Oideachas Síochána san Indinéis

Le Muhammad Syawal Djamil, Múinteoir ag Scoil Sukma Bangsa i Pidie, Aceh

(Arna fhreagairt ó: Media Indonesia, 25 Márta, 2019. Léigh an t-alt bunaidh san Indinéisis.)

Mar thír ilchultúrtha le coinníollacha soch-chultúrtha éagsúla agus limistéar geografach leathan, ní féidir leis an Indinéis a dhiúltú ar an réaltacht bhagairt na coinbhleachta nó an fhoréigin a d'fhéadfadh tarlú ag am ar bith.

Mar atá ráite ag Alwi Shihab in Islam Inclusive (1998: 40), tá oiread agus 1,300 oileán mór agus beag ag an Indinéis faoi láthair, le daonra de níos mó ná 200 milliún duine, comhdhéanta de 300 grúpa eitneach agus ag baint úsáide as beagnach 200 teanga éagsúil, agus cloíonn sí. le reiligiúin agus creidimh. reiligiúin éagsúla, mar shampla Ioslam, Caitliceachas, an Chríostaíocht Protastúnach, Hiondúchas, Búdachas, Confucianism, agus creidimh éagsúla.

Ag breithiúnas ón bhfíric seo, ar ndóigh, tá straitéis ciallmhar ag teastáil ón Indinéis agus an cumas chun an éagsúlacht seo a bhainistiú. Is bronntanas é an éagsúlacht nach mór a chothabháil agus a bhainistiú ionas nach mbeidh sí ina tubaiste de choimhlint fhoréigneach. Is riachtanais iad iarrachtaí as a leanann gníomhartha comhthiomsaitheacha amhail luachanna síochánta a shíolrú trí oideachas a chur i gcrích láithreach.

Má bhreathnaíonn muid ar an mbrollach a ghabhann le Bunreacht 1945, sonraítear gurb é cuspóir Stát Aontachtach Phoblacht na hIndinéise oideachas a chur ar shaol an náisiúin agus páirt a ghlacadh i gcur i gcrích ord domhanda atá bunaithe ar shaoirse, ar shíocháin shíoraí agus ar cheartas sóisialta.

Agus an t-ualach ollmhór á fheiceáil, ar ndóigh aontaíonn muid, is féidir ceann de na spriocanna a bhaint amach trí oideachas síochána. Ní tír iolra mar an Indinéis amháin é oideachas síochána, ach riachtanais na ndaoine nó na náisiún ar fud an domhain.

Dúirt Achmad Nurcholish (2015) go bhfuil oideachas síochána ina riachtanas ríthábhachtach don chine daonna agus do náisiúin ar fud an domhain. Is é an fáth atá leis seo ná nach bhfuil braistint slándála, síochána agus neamhfhoréigin sult iomlán ag an domhan fós.

Sampla an Prophet

Is straitéis den scoth é an t-oideachas síochána chun caoithiúlacht shaol mhuintir na hIndinéise a thógáil agus a chothabháil ionas go bhfanfaidh siad aontaithe agus slán i Stát Aontachtach Phoblacht na hIndinéise in ainneoin a gcuid difríochtaí.

I seoda Ioslamacha, tá oideachas síochána curtha i ndáiríre ag an Prophet Muhammad, go beacht nuair a sineirgíg gnéithe nó comhpháirteanna éagsúla de shochaí Medina, idir an Muhajirin agus an Ansar. Nó meascán den dá ghrúpa (Eisimircigh agus Ansar) le muintir Medina atá lán den éagsúlacht.

Tríd an oideachas síochánta a mhúineann an Prophet Muhammad, bunaítear idirghníomhú sóisialta comhthiomsaitheach idir gach comhpháirt de dhaonra Medina ionas nach mbíonn siad naimhdeach dá chéile, nach ndéanann siad foréigean, ná bíodh amhras orthu ar a chéile, ná scaipeann fuath dá chéile. eile, agus cónaí orthu faoi siombail an Ioslam a bhfuil rahmatan lil 'alamin. Tháinig an t-oideachas síochánta a lean an Prophet Muhammad (PBUH) ina inspioráid do ghrúpaí éagsúla chun sochaí shibhialta agus chóir a chruthú.

Thosaigh oideachas síochána, de réir Achmad Nurcholish (2015), ag léiriú a macalla agus tháinig sé ina ghluaiseacht dhomhanda ó 1999. Go beacht nuair a d'fhreastail na mílte duine a rinne ionadaíocht ar na céadta eagraíochtaí ar an gComhdháil Síochána Idirnáisiúnta sa Háig, an Ísiltír. Is ag an ócáid ​​​​sin a spreag an smaoineamh deireadh a chur le gach cogadh agus d'iarr sé go gcuirfí leathadh chultúr na síochána.

Is féidir oideachas síochána a leanúint (ar a laghad) trí dhá institiúid phobail, eadhon institiúidí teaghlaigh agus institiúidí oideachais. Tá ról ag an teaghlach tuiscint iomlán a sholáthar ar choincheap, ar bhrí, agus ar chur i bhfeidhm na síochána chun bunús creidimh a chruthú i bprionsabal na síochána i leanaí agus i mbaill teaghlaigh.

Is féidir oideachas síochána a leanúint (ar a laghad) trí dhá institiúid phobail, eadhon institiúidí teaghlaigh agus institiúidí oideachais. Tá ról ag an teaghlach tuiscint iomlán a sholáthar ar choincheap, ar bhrí, agus ar chur i bhfeidhm na síochána chun bunús creidimh a chruthú i bprionsabal na síochána i leanaí agus i mbaill teaghlaigh.

Ní hamháin sin, ní mór do thuismitheoirí sa teaghlach a bheith in ann tosaíocht a thabhairt do straitéisí cumarsáide rannpháirtíochta le leanaí. I bhfocail eile, ba cheart modhanna cumarsáide as a dtagann gníomhartha faoi chois a sheachaint.

Sa teaghlach, is eiseamláirí do leanaí iad na tuismitheoirí. Ní hamháin go nglacann leanaí luach a shóisialaíonn a dtuismitheoirí ó bhéal, ach déanann siad aithris freisin ar ghníomhaíochtaí laethúla a dtuismitheoirí. Mar sin, foghlaimfidh an leanbh luachanna síochánta cosúil le caoinfhulaingt má fhásann sé suas i dteaghlach a thugann tosaíocht do straitéisí cumarsáide rannpháirtíochta. Ar an láimh eile, foghlaimeoidh leanaí conas troid nó gníomhú idirdhealaitheach (an antithesis na síochána) má fhásann siad suas i dteaghlach a chuireann béim ar dhearcaí faoi chois.

Ina theannta sin, ní lú tábhacht, is féidir oideachas síochána a fhíorú trí institiúidí oideachais, eadhon scoileanna nó institiúidí oideachais. Is minic a aimsítear go dtarlaíonn míthuiscintí i réaltacht chónaitheoirí scoile (múinteoirí agus mic léinn) as a dtagann coinbhleachtaí ar scála beag agus mór.

I measc na múinteoirí, mar shampla, tá díospóidí spreagtha ag míshástacht le bainistíocht na scoile, cibé an bhfuil baint aige le leithdháileadh uaireanta teagaisc, difríochtaí i modhanna meastóireachta, nó measúnú ar inniúlachtaí leanaí nó rudaí eile.

Ansin, i measc na mac léinn, is minic a tharlaíonn coinbhleachtaí nó foréigean bunaithe ar mhionfhadhbanna, bíodh sin mar gheall ar dhifríochtaí tuairimí, agus eile. Mar sin, ní haon ionadh é gur scaoil Coimisiún na hIndinéise um Chosaint Leanaí (KPAI) sonraí in 2018 ar 84% de mhic léinn san Indinéis a raibh taithí acu ar fhoréigean i scoileanna, (Tempo, 2/5/2018).

Mar institiúid atá ina gheata do leanbh dul isteach sa tsochaí agus í a thógáil, ar ndóigh, caithfidh scoileanna a bheith in ann luachanna síochánta a chothú agus a shíolrú, mar shampla comhbhá, caoinfhulaingt sa chairdeas, agus náisiúnachas. Ina theannta sin, caithfidh scoileanna a bheith in ann timpeallacht dhearfach a chruthú a insíonn saol síochánta, áit a mbíonn idirghníomhú comhchuí idir baill na scoile.

Ón scoil, táthar ag súil go dtiocfaidh coinníollacha pobail chun cinn maidir le hiarrachtaí chun luachanna síochánta a fhorbairt.

Soláthraíonn Ahmad Baedowi ina chuid scríbhneoireachta i Media Indonesia dar teideal Foréigean san Oideachas athbhreithniú suimiúil, conas timpeallacht dhearfach a chruthú i scoileanna, a chinntíonn leanúnachas próiseas foghlama sábháilte, síochánta, agus a thacaíonn le gnóthachtáil acadúil na mac léinn, agus a fheabhsaíonn sóisialta na mac léinn. scileanna.

Rogha eile a thairgeann sé ná an meicníocht cinnteoireachta a bharrfheabhsú faoi cibé rud a tharlaíonn i scoileanna, trí chomhchainéal cinntí a institiúidítear sa mheicníocht bainistíochta coinbhleachta scoilbhunaithe (MKBS).

Má tá MKBS in ann a uasmhéadú go foirfe, tá sé cinnte nach bhfaighfear gníomhartha foréigean fisiceach ar nós an méid a tharla do dhalta bunscoile príobháideach i Bojonggede, Bogor Regency, West Java, (Media Indonesia, 29/1/2019). )

Agus oideachas síochána ann ar féidir a shíolrú trí institiúidí teaghlaigh agus institiúidí oideachais, tá súil againn go mbeidh feasacht de shaghas éigin ag an bpobal ina n-aonar agus i dteannta a chéile ar thábhacht na síochána agus iarracht i gcónaí fadhbanna éagsúla a réiteach toisc gur féidir le hoideachas síochána. sochaí shibhialta agus chóir a thógáil.

gar
Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr