As Sionnaigh agus Coops sicín* – Machnamh ar “Theip ar Chlár Oibre na mBan, na Síochána agus na Slándála”

Sionnaigh agus Cúpaí sicín*

Machnamh ar “Teip Chlár Oibre na mBan, na Síochána agus na Slándála”

Le Betty A. Reardon 

Is ar éigean gur ábhar iontais é fíricí thuarascáil PassBlue Damilola Banjo ar 15 Meitheamh, 2022 (ar fáil thíos). Theip ar bhallstáit na NA a gcuid oibleagáidí UNSCR 1325 a chomhlíonadh, le seilfeanna fíorúla de phleananna gníomhaíochta a bhfuil an-trácht orthu. Tá sé soiléir nach bhfuil an teip sa Clár Oibre na mBan, na Síochána agus na Slándála (WPS), ná sa rún ón gComhairle Slándála ba bhun leis, ach i measc na mBallstát a bhfuil balla cloiche curtha i gcrích acu seachas é a chur chun feidhme. Pleananna Gníomhaíochta Náisiúnta (NAPs), ag teip ar fud an bhoird mná a cheapadh chuig idirbheartaíocht síochána. “Cá bhfuil na mná?” d'iarr cainteoir ag an gComhairle Slándála seo. Mar a thabharfaidh mé faoi deara thíos, tá na mná ar an talamh, ag obair i ngníomhaíochtaí díreacha chun an clár oibre a chomhlíonadh.

Is é mo rún féin agus mé ag comhoibriú le comhaltaí eile de na Príomh-Oifig Staidrimh, arbh é a n-oideachas agus a áiteamh ar líon dóthanach ambasadóirí ar an gComhairle Slándála ba chúis leis an an rún a ghlacadh, ná aitheantas na NA a fháil do ról riachtanach na mban in aon phróiseas síochána agus admháil go bhfuil an tsíocháin riachtanach chun comhionannas iomlán na mban a bhaint amach, agus nach mbainfear amach an tsíocháin bhuan a fhad is nach bhfuil mná dlíthiúil, polaitiúil, sóisialta agus go cultúrtha comhionann le fir. Tá tábhacht an chaidrimh idir comhionannas agus síocháin na mban le sonrú i dtuairim an Ard-Rúnaí gur constaic shuntasach ar Chlár Oibre WPS í an patriarchacht.

Níor theip ar 1325. Tá torthaí tugtha aige. Tá sé anois ina chreat normatach maidir lena bhfuil ag mná agus a leanann ar aghaidh ag déanamh chun síocháin agus slándáil a bhaint amach ina bpobail, ina dtíortha agus ina réigiúin féin. Is iad na rialtais ar theip orthu, ach ní raibh mé ag súil i ndáiríre leis an ngnáthbheartas stáit a threorú. A mhalairt ar fad, bhí mé ag súil go ndéanfaí neamhaird ar an norm, agus, sa chás ba mheasa, go gcuirfí bac air d’aon ghnó, mar atá i gcás an chúlaithe reatha in aghaidh chomhionannas na mban, fiú amháin sna “daonlathais liobrálacha”. Tá diúltú iomlán agus cos ar bolg ar fhoirmeacha iolracha de chomhionannas inscne i líon stát atá ag dul i méid i ngleic le bunúsachas reiligiúnacha, rud a chothaigh údarásachas, fachtóir suntasach nach bhfuil tugtha faoi deara i bpíosa Passblue. Ní hé an clár oibre ar theip air, ach na stáit nár thug dó ach seirbhís liopaí, chun slándáil na mban a chur i mbaol. (Féach Cornelia Weiss, “Failing the Promise: Tréigean Mná na hAfganastáine" le teacht in Fórsaí agus Cumann Armtha.)

Ag machnamh don mhórdhúshlán a thugann rannpháirtíocht iomlán na mban i gcúrsaí slándála do bhainisteoirí an chórais slándála idirstáit atá ann faoi láthair, tearmann inmheánach na patriarchachta domhanda, ba é an rud is fearr a raibh mé ag súil leis ná faillí neamhurchóideach. Ba chosúil gur cás réasúnta a bhí ann, rud a thug deis do mhná dul ar aghaidh leis, mar a bhí á dhéanamh acu agus mar a bhí siad ag leanúint ar aghaidh ag déanamh amhlaidh, ag baint úsáide as an rún mar ghnás aitheanta chun mná eile a spreagadh chun an méid is féidir a dhéanamh chun foréigean a laghdú agus chun comhionannas agus ceartas a chur chun cinn i. a gcomhthéacsanna áitiúla agus réigiúnacha féin, iad siúd ina bhfuil an tsíocháin agus an tslándáil nó a n-easpa ina n-eispéiris dhaonna, ní ina mbeartais teibí stáit.

Tá an clár oibre á chur i gcrích ag mná ag gach leibhéal den ord domhanda seachas an leibhéal idir-rialtasach. Fiú ann, tá samplaí iolracha ann a thugann le fios go raibh na torthaí níos sásúla do chách agus mar sin níos buaine dá bharr sin, ar an mbeagán ócáidí nuair a chuir stáit nó páirtithe polaitíochta mná san áireamh in idirbheartaíochtaí síochána iarbhír. Tá éifeachtúlacht na mban mar shíochánaithe doiciméadaithe go maith i scannáin Abigail Disney, mar “Guigh an Diabhal Ar ais go hIfreann,” ina gcuireann mná iallach ar idirbheartaithe fanacht ag an mbord, an chéad cheann de shraith scannán, “Mná, Cogadh agus Síocháin.” Obair an scoláire feimineach, Ann Marie Goetz déanann sé forbairtí ar an gclár oibre laistigh de na NA féin a dhoiciméadú. Mná ó Helen Caldicott, Cora Weiss (féach an postáil ar an 50th Comóradh an 12 Meitheamhth Márta) Setsuko Thurlow, Beatrice Finn agus Ray Acheson (fiú ag tuairisciú ar an gconradh um thoirmeasc núicléach) feiceálach i measc cheannairí na gluaiseachta chun airm núicléacha a dhíothú. De réir mar a thug mná 1325 ar an saol, bhí fuinneamh agus tiomantais na mban chun tosaigh i mbaint amach an An Conradh ar Thoirmeasc ar Airm Núicléacha.

Maidir le hathrú iarbhír ar an talamh, tá “glocalization” agus obair óige an Líonra Domhanda na mBan Tógálaithe Síochána Trí dhíriú ar chur chun feidhme iarbhír 1325 éascaítear gníomhaíocht síochána i measc ban ar fud an domhain (tá tionscnaimh GNWP le feiceáil ar an suíomh seo). Le blianta fada tá mná ina rannpháirtithe suntasacha i bhFóram Síochána na hIndia-na Pacastáine. Comhoibrithe na mban Gréagach agus Tuircis, de Acht na mBan Okinawa i gcoinne Foréigean Míleata le mná ó náisiúin eile ar áitiú ag bunáiteanna míleata SAM, Trasnaigh na mBan an DMZ, agus le déanaí an Toscaireacht Síochána agus Oideachais na mBan Meiriceánach chuig an Afganastáin d'éiligh siad cuntasacht, agus d'oscail agus chothaigh siad bealaí cumarsáide, fiú i gcoimhlintí leanúnacha. D’iarr Méara Federico, iar-Ard-Stiúrthóir UNESCO ar mhná na Rúise agus na hÚcráine sos cogaidh agus síocháin a idirbheartú sa chogadh sin a chuaigh i bhfeidhm chomh millteach sin ar chóras iomlán an domhain, agus a chuimsigh bagairt léirscriosta núicléach. Níl an méid sin thuas i bhfad ó liosta uileghabhálach de rannpháirtíocht ghníomhach agus éifeachtach na mban i gcur i bhfeidhm an WPS, an streachailt domhanda leanúnach ar son na síochána agus an tslándáil dhaonna agus deireadh a chur le cogadh ar deireadh a bhí mar sprioc ag cuid d’ionadaithe na Príomh-Oifige Staidrimh a raibh súil leis. tionscanta 1325.

Réimse eile de ghníomhaíocht síochána na mban nach mbreathnaítear air go minic i measúnuithe a bhaineann leis na NA ar chlár oibre WPS ná réimse na ngníomhaithe scoláire a chuir litríocht theoiriciúil, taighde gnímh, agus gníomhartha cothú na síochána ar fáil ar an talamh. Tá taithí tíre amháin ar a leithéid le fáil in Asha Hans agus Swarna Rajagopolan, Oscailtí ar son na Síochána: UNSCR 1325 agus Slándáil san India (Sage, Deilí Nua. 2016). In éagmais Plean Gníomhaíochta Náisiúnta Indiach, thug na scoláirí-gníomhaithe Indiacha seo aird ar shonraí phleananna Neipeal agus tíortha eile na hÁise. Ach níor chuir easpa plean bac orthu ó ghníomhaíocht mar a tuairiscíodh san imleabhar Hans-Rajagopolan. Ba ag comhdháil gníomhaithe den sórt sin roinnt blianta ó shin a mhol mé go ndéanfadh eagraíochtaí na sochaí sibhialta Pleananna Gníomhaíochta na nDaoine (PPAanna) a dhearadh agus a fhógairt. Tá pleananna úsáideach chun spriocanna a chur in iúl, chun straitéisí forfheidhmithe a fhorbairt agus chun gníomhaíochtaí a chomhordú agus a chur in ord ina measc siúd a oibríonn i dtreo comhsprioc. Dá ndéanfaí freastal dáiríre orthu d’fhéadfaidís a bheith amhlaidh do NAPanna. Mar sin féin, ós rud é nach bhfuil sé sin amhlaidh, creidim i gcónaí go bhféadfadh comhoibriú sochaí sibhialta ilpháirtí níos d’aon ghnó agus níos córasaí ar WPS a bheith éifeachtach maidir le forálacha uile UNSCR 1325 a chur chun feidhme. D’fhéadfadh PPAanna Clár Oibre Síochána agus Slándála na mBan a thabhairt níos gaire don Chlár. cothú ar fhréamhacha na sochaí sibhialta den rún.

Níl mná ag brath ar stáit chun torthaí iarbhír agus éifeachtacha a bhaint amach maidir le síocháin agus slándáil a chur chun cinn. Is é an rud a theastaíonn uathu ná an rud a d’áitigh Ruth Ginsberg, nach maireann, os comhair na Cúirte Uachtaraí SAM, go (an struchtúr cumhachta polaitíochta fireannaigh) “a gcosa a bhaint den mhuiníl.” Dá mbeadh fíor-suim ag stáit i síocháin inbhuanaithe a bhaint amach, d’ardódh siad a gcosa agus dhéanfaidís bearta ar nós coimisiúin náisiúnta ban a bhunú chun maoirsiú a dhéanamh ar chur chun feidhme NAPanna a bheadh ​​maoinithe go himleor, agus ar a laghad cuid bheag den méid a chaitheann siad a sholáthar ar na harsain a fheiceann siad. mar árachas i gcoinne dúshláin dá gcumhacht. D’fhéadfaí cuid den mhaoiniú armán a aistriú chun cumhacht na mban a spreagadh agus a d’fhéadfadh a bheith acu chun síocháin a chothú. D’fhéadfadh an t-athrú beag sin ar chaiteachas míleata, margadh ar aon phraghas, a léiriú go bhfuil fiú an sionnach in ann de mheon macánta.*

BAR, 6/22/22

* Nochtadh iomlán: Nuair a fiafraíodh de roinnt blianta ar ais trácht a dhéanamh ar éifeachtacht ionchasach na bPleananna Gníomhaíochta Náisiúnta, mheas mé gur chosúil dom go raibh sé ag socrú an sionnach chun an coop sicín a chosaint. Mar oideachasóir síochána, is maith liom a chreidiúint go bhféadfadh an sionnach foghlaim conas é sin a dhéanamh.

Níl Torthaí ar Chlár Oibre na mBan, na Síochána agus na Slándála, Deir Taidhleoirí

(Arna fhreagairt ó: PassBlue, 15 Meitheamh, 2022)

In ainneoin go n-achtaíonn 100 tír pleananna náisiúnta chun clár oibre domhanda na mban, na síochána agus na slándála a chur i gcrích, ní bhíonn mná den chuid is mó fós ó idirghabháil coinbhleachta agus iarrachtaí síochánaíochta eile ar fud an domhain. Tá an clár oibre, a daingníodh i rún ón gComhairle Slándála a formheasadh in 2000, ceaptha chun rannpháirtíocht chomhionann na mban i gcainteanna síochána agus céimeanna gaolmhara eile a áirithiú. Ach tá an clár oibre i bhfad níos lú ná an sprioc sin a bhaint amach ó d’údaraigh ballstáit de chuid na NA é breis is fiche bliain ó shin.

Sima Bahous, stiúrthóir feidhmiúcháin Mná na Náisiún Aontaithe, béim an easpa rannpháirtíochta ag mná in idirbheartaíochtaí síochána agus idirghabháil le linn a Díospóireacht oscailte na Comhairle Slándála maidir le ról na n-eagraíochtaí réigiúnacha i gcur i gcrích an chláir oibre WPS, mar a thugtar air, a tionóladh ar an 15 Meitheamh. Dúirt Bahous go bhfuil “pleananna gníomhaíochta” glactha ag 12 ghrúpa réigiúnacha ar an gclár oibre freisin, méadú ó chúig cinn in 2015. Ach ní hionann sin agus a lán go rath.

Bhí Aire gnóthaí eachtracha na hAlbáine, Olta Xhacka, ina chathaoirleach ar chruinniú na Comhairle. Chomh maith le hóráidí a thug 15 chomhalta na Comhairle ar maidin, bahous agus Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, António Guterres, ionadaithe ban ón gComhairle. Conradh na Stát Arabach, an Aontas na hAfraice, an An tAontas Eorpach agus an An Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip labhair, gach ceann ag tabhairt freagra aonair a réigiúin ar an bhfadhb, le roinnt ag tabhairt faoi deara gnóthachain bheaga.

“Leis an dul chun cinn institiúideach seo go léir, beagnach gach uair a bhíonn idirbheartaíocht pholaitiúil, cainteanna síochána ann, ní mór dúinn a fhiafraí fós, 'Cá bhfuil na mná?'” a dúirt Bahous. Mar uachtarán rothlach na Comhairle do mhí an Mheithimh, Tá an Albáin ag ardú an fhócas De réir mar a deirtear go bhfuil gáinneálaithe daonna ag creach ar mhná na hÚcráine i measc ionradh na Rúise agus trúpaí Rúiseacha á gcur i leith mná Úcránach a éigniú.

Tuigeann Albánaigh eitneacha tráma an fhoréigin ghnéasaigh sa chogadh ró-mhaith. I mbliain coinbhleachta sa Chosaiv ag deireadh na 1990idí, éigniú na mílte ban i gcath na Seirbia chun seilbh a choinneáil ar an gcríoch. Tá an Chosaiv aitheanta anois mar thír cheannasach ag 97 ballstát de chuid na NA.

Rún 1325 Comhaontaíodh ar mhná, ar shíocháin agus ar shlándáil in 2000, bliain tar éis don chogadh críochnú sa Chosaiv, agus is é ceann dá chroíchuspóirí a aithint conas a théann an foréigean i bhfeidhm go sonrach ar mhná agus ar chailíní. Leis an rún sin, gheall ballstáit na NA go n-áireofaí mná i ngach próiseas chun síocháin a chothú.

Ocht mbliana ina dhiaidh sin, ghlac an Chomhairle Rún 1820, ag tabhairt aghaidh ar an bhfadhb ar leith a bhaineann le foréigean gnéasach a úsáid mar uirlis chogaíochta. Seachas an dá rún seo, glacadh seacht gcinn eile chun ról comhionann na mban a chinntiú in iarrachtaí cothú na síochána ina dtíortha nó ina réigiúin. Dúirt misean na hAlbáine i ráiteas go raibh sé meáite ar chiontóirí mí-úsáide gnéis a bheith cuntasach chun clár oibre WPS a dhoimhniú.

“Is gné choitianta i gcoimhlintí ar fud an domhain é foréigean gnéis a úsáid mar thacraic cogaidh agus sceimhle,” a dúirt an ráiteas. “Le deich mbliana anuas den 20ú haois chonaic ár réigiún, na Balcáin, foréigean gnéasach láithreach á úsáid mar arm cogaidh, chomh maith leis na dúshláin atá roimh chumainn iar-choimhlinte agus iad ag déileáil leis an tráma.”

Gheall an Albáin, ball de NATO, freisin i mí an Mheithimh ina bhfócas ar mhná, ar shíocháin agus ar shlándáil an fhreagairt chomhchoiteann idirnáisiúnta a neartú chun cearta marthanóirí éignithe a chosaint trína chinntiú go gcoimeádfaí coireanna chun cuntais. Áirítear leis sin smachtbhannaí agus meicníochtaí ceartais ad hoc — cosúil le binsí — a úsáid chun dul i ndiaidh mí-úsáideoirí. Ba dheacair an gealltanas a chur i bhfeidhm le fiche bliain anuas mura bhfuil sé ann.

Ní féidir leis na Ballstáit a ionchúiseamh go díreach, tá sé mar aidhm ag na NA cur le cumas eagraíochtaí neamhrialtasacha agus raon institiúidí breithiúnacha chun foréigean gnéasach a bhaineann le coinbhleacht a chomhordú agus a ionchúiseamh. Mar cheannaire na NA, tá Guterres i gceannas ar an obair seo. Gach bliain, cuireann sé tuarascáil faoi bhráid na Comhairle ar iarrachtaí na NA chun dul i ngleic leis na hionsaithe a rinneadh i gcogaí. Áitíonn Guterres go bhfuil brú ar ais ó bhróicéirí cumhachta an domhain ar a thuairiscí agus ar obair daoine eile ina leith seo. Ag labhairt dó ag díospóireacht an 15 Meitheamh, thug sé macalla do Bahous ar an dealraitheach atá le rún an domhain ionadaíocht a dhéanamh in idirghabháil coinbhleachta a chothromú.

“Is ceist cumhachta é comhionannas na mban,” a dúirt sé. “Níl sna sriain pholaitiúla agus coinbhleachtaí fite fuaite an lae inniu ach na samplaí is déanaí den chaoi a bhfuil míchothromaíochtaí cumhachta marthanacha agus patriarchacht ag teip orainn i gcónaí.”

Thug Guterres faoi deara go bhfuil 124 cás de mhí-úsáid ghnéasach a rinneadh i gcoinne ban agus cailíní san Úcráin curtha faoi bhráid oifig Ard-Choimisinéir na NA do chearta an duine. Liostaigh sé an Afganastáin, Poblacht Dhaonlathach an Chongó, an tSúdáin, Maenmar agus Mailí mar áiteanna eile a ndearna cinntí fir tráma agus inar fágadh mná agus cailíní as an áireamh.

“Agus tá a fhios againn, do gach bean a thuairiscíonn na coireanna uafásacha seo, gur dócha go mbeidh go leor eile fós ina dtost, nó nach bhfuil taifeadta,” a dúirt sé. “Tá róil cheannaireachta á nglacadh ag mná teifigh agus ag tacú leis an bhfreagairt sna tíortha aíochta. Laistigh den Úcráin, tá mná a roghnaigh gan aslonnú ar thús cadhnaíochta i dtaca le cúram sláinte agus tacaíocht shóisialta. Tá sé tábhachtach go mbeadh mná na hÚcráine rannpháirteach go hiomlán i ngach iarracht idirghabhála.”

Ina tuarascáil 2022 maidir le foréigean gnéasach a bhaineann le coinbhleacht, dúirt Guterres nach raibh roinnt tíortha ag neartú cumas na n-institiúidí náisiúnta chun teagmhais foréigin ghnéasaigh i limistéir neamhchinnte a imscrúdú.

“Rinne caiteachas míleata níos mó ná infheistíocht i gcúram sláinte a bhain le paindéim i dtíortha leochaileacha agus coinbhleachta,” a dúirt Guterres ina thuarascálacha 2021 agus 2022.

Tá dhá cheann de na tíortha leochaileacha ar thagair sé dóibh ina thuarascálacha lonnaithe i dtailte arda réigiún na Saiheile san Afraic. Le dhá bhliain anuas, tá Mailí agus Buircíne Fasó araon tar éis rialtais shibhialtacha, dhaonlathacha a dhíbirt. (Rinne Mali dhá chupán míleata faoi dhó; ina theannta sin, chuaigh an Ghuine faoi coup in 2021.)

Bineta Diop, an toscaire speisialta chuig an Aontas Afracach ar mhná, ar shíocháin agus ar shlándáil, dúirt ag an díospóireacht go bhfuil mná sna tíortha seo gortaithe faoi dhó ag na coups agus an foréigean agus an t-uafás atá ag dul in olcas.

“Deir na mná sa tSaiheil go bhfuil tionchar faoi dhó orthu, ní hamháin ag na coups ach ag ionsaithe sceimhlitheoirí,” a dúirt sí.

Ach dúirt go leor cainteoirí ag an díospóireacht lae, a raibh mórán tíortha eile rannpháirteach ann, go bhfuil mná a bhfuil tionchar díreach acu ag an bhforéigean eisiata ón mí-úsáid a d’fhulaing siad a réiteach.

Cluiche Haugsbakken, rúnaí stáit in Aireacht cultúir agus comhionannais inscne na hIorua, gur bealach amháin a d’fhéadfadh grúpaí réigiúnacha an ceartas a bhrú tríd an gclár oibre WPS ná “baic a laghdú” agus cosantóirí chearta an duine ban a chosaint “i gcoinne díoltas.”

Ar an taobh eile de, chuir ambasadóir na Rúise chuig na NA, Vassily Nebenzia, tús lena chuid ráiteas ar nóta nach bhfuil chomh cuiditheach sin, .i. ag rá is cosúil go bhfuil ábhar díospóireachta na Comhairle “doiléir, ach den chuid is mó, is féidir é a thuar ar an staid san Úcráin.” D’fhéach sé le réasúnú a dhéanamh ar ionsaithe a thíre san Úcráin, agus dúirt sé ansin: “Níl seans ar bith ag ár gcomhghleacaithe san Iarthar leas a bhaint as ábhar an fhoréigin ghnéasaigh san Úcráin, rud a líomhnaítear a rinne trúpaí Rúiseacha. Níl agat ach bréige agus bréaga, agus ní fíoras amháin nó píosa fianaise.”

Ach “doiléir” ba chosúil go raibh an díospóireacht ag Nebenzia, rinne Bahous of UN Women arís an cheist a bhí ar lasadh.

“Mar eagraíochtaí réigiúnacha, nuair a dhéanann tú idirbheartaíocht a thabhairt le chéile, cinntigh nach gá duit fiafraí díot féin, ‘Cá bhfuil na mná?’” a dúirt sí.

* Damilola Banjo is tuairisceoir foirne é do PassBlue. Tá céim mháistreachta san eolaíocht aici ó Scoil Iarchéime na hIriseoireachta in Ollscoil Columbia agus BA sna healaíona cumarsáide agus teanga ó Ollscoil Ibadan, an Nigéir. D'oibrigh sí mar léiritheoir do stáisiún WAFE NPR i Charlotte, NC; don BBC mar iriseoir imscrúdaitheach; agus mar thuairisceoir imscrúdaithe foirne don Sahara Reporters Media.

 

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr