Oideachas Síochána: Bliain faoi Athbhreithniú agus Machnamh (2021)

Feachtas Domhanda a chara do bhaill Oideachas Síochána, cairde agus lucht tacaíochta,

Go raibh maith agat as a bheith lenár taobh i 2021. Ní bliain éasca a bhí ann d’aon duine againn. Mar gheall ar a bheith i gcomhpháirtíocht lenár líonra domhanda oideachasóirí síochána tá sé níos éasca ach na géarchéimeanna iomadúla agus na tráma leanúnacha atá níos measa ag an bpaindéim a dhéanamh. Táimid buíoch go bhfuair muid roinnt deiseanna chun roinnt, nascadh, foghlaim, fás agus leigheas le chéile. Agus, má tharlaíonn sé, ar an mbealach tá go leor curtha i gcrích againn freisin! Tugann súil siar agus machnamh ar éachtaí 2021 dóchas mór dom a fhios a bheith againn go bhféadfaimis, le chéile, bagairtí ar shíocháin a sheasamh agus domhan níos síochánta a thógáil le chéile tríd an oideachas.

Seo thíos tuarascáil ghairid ar chuid dár n-iarrachtaí comhchoiteanna chun oideachas síochána a chur chun cinn chomh maith le forbhreathnú ar chuid de na gníomhaíochtaí suntasacha a rinne nó a chuidigh an Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána in 2021.

-Tony Jenkins, PhD
Comhordaitheoir, Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána

Stoic Thapa: Rannpháirtíocht agus Rannpháirtíocht ag Fás

D’fhás pobal GCPE níos mó agus níos láidre i 2021.  Thug beagnach 200,000 duine, as gach tír ar domhan, cuairt ar shuíomh Gréasáin an Fheachtais Dhomhanda um Oideachas Síochána (GCPE) i mbliana.  Sin beagnach dhá oiread líon na gcuairteoirí ó 2020. Idirghníomhaíonn na mílte eile leis an GCPE trí na meáin shóisialta agus ardáin eile. Táimid freisin sheol níos mó ná 184,945 ríomhphost le 12 mhí anuas! Ina theannta sin, an GCPE phost beagnach 200 alt nuacht, taighde, anailís agus imeachtaí a bhaineann le hoideachas síochána ó thart ar 50 tír in 2021. (Mura gcuirtear nuacht ó do thír féin san áireamh, cuirimid fáilte i gcónaí roimh aighneachtaí trínár dtairseach ar líne.) Is é 270 ball ár gcomhrialtas eagraíochtúil agus institiúideach anois, fás suntasach ó 2021 (mura bhfuil d’eagraíocht ina ball cheana féin, le do thoil smaoineamh ar bheith páirteach anseo).

Dul Chun Cinn Beartais & Reachtaíochta

I mí na Samhna, cheadaigh Comhdháil Ghinearálta UNESCO go hoifigiúil togra chun athbhreithniú a dhéanamh ar an 1974 Moladh maidir le hOideachas um Thuiscint Idirnáisiúnta, Comhoibriú agus Síocháin agus Oideachas a bhaineann le Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha (dá ngairtear Moladh 1974). Is uirlis thábhachtach é an Moladh chun monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn Chlár Oibre 2030 um Fhorbairt Inbhuanaithe. Léireoidh an Moladh athbhreithnithe tuiscintí éabhlóideacha ar oideachas, chomh maith le aghaidh a thabhairt ar bhagairtí nua don tsíocháin, i dtreo caighdeáin idirnáisiúnta a sholáthar chun an tsíocháin a chur chun cinn trí oideachas. Tá Tony Jenkins, Comhordaitheoir an GCPE, ag tacú leis an bpróiseas athbhreithnithe trí rannchuidiú le nóta teicniúil a fhorbairt a úsáidfear mar bhonn comhairliúcháin le saineolaithe agus le hionadaí na mBallstáts.  Faigh tuilleadh eolais faoin iarracht shuntasach seo anseo.

Ag croílár an Fheachtais Dhomhanda tá ár misean feasacht an phobail agus tacaíocht pholaitiúil a thógáil chun oideachas síochána a thabhairt isteach i ngach réimse oideachais, lena n-áirítear oideachas neamhfhoirmiúil, i ngach scoil ar fud an domhain. I 2021 chonaiceamar go leor iarrachtaí suntasacha beartais ar leibhéal na tíre chun oideachas síochána a neartú, a thacú agus a thionscnamh i scoileanna, lena n-áirítear iarrachtaí i An Aetóip, malawi, an hOileáin fhilipíneacha, spain, South tSúdáin, agus uganda. Ina theannta sin, i mí Lúnasa, chuir Aontas Múinteoirí na Seapáine (JTU), Coiste Náisiúnta na Síne d’Aontas na nOibrithe Oideachais, Eolaíochta, Cultúrtha, Sláinte agus Spóirt, agus Aontas Múinteoirí agus Oibrithe Oideachais na Cóiré (KTU) aontaithe ar thábhacht oideachas síochána mar rud atá ríthábhachtach do thuiscint agus do chomhoibriú idirnáisiúnta i réigiún ina bhfuil teannas ag méadú.

Forbraíodh Acmhainní Nua um Oideachas Síochána

Teach Imréitigh Eolais Dhomhanda an Oideachas Síochána.  Is bunachar sonraí inchuardaithe é an Clearinghouse, a seoladh go luath i 2021 (le níos mó ná 2000 iontráil) de churaclaim oideachais síochána, nuacht, taighde, tuarascálacha agus anailís ó gach cearn den domhan a choinnigh an GCPE orthu. Tá sé seo ag éirí go tapa mar fhoinse eolais ar oideachas síochána.

Oideachas Síochána a Mhapáil. Tionscnamh taighde domhanda de chuid an GCPE a rinneadh i gcomhpháirtíocht le roinnt eagraíochtaí ceannródaíocha atá i mbun taighde agus cleachtas oideachais síochána, soláthraíonn an acmhainn dinimiciúil ar líne seo doiciméadú agus anailís ar leibhéal na tíre ar iarrachtaí oideachas síochána ar fud an domhain. Seoladh an tionscadal le fóram fíorúil an 9 Deireadh Fómhair, ina raibh idirphlé idir Tony Jenkins, Comhordaitheoir an Fheachtais Dhomhanda, agus Cecilia Barbieri, Ceannasaí Rannán UNESCO d’Oideachas Domhanda um Shaoránacht Dhomhanda agus Síochána (is féidir leat féach ar fhíseán ón bhfóram anseo). Chomh maith le huirlis taighde nua a chruthú, chuidigh an tionscadal le comhrialtas taighde nua ríthábhachtach a bhunú.

Daoine um Oideachas Síochána. Is comhthionscadal de chuid an Association for Historical Dialogue and Research (AHDR) agus an Institiúid Idirnáisiúnta um Oideachas Síochána (IIPE), le tacaíocht ón bhFeachtas Domhanda, People of Peace Education foilseachán agus suíomh Gréasáin a ardaíonn obair an oideachais síochána go an pobal i gcoitinne trí léargas a thabhairt ar shaol agus ar obair oideachasóirí síochána ó gach cearn den domhan. Múnlaithe tar éis an tionscadail Humans of New York a bhfuil cáil air go forleathan, tá próifílí sa tionscadal a dhéanann iniúchadh ar inspreagadh, dúshláin, éachtaí agus léargas oideachasóirí síochána atá ag obair i gcomhthéacsanna éagsúla.

Naisc Corona: Ag Foghlaim do Dhomhan AthnuaiteÓ thús na paindéime, rinne an Feachtas Domhanda iarracht dul i dtreo na géarchéime mar dheis chun cineálacha nua foghlama a iniúchadh agus chun físeanna agus pleananna a fháil don domhan is fearr. Agus an fhís seo san áireamh, tá sraith de níos mó ná 40, ailt bhunaidh den chuid is mó againn, a thairgeann anailís agus foghlaim mar thacaíocht do fhreagairtí claochlaitheacha ar éagóir a nocht an paindéim chomh maith leis an raon iomlán bagairtí ar ár bplainéad.

I gcuimhne

Chaill ár bpobal domhanda roinnt oideachasóirí, gníomhaígh agus abhcóidí ceannródaíocha i 2021, ina measc: Dúirt Abdul Aziz (SAM / an tSiria), Fr. Eliseo Mercado Jr. (Mindanao, Na hOileáin Fhilipíneacha), Shulamith Koenig (SAM), Kotite Phyllis (An Liobáin / SAM / An Fhrainc); crúcaí clog (SAM), agus Olga Vorkunova (An Rúis).

Buaicphointí Míosúla

Seo a leanas cuid de ghníomhaíochtaí agus iarrachtaí buaicphointí an GCPE agus a phobal comhpháirtithe i 2021.

Eanáir

I mí Eanáir, ghlac Tony Jenkins, Comhordaitheoir GCPE, páirt sa webinar “Oideachas síochána i scoileanna foirmiúla: Cén fáth go bhfuil sé tábhachtach agus conas is féidir é a dhéanamh?Eagraithe ag International Alert, Comhairle na Breataine, agus Grúpa Taighde Síochána agus Oideachais Cambridge, rinne an ócáid ​​iniúchadh ar thorthaí tuarascáil taighde nua den ainm céanna. Pléann an tuarascáil an chuma atá ar oideachas síochána i scoileanna, an tionchar a d’fhéadfadh a bheith aige, agus conas a d’fhéadfaí é a bhaint amach go praiticiúil. Tá tuairisc agus taifeadadh na hócáide ar fáil anseo.

Feabhra

Ainmníodh an Feachtas Domhanda do Dhuais Síochána Nobel 2021.  D'aithin an t-ainmniúchán an feachtas mar “an tionscadal is dinimiciúla, is mó tionchair agus is fairsinge ar domhan in oideachas na síochána, an sine qua non le haghaidh dí-armála agus díothú cogaidh." D'aithin triúr ainmnitheoirí an GCPE i gcomhpháirt: An tOnórach Marilou McPhedran, Seanadóir, Ceanada; An tOllamh Anita Yudkin, Ollscoil Pórtó Ríce; agus an tOllamh Kozue Akibayashi, Ollscoil Doshisha, an tSeapáin. Cé nár bhuaigh muid an duais, feicimid an t-ainmniúchán mar rabhchán dóchais, ag tabhairt aitheantais d’iarrachtaí díograiseacha misniúla bhaill an fheachtais ar fud an domhain a shaothraíonn obair chlaochlaithe, dofheicthe, chlaochlaithe an oideachais síochána go minic.

Conair le haghaidh Tógála Síochána trí Oideachas Síochána san Afganastáin. Rinne Tony Jenkins, Comhordaitheoir GCPE, an ócáid ​​speisialta seo a óstáil ag clár MA i Réiteach Coimhlinte Ollscoil Georgetown. Dhírigh an painéal ar na hiarrachtaí síochánaíochta a rinneadh ó cruthaíodh an Phoblacht Ioslamach i 2001 trí oideachas síochána i bhfoirmeacha an chórais oideachais fhoirmiúil, na teicneolaíochta agus na healaíne. Tá taifeadadh den webinar ar fáil anseo.

Idirphlé leis an Dr. Betty Reardon ar Oideachas Síochána arna óstáil ag UNESCO APCEIU. D'óstáil Ionad Oideachais na hÁise-Aigéan Ciúin um Thuiscint Idirnáisiúnta (APCEIU), i gcomhpháirtíocht le Cumann Oideachais na Cóiré um Thuiscint Idirnáisiúnta (KOSEIU), Idirphlé le comhbhunaitheoir GCPE, an Dr. Betty Reardon ar 26 Feabhra. Tionóladh an fóram ar ócáid ​​fhoilsiú leagan na Cóiré de leabhar an Dr. Reardon, Oideachas Cuimsitheach Síochána. Achoimre agus físeán den ócáid Is féidir a fháil anseo.

aibreán

I mí Aibreáin 2021, rinne an GCPE suirbhé dírithe ar an óige chun tuiscint níos fearr a fháil ar fheasacht agus ar spéis san oideachas síochána agus ceartais shóisialta i measc óige ardscoile agus aois coláiste. Foireann Óige GCPE a rinne an suirbhé, a bhí comhdhéanta go príomha de mhic léinn sa Chlár Staidéar Ceartais agus Síochána in Ollscoil Georgetown. Foilseofar tuarascáil a dhéanfaidh anailís ar thorthaí an tsuirbhé go luath i 2022. Tá sé i gceist ag an GCPE torthaí an tsuirbhé seo a úsáid chun cabhrú le cláir atá dírithe ar an óige sa todhchaí, forbairt acmhainní, agus cruthú féideartha líonra óige, a mhúnlú. Tá sé i gceist ag an tuarascáil freisin tacú le hoideachasóirí agus eagraithe ina n-iarrachtaí féin ar chláir óige.

Bealtaine

Nuair a fógraíodh go raibh trúpaí na Stát Aontaithe á dtarraingt siar ón Afganastáin, chuaigh an GCPE i mbun tacaíochta go leanúnach iarracht dhomhanda slándáil dhaonna mná na hAfganastáine a chinntiú, ceann de na daonraí is leochailí a ndeachaigh an tarraingt siar i bhfeidhm orthu. Rún 1325 ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a ghiaráil ar Mhná, Síocháin agus Slándáil mar uirlis agus norm an dlí idirnáisiúnta, thosaigh comhrialtas domhanda ag stocaireacht ar oifigigh na SA agus ar Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe chun sos cogaidh a bhunú agus chun coimeádaithe síochána a imscaradh chun mná a chosaint. Chuir an GCPE roinnt achainíocha chun cinn chun tacú leis an iarracht seo agus leanann sé ag spreagadh dlúthpháirtíochta le mná agus oideachasóirí na hAfganastáine a ndeachaigh an neamhní slándála i bhfeidhm orthu.  Faigh tuilleadh eolais faoi iarrachtaí dlúthpháirtíochta na hAfganastáine anseo.

I mí na Bealtaine freisin, ghlac an GCPE páirt i gcomhdháil a d’eagraigh Comhairle na nGnóthaí Eorpacha (QCEA) agus na Quakers sa Bhreatain ar an téama “Féidearthachtaí Oideachas Síochána: Fianaise agus Deiseanna. " Chuir an chomhdháil le “Oideachas Síochána: An Cás a Dhéanamh, ”Tuarascáil a d’fhoilsigh QCEA in 2020. Chuir na heagraithe sraith de thrí fhíseán le chéile chun tacú leis an gcomhdháil (1. An Cás ar son Oideachas Síochána a Dhéanamh, 2. Cad is gá a dhéanamh chun Tosaíocht a thabhairt d’Oideachas Síochána? 3. Cad is Oideachas Síochána ann?).  Is féidir leat féachaint ar na físeáin den scoth anseo.

Iúil

I mí Iúil, chuaigh an GCPE i gcomhpháirtíocht leis an Institiúid Idirnáisiúnta um Oideachas Síochána (a comhthionscnamh) chun an ócáid ​​foghlama fíorúil a óstáil  "IIPE Mexico PrepCom - Fíodóireacht le chéile Síocháin Idirchultúrtha i Ré Phaindéimeach. " Scrúdaigh an ócáid ​​na dúshláin iomadúla a bhí ag oideachasóirí síochána le linn na paindéime agus an chaoi ar fhreagair muid go pearsanta agus go gairmiúil. Thug an seisiún cuireadh freisin iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfaimis pobail chúraim agus dlúthpháirtíochta a thógáil atá riachtanach le haghaidh leighis ó na tráma iolracha a spreagann COVID-19. Reáchtáladh an ócáid ​​mar ullmhúchán do IIPE Mexico (an Institiúid Idirnáisiúnta um Oideachas Síochána a bheidh ar siúl i Meicsiceo i samhradh na bliana 2022 - a bhí beartaithe i dtosach do 2021, ach a cuireadh siar mar gheall ar an bpaindéim).  Tuilleadh eolais faoi IIPE Meicsiceo anseo, áit ar féidir leat féachaint ar fhíseán achomair gairid ón ócáid ​​fhíorúil.

Thug an GCPE faoi chomhpháirtíocht nua leis an Ionad um Oideachas Síochána Manipur (India) chun feachtas a bhunú chun níos mó ná 10,000 crann moringa a phlandáil in Oirdheisceart na hÁise agus fís den oideachas síochána a scaipeadh. Tá Leban Serto, cathaoirleach an fheachtais, ina bhall den GCPE ó seoladh é i 1999. Thug sé an iarracht don GCPE. I bhfianaise rath na hiarrachta tosaigh seo, seoladh feachtas leantach i mí Dheireadh Fómhair chun crainn Moringa a phlandáil agus feasacht ar oideachas síochána san Afraic a chur chun cinn.  Feachtas Shine Africa, arna chomhordú ag Mariana Price, tá pleananna ann chun tacú le forbairt Ionaid Oideachais Síochána i ngach tír san Afraic.

Mí ghnóthach a bhí i mí Iúil. Ár gcomhpháirtithe sa Nigéir, An Lárionad um Chlaochlú Sóisialta agus Forbairt Dhaonna (CHDST) i gcomhar le bhunaigh Líonra agus Feachtas na Nigéire um Oideachas Síochána pleananna chun an chéad cheann a eagrú Ócáid neamhspleách ag caint ar fud na glúine ar oideachas (iTAGe) san Afraic. Bhí an fócas ar a n-idirphlé, a bhí ar siúl i mí Mheán Fómhair, ar “Cultúr Síochána agus Daonlathais a Dhoimhniú tríd an Oideachas.” D'eagraigh ár gcomhpháirtithe sa Cholóim, Fundación Escuelas de Paz, imeacht iTAGe dírithe ar ról an oideachais maidir le rannpháirtíocht na hóige agus cultúr na síochána a chur chun cinn sa Cholóim, chomh maith le Rún 2250 ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe maidir le hÓige, Síocháin agus Slándáil. Iarracht de chuid Institiúid Oideachais um Shíocháin agus Fhorbairt Inbhuanaithe UNESCO Mahatma Gandhi (MGIEP) is ea an tionscnamh Talking Across Generations on Education (TAGe).

Meán Fómhair

I mí Mheán Fómhair, ghlac an GCPE páirt i gComhdháil Fhíorúil Lá an Oideachais Síochána. Ba é ceann de spriocanna na comhdhála chun Lá Oideachais Síochána na Náisiún Aontaithe a bhunú.

Deireadh Fómhair

I mí Dheireadh Fómhair, ghlac an GCPE páirt sa 2ú Comhdháil Síochána Domhanda an Bhiúró Idirnáisiúnta Síochána. Thacaigh an GCPE le cláir a bhaineann le hoideachas síochána agus ghlac siad páirt i seisiún painéil oideachais síochána. Is féidir leat féachaint Rinne cur i láthair taifeadta Chomhordaitheoir GCPE Tony Jenkins anseo.

Samhain

I mí na Samhna d’eisíomar eagrán 2021 d’obair sheimineach chomhbhunaitheoir GCPE, Betty Reardon Oideachas Cuimsitheach Síochána: Ag Oideachas don Fhreagracht Dhomhanda (Eagrán 2021). Tá an leabhar foilsithe ag Preas Eolais Síochána, iarracht nua foilsitheoireachta de chuid an GCPE agus an Institiúid Idirnáisiúnta um Oideachas Síochána (IIPE). Rachaidh na glanfháltais uile ó Peace Knowledge Press chun leasa IIPE & GCPE.

Ghlac an GCPE páirt freisin i bpainéal fíorúil painéal speisialta Samhain a rinne iniúchadh "Eolas ar domhan casta: Athmhachnamh a dhéanamh ar róil taighde síochána agus oideachas síochána. " Eagraithe ag Fondúireacht Berghof agus ag an Institiúid um Thaighde Síochána agus Beartas Slándála in Ollscoil Hamburg (IFSH), thug an ócáid ​​saineolaithe oideachais síochána agus taighdeoirí síochána le chéile chun idirphlé a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir leis an dá dhisciplín bealaí comhpháirteacha a aimsiú chun déileáil le 21st dúshláin na haoise. Is féidir físeán den phainéal a fháil anseo.

 

gar
Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr