An deighilt foghlama a shárú: Measúnú a dhéanamh ar an méid a chaill mic léinn le linn dhúnadh scoile do COVID-19

(Arna fhreagairt ó: Seirbhís Idir Preasa. 19 Feabhra, 2021)

Le Safiqul Islam

DHAKA, An Bhanglaidéis, 19 Feabhra 2021 (IPS) - Is dúshlán domhanda iad dúnadh scoileanna agus tionchair éagsúla na cianfhoghlama i measc na paindéime COVID-19. Bhí sé deacair ar oideachasóirí ar fud an domhain caighdeáin chomhaimseartha oideachais a chomhlíonadh sa timpeallacht seo. Ach leanann dúshlán eile an dúshlán seo: conas ullmhacht na mac léinn chun oideachas inscoile a atosú nuair a osclaítear scoileanna. Ag BRAC, an eagraíocht idirnáisiúnta neamhrialtasach a oibríonn 25,000 scoil sa Bhanglaidéis, ag freastal ar 750,000 mac léinn, tá cur chuige forbartha againn a d’fhéadfadh a bheith cabhrach.

Tá scoileanna sa Bhanglaidéis dúnta ó mhí an Mhárta 2020, agus tá cianoideachas ag tarlú. Is fadhb an-phraiticiúil í sin. Nuair a fhillfidh mic léinn, is dócha sa chéad ráithe de 2021, beidh eispéiris oideachais an-éagsúil acu.

Beidh an éagsúlacht eispéiris sin le feiceáil ar fud an domhain, ní amháin toisc go bhfuil cineálacha cur chuige i leith cianteagaisc chomh héagsúil, ach toisc go bhfuil rochtain ag mic léinn air. In a lán áiteanna ar domhan, tá rochtain ar an Idirlíon teoranta; tá sé sin chomh fíor sna Stáit Aontaithe agus atá sé sa Bhanglaidéis. Tá níos lú rochtana ag ceantair thuaithe ná ceantair uirbeacha. Tá níos mó rochtana ag ceantair níos saibhre, agus teaghlaigh saibhre, ná na ceantair is boichte. Tá níos lú baill teaghlaigh ag teaghlaigh níos lú chun an ríomhaire baile a roinnt ná na cinn níos mó.

Tá difríochtaí ann freisin a bhaineann go sonrach leis an mac léinn agus leis an teaghlach; freagraíonn roinnt mac léinn go maith don chianfhoghlaim; cuid eile nach ndéanann. Tá tuismitheoirí ag cuid acu atá in ann cabhrú níos fearr leo ná a chéile. Tá cuid acu i suíomhanna atá níos fabhraí chun staidéar a dhéanamh ná a chéile. Déileálann cuid acu le strus agus éiginnteacht níos fearr ná a chéile. Tá sé seo uilíoch.

Sa Bhanglaidéis, thug BRAC aghaidh ar na cúinsí éagsúla seo trí tharraingt ar an teilifís, ar an raidió agus ar theileafóin chun ardáin oideachais agus curaclaim nua a chruthú le húsáid ag brath ar dhálaí áitiúla. Feabhsaíonn na formáidí sin acmhainneacht agus réaltacht na cianfhoghlama, ach ar ndóigh ní féidir leo na difríochtaí in eispéireas na mac léinn a scriosadh go hiomlán.

Tugann fón gné abhaile cianfhoghlaim. Creidmheas: BRAC

Ní féidir an dúshlán a bhaineann le ullmhacht mac léinn sa Bhanglaidéis a thuiscint ach cás tríú tríú grader nua a bhreithniú. Dá mbeadh an mac léinn sin ag streachailt go hacadúil dhá bhliain ó shin - sa chéad ghrád - agus mura bhfuair sé ach dhá mhí d’oideachas inscoile sa dara grád (sular dhún na scoileanna i mí an Mhárta), d’fhéadfadh sé nó sí a bheith neamhullmhaithe go leor don tríú grád i 2021. Cé go mbeadh an mac léinn sin go bunúsach fós ag leibhéal an dara grád, atosóidh sé nó sí oideachas inscoile sa tríú grád, toisc go bhfuil ardú céime uathoibríoch curtha ar bun ag Rialtas na Banglaidéise do gach mac léinn nuair a athosclóidh scoileanna.

I gcodarsnacht leis sin, d’fhéadfadh mac léinn a raibh rath air sa chéad ghrád agus a d’fhreastail go maith air ag cianfhoghlaim sa dara grád a bheith réidh go hiomlán don tríú grád.

Is é an dúshlán do scoileanna agus do mhúinteoirí, mar sin, gach mac léinn a mheas agus deiseanna feabhais a chruthú, ionas go mbeidh mic léinn ullmhaithe i gceart le go n-éireoidh leo. Ach teastaíonn cur chuige nua uaidh sin. Níor chuir scoileanna fáilte riamh roimh mhic léinn riamh agus an oiread sin tuisceana acu ar a d’fhoghlaim na mic léinn an bhliain roimhe sin.

Nuair a atosóidh scoileanna BRAC, ní thosóimid le gnáthranganna. Ina ionad sin déanfaimid inniúlachtaí éagsúla na mac léinn a mheas agus soláthróimid tacaíocht feabhais de réir mar is gá, ionas go mbeidh gach duine againn ar ais ag leibhéal grád laistigh de shé mhí.

Sa chéim mheasúnaithe, beidh trí ghrúpa agus sé fhoghrúpa againn, chun aghaidh a thabhairt go leordhóthanach ar an raon riachtanas. Ainmneoidh na trí ghrúpa - glas, buí agus dearg - na mic léinn sin atá réidh don ghrád nua, iad siúd nár ghnóthaigh a ndóthain sa ghrád roimhe sin, agus iad siúd atá bliain taobh thiar de sin. Ligeann na foghrúpaí tuilleadh éagsúlachta.

Rachaidh siad siúd atá réidh don ghrád nua ar aghaidh ag leibhéal an ghráid, agus gheobhaidh na daoine nach bhfuil tacaíocht feabhais de réir a ngrúpa agus a bhfoghrúpa. Fónfaidh siad siúd sa ghrúpa glas mar mheantóirí freisin, ag soláthar tacaíochta piaraí dóibh siúd nach bhfuil chomh dul chun cinn fós.

Ionas go mbeidh níos lú mac léinn i seomraí ranga go dtí go dtiocfaidh deireadh leis an bpaindéim, beidh a gcuid obair ranga laistigh de mhic léinn sa chéad ghrád, agus beidh meascán de ranganna laistigh agus lasmuigh ag mic léinn sa dara agus sa tríú grád. Beidh tascanna ag mic léinn sa cheathrú agus sa chúigiú grád a éilíonn orthu tionscadail a shaothrú lasmuigh. Mar shampla, d’fhéadfadh tionscadal chun cruthaitheacht, fiosracht agus anailís a spreagadh iad a chur ag staidéar ar chrainn agus ag ullmhú láithreoireachtaí orthu.

Is fearr a fhreastalóidh an cur chuige seo ar gach mac léinn trína chinntiú go dtosaíonn siad ar leibhéal a oirfidh dá n-ullmhacht agus trína chur ar chumas na ndaoine sin a gcaithfidh teacht suas é sin a dhéanamh chomh tapa agus is féidir. Thug an paindéim COVID-19 dúshlán do scoileanna mar nach raibh riamh, agus thug an teaglaim fhada éiginnteachta, eagla agus caillteanais dúshlán do mhic léinn mar nach raibh riamh cheana. Ar fud an domhain, ní mór dúinn a chinntiú nach ndéanann sé robáil ar mhic léinn den ghnóthachtáil oideachais atá tuillte acu chomh mór sin.

Is é an t-údar Stiúrthóir Oideachais do BRAC, atá lonnaithe sa Bhanglaidéis.

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Leave a Comment

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte *

Scrollaigh go dtí an Barr