúnta ar mhná agus ar chailíní sa Domhan Moslamach le linn mhí an Mhárta 2023 agus comhaontaíodh i bprionsabal é.

Teagmhálacha leis na meáin:

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Mná na Náisiún Aontaithe: media.team@unwomen.org
Oifig an Urlabhraí do Rúnaí Ginearálta na NA: Farhan Haq: haqf@un.org
UNAMA: urlabhraí-unama@un.org

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Leave a Comment

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte *

Scrollaigh go dtí an Barr